موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word

عنوان : فضیلت دعا در اسلام

عنوان سفارش :
فضیلت دعا در اسلام
تعداد صفحه :
24
قیمت :
9000 تومان

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- تاريخ دعا
3- مفاهیم لغوی و اصطلاحی دعا
4- اهمیت و فضیلت دعا در اسلام
5-دعا و شرایط آن
6-آداب و شرایط دعا
1-6- ایمان به عظمت و قدرت خداوند:
2-6- توجّه قلبی:
3-6- شناختن خیر و شر:
4-6- مشروع بودن خواسته:
5-6- رعایت زمان دعا
6-6- تأثیر مکان در اجابت دعا
7-6- موانع اجابت
7- آثار تربیتی دعا
8- چگونگی حقيقت دعا چيست؟
9- نتیجه گیری
10- منابع
  1- مقدمه
انسان در مسیر زندگی خود همواره با دعا و نیایش مأنوس و رفیق بوده است. نیاز بشر به دعا آن چنان گسترده است که اختصاص به مؤمنان نداشته و در طول تاریخ، کافران نیز به دعا و نیایش رو آورده اند؛ لکن آنان در اثر گمراهی، از این یار دیرینه و مؤثر در غیر جایگاه اصلی و حقیقی آن استفاده کرده اند. آنها به جای اعتقاد به خدای یگانه و جست وجوی رفع حاجت از او، به غیر او رو آوردند؛ قرآن کریم می فرماید:و ما دعاء الکافرین الاّ فی ضلال(سوره رعد ، آیه 14.)
« دعای کافران که غیر خدا را می خوانند، در گمراهی است و به جایی نمی رسد.»
یکی از خدمات بزرگ اسلام، به بشریت این است که فرزندان آدم را از این انحراف بازداشته و آنان را در مسیر صحیح و شایسته هدایت کرده است.«دعا» به معنای خواستن و طلبیدن است. اصطلاحا: «الدّعاء الرغبة الی اللّه...»؛( قاموس المحیط؛ ج 4، ص 329) یعنی دعا همان میل و توجه به سوی خداست و به وسیله آن موجودی از خداوند چیزی را درخواست می کند.دلیل اصلی رو آوردن به دعا و راز و نیاز با معبود توانا همانا نیازهای مادی و معنوی انسان است. از آن جایی که آگاهی ما و تواناییهای ما بسیار کم تر از نیازهاست، لذا نیاز به دعا و خواستن از توانای بی منتها امری ضروری است. مولایمان می فرماید:«ما المبتلی الذی قد اشتد به البلاء بأحوج إلی الدعاء من المعافی الذی لا یأمن البلاء!»( نهج البلاغه، حکمت 302)
«آن کس که به شدت گرفتار دردی است نیازش به دعا بیش تر از تندرستی که از بلا در امان است نمی باشد.»
2- تاريخ دعا
تاريخ دعا به پيدايش انسان و هبوط آدم(ع) باز مي گردد . احساس نياز، خواستن و ناتواني از درون و برون همواره با انسان بوده و همين احساس از اولين احساسات و ادراكات آدمي بوده است، بنابراين انسان از آغاز پناه بردن به قدرتي لايزال را براي آرامش و بقا ي خود ضروري مي ديده است . از همين رو تاريخ بشريت هرگز از توجه به مبد أ عالم و دعا به درگاه او خالي نبوده است . آيات قرآ ني و روايات برخي دعاهاي حضرت آدم و حوا را بعد از هبوط بيان مي كنند هم چنين از ساير انبياي الهي و امت هاي آنان دعاهاي فراواني در آيات و روايات نقل شده است . همين دعا و نيايش ها سرآغاز فصلي خاص در فرهنگ و حيات بشريت بوده است .تاريخ دعا دليل روشني است بر اين كه زبان دعا جزو لاينفك حيات انساني است، حتي اگر انسان غرق در كفر و بت پرستي باشد، باز زبان دعا در مقطعي از زندگي وي زبان به بيان مي گشايد.( فعال عراقي، 1378: 125).
3- مفاهیم لغوی و اصطلاحی دعا
اصطلاح مردم، واژه دعا به حاجت خواهی از خدای متعال گفته می شود. در اصطلاح قرآن نیز بیشتر به معنای خواستن و خواندن به کار می رود و این معنا از دعا، در آیات بسیاری سفارش شده است. از بررسی موارد مختلف دعا در آیات قرآن، چنین معلوم می شود که مضمون مجموعه دعاها دو قسم است: بخشی از آنها به مدح و تعظیم و تنزیه خداوند می پردازد و بخشی دیگر، به درخواست نیازها، اعم از آمرزش گناهان و جبران خطاها و کوتاهی و برخوردار شدن از نعمت های دنیوی و اخروی. در قسم اوّل به وسیله دعا، قلب و روح آدمی پیوند نزدیک با خدا پیدا می کند و همانند قطره ای که به اقیانوس بی پایان بپیوندد، از راه اتصال با آن مبدأ بزرگ، قدرت شگفتی می یابد. قسم دوم از دعا، در مورد نارسایی های قدرت ماست. مفهوم واقعی این قبیل از دعاها، درخواست فراهم شدن اسباب و عواملی است که از دایره قدرت انسان بیرون باشد، آن هم از کسی که قدرتی بی پایان دارد و هر امری برای او آسان است.

....
تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007