تلگرام سایت تحقیق
اینساگرام سایت تحقیق
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
شنبه 4 فروردین 1397
بازدید امروز : 7506 نفر
تحویل در محیط : word
عنوان :

کارآموزی حسابداری اموزش و پرورش صومعه سرا

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
کارآموزی حسابداری اموزش و پرورش صومعه سرا
تعداد صفحه :
36
قیمت :
7000 تومان

فهرست مطالب کاراموزی ماهيت مفاهيم نظري حسابداري مالي آموزش پرورش

فصل اول

 • مقدمه 1
 • بيان موضوع 2
 • اهداف گزارش گري مالي 2
 • قلمرو مكاني 3
 • برنامه زمان بندي اجرا 5
 • نمودار گانت 4
 • فصل دوم

 • تاريخچه آموزش پرورش در ايران 6
 • انواع مدارس و مراكز آموزشي 6
 • تاريخچه سازمان مدارس به سبك جديد 7
 • برخي از وظايف وزارت آموزش و پرورش 7
 • چارت سازماني 8
 • اهداف كوتاه مدت و بلند مدت آموزش و پرورش 9
 • ماهيت حسابداري 12
 • خصوصيات كيفي اطلاعات حسابداري 12
 • استفاده كنندگان اطلاعات مالي 15
 • هدف گزارش گري مالي 16
 • محدوديت هاي گزارش گري مالي 16
 • چار چوب مفهومي (نظري ) 17
 • چار چوب مفهومي در سه سطح كلي 18
 • كيفيت استانه اي 21
 • ويژگي هاي كيفي مرتبط با ارائه اطلاعات 23
 • محدوديت هاي حاكم بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات 24
 • عناصر اصلي صورت هاي مالي 25
 • مفروضات حسابداري 28
 • فصل سوم

 • نتيجه گيري 31
 • فهرست منايع و ماخذ
 • پيوست ها
 • مقدمه

  همگی شما با هدف حسابداری آشنایی دارید. همانطوری که می دانید هدف حسابداری عبارت است از ارائه ی اطلاعات مناسب به استفاده کنندگان و کمک به آنها در تصمیم گیری. اتخاذ هر تصمیمی نیازمند این است که ابتدا اطلاعات کافی در حوزه ی موردنظر کسب گردد و آنگاه با تجزیه و تحلیل حالات اقتصادی اقدام به تصمیم گیری گردد. بر اساس همین نگرش است که حرفه¬ ی حسابداری از یک سیستم که تنها مسئول جمع آوری، ثبت، طبقه¬بندی و گزارش وقایع رخ داده می باشد، تغییر موضوع داد و امروزه از آن به عنوان یک سیستم اطلاعات یاد میکنند.

  اطلاعات این سیستم زمانی مفید و اثرگذار خواهد بود که با شیوه ی قاعده مندی تهیه شده باشند. در این راستا استانداردهای حسابداری توسط مراجع ذی صلاح در نقاط مختلف جهان تدوین گردیده اند و شیوه ی عمل حسابداران را مشخص ساخته اند. از آنجا که استانداردهای حسابداری اشاره شده موضوعات متنوعی را در بر می-گیرند، بنابراین باید از پشتوانه ی نظری کافی برخوردار باشند. به عبارت دیگر پیش از تدوین استانداردهای حسابداری، می بایست چارچوب مشخصی از اهداف بنیادین تدوین گشته و سپس استانداردها در حدود چارچوب مزبور و با در نظر گرفتن حدود و اهداف تعریف شده ی آن تدوین گردند. این چارچوب، اصطلاحاً «چارچوب نظری» نام دارد.منبع (سرخاني،ص 2 ، 1388)

  بيان موضوع

  همانطور كه مي دانيد هدف حسابداري عبارتنداز ارائه اطلاعات مناسب به استفاده كنندگان و كمك به آنها در تصميم گيري . اطلاعات اين سيستم زماني مفيد و اثر گذار خواهد بود كه با شيوه قاعده مندي تهيه شده باشد . پيش از تدوين استاندارد هاي حسابداري مي بايست چار چوب مشخصي از اهداف بنيادين تدوين گشته و سپس استاندارد ها در حدود چار چوب مذبور با در نظر گرفتن حدود اهداف تعريف شده ي آن تدوين گردند اين چار چوب اصطلاحاٌ «چارچوب نظري حسابداري مالي » نام دارد .

