یکشنبه 4 اسفند 1398
بازدید امروز : 2894 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : پروژه مدیرت بازرگانی تاثیر روابط انسانی کارکنان بر اثر بخشی آنان در سازمان.docx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه مدیرت بازرگانی تاثیر روابط انسانی کارکنان بر اثر بخشی آنان در سازمان
تعداد صفحه :
56
قیمت :
17000 تومان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : طرح تحقيق
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
روش تحقیق
ابزارهای گرد آوری اطلاعات
فرضیات
ابزار گرد آوری اطلاعات
فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق
روابط انسانی کارکنان
انگیزش
ماهیت انگیزش
فرایند انگیزش
رویکردهای مدیریتی به انگیزش
مدل سنتی انگیزش
مدل روابط انسانی
مدل منابع انسانی
عملکرد انگیزشی و فرد
متغیر های اثر گذار بر فرایند انگیزش
برقراری پاداش
انواع پاداش های کارکنان
پاداش های داخلی در برابر پاداش های خارجی
پاداش های مالی در برابر پاداش های غیر مالی
پاداش های مبتنی بر عملکرد در برابر پاداش های مبتنی بر عضویت
هدف های روابط انسانی
فصل سوم : روش پژوهش
جامعه آماری
طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم : تحليل داده ها - تحليل فرضيه ها
تجزیه و تحلیل اطلاعات
نتایج حاصل از آزمون فرضیات
فصل پنجم : خلاصه ونتیجه گیری وپیشنهاد
پیشنهاد ها
نتیجه
مآخذ
چکیده
ريشه و اهميت روابط انساني در توجه به ديگران است و شخص متكي به خود در زندگي سازماني هيچگاه به مقصد نخواهد رسيد .مديران موفق در روابط انساني مي دانند كه پيروزي آنها در گرو كمك به پيروزي ديگران است. بنابراين همكاري جمعي و توجه به يكديگر از عناصر ضروري موفقيت محسوب مي شود .به عبارتي روابط ما با ديگران چه در محيط كار و چه در زندگي شخصي خزانه زندگي ماست.كيت ديويس درباره اهميت روابط انساني و ضرورت تقويت آن اين چنين مي گويد :
"به جاي تغيير ساختار سازماني سعي كنيد محيط كاري را تغيير دهيد."
توجه به روابط انساني بين كاركنان و با كاركنان نظير بهبود ارتباطات، مشاركت،مشورت با آنها داراي آثار انكار ناپذيري در تلطيف محيط كاري و بهبود روابط انساني و در نهايت افزايش كارائي در سازمان است. تعريف خلاصه و مفيد روابط انساني عبارت است از
"توسعه اهداف و انگيزه هاي مشترك در گروه"
واحد روابط انسان،فرد است ولي تاكيد آن روي گروه مي باشد و رابطه فرد با گروه، آنطور كه كار مي كند و ديده مي شود نه خود فرد به تنهائي. در بين صاحب نظران مديريت يك اتفاق نظر كلي وجود دارد و آن اينكه از روابط انساني به اندازه كافي در همه سازمانهاي امروزي استفاده نمي شود و اين در حالي است كه مباحث علمي پيرامون اين مهم،موضوع مهم تحقيقات و تدريس ها در دانشگاه هاي معتبر جهان است.پس مديران بايد به مطالعات روابط انساني به عنوان يك اقدام هميشگي توجه ويژه داشته باشند.
واژگان کلیدی: روابط انسانی ،انگیزش، بهره وری ،عملکرد، رضایت شغلی،پاداش
مقدمه
در این پژهش بهبود روابط انسانی (با تاکید بر انگیزش) از این مورد توجه واقع شده که این بهبود ،بهبود بهره وری سازمان را در پی دارد؛ زیرا روابط سرد مبتنی بر تحمل و در حد وظیفه قانونی(و کم تر از آن ) هرگز نمی تواند همبستگی ،همدلی، انسجام و همکاری به بار آورد و در دراز مدت لطمه سنگینی به سازمان خواهد زد.هم چنین با تاکید دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی ایران مبنی بر افزایش بهره وری سازمان های دولتی و ارتباطی که بهبود روابط کارکنان با بهبود بهره وری سازمان آموزشی فنی و حرفه ای دارد، اهمیت انجام این پژوهش دو چندان می گردد.
روابط انسانی کارکنان
مدیران منابع انسانی از اهمیت مفاهیمی مانند رضایت شغلی،عملکرد وبهره وری آگاه هستند . رضایت شغلی یعنی نگرش کارمند نسبت به پاداش های سازمان (حقوق و مزایا)،محیط اجتماعی، سازمانی و فیزیکی ای که در آن کار می کند. هم چنین مدیران می خواهند رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد ،غیبت و ترک خدمت را بدانند و پیامد های خط مشی پرسنلی و رضایت شغلی را دریابند . ادبیات علوم رفتاری می گوید بین رضایت شغلی و غیبت و ترک خدمت رابطه مستقیم برقرار است ،پاداش های سازمان رضایت به بار می آورد و مدیران نه تنها باید پاداشی فراهم کنند که برای کارمندان راضی کننده باشد بلکه باید آن را طوری به عملکرد وصل کنند که وسیله ای برای تشویق جهت عملکرد بهتر و بیش تر در آینده باشد (لیپ و کرینو ،1990 ،ص 58).
