دوشنبه 2 مهر 1397
بازدید امروز : 5053 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : حقوق هسته ای ایران و چالشهای آن
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
حقوق هسته ای ایران و چالشهای آن
تعداد صفحه :
15
قیمت :
2000 تومان

حقوق هسته ای ایران و چالشهای آن
فهرست مطالب
مقدمه:ابهام در شناخت تکنولوژی اتمی
فصل اول: کلیات:
1- تحقيقات در زمينه انرژي هسته‌اي
2- تعریف انرژی هسته ای
3- شکافت هسته ای
4- همجوشی یا گداخت هسته ای
5- مهمترین استفاده های صلح آمیز از تکنولوژی هسته ای
6- راکتورهسته ای
7- انواع راکتور اتمی
8- تاریخچه ساخت راکتور اتمی
9- چرخه سوخت هسته ای
10 - قدرت های تولید کننده سوخت هسته ای
فصل دوم :ساختاربین المللی انرژی اتمی
1- آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
2- اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
3- اهم موضوعات اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی
4 - قطعنامه های آژانس بين المللی انرژی هسته ای
5- آثارتصميمات و قطعنامه های آژانس بين المللی انرژی اتمی
6- نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ ای کشورها
فصل سوم :تاریخچه وآغاز فعاليت‌هاي هسته‌اي ایران
1- تاریخچه قوانین هسته ای مربوط به ایران
2- تاریخچه وآغاز فعاليت‌هاي هسته‌اي ایران
3- مذاکرات هسته ای وامتيازات واگذار شده
4- اشتباه استراتژيك متوليان هسته‌اي ايران
5- آثار حقوقی اجرای موقت وتعلیق پروتکل الحاقی
6- شورای امنیت یک تهدید غیر واقعی
فصل چهارم :گزينه‌هاي برون‌رفت از موقعيت كنوني
1- استراتژي های گوناگون
2- مزایای استفاده از تدابیر حقوقي به جای تدابیر سياسي
3- مسئوليت واختيارات شوراي امنيت
4- تدابیر لازم جهت جلوگيري ازارجاع پرونده به شوراي امنيت
منابع
مقدمه : ابهام در شناخت تکنولوژی اتمی
مولفه های قدرت ملی یک کشور مرکب از چهار قدرت علمی و فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی است.
اما بدون شک این چهار قدرت با هم ارتباط تنگاتنگ داشته و هر یک بر دیگری تأثیر (مسقتیم یا غیر مستقیم) خواهد داشت. علوم و تکنولوژی هسته ای از جمله مواردی است که در حال حاضر به صورت یک عامل مهم و تعیین کننده در هر یک از چهار مورد مذکور نقش ایفا می نماید.
علیرغم پیشرفت همه جانبه علوم و فنون هسته ای در طول نیم قرن گذشته، هنوز این تکنولوژی در اذهان عمومی ناشناخته مانده است. وقتی صحبت از انرژی اتمی به میان می آید، اغلب مردم ابر قارچ مانند حاصل از انفجارات اتمی و یا راکتورهای اتمی برای تولید برق را در ذهن خود مجسم می کنند و کمتر کسی را می توان یافت که بداند چگونه جنبه های دیگری از علوم هسته ای در طول نیم قرن گذشته زندگی روزمره او را دچار تحول نموده است. اما حقیقت در این است که در طول این مدت در نتیجه تلاش پیگیر پژوهشگران و مهندسین هسته ای، این تکنولوژی نقش مهمی را در ارتقاء سطح زندگی مردم، رشد صنعت و کشاورزی و ارائه خدمات پزشکی ایفاء نموده است.
فصل اول: کلیات:
1- تحقيقات در زمينه انرژي هسته‌اي
سازمان انرژي آمريكا در گزارشي اعلام كرد كه تحقيقات در زمينه انرژي هسته‌اي (فيسيون و فيوژن) با 67 هزار ميليارد دلار، بيشترين سهم را در تحقيقات مربوط به بخش انرژي در كشورهاي جهان را دارا هستند.
کشورهاى عضو آژانس بين‌المللى انرژى اتمي در فاصله سال‌هاى ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۲، بالغ بر ۱۳۳ هزار ميليارد دلار صرف هزينه‌هاى تحقيق، توسعه و طرح‌هاى نمونه در بخش انرژى کرده‌اند.
بيشترين هزينه مربوط به بخش فيسيون هسته‌اى با ۵۳ هزار ميليارد دلار است و بودجه اختصاص داده شده به بخش انرژيهاى نو، معادل ۲۱ هزار ميليارد دلار بوده است.
هزينه‌هاى انجام شده در بخش انرژي‌هاى فسيلى، فيوژن هسته‌اى و حفظ منابع به ترتيب برابر با ۱۶ هزار، ۱۴ هزار و ۱۵ هزار ميليارد دلار بوده است
2- تعریف انرژی هسته ای
انرژی بدست آمده از فعل و انفعالات هسته ای را انرژی هسته ای می گویند.
این انرژی از دو منشاء می تواند سرچشمه بگیرد.
یکی شکافت هسته اتمهای سنگین و دیگری همجوشی
یا گداخت هسته اتمهای سبک . ذیلا به اختصار به این دو فعل و انفعال هسته ای که به تولید انرژی هسته ای منجر می گردند پرداخته می شود.
