پنج شنبه 1 تیر 1396
بازدید امروز : 4102 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : تحقیق حقوقی بررسی جرم شناسی عملکرد ژن
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
تحقیق حقوقی بررسی جرم شناسی عملکرد ژن
تعداد صفحه :
21
قیمت :
3500 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست
چکیده
مقدمه
فصل اول DNA
گفتار اول : ماهیت مولکولی DNA (مخفف دئوکسی ریبوز نوکئلیک اسید)
گفتار دوم : تاریخچه کاربرد بررسی DNA در کشف جرایم
گفتار سوم : انواع و مقایسه روشهای بررسی مولکولی
گفتارچهارم : اعتبار مدارک و نحوه تفسیر آنها از دیدگاه عملی :
فصل دوم : جایگاه DNAدر آئین دادرسی کیفری
گفتار اول : نظام ادله اثبات در امورکیفری :
گفتار دوم : نظام مختار حقوق جزای ایران:
گفتارسوم : جایگاه تکنیک تشخیص هویت ژنتیک در آئین دادرسی کیفری
گفتار چهارم: تشخیص هویت ژنتیک و موانع در برابر عدالت کیفری:
گفتار پنجم : تأسیس بانک اطلاعات ژنی :
نتیجه:
فهرست منابع ومآخذ
  مقدمه
روش تشخیص هویت ژنتیک روش نوین و کارساز به عنوان جلوه ای از علوم زیست شناسی در حقوق، مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. این روش در آئین دادرسی کیفری نقش دلیل اثبات دعوی را ایفا می کند که در زمره دلایل عینی به شمار می رود. نتایجی که از آزمونهایDNA در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی و دادرسی به قضات ارائه می گردد بسیار موثق است. به نحوی که در صورت تعارض نتایج آن با ادله سنتی می توان صحت ادله سنتی را رد یا مورد تردید جدی قرار داد.
در این مقاله دو فرضیه مطرح است : اول آنکه در صورت تعارض ادله سنتی با ادله علمی و روشهای انجام آن و با حصول قناعت وجدانی، ادله علمی بر ادله سنتی برتری دارد و دوم در صورت احرازادله ی سنتی در پرونده از حیث تعداد و نوع با تحقق حاکمیت ادله ی قانونی قاضی نمی تواند برای حصول علم و قناعت وجدانی تحقیقات را ادامه داده و فصل خصومت نکند. در رابطه با این موضوع تا به حال یک مقاله منتشر گردیده است! (حسنعلی، موذن زادگان،اخلاق زیستی از نظر حقوقی ،فلسفی و علمی (فصلنامه حقوق پزشکی،1384، تهران) ص 147)در این مقاله سعی بر ان است تا جایگاه ادله ی علمی از جمله DNA در کنار سایر ادله ی اثبات جرم تبیین شده و گامهای در جهت تأسیس بانک اطلاعات ژنی برداشته شود. مقاله حاضر در دو فصل ارائه می شود که فصل اول راجع به DNA و فصل دوم جایگاه DNA در آئین دادرسی کیفری است روش گرد آوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه ای می باشد.
فصل اول DNA
گفتار اول : ماهیت مولکولی DNA (مخفف دئوکسی ریبوز نوکئلیک اسید)
بدن انسان و دیگر موجودات زنده از واحد های بنام سلول ساخته شده است هر سلول خود از چندین بخش متفاوت تشکیل شده که هسته یکی از این بخشها ست و درون آن محتوای ژنتیک وجود دارد وقتی سلول در حال تقسیم نیست محتوای ژنتیک به صورت رشته های باریک و درهم تنیده ای دیده می شود و توده ای را تشکیل می دهند که کروماتین نام دارد وقتی سلول برای تقسیم آماده می شود هر کدام از رشته های کروماتین همانند سازی می کنند و کروموزوم مضاعف شده را تشکیل می دهند.»


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017