  اهداف گزارشگری مالی

  هدف صورت های مالی عبارت است از ارائه ی اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره ی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. صورت های مالی اطلاعات مالی مربوط به (الف) تصمیمات سرمایه گذاری (توسط سرمایه گذاران)، (ب) تصمیمات اعتباری (توسط اعتباردهندگان) و (ج) سایر تصمیمات عمومی را گزارش می کند. برای تحقق این اهداف مجموعه صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان های نقدی (به عنوان صورت های مالی اساسی) و یادداشت های توضیحی ارائه می شود. وضعیت مالی یک واحد تجاری در برگیرنده منابع اقتصادی تحت کنترل آن، ساختار مالی آن، میزان نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی ها و ظرفیت سازگاری آن با تغییرات محیط عملیاتی است. اطلاعات درباره وضعیت مالی در ترازنامه ارائه می شود. منبع (سر خاني ،ص6 ،1388)

  عملکرد مالی واحد تجاری در برگیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل واحد تجاری است. اطلاعات درباره عملکرد مالی در صورت سود و زیان و صورت سود و زبان جامع ارائه می شود.

  انعطاف پذیری مالی عبارت از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام مؤثر جهت تغییر میزان زمان جریان های نقدی آن می باشد، به گونه ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصت های غیرمنتظره واکنش نشان دهد. مجموعه صورت های مالی اطلاعاتی را که جهت ارزیابی انعطاف پذیری واحد تجاری مفید است، منعکس می کند.

  اطلاعات در مورد جریان های نقدی در صورت جریان وجوه نقد ارائه می شود. این اطلاعات از جنبه ای دیگر عملکرد مالی واحد تجاری را از طریق انعکاس منابع اصلی جریان های ورودی و خصوصی وجه نقد به نمایش میگذارد.

  گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که در حال حاضر برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بالقوه و سایر استفاده کنندگان در ارزیابی مقادیر، زمانبندی و قطعیت دریافت های نقدی آتی فعالیت های واحد تجاری مفید باشد. پیش بینی دریافت های نقدی تحت تأثیر توانایی واحد تجاری در ایجاد وجه نقد کافی برای ایفای تعهدات آن در سررسید و سایر نیازهای عملیاتی نقدی، برای سرمایه گذاری مجدد در عملیات، و پرداخت سود نقدی، و نیز شاید تحت تأثیر میزان درک سرمایه گذاران و اعتباردهندگان درباره آن توانایی، که تحت تأثیر قیمت های بازار اوراق بهادار واحد تجاری قرار گیرد. بنابراین، گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان در ارزیابی مقدار، زمانبندی و قطعیت خالص جریان های ورودی نقدی کمک کند.

  گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را درباره منابع اقتصادی واحد تجاری، ادعاهای نسبت به این منابع (تعهدات واحد تجاری مبنی بر انتقال منابع به سایر اشخاص)، و اثرات معاملات، رویدادها و شرایطی را فراهم سازد که منابع و ادعاهای نسبت به این منابع را تغییر می دهد. اهداف گزارشگری مالی در نمودار ذیل به طور خلاصه منعکس شده است. (همان منبع)