3- شکافت هسته ای این شکافت بیشتر مربوط به 235-U اورانیوم با جرم اتمی 235 بود و وجود یک حداقل جرمی از اورانیوم برای یک واکنش زنجیره ای لازم به نظر می رسید. این حداقل را جرم بحرانی نامیدند. به هر حال شکافت هسته های سنگین به دو هسته سبکتر، همراه با آزاد شدن مقادیر زیادی انرژی است و این فرایند تنها در هسته های سنگینی چون اورانیوم و پلوتونیوم اتفاق می افتد. در طول جنگ جهانی دوم، در کشورهای انگلستان، کانادا و عمدتا آمریکا این تحقیقات ادامه یافت و نتیجتا به ساخت اولین راکتور اتمی در زیرزمین دانشگاه شیکاگو توسط فرمی و چندی بعد به تولید اولین بمب اتمی منجر گردید که فجایع اسف بار هیروشیما و ناکازاکی را بوجود آورد. 4- همجوشی یا گداخت هسته ای هم جوشی یا گداخت هسته ای را می توان به عنوان فرایند عکس شکافت هسته ای قلمداد کرد، یعنی فرایندی که در آن دست کم یکی از محصولات واکنش هسته ای ازهر یک ازمواد واکنش زای اولیه پر جرمتر باشد . گداخت هسته ای در مواردی که جرم کل هسته های محصول از جرم کل مواد واکنش زاکمتر باشد منجر به رهایی انرژی خواهد شد. فعل و انفعالاتی که در ستاره ها رخ می دهد و منجر به تولید انرژی بسیار زیادی می گردد، شناخته شده ترین و بارزترین نمونه های همجوشی یا گداخت هسته ای است. برای شبیه سازی همین واکنش در روی زمین تحقیقات بسیاری از اواسط قرن بیستم میلادی انجام گرفته است و هنوز نیز ادامه دارد. گداخت هسته ای را سرچشمه انرژی فردا می دانند و سوخت یک راکتور گداخت هسته ای مخلوطی از دو تریوم و تریتیوم باشد. بواسطه همجوشی آنها باعث واکنشهای گداخت دیگر نیز خواهد گردیدو این امر یک سری واکنشهای زنجیره ای را بوجود خواهد آورد که می توان با استفاده از انرژی بسیار زیاد تولید شده، توربینهای مولد برق را بکار انداخت. در حال حاضر دستگاهی که فعل و انفعالات گداخت هسته ای در آن بوقوع می پیوندد تحت عنوان توکامک شناخته می شود پیش بینی ها از دهه 2020 میلادی به عنوان نقطه آغاز به کار راکتورهای تجاری هم جوشی هسته ای حکایت دارند. 5- مهمترین استفاده های صلح آمیز از علوم و تکنولوژی هسته ای الف: استفاده از انرژی حاصل از فرآیند شکافت هسته اورانیوم یا پلوتونیوم در راکتورهای اتمی جهت تولید برق و یا شیرین کردن آب دریاها. ب : استفاده از رادیوایزوتوپها در پزشکی، صنعت و کشاورزی ج : استفاده از پرتوهای ناشی از فرآیندهای هسته ای در پزشکی، صنعت و کشاورزی ،آزمایش عیار فلزات، تحقیقات باستان شناسی، اندازه گیری ضخامت صفحات و الیاف

تحقیقهای مشابه
حقوق هسته ای ایران و چالشهای آن
15 صفحه - 2000 تومان
حقوق هسته ایران و چالشهای آن
15 صفحه - 2000 تومان
خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
15 صفحه - 2000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با جوامع مختلف
46 صفحه - 8000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با ادیان مختلف
47 صفحه - 8000 تومان
تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از قرار بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه
28 صفحه - 6000 تومان
بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
68 صفحه - 10000 تومان
جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
40 صفحه - 6000 تومان
قاجاق انسان در حقوق ایران و فرانسه
43 صفحه - 7000 تومان
سن رشد و تاثیر آن در حقوق مالی و غیر مالی- مربوط به حقوق
6 صفحه - 1000 تومان
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران
5 صفحه - 1500 تومان
توبه و نقش آن درسقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی
34 صفحه - 6000 تومان
توبه و نقش آن درسقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی
34 صفحه - 6000 تومان
اصل تاخر حادث و تطبیق ان با ففه امامیه و اهل سنت و حقوق خارجی
63 صفحه - 14000 تومان
انرژی هسته ای ایران از آغاز تا امروز
17 صفحه - 2500 تومان
پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
42 صفحه - 8000 تومان
تکنولوژی سوپرآلیاژ و میزان کاربرد آن در جهان و ایران
11 صفحه - 2000 تومان
و نقش آن در اقتصاد ایران R&D تحقیق و توسعه و
33 صفحه - 5000 تومان
اقتصاد ایران و تحولات آن در 50 سال گذشته
26 صفحه - 3500 تومان
شناخت it و توسعه آن در ایران
10 صفحه - 2000 تومان
ساختار سیاسی نوین در عراق و تبعات امنیتی آن در کشورهای ایران و ترکیه از 2003 تا 2010
14 صفحه - 2500 تومان
بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق.docx
17 صفحه - 3000 تومان
بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق
17 صفحه - 3000 تومان
فساد اداری در ایران و تطبیق آن با فساد اداری در ایتالیا
10 صفحه - 1500 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007