موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : توصیف و اندازه گیری افت ولتاژ
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
توصیف و اندازه گیری افت ولتاژ
تعداد صفحه :
10
قیمت :
4500 تومان

این مقاله فنی ، فرو افتادگی یا افت ولتاژ ، علل آن ، تاثیرات و نحوه سنجش آن را مورد بحث و بررسی قرار داده است . انتگرال اترژی ، اپراتور شبکه محلی شما یا مرکز کیفیت توان انتگرال انرژی ، در صورت پرداختن به موضوعاتی از این قبیل توصیه های ارزشمندی را ارائه می دهد.
خلاصه
افت ولتاژ رویداد متداولی است که در شبکه نیروی الکتریسیته بوقوع می پیوندد. این پدیده بواسطه اتصال کوتاه شبکه و عملکرد بارهای بزرگ بوجود می آید. افت ولتاژ تاثیرات بسزایی را بر طیف گسترده ای ازتجهیزات الکتریکی وارد می نماید علاوه بر این نباید تاثیر آن را در صتایع متفاوت نادیده گرفت . فروافتادگی ها یا افت ها از طریق عمق و دوره وقوع شان قابل شناسایی هستند اما جهت اجرای بررسی های دقیق نیاز به کنترل افت های رو ی داده به طور همزمان درچند مرحله یا چند توالی درایم. موقعیت های مجزا با استفاده از شاخص افت و سایر شیوه های آماری قابل سنجش هستند. عملکرد افت ولتاژ از جمله موضوعاتی است که جهت کنترل همه جانبه آن نیاز به اطلاعات کافی درباره کلیه پارامترها داریم. هدف از بکار گیری شاخص های آماری مقایسه عملکرد افت ولتاژ در دو ناحیه متفاوت است. به منظور اجرای یک بررسی کامل در این زمینه نیاز به تجهیزات گسترده و اشراف کامل بر جزئیات ابزارهای کیفی بکار رفته داریم.
فهرست مطالب
1- مقدمه
2- آسیب پذیری بار
3- گزارش رویداد
4- گزارش سایت (جایگاه)
5- شاخص های موقعیتی
6- بررسی های افت ولتاژ
7- منابع
8- مرکز کیفیت توان انتگرال انرژی
Sag : شرایط زیر ولتاژ بودن خط انتقال جریان متناوب را گویند که بیش از یک شصتم ثانیه طول می کشد.
مرکز کیفیت نیرو
1- مقدمه
بررسی ها نشان می دهد که مسائله کیفیت نیرو یا برق ، مهمترین مسائله ای است که اکثر مشتریان در حوزه های صنعتی با آن مواجه هستند . بسیاری از توزیع کنندگان خارجی به منظور سنجش افت ولتاژ در شبکه توزیع و ارزیابی دقیق عملکرد کاهش ولتاژ به اجرای بررسی های جامع مبادرت می ورزند. بعضی از استدلال های عنوان شده جهت اجرای چنین فعالیت هایی عبارتند از :
........

تحقیقهای مشابه
توصیف و اندازه گیری افت ولتاژ
10 صفحه - 4500 تومان
تخمین عدم قطعیت اندازه گیری و کاربرد آن در صنعت سیمان
20 صفحه - 7500 تومان
هوش و اندازه گیری هوش کودک
8 صفحه - 4500 تومان
تحقیق عملی درس اندازه گیری و سنجش در علوم تربیتی حل مساله
19 صفحه - 7500 تومان
درس اندازه گیری سنجش در علوم تربیتی
16 صفحه - 6000 تومان
روش های اندازه گیری بر حسب واحد پول فایل بصورت پاورپوینت
39 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اندازه گیری و مدل روگذري موج بر روی یک ساحل طبیعی 4
2 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - امکانات، تجهیزات، ابزارهای اندازه گیری و مواد تعمیرات 25
14 صفحه - 42000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
19 صفحه - 57000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تشخیص پیامدهای واقعی و اندازه گیری سایر عملکردها 7
5 صفحه - 15000 تومان
پرسشنامه اندازه گیری صمیمیت جنسی
20 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بهبود رویت پذیری با استفاده از تعیین محل بهینه ی واحدهای اندازه گیری فازور 3
9 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش 26
11 صفحه - 33000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تخمین وضعیت معادل پویا برای سیستم های برق چند حوزه ای با واحد های اندازه گیری فازور همگام شده 3
7 صفحه - 21000 تومان
گزارش کار اندازه گیری کولیس ، ریزسنج
9 صفحه - 6000 تومان
کار آماری دبیرستان اندازه گیری قدرت بدنی افراد کلاس بر اساس آزمون بارفیکس
13 صفحه - 15000 تومان
تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش
26 صفحه - 12000 تومان
تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش پاورپوینت
21 صفحه - 12000 تومان
روش های شیمیایی اندازه گیری قند خون
41 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیرات اندازه ی DG بر نوسان ولتاژ و کاهش ولتاژ در سیستم های تابشی توزیع شده
6 صفحه - 18000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007