  تحقیقهای مشابه
  کارآموزی حسابداری اموزش و پرورش صومعه سرا
  36 صفحه - 7000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
  47 صفحه - 8000 تومان
  کارآموزی حسابداری آموزشکده سما رشت
  81 صفحه - 10000 تومان
  بررسی سیستم حسابداری آموزش و پرورش شهر سنگر
  49 صفحه - 10000 تومان
  کار آموزی رشته حسابداری آموزش و پرورش ناحیه یک رشت
  142 صفحه - 14000 تومان
  کارآموزی اداره راه و ترابری حسابداری پیمانکاری
  56 صفحه - 8500 تومان
  پروژه کارآموزی در پارس خزر - بررسی سیستم حسابداری
  70 صفحه - 9000 تومان
  کارآموزی بخش حسابداری شهرداری
  26 صفحه - 5000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در سازمان تعاون روستایی
  31 صفحه - 6000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
  97 صفحه - 10000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان
  63 صفحه - 8000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
  10 صفحه - 4000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در شرکتهای تعاونی مسکن
  152 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
  61 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کارآموزی کارخانه پارس خزر به همراه معرفی فعالیتهای حسابداری کارخانه
  61 صفحه - 9000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
  86 صفحه - 12000 تومان
  کارآموزی حسابداری شرح مختصری از گزارش کار حسابداری بنیاد 15 خرداد
  7 صفحه - 2000 تومان
  کارآموزی در پست و بررسی عملیات حسابداری در پست
  48 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در مورد کارگاه تولیدی شن و ماسه
  24 صفحه - 4000 تومان
  گزارش کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی بررسی سیتم حسابداری
  44 صفحه - 7000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
  12 صفحه - 3000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
  22 صفحه - 4500 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
  35 صفحه - 6000 تومان
  کارآموزی حسابداری انبار در اداره پست
  51 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه
  37 صفحه - 6000 تومان
  پروژه کارآموزی سیستم مالی آتش نشانی رشته حسابداری
  26 صفحه - 6000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
  55 صفحه - 9000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در شرکت ساختمانی
  30 صفحه - 6000 تومان
  کارآموزی حسابداری انبار
  72 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری انبار فایل بصورت پاورپوینت
  88 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
  28 صفحه - 5000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
  55 صفحه - 10000 تومان
  کارآموزی حسابداری پیمانکاری سازمان آب و فاضلاب
  43 صفحه - 10000 تومان
  کاراموزی اب و فاضلاب لاهیجان بخش حسابداری
  51 صفحه - 10000 تومان
  کارآموزی اداره برق استان گیلان بخش حسابداری
  51 صفحه - 10000 تومان
  کاراموزی حسابداری انبار مواد غذایی بهنوش
  32 صفحه - 7000 تومان
  کاراموزی حسابداری در شرکت صنعتی پارس خزر
  43 صفحه - 8000 تومان
  کاراموزی حسابداری شرکت ایران خودرو
  44 صفحه - 8000 تومان
  کاراموزی حسابداری شرکت روشاک پایا حقوق و دستمزد
  59 صفحه - 8000 تومان
  کاراموزی حسابداری شهرداری خشکبیجار
  35 صفحه - 7000 تومان
  کاراموزی حسابداری فروشگاه زنجیره ای سناتور
  56 صفحه - 8000 تومان
  کاراموزی حسابداری مواد غذایی نوشین
  21 صفحه - 5000 تومان
  کاراموزی فعالیت های حسابداری در شرکت روشاک پایا
  72 صفحه - 8000 تومان