اما سوال اساسی این است که آیا رضایت شغلی به عملکرد بهتر منجر می شود یا عملکرد بهتر به رضایت شغلی و کدام یک بر دیگری تقدم دارد . که در پاسخ باید گفت : رابطه بین رضایت و عملکرد ممکن است آن طور که انتظار می رود روشن نباشد . مطالعات گوناگون نشان داده است گر چه عملکرد زیاد و کم (بالا و پایین ) می تواند با رضایت شغلی زیاد یا کم در رابطه باشد ، نبود رابطه علی ممکن است به آن اندازه که در ابتدا به نظر می رسد عجیب نباشد . دلیل این که نمی توان با اطمینان رابطه ای بین عملکرد و رضایت قایل شد مداخله پاداش ها است . افزایش رضایت بستگی به برآورده شدن انتظارات،نیازها و خواسته های کارکنان و در نتیجه پاداش ها دارد . اگر عملکرد بهتر به پاداش های بیشتر منجر شود و اگر این پاداش ها مناسب و عادلانه باشد ، آن گاه رضایت بیش تر حاصل می شود و کارکنان احساس می کنند پاداش متناسب با عملکرد شان دریافت نموده اند . اما اگر پاداش ها در برابر عملکرد ناکافی باشد ، نارضایتی به بار می آورد . پس در رابطه علی بین عملکرد و رضایت شغلی انگیزش نقش مهمی ایفا می کند (ورتر و دیویس ،1989،ص 449).
..................

تحقیقهای مشابه
پروژه مدیرت بازرگانی تاثیر روابط انسانی کارکنان بر اثر بخشی آنان در سازمان
56 صفحه - 17000 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر روابط روانی کارکنان بر کارایی آنان در سازمان
73 صفحه - 18000 تومان
پروژه بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان رشته مدیریت صنعتی
50 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان پارس خزر
72 صفحه - 18000 تومان
ارتقاء سطح اثر بخشی کارکنان و دادن اگاهی به مدیر با استفاده از تئوری برابری
46 صفحه - 6000 تومان
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
86 صفحه - 15000 تومان
پیاده سازی استاندارد ایزو و ارتباط با کیفیت کالا پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
124 صفحه - 15000 تومان
crm پروژه تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک بر اساس روش تحقیق
76 صفحه - 15000 تومان
بصورت پاورپوینت crm پروژه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک
100 صفحه - 18000 تومان
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
81 صفحه - 15000 تومان
پروژه اثر بخشی پروژه های IT در صنعت
53 صفحه - 8000 تومان
اثر بخشی پروژه های IT در صنعت
47 صفحه - 5000 تومان
میز گرد مدیریت منابع انسانی و ضرورت حرفه ای شدن مدیرت منابع انسانی
34 صفحه - 3500 تومان
پروژه رشته مدیریت بازرگانی تاثیر تبلیغات رسانه ای در مدیریت بازرگانی
91 صفحه - 17000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی بررسی تاثیر بسته بندی و تنوع مواد غذایی پرفروش مواد غذایی در شرکت زمزم رشت
100 صفحه - 18000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی - بازرگانی تاثیر بسته بندی بر رفتار مصرف کننده با کار آماری و پرسشنامه
85 صفحه - 25000 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش
92 صفحه - 15000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
52 صفحه - 12000 تومان
پایان نامه کارشناسی مدیریت بازرگانی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
132 صفحه - 20000 تومان
میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر روابط زناشویی روش تحقیق
14 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - چگونه مهندسی معکوس فرایند کاری بر سرمایه تکنولوژی اطلاعات وعملکرد کارکنان تحت شرایط سنجش متفاوت تاثیر میگذارد؟ 17
12 صفحه - 12000 تومان
پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
67 صفحه - 14000 تومان
تشویق کارکنان و تاثیر آن بر عملکرد آنها
62 صفحه - 8000 تومان
تشویق کارکنان و تاثیر آن بر عملکرد آنها درس سمینار
86 صفحه - 12000 تومان
انواع هوش هیحانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان فایل بصورت پاورپوینت
29 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
88 صفحه - 16000 تومان
مدیریت روابط انسانی - پاورپوینت
12 صفحه - 2000 تومان
ارتباطات انسانی چگونه در بهبود عملکرد روابط عمومی ها مؤثر واقع می شود
5 صفحه - 2000 تومان
تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن آوری اطلاعات
17 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش اثر بخشی یک سیستم اطلاعات منابع انسانی در شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران یک ارزیابی تجربی19
29 صفحه - 13000 تومان
بررسی رابطه بین مهارت های مدیران فنی – انسانی - ادراکی و عملکرد آنان در مدارس راهنمایی
50 صفحه - 6000 تومان
نقش خدمات رفاهی توسط سازمانها به کارکنان در کاهش مهاجرت آنان در استانهای محروم پاورپوینت
25 صفحه - 4000 تومان
نقش خدمات رفاهی توسط سازمانها به کارکنان در کاهش مهاجرت آنان در استانهای محروم
12 صفحه - 2000 تومان
عوامل موثر بر انگیزش کارکنان در سازمان ها
9 صفحه - 1000 تومان
بررسی رابطه تفویض اختیاری در سازمان به کارکنان و انگیزش روش تحقیق
73 صفحه - 15000 تومان
رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
64 صفحه - 8000 تومان
پایان نامه کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
49 صفحه - 30000 تومان
بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
49 صفحه - 4500 تومان
چگونه در سازمان از فرآيند ارتباط اثر بخش استفاده كنيم
14 صفحه - 2000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2020 - 2007