موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : قیمت گذاری اوراق بهادر- پروژه
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
قیمت گذاری اوراق بهادر- پروژه
تعداد صفحه :
80
قیمت :
45000 تومان

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 1
پیشینه تحقیق 2
بورس چيست؟ 7
تأثير بورس بر اقتصاد 8
بورس اوراق بهادار تهران 8
دوره هاي مختلف بورس اوراق بهادار تهران 9
شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران 12
شرکتهاي کارگزاري بورس 12
اوراق بهادار و بازار ها 12
اوراق بهادار 13
اوراق بهادارهای بازار پولی 14
اوراق بهادار بازار سرمایه : 16
سرمایه : 16
بدهی : 17
ابزار های مشتقه: 19
بازار های اوراق بهادار 20
بازار های اولیه و ثانویه 21
مشارکت سرمایه گذاران به صورت مستقیم 22
سرمایه گذاری به وسیله نهادهای مالی 22
سرمایه گذاری به وسیله بانکهای سرمایه گذاری 22
بازار های بورس و خارج از بور س 24
بازارها در ایالت متحده امریکا 26
بازارهای پولی 26
بازارهای سرمایه 27
بازارهای سهام 28
بازار OTC (بازار خارج از بورس): 29
سیستم های تجاری جایگزین 30
شاخص های بازار سهام 32
بازارهای اوراق قرضه 35
بازارهای کارا 36
تئوري بازار كارا 39
الگوي بازارهاي كارا 41
تعاریف و اصطلاحات اختیار معامله اوراق بهادار 44
سود و زیان اختیار معامله اوراق بهادار 45
قیمت گذاری اختیار معامله اوراق بهادار 51
مدل توزیع احتمال یکنواخت قیمت سهم 52
مدل توزیع دو جمله ای قیمت سهم 57
مدل توزیع احتمال نرمال لگاریتمی 63
تغييرات قيمت اوراق بهادار تصادفي است 65
مشاهدات در بازار كاراي كامل 67
آزمون كارايي بازار 67
دستورالعمل نحوة تعيين قيمت خريد وفروش اوراق بهادار در صندوق هاي سرمايه گذاري 69
نتیجه گیری 77
منابع فارسی 79
منابع لاتین 80
  چکیده
مهم ترین وظیفه بورس اوراق بهادار ، ایجاد یک بازار کارآ برای قیمت گذاری عادلانه اوراق بهادار می باشد. این وظیفه از طریق خبرگان مالی اعمال می شود. خبرگان مالی اطلاعات مورد نیاز برای قیمت گذاری را بر اساس مدل های قیمت گذاری که بر پایه مفروضات صحیح و مطابق بازار طراحی شده است به دست می آورند. انواع اوراق مالی قابل معامله در بورس اوراق بهادار سهام عادی، اوراق عرضه، اختیار معامله اوراق بهادار و قرار دادهای آتی می باشد. در این مقاله سه مدل قیمت گذاری اختیار معامله اوراق بهادار شامل مدل توزیع یکنواخت قیمت سهام، مدل توزیع دو جمله ای قیمت سهام و مدل توزیع نرمال لگاریتمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

تحقیقهای مشابه
روش قیمت گذاری اوراق ارز
14 صفحه - 6000 تومان
استراتژی قیمت گذاری در بازار یابی
15 صفحه - 6000 تومان
قیمت گذاری کالا ها – خط مشی های قیمت گذاری
26 صفحه - 9000 تومان
سیاست های قیمت گذاری خدمات
14 صفحه - 6000 تومان
قیمت گذاری - قیمت گذاری کالا
21 صفحه - 7500 تومان
انواع روشهای قیمت گذاری ایران و جهان
18 صفحه - 7500 تومان
بررسی تأثیر بورس کالای محصولات کشاورزی بر سیاستهای قیمت گذاری پاورپوینت
52 صفحه - 21000 تومان
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
8 صفحه - 4500 تومان
قیمت گذاری اوراق بهادر- پروژه
80 صفحه - 45000 تومان
آشنایی با بورس اوراق بهادار و نحوه سرمایه گذاری در آن
112 صفحه - 48000 تومان
شرکت بورس اوراق بهادر تهران(سهامی عام)
45 صفحه - 15000 تومان
شرکت بورس اوراق بهادر تهران سهامی عام
45 صفحه - 7500 تومان
بررسی رابطه ویژگیهای شرکت و سودآوری شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پروژه مالی
89 صفحه - 36000 تومان
بررسی ساختار مالکیت شرکت و سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پروژه مالی
64 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007