موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

طرح کارفرینی خوداشتغالی کسب و کار

مجموعه ای از طرح های مورد نیاز جهت ایجاد مشاغل مختلف همراه با محاسبات مالی و پیش بینی های مورد نیاز

مجموع طرح کارافرینی موجود در سایت نیازمندیهای دانشجویی :
طرح کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت 700کندو
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت 850 کندو
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت 1000 کندو
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی پرورش گل و گیاه گلخانه ای
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی پرورش ماهی قزل آلا
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی پرورش صیفی جات گلخانه ای
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی پرورش گل و گیاه زینتی
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی پرورش گاو شیری با ظرفیت 50راس
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی پرورش گاو شیری با ظرفیت 20 راس
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی پروار بندی گوساله با ظرفیت 100 راس
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی پروار بندی گوساله با ظرفیت 75 راس
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی باغداری و پرورش میوه جات
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی پرورش کرم ابریشم با ظرفیت 600 جعبه
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی پرورش کرم ابریشم با ظرفیت 400 جعبه
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی پرورش قارچ خوراکی با ظرفیت یکصد تن
  تعداد صفحه : 20 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی تولید نان لواش با ظرفیت 300 تن در سال
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی تولید نخ متوسط تا ضخیم از ضایعات نساجی با ظرفیت 150 تن در سال
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی تولید و بسته بندی سس مایونز با ظرفیت 171 تن در سال
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی تولید و بسته بندی سبزیجات خشک با ظرفیت بسته بندی 1200 تن انواع سبزی
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی فرآوری و بسته بندی خشکبار با ظرفیت یکهزار تن در سال
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی تولید پفک نمکی با ظرفیت 400 تن در سال
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی تولید تافی و شکلات با ظرفیت 600 تن در سال
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی تولید نان فانتزی با ظرفیت 750 تن در سال
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی تولید رشته آشی و پلویی با ظرفیت 360 تن در سال
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی بسته بندی گوشت قرمز با ظرفیت بسته بندی 1600 تن گوشت قرمز در سال
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی بسته بندی خرما با ظرفیت بسته بندی 5000 تن در سال
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی بسته بندی مواد غذایی با ظرفیت بسته بندی 1200 تن مواد پودری در سال
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی بسته بندی خرما با ظرفیت بسته بندی 2000 تن در سال
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی بسته بندی میوه با ظرفیت بسته بندی 2200 تن انواع میوه در سال
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی تولید مربا، ترشی و خیار شور با ظرفیت 620 تن در سال
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی تولید ترانس مهتابی 40 وات و 20 وات با ظرفیت 400000 عدد در سال
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی جمع آوری شیر با ظرفیت 8/5 تن در روز
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی تولید چیپس سیب زمینی با ظرفیت 500 تن در سال
  تعداد صفحه : 17 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی تولید چرم و سالامبوربا با ظرفیت تولید 400 هزار فوت مربع در سال
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی بسته بندی چای تی - بگ
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی فرآوری و بسته بندی میگو با ظرفیت بسته بندی 1800 تن میگوی فرآوری شده در سال
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی تولید بلندگو با ظرفیت یک میلیون عدد در سال
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی فرآوری و بسته بندی ماهی با ظرفیت بسته بندی 1800 تن گوشت ماهی فرآوری شده در سال
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی تولید و بسته بندی ماست پاستوریزه با ظرفیت 800 تن در سال
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی بسته بندی مواد غذایی با ظرفیت بسته بندی 2075 تن پودر و گرانول در سال
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی تولید پارچه گردباف با ظرفیت 250000 متر مربع در سال
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی تولید نان فانتزی با ظرفیت 500 تن در سال
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی تولید و بسته بندی نمک ید دار با ظرفیت چهار هزار تن در سال
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی تولید حوله با ظرفیت 65 تن در سال
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی تولید داروهای گیاهی (پماد کاپسی کوم و قرص آنتوم)
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی تولید و مونتاژ کامپیوتر با ظرفیت 250 دستگاه در سال
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی بسته بندی مواد غذایی با ظرفیت بسته بندی 1400تن مواد گرانول در سال
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی تولید کارتن، بسته بندی و چاپ مقوا با ظرفیت 600 تن در سال
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی فرآوری و بسته بندی سبزیجات تازه و خرد شده با ظرفیت بسته بندی 1700تن
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی بسته بندی عسل با ظرفیت 240 تن در سال
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی تولید و بسته بندی آبلیمو با ظرفیت تولید هشتصد تن در سال
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی بازیافت مواد پلاستیکی ، تولید نایلون و چاپ روی آن
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی آموزشگاه حسابداری
  تعداد صفحه : 13 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی چاپ و تولید عکس های رنگی
  تعداد صفحه : 15 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی احداث باشگاه ورزشی
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی مدرسه غیر انتفاعی
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی خدمات مشاوره مهندسی
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی مهد کودک
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی احداث استخر سر پوشیده
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی درمانگاه شبانه روزی
  تعداد صفحه : 16 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی کافی نت
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی خدمات بینایی سنجی، چشم پزشکی و...