  کارآموزی حسابداری در شهرداری لشت نشاء مربوط به عملیات حسابرسی
  12 صفحه - 4000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری موسسه خیریه نابینایان با دستهای شکوفا
  43 صفحه - 7000 تومان
  کارآموزی شرکت اب و فاضلاب رشته حسابداری
  40 صفحه - 8000 تومان
  کارآموزی حسابداری اداره صنعت و معدن
  45 صفحه - 8000 تومان
  کارآموزی حسابداری اداره فنی و حرفه ای استان گیلان
  37 صفحه - 7000 تومان
  کارآموزی حسابداری بیمارستان پورسینا - درامد و کسورات
  25 صفحه - 6000 تومان
  کارآموزی حسابداری پیمانکاری سازمان آب و فاضلاب
  43 صفحه - 8000 تومان
  کارآموزی حسابداری پیمانکاری شرکت عمران گستر فومن سازه
  11 صفحه - 3000 تومان
  کارآموزی حسابداری مدیریت اب منطقه ای گیلان
  47 صفحه - 8000 تومان
  کارآموزی در کارخانه رنگ پارس سیمین حسابداری حقوق و دستمزد
  27 صفحه - 7000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در شرکت بام پارسیان
  42 صفحه - 7000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
  118 صفحه - 12000 تومان
  کاراموزی بیمارستان الزهرا کنترل های داخلی حسابداری
  57 صفحه - 10000 تومان
  کاراموزی بانک مسکن حسابداری بخش امور مالی
  77 صفحه - 10000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
  69 صفحه - 10000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری تامین اجتماعی
  66 صفحه - 10000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت چوب و نراد بندی
  52 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت کاغذ ستاره گیلان
  44 صفحه - 8000 تومان
  گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
  43 صفحه - 8000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
  122 صفحه - 12000 تومان
  کارآموزی - کارورزی در آموزش و پرورش
  80 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
  51 صفحه - 10000 تومان
  اهمیت کارورزی در آموزش و پرورش
  3 صفحه - 1000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در آموزشگاه علمی
  12 صفحه - 3000 تومان
  کارورزی در اداره آموزش و پرورش فومن
  16 صفحه - 3000 تومان
  کارآموزی علوم تربیتی گزارش فیزیکی ، عاطفی، آموزشی مدرسه ابتدایی.docx
  51 صفحه - 10000 تومان
  کاراموزی مركز آموزشي درماني رازي رشت
  18 صفحه - 6000 تومان
  کاراموزی دانشگاه پیام نور رشت بخش آموزش
  48 صفحه - 8000 تومان
  کارآموزی آموزش و پرورش ناحیه 1
  140 صفحه - 12000 تومان
  کارآموزی در واحد مالی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
  72 صفحه - 8000 تومان
  کارآموزی شرکت پارس خزر در مورد آموزش ضمن خدمت کارکنان
  37 صفحه - 7000 تومان
  گزارش کارآموزی در مرکز پرورش جوجه و جوجه کشی
  9 صفحه - 2500 تومان
  کارورزی پرورش ماهیان خاویاری - زینتی
  43 صفحه - 8000 تومان
  کاراموزی اداره پست صومعه سرا مدیریت صنفی
  30 صفحه - 7000 تومان
  طرح کارآفرینی آموزشگاه حسابداری
  13 صفحه - 7000 تومان
  آموزش نرم افزار حسابداری پخش کارا - نرم افزار جامع پخش- بصورت pdf
  137 صفحه - 10000 تومان
  پروژه رشته حسابداری آموزش نرم افزار کاراسیستم نرم افزار مدیریت پخش شرکتها با تمام امکانات
  94 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
  65 صفحه - 12000 تومان
  تاریخچه آموزش و پرورش در هند
  61 صفحه - 6000 تومان
  نقش آموزش و پرورش در تقویت اعتماد به نفس ملی
  13 صفحه - 1500 تومان
  آموزش و پرورش در ایران
  23 صفحه - 2000 تومان
  آموزش و پرورش کودکان اختلالات رفتاری - کودکان استثنایی
  11 صفحه - 1500 تومان
  آموزش و پرورش کودکان نا شنوا یا کم شنوا
