موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : گزارش کار آموزی در اداره بازرگانی کل استان گیلان قسمت حسابداری
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
گزارش کار آموزی در اداره بازرگانی کل استان گیلان قسمت حسابداری
تعداد صفحه :
73
قیمت :
27000 تومان

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
تاریخچه تاسیس
وضغیت پرسنل
مشخصات ساختمان سازمان
چارت سازمانی
واحد های مختلف سازمان
وظایف واحد های استانی وزارت بازرگانی
شرح وظایف ادارات بازرگانی شهرستان گیلان
مدیریت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی
گروه برنامه ریزی
اداره امور اداری و مالی
معاونت نظارت و بازرسی
اداره نظارت بر کالا و خدمات
اداره بازرسی و کشف کالا ی قاچاق
اداره مشارکتهای مردمی و پاشخگوی به شکایات
معاونت توسعه تجارت خارجی
اداره بازار یابی ، توسعه صادرات و تجارت الکترونیک
فصل دوم
بخش بازرگانی استان گیلان
سازمان بازر گانی خارجی و توسعه تجاری
معاونت بازرگانی داخلی
شرح وظایف کارشناس بازرگانی داخلی
بازرگانی داخلی و بسیج اقتصادی
اهداف دفتر بررسیهای مالی
فصل سوم
تاریخچه حسابداری
تعریف حسابداری
مراحل حسابداری
رشته حسابداری
خصوصیات سازمان بازرگانی کل استان گیلان
صورت سود و زیان
در آمد
تعاریف حسابهایی در حسابداری
الف) موجودی نقدی
ب)حسابهای دریافتی
ج)ملزومات
د)اثاثه
ه) ساختمان
بدهی ها
حقوق صاحبان سرمایه
تراز نامه یا صورت وضعیت مالی
عنوان تراز نامه
هزینه
برداشت
پرداختی
حساب
خرید نسیه
در یافتنی
دوره مالی
زیان ویژه
سرمایه گذاری مجدد
سود ویژه
حقوق و دستمزد آموزش فنی حرفه ای استان گیلان
مراحل پرداخت حقوق کارکنان بانک
پرداخت هزینه آب ، برق و تلفن
مراحل پرداخت و خرید کالا
برگ ماموریت و طریقه اجراء پرداخت آن
اضافه کاری کارکنان
فصل چهارم
سیستم حقوق و دستمزد درسازمان بازرگانی کل استان گیلان
اجراء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد کدامند؟
وظیفه دایره کارگزینی چیست؟
حقوق یا دستمزد مبنا چیست؟
حسابداری حقوق و دستمزد
طبقه بندی کار
طبقه بندی فعالیتی
طبقه بندی مسئولیتی
طبقه بندی از نظر ردیابی
دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد
دایره کار گزینی
دایره برنامه ریزی تولید
دایره ثبت اوقات کار
کارت ساعت
حسابداری مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد
حقوق پایهbaserate
اضافه کاری avertime
شب کاری
کار مختلط
کار متناوب
نوبت کاری
پاداش
دستمزد تعطیلات رسمی
روشهای ثبت هزینه دستمزد ایلام مرخصی
اوقات طلف شده
طراحی نظام حقوق و دستمزد کارکنان
ویژگی های سیستم حقوقی و دستمزد
مراحل مختلف طراحی سیستم حقوق و دستمزد
روشهای ارزشیابی شغل
الف)روش های امتیازی
ب)روش مقایسه عوامل
ج)روش طبقه بندی مشاغل
د) روش رتبه بندی مشاغل
پرداخت مشاغل مدیریتی
پرداخت به مشاغل حرفه ای
فصل پنجم
نتیجه گیری و بهبود کار
مزایای بهره وری برای مشتریان
مشکلات
فصل اول مقدمه:
اداره بازرگاني گیلان به عنوان بخش واسطه كه جريان را تسهيل و محصولات توليدي را به مصرف كنندگان مي دهد و در حقيقت بازرگاني پيوند دهنده بخشهاي اقتصادي و راهبردي در اقتصاد كلان جامعه است بازرگاني در ابعاد وسيع خود و در مفهوم جامع به كليه اقدامات و سياستهايي اطلاق مي شود كه اهداف ايجاد تعادل و توازن در عرضه و تقاضا ، تغيير قيمتها و تامين نيازهاي ضروري اغشاي مختلف جامعه و امور مربوط به تجارت خارجي منتهي مي شود به عبارت ديگر توانايي هاي اقتصادي به واسطه بازرگاني در دو سطح بازرگاني داخلي و خارجي جريان مي يابد و اين بخش ارتباط بهينه ميان عرضه و تقاضا برقرار مي سازد و در اين بين فعاليت بخش بازرگاني مطلوبترين شيوه در ميان عرضه و تقاضا مي باشد . و در ماموريتهاي جديد از سوي وزارت محترم بازرگاني برقراري ارتباط متقابل و هماهنگ ميان بخش بازرگاني و ميزان توليدي جامعه و استفاده از امكانات جهت رشد اقتصادي ، اشتغال مولد و حمايت منتقي ار توليدات داخلي توجه خاصي شده و تاكيد گرديده كه نارسايي ها و ناتوانايي هاي نظام توليدي مشخص و با بكارگيري روشهاي مناسب موجب استفاده از پتانسيل ها گرديده و افزايش توليد و توسعه صادرات غيرنفتي به طريق ممكن ميسر گرديد .