  تعداد صفحه : 14 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی آموزشگاه زبانهای خارجی
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی آموزشگاه هنرهای تجسمی
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی آموزشگاه علمی آزاد
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی آموزشگاه ساخت گلهای چینی
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی آموزشگاه رانندگی
  تعداد صفحه : 10 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی آموزشگاه علوم رایانه
  تعداد صفحه : 12 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

طرح کارآفرینی خدمات رایانه و مشاوره مدیریت
  تعداد صفحه : 11 صفحه
  قیمت : 21000 تومان

1 - طرح کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت 700کندو تعداد صفحه 13 قیمت 21000 تومان
2 - طرح کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت 850 کندو تعداد صفحه 13 قیمت 21000 تومان
3 - طرح کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت 1000 کندو تعداد صفحه 13 قیمت 21000 تومان
4 - طرح کارآفرینی پرورش گل و گیاه گلخانه ای تعداد صفحه 16 قیمت 21000 تومان
5 - طرح کارآفرینی پرورش ماهی قزل آلا تعداد صفحه 15 قیمت 21000 تومان
6 - طرح کارآفرینی پرورش صیفی جات گلخانه ای تعداد صفحه 14 قیمت 21000 تومان
7 - طرح کارآفرینی پرورش گل و گیاه زینتی تعداد صفحه 14 قیمت 21000 تومان
8 - طرح کارآفرینی پرورش گاو شیری با ظرفیت 50راس تعداد صفحه 16 قیمت 21000 تومان
9 - طرح کارآفرینی پرورش گاو شیری با ظرفیت 20 راس تعداد صفحه 13 قیمت 21000 تومان
10 - طرح کارآفرینی پروار بندی گوساله با ظرفیت 100 راس تعداد صفحه 15 قیمت 21000 تومان
11 - طرح کارآفرینی پروار بندی گوساله با ظرفیت 75 راس تعداد صفحه 14 قیمت 21000 تومان
12 - طرح کارآفرینی باغداری و پرورش میوه جات تعداد صفحه 14 قیمت 21000 تومان
13 - طرح کارآفرینی پرورش کرم ابریشم با ظرفیت 600 جعبه تعداد صفحه 14 قیمت 21000 تومان
14 - طرح کارآفرینی پرورش کرم ابریشم با ظرفیت 400 جعبه تعداد صفحه 16 قیمت 21000 تومان
15 - طرح کارآفرینی پرورش قارچ خوراکی با ظرفیت یکصد تن تعداد صفحه 20 قیمت 21000 تومان
16 - طرح کارآفرینی تولید نان لواش با ظرفیت 300 تن در سال تعداد صفحه 13 قیمت 21000 تومان
17 - طرح کارآفرینی تولید نخ متوسط تا ضخیم از ضایعات نساجی با ظرفیت 150 تن در سال تعداد صفحه 14 قیمت 21000 تومان
18 - طرح کارآفرینی تولید و بسته بندی سس مایونز با ظرفیت 171 تن در سال تعداد صفحه 12 قیمت 21000 تومان
19 - طرح کارآفرینی تولید و بسته بندی سبزیجات خشک با ظرفیت بسته بندی 1200 تن انواع سبزی تعداد صفحه 14 قیمت 21000 تومان