  10 صفحه - 1500 تومان
  آموزش و پرورش کودکان استثنایی فایل در پاور پوینت
  168 صفحه - 20000 تومان
  بیان و ضعیت آموزش و پرورش استان گیلان
  11 صفحه - 1500 تومان
  گزارش عملکرد آموزش و پرورش در دولت نهم
  29 صفحه - 3500 تومان
  نقش آموزش و پرورش در تقویت اعتماد به نفس ملی
  13 صفحه - 2000 تومان
  نظام پذیرش و پیشنهادات در آموزش و پرورش - پاور پوینت
  46 صفحه - 5000 تومان
  روند رشد تکنولوژی در آموزش و پرورش ایران در ده سال اخیر
  29 صفحه - 3500 تومان
  آموزش فراگیر از نظر معلمان و کارشناسان آموزش و پرورش استثنایی
  13 صفحه - 2000 تومان
  تاریخچه آموزش و پرورش
  23 صفحه - 2500 تومان
  اهمیت برنامه ریزی آموزش و پرورش
  36 صفحه - 4000 تومان
  ضرورت تحول در آموزش و پرورش با توجه به صنعتی شدن جوامع
  22 صفحه - 3000 تومان
  مدیریت کار عملی در سازمان - مدیریت در آموزش و پرورش
  76 صفحه - 7000 تومان
  مبانی و اصول آموزش و پرورش
  21 صفحه - 2500 تومان
  مدیریت کار عملی در سازمان - رشته علوم تربیتی - در اداره آموزش و پرورش
  66 صفحه - 10000 تومان
  مدیریت کار عملی در سازمانها رشته علوم تربیتی آموزش و پرورش
  116 صفحه - 15000 تومان
  آموزش و پرورش ایران
  17 صفحه - 2500 تومان
  سازمان آموزش و پرورش - چارت
  19 صفحه - 2500 تومان
  آموزش و پرورش در هزاره سوم.doc
  13 صفحه - 2000 تومان
  بيان وضعيت آموزش وپرورش استان گيلان.doc
  11 صفحه - 2000 تومان
  مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21
  10 صفحه - 2000 تومان
  نقش it در ابعاد مختلف آموزش و پرورش
  13 صفحه - 2000 تومان
  آموزش و پرورش در ایران
  22 صفحه - 3000 تومان
  مهندسی سازمان در مورد آموزش وپرورش
  57 صفحه - 9000 تومان
  اصول و چارچوب برنامه و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي دوره پيش دبستاني
  28 صفحه - 3500 تومان
  وزیران آموزش و پرورش از دوره هاشمی تا احمدی نژاد
  7 صفحه - 1500 تومان
  نقش مدیران آموزشی در پرورش تفكر خلاق
  6 صفحه - 1500 تومان
  نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
  17 صفحه - 3000 تومان
  نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
  15 صفحه - 3000 تومان
  آموزش و پرورش ابتدایی کشور آلمان
  10 صفحه - 2000 تومان
  متنوع ترین نوع آموزش و پرورش ابتدایی
  4 صفحه - 1500 تومان
  آموزش و پرورش ابتدایی کشور ترکیه
  12 صفحه - 2000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش و پرورش در ایالات متحده آمریکا 7
  3 صفحه - 3000 تومان
  مدیریت آموزش خلاق در آموزش و پرورش
  25 صفحه - 3500 تومان
  ضرورت همت مضاعف و کار مضاعف در آموزش و پرورش
  23 صفحه - 5000 تومان
  ساختار آموزش و پرورش در آمریکا.docx
  4 صفحه - 1500 تومان
  کارکرد فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان
  20 صفحه - 4000 تومان
  کارکرد فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان
  20 صفحه - 3000 تومان
  پروژه مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش
  92 صفحه - 15000 تومان
  سند تحول بنیادین و بررسی نقش شوراهای آموزش و پرورش در تحقق اهداف آن
  16 صفحه - 3500 تومان
  مطالعه شاخص های مکانیزاسیون منطقه آباتر صومعه سرا
  17 صفحه - 3500 تومان
  پروژه رشته گردشگری و جهانگردی نقش شهرداری صومعه سرا در جهانگردی
  97 صفحه - 16000 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  xسفارش ترجمه
  xمشاوره پایان نامه
  xسفارش تایپ سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان
  Tel : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2018 - 2007