مجموعه بازرگاني به عنوان بخش واسط و پيوند دهنده بخش هاي مختلف اقتصادي استان تمامي اقداماتي را كه براي بازار عرضه وتقاضا ، تعديل و تثبيت قيمت ها و تامين نيازهاي عامه و امور صادرات و واردات به انجام ميرسد را در بر ميگيرد .
فعاليت هاي سازمان بازرگاني مازندران با تأسي از سياست و راهبردهاي كلان اقتصادي كشور حتي تا چند سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي نگاه به درون را داشت ، اين موضوع بويژه در خلال جنگ تحميلي كه براي تامين مايحتاج عمومي حجم عظيمي از كالاهاي وارداتي يارانه اي داخل شبكه توزيع استاني قرار مي گرفت به چشم مي خورد با عنايت به موارد ذكر شده در برنامه 5 ساله سوم بازرگاني به رغم انجام وظايف خود ملزم به گزارش مزيتهاي نسبي و با قابليتهاي شهرستان بوده كه به مدنظر قرار دادن اهداف دولت و اثرپذيري از ديگر بخشهاي در ساير بخشها نيز ميسر بوده و با انجام كارهاي كارشناسي شده مسير توليد را به طرف صادرات هدايت نمود .
تاريخچه تاسيس :
اولين بار در سال 1364 به همراه ساير شهرستانها و در سطح استان به عنوان واحد بازرگاني شروع به فعاليت نموده و در سال 1367 به اداره بازرگاني تبديل و در سال 1381 طي حكمي از سوي بازرگاني استان اداره بازرگاني و مديريت بازرگاني تبديل و به فعاليت و ماموريت خود همچنان ادامه مي دهد .
وضعيت پرسنل :
.كارشناس بازرگاني داخلي يك نفر
. كاردان بازرگاني داخلي يك نفر
. بازرس عمده و خرده چهار نفر
. نيروي خدماتي يك نفر
.مشخصات ساختمان اداري :
در تاريخ 12/8/72 زميني به مساحت 50/1137 مترمربع به اداره بازرگاني از سوي سازمان زمين شهري واگذار و در تاريخ 12/2/73 جهت احداث ساختمان پروانه ساخت از شهرداري اخذ كه بنا به علل مختلف از جمله عدم تخصيص اعتبار به ساخت و ساز آن اقدام نشد در پاييز 1377 پس از تامين اعتبار از وزارت بازرگاني و از اعتبارات استاني نسبت به شروع عمليات ساختمان با زيربناي 400 مترمربع در طبقه همكف به عنوان ساختمان اداري و 127 مترمربع در طبقه اول بعنوان خانه سازماني شروع به احداث ساختمان نموده و در بهمن ماه سال 1378 ساختمان آن افتتاح و مورد بهره برداي قرار گرفت كه جهت احداث آن مبلغي در حدود 45 ميليون تومان با نظارت مسئولين امور اداري استان هزينه گرديد .
- تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات مربوط به ميزان توليد و محصولات در حوزه شهرستان .
2- تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات مربوط به ميزان مصرف ، جذب سهميه و توزيع كالا در سطح شهرستان .
3- ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي بدون جواز به استناد قانون نظام صنفي مصوبات هيأت عالي نظارت 4- پيگيري درخواست بازرگانان و اصناف و نيز ارشاد و راهنمايي تجار و بازرگانان در جهت واردات كالا و همچنين تشويق توليد كنندگان و صادر كنندگان در امر صادرات در حوزه شهرستان .
5- بررسي ميزان و ارزش واردات شهرستان به تفكيك از داخل و خارج از كشور .
6- برآورد توليدات مازاد بر مصرف شهرستان جهت صدور با ساير استانها يا خارج از كشور با هماهنگي سازمان بازرگاني استان .
7- بررسي مستمر تغييرات قيمت كالا توليدي سنتي و نرخ خدمات و تثبيت قيمت آنها بر اساس ضوابط و دستورالعمل هاي صادره و اختيارات تفويض شده با هماهنگي سازمان بازرگاني استان . ..................