20 - طرح کارآفرینی فرآوری و بسته بندی خشکبار با ظرفیت یکهزار تن در سال تعداد صفحه 15 قیمت 21000 تومان
21 - طرح کارآفرینی تولید پفک نمکی با ظرفیت 400 تن در سال تعداد صفحه 14 قیمت 21000 تومان
22 - طرح کارآفرینی تولید تافی و شکلات با ظرفیت 600 تن در سال تعداد صفحه 15 قیمت 21000 تومان
23 - طرح کارآفرینی تولید نان فانتزی با ظرفیت 750 تن در سال تعداد صفحه 15 قیمت 21000 تومان
24 - طرح کارآفرینی تولید رشته آشی و پلویی با ظرفیت 360 تن در سال تعداد صفحه 12 قیمت 21000 تومان
25 - طرح کارآفرینی بسته بندی گوشت قرمز با ظرفیت بسته بندی 1600 تن گوشت قرمز در سال تعداد صفحه 16 قیمت 21000 تومان
26 - طرح کارآفرینی بسته بندی خرما با ظرفیت بسته بندی 5000 تن در سال تعداد صفحه 14 قیمت 21000 تومان
27 - طرح کارآفرینی بسته بندی مواد غذایی با ظرفیت بسته بندی 1200 تن مواد پودری در سال تعداد صفحه 14 قیمت 21000 تومان
28 - طرح کارآفرینی بسته بندی خرما با ظرفیت بسته بندی 2000 تن در سال تعداد صفحه 14 قیمت 21000 تومان
29 - طرح کارآفرینی بسته بندی میوه با ظرفیت بسته بندی 2200 تن انواع میوه در سال تعداد صفحه 13 قیمت 21000 تومان
30 - طرح کارآفرینی تولید مربا، ترشی و خیار شور با ظرفیت 620 تن در سال تعداد صفحه 16 قیمت 21000 تومان
31 - طرح کارآفرینی تولید ترانس مهتابی 40 وات و 20 وات با ظرفیت 400000 عدد در سال تعداد صفحه 14 قیمت 21000 تومان
32 - طرح کارآفرینی جمع آوری شیر با ظرفیت 8/5 تن در روز تعداد صفحه 13 قیمت 21000 تومان
33 - طرح کارآفرینی تولید چیپس سیب زمینی با ظرفیت 500 تن در سال تعداد صفحه 17 قیمت 21000 تومان
34 - طرح کارآفرینی تولید چرم و سالامبوربا با ظرفیت تولید 400 هزار فوت مربع در سال تعداد صفحه 13 قیمت 21000 تومان
35 - طرح کارآفرینی بسته بندی چای تی - بگ تعداد صفحه 13 قیمت 21000 تومان
36 - طرح کارآفرینی فرآوری و بسته بندی میگو با ظرفیت بسته بندی 1800 تن میگوی فرآوری شده در سال تعداد صفحه 15 قیمت 21000 تومان
37 - طرح کارآفرینی تولید بلندگو با ظرفیت یک میلیون عدد در سال تعداد صفحه 15 قیمت 21000 تومان
38 - طرح کارآفرینی فرآوری و بسته بندی ماهی با ظرفیت بسته بندی 1800 تن گوشت ماهی فرآوری شده در سال تعداد صفحه 15 قیمت 21000 تومان
39 - طرح کارآفرینی تولید و بسته بندی ماست پاستوریزه با ظرفیت 800 تن در سال تعداد صفحه 14 قیمت 21000 تومان
40 - طرح کارآفرینی بسته بندی مواد غذایی با ظرفیت بسته بندی 2075 تن پودر و گرانول در سال تعداد صفحه 13 قیمت 21000 تومان
41 - طرح کارآفرینی تولید پارچه گردباف با ظرفیت 250000 متر مربع در سال تعداد صفحه 14 قیمت 21000 تومان
42 - طرح کارآفرینی تولید نان فانتزی با ظرفیت 500 تن در سال تعداد صفحه 14 قیمت 21000 تومان
