چهارشنبه 25 مهر 1397
بازدید امروز : 4461 نفر

موضوع : قیمت گذاری اوراق بهادر- پروژه
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
قیمت گذاری اوراق بهادر- پروژه
تعداد صفحه :
80
قیمت :
15000 تومان

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 1
پیشینه تحقیق 2
بورس چيست؟ 7
تأثير بورس بر اقتصاد 8
بورس اوراق بهادار تهران 8
دوره هاي مختلف بورس اوراق بهادار تهران 9
شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران 12
شرکتهاي کارگزاري بورس 12
اوراق بهادار و بازار ها 12
اوراق بهادار 13
اوراق بهادارهای بازار پولی 14
اوراق بهادار بازار سرمایه : 16
سرمایه : 16
بدهی : 17
ابزار های مشتقه: 19
بازار های اوراق بهادار 20
بازار های اولیه و ثانویه 21
مشارکت سرمایه گذاران به صورت مستقیم 22
سرمایه گذاری به وسیله نهادهای مالی 22
سرمایه گذاری به وسیله بانکهای سرمایه گذاری 22
بازار های بورس و خارج از بور س 24
بازارها در ایالت متحده امریکا 26
بازارهای پولی 26
بازارهای سرمایه 27
بازارهای سهام 28
بازار OTC (بازار خارج از بورس): 29
سیستم های تجاری جایگزین 30
شاخص های بازار سهام 32
بازارهای اوراق قرضه 35
بازارهای کارا 36
تئوري بازار كارا 39
الگوي بازارهاي كارا 41
تعاریف و اصطلاحات اختیار معامله اوراق بهادار 44
سود و زیان اختیار معامله اوراق بهادار 45
قیمت گذاری اختیار معامله اوراق بهادار 51
مدل توزیع احتمال یکنواخت قیمت سهم 52
مدل توزیع دو جمله ای قیمت سهم 57
مدل توزیع احتمال نرمال لگاریتمی 63
تغييرات قيمت اوراق بهادار تصادفي است 65
مشاهدات در بازار كاراي كامل 67
آزمون كارايي بازار 67
دستورالعمل نحوة تعيين قيمت خريد وفروش اوراق بهادار در صندوق هاي سرمايه گذاري 69
نتیجه گیری 77
منابع فارسی 79
منابع لاتین 80
  چکیده
مهم ترین وظیفه بورس اوراق بهادار ، ایجاد یک بازار کارآ برای قیمت گذاری عادلانه اوراق بهادار می باشد. این وظیفه از طریق خبرگان مالی اعمال می شود. خبرگان مالی اطلاعات مورد نیاز برای قیمت گذاری را بر اساس مدل های قیمت گذاری که بر پایه مفروضات صحیح و مطابق بازار طراحی شده است به دست می آورند. انواع اوراق مالی قابل معامله در بورس اوراق بهادار سهام عادی، اوراق عرضه، اختیار معامله اوراق بهادار و قرار دادهای آتی می باشد. در این مقاله سه مدل قیمت گذاری اختیار معامله اوراق بهادار شامل مدل توزیع یکنواخت قیمت سهام، مدل توزیع دو جمله ای قیمت سهام و مدل توزیع نرمال لگاریتمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007