تحقیقهای مشابه
گزارش کار آموزی در اداره بازرگانی کل استان گیلان قسمت حسابداری
73 صفحه - 27000 تومان
گزارش کار آموزی در اداره بازرگانی کل استان گیلان
70 صفحه - 30000 تومان
پروژه کارآموزی در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
22 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی - تلفن - مکان اداره مخابرات استان گیلان
63 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
32 صفحه - 15000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
52 صفحه - 36000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
47 صفحه - 24000 تومان
پروژه گزارش کارآموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
60 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در ایران خودرو گزارش عیب و تعمیر ماشینها
35 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 30000 تومان
کارآموزی حسابداری شرح مختصری از گزارش کار حسابداری بنیاد 15 خرداد
7 صفحه - 6000 تومان
امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
81 صفحه - 21000 تومان
گزارش کاراموزی در اداره مخابرات رودبار
21 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی بررسی سیتم حسابداری
44 صفحه - 21000 تومان
پروژه کارآموزی در اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
26 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره دارایی
50 صفحه - 24000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی کارآموزی در اداره پست آستانه
38 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی در سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری استان گیلان
36 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
12 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی درشرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
20 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان امور تدارکات و قراردادها
29 صفحه - 21000 تومان
مراحـل اجـرای یـک سـاخـتمـان کاراموزی ساختمان بتنی در گیلان رشت
36 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
55 صفحه - 30000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
97 صفحه - 30000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
10 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
61 صفحه - 27000 تومان
گزارش کارآموزی کارخانه پارس خزر به همراه معرفی فعالیتهای حسابداری کارخانه
61 صفحه - 27000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
86 صفحه - 36000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در مورد کارگاه تولیدی شن و ماسه
24 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
22 صفحه - 13500 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
35 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه
37 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
55 صفحه - 27000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری انبار فایل بصورت پاورپوینت
88 صفحه - 36000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
28 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
69 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری تامین اجتماعی
66 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری شرکت چوب و نراد بندی
52 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری شرکت کاغذ ستاره گیلان
44 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
43 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
9 صفحه - 7500 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری بیمارستان حشمت
36 صفحه - 15000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در دانشگاه بهداشت
44 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
18 صفحه - 9000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
18 صفحه - 10500 تومان
بررسی تأثیرات فعالیتهای فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
4 صفحه - 3000 تومان
معرفی کلی اداره کل ارشاد اسلامی رشت
9 صفحه - 6000 تومان
پروژه کار آموزی در اداره کل امور مالیاتی رشته مدیریت صنعتی
55 صفحه - 21000 تومان
کاراموزی اداره کل میراث فرهنگی بخش انبار
23 صفحه - 15000 تومان
کارآموزی در واحد مالی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
72 صفحه - 24000 تومان
رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
64 صفحه - 24000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
62 صفحه - 60000 تومان
پروژه مهندسی نرم افزار شرح مختصر فعالیت های سیستم یک شرکت فروش کامپیوتر به همراه نمودار و دیاگرام
42 صفحه - 21000 تومان
گزارش کار آموزی تلفن - مکان اداره مخابرات استان گیلان
42 صفحه - 21000 تومان
روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان فارس
11 صفحه - 7500 تومان
کارآموزی اداره برق استان گیلان بخش حسابداری
51 صفحه - 30000 تومان
کارآموزی حسابداری اداره فنی و حرفه ای استان گیلان
37 صفحه - 21000 تومان
کار آموزی در اداره برق استان گیلان
16 صفحه - 7500 تومان
کارآموزی اداره راه و ترابری حسابداری پیمانکاری
56 صفحه - 25500 تومان
پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
43 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
65 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تجزیه و تحلیل حسابداری در اداره بهزیستی
62 صفحه - 27000 تومان
کارآموزی حسابداری انبار در اداره پست
51 صفحه - 24000 تومان
پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
43 صفحه - 24000 تومان
کارآموزی حسابداری اداره صنعت و معدن
45 صفحه - 24000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
118 صفحه - 36000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
122 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی حسابداری دفاتر روزنامه معین کل شرکت کالای پزشکی شیراز
12 صفحه - 9000 تومان
سیمای عمومی استان گیلان - جغرافی - اقلیمی - آب و هوا و ...
95 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
94 صفحه - 45000 تومان
آمار دامپروری استان گیلان و سنگر فایل به صورت پاورپوینت
16 صفحه - 7500 تومان
تقسیم بندی استان گیلان و بررسی مشارکت سیاسی مردم گیلان بعد از انقلاب
15 صفحه - 7500 تومان
ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی محدوده آستانه- کوچصفهان در استان گیلان و بررسی تاثیر کیفیت آب رودخانه
10 صفحه - 6000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی میزان بارش استان گیلان از سال 86 تا 89
9 صفحه - 18000 تومان
اعیاد و جشنهای باستانی استان گیلان چه تاثیری در گردشگری ایران دارد فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 12000 تومان
کارآموزی در سازمان همیاری استان گیلان بخش انبار
54 صفحه - 24000 تومان
کاراموزی جمعیت هلال احمر استان گیلان رشته کامپیوتر
16 صفحه - 15000 تومان
پروژه مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی استان گیلان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
91 صفحه - 60000 تومان
تخصص گرایی در منطقه استان گیلان درس سمینار
57 صفحه - 36000 تومان
بررسی آلودگی آبهاي ساحلی دریاي خزر با بررسی سواحل استان گیلان پاورپوینت
28 صفحه - 9000 تومان
مدیریت دبستان پسرانه استان گیلان ناحیه دو رشت سال تحصیلی 90-91
36 صفحه - 10500 تومان
بررسی عوامل موثر در بهینه سازی دفع ذباله در استان گیلان روش تحقیق
13 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007