43 - طرح کارآفرینی تولید و بسته بندی نمک ید دار با ظرفیت چهار هزار تن در سال تعداد صفحه 12 قیمت 21000 تومان
44 - طرح کارآفرینی تولید حوله با ظرفیت 65 تن در سال تعداد صفحه 12 قیمت 21000 تومان
45 - طرح کارآفرینی تولید داروهای گیاهی (پماد کاپسی کوم و قرص آنتوم) تعداد صفحه 15 قیمت 21000 تومان
46 - طرح کارآفرینی تولید و مونتاژ کامپیوتر با ظرفیت 250 دستگاه در سال تعداد صفحه 12 قیمت 21000 تومان
47 - طرح کارآفرینی بسته بندی مواد غذایی با ظرفیت بسته بندی 1400تن مواد گرانول در سال تعداد صفحه 13 قیمت 21000 تومان
48 - طرح کارآفرینی تولید کارتن، بسته بندی و چاپ مقوا با ظرفیت 600 تن در سال تعداد صفحه 13 قیمت 21000 تومان
49 - طرح کارآفرینی فرآوری و بسته بندی سبزیجات تازه و خرد شده با ظرفیت بسته بندی 1700تن تعداد صفحه 12 قیمت 21000 تومان
50 - طرح کارآفرینی بسته بندی عسل با ظرفیت 240 تن در سال تعداد صفحه 13 قیمت 21000 تومان
51 - طرح کارآفرینی تولید و بسته بندی آبلیمو با ظرفیت تولید هشتصد تن در سال تعداد صفحه 13 قیمت 21000 تومان
52 - طرح کارآفرینی بازیافت مواد پلاستیکی ، تولید نایلون و چاپ روی آن تعداد صفحه 14 قیمت 21000 تومان
53 - طرح کارآفرینی آموزشگاه حسابداری تعداد صفحه 13 قیمت 21000 تومان
54 - طرح کارآفرینی چاپ و تولید عکس های رنگی تعداد صفحه 15 قیمت 21000 تومان
55 - طرح کارآفرینی احداث باشگاه ورزشی تعداد صفحه 10 قیمت 21000 تومان
56 - طرح کارآفرینی مدرسه غیر انتفاعی تعداد صفحه 12 قیمت 21000 تومان
57 - طرح کارآفرینی خدمات مشاوره مهندسی تعداد صفحه 12 قیمت 21000 تومان
58 - طرح کارآفرینی مهد کودک تعداد صفحه 11 قیمت 21000 تومان
59 - طرح کارآفرینی احداث استخر سر پوشیده تعداد صفحه 14 قیمت 21000 تومان
60 - طرح کارآفرینی درمانگاه شبانه روزی تعداد صفحه 16 قیمت 21000 تومان
61 - طرح کارآفرینی کافی نت تعداد صفحه 11 قیمت 21000 تومان
62 - طرح کارآفرینی خدمات بینایی سنجی، چشم پزشکی و... تعداد صفحه 14 قیمت 21000 تومان
63 - طرح کارآفرینی آموزشگاه زبانهای خارجی تعداد صفحه 12 قیمت 21000 تومان
64 - طرح کارآفرینی آموزشگاه هنرهای تجسمی تعداد صفحه 12 قیمت 21000 تومان
65 - طرح کارآفرینی آموزشگاه علمی آزاد تعداد صفحه 12 قیمت 21000 تومان
66 - طرح کارآفرینی آموزشگاه ساخت گلهای چینی تعداد صفحه 10 قیمت 21000 تومان
67 - طرح کارآفرینی آموزشگاه رانندگی تعداد صفحه 10 قیمت 21000 تومان
68 - طرح کارآفرینی آموزشگاه علوم رایانه تعداد صفحه 12 قیمت 21000 تومان
69 - طرح کارآفرینی خدمات رایانه و مشاوره مدیریت تعداد صفحه 11 قیمت 21000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09928002357
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2023 - 2007