موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

کاراموزی اداره کل میراث فرهنگی بخش انبار

عنوان سفارش :
کاراموزی اداره کل میراث فرهنگی بخش انبار
تعداد صفحه :
23
قیمت :
15000 تومان

فهرست مطالب کاراموزی میراث فرهنگی

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه: 1
بيان موضوع: 2
اهداف: 3
تعریف اصطلاحات کلیدی: 4

فصل دوم : بیان تفصیلی

تاریخچه: 5
گزارش چارت سازمان: 7
اهداف وفعالیتها: 8
تعدادپرسنل: 9
پیشینه انبارداری: 10
تشریح کاراموزی: 11
شرح وظايف معاون گردشگري 11
شرح وظايف معاون ميراث فرهنگي : 12
شرح وظايف مدیریت امور موزه ها : 12
شرح وظایف و ماموریت ها حمایت از تشکل های مردم نهاد : 14
شرح وظایف مسئول امور نمایشگاهها و جشنواره ها 14
تجزیه و تحلیل سازمان 15

فصل سوم: نتیجه گیری پیشنهادات

نتیجه گیری: 17
پیشنهادات: 18
فهرست منابع وماخذ 19

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

بنا به يك گزارش و ديد سنتي موجود هر موقعي هرجايي بحث و صحبت از انبار به ميان ميرود ذهن ناخودآگاه يك اتاق تاريك و نمور را تصور ميكند كه يك فرد به عنوان انبار دار در آن مستقر و در حال جابه جايي يكسري كالا و ابزار ميباشد.
امروزه با پيشرفت و تكنولوژي امكان توليد انبوه فراهم شده است و اين كار برنامه ريزي دقيق جهت استفاده به موقع و حداكثر از امكانات را مي¬طلبد تقسيم كار و رشد جمعيت نياز استفاده از فرآورده هاي ديگران را نيز به وجود آورده و اين خود زمينه پيدايش سازمان هاي بزرگ گرديده كه در اين نظامهاي پيچيده فني-اجتماعي،انبار به عنوان واسطه موجبات گردش كالا از توليد به مصرف را امكان پذير ميسازد.
انبار محل و فضايي است كه يك يا چند نوع كالاي بازرگاني ،صنعتي يا مواد اوليه يا فرآورده هاي مختلف در آن نگهداري ميشود يا به صورت ديگر محل و فضايي است كه در آن مواد اوليه براي شناخت محصولات،كالاي درجريان ساخت،محصول شناخته شده،مواد لازم مصرفي و قطعات ماشين و...نگهداري ميشود و در اصطلاح انبار محلي است براي نگهداري كالاها و مواد و در تجارت به منظور نگهداري اقلام و كالاهاي خريداري شده جهت توزيع و فروش از انبار استفاده مي شود انباردر اقتصاد كشور ما اهميت فراواني دارد زيرا درصد قابل توجهي از دارائي هاي سازمان ها در موجودي انبار آنها انباشته شده است.همچنين اداره انبارها سخت و گران است.سازمانها در صدند تا بهترين عمل بهينه اي را كه متضمن حداقل هزينه باشد را معين نمايند و در اين راستا از فنون و علم مديريت انبارها بهرهاي شايان ميبرند چرا كه هزينه زمان و ----از عناصر اصلي تصميم گيري بشمار مي¬آيند.

بيان موضوع

انبار:ساختمان يا محوطه اي است كه با بهره برداري از يك سيستم طبقه بندي و تنظيم،براي نگهداري يك يا چند نوع كالاي بازرگاني،صنعتي،مواد اوليه و يا فرآورده هايي مختلف استفاده مي گردد.علاوه بر آن انبارها به عنوان نقاط و تأسيساتي براي نگهداري موقت به منظور توزيع و تجمع كالاها در سيستمهاي توزيع نيز استفاده مي شوند.
در واقع صنعتگران،واردكنندگان و صادركنندگان كالاها،عمده فروشان و گمرك از استفاده كنندگان از انبارها ميباشند.انبارها معمولاً در شهرها،شهرك هاي صنعتي و كارخانجات ساخته مي شوند ولي ممكن است جهت سهولت در دريافت و صدور كالا در كنار راههاي اصلي فرودگاه، و يا بنادر ساخته شوند تا كالاها مستقيماًبه انبار وارد و يا از آن خارج ميگردد.
انبار به محلي اطلاق مي شود كه كالا،اجناس،مواد اوليه و يا محصول در آن قرار دارد.اين محل ممكن است سرپوشيده،محوطه سرباز،زير زمين و يا حتي داخل يك دستگاه(همانند يخچال هاي صنعتي كه داخل آن مواد غذايي و فاسد شدني نگهداري مي شود) باشد . گاهي انبارها داخل يك شركت و يا كارخانهاند و گاهي در يك محيط خارج از آن قرار دارند ولي اغلب شركت ها سعي ميكنند انبارهاي خود ( به خصوص انبارهاي مواداوليه) را داخل شركت جاي داده تا بتوانند كالاهاو قطعات موردنياز خود را به سرعت و سهولت از آن خارج سازند.و در تأمين مواد اوليه مورد نياز خود دچار وقفه نگردند.اهميت انبار به عنوان تجمع سرمايه هر سازمان بيش از پيش نمو پيدا مي كند.انبار بين توليد،توزيع و مصرف و همچنين ارتباط بين زنجيره خريد و فروش مواد و كالا خدمات محسوب مي شود.نكته اي كه در بحث انبار بسيار حائز اهميت است تمايز بين انبارهاي مختلف در يك سازمان است و نمي توان انبار مواد اوليه و محصول را در يك جا قرار داد و هر دو را به يك شيوه اداره كرد به عنوان مثال روش اجرايي كه براي يك انبار مواد اوليه كارخانه توليد لوازم خانگي به كار مي رود بسيار متمايز با روشي است كه در انبار محصول آن به كار برده مي شود و هر يك بايد به شيوه اي متفاوت اداره گردند. بايد اين نكته را توجه داشته كه انبارهاي مواد اوليه از اهميت ويژه اي در يك كارخانه و يا كارگاه برخوردارند و اگر در زنجيره تأمبن كالا كه اين واحد زير مجموعه آن است مشكلي پيش آيد قطعاً تاثير مستقيم و منفي به توليد مي گذارد.و با توجه به سابقه كاري پژوهشگر در زمينه ي انبار مشكلات متعددي در اين زمينه و عدم تأمين به موقع مواد اوليه خط توليد مشاهده شده و اين موضوع محقق را بر آن داشت كه چرخه ي تأمين كالا و نقش انبار در اين زمينه را مورد بررسي قرار دهد.و اگر بگوييم انبار مواد اوليه قلب تپنده يك شركت توليدي است سخني به گزاف نگفته¬ايم و هيچ سازماني نمي تواند بدون داشتن يك روش مناسب و اجرايي در جهت برآوردن نيازهاي بخش هاي مختلف به اهداف خود برسد .از اين رو سازمان هاي موفق روش هاي نوين و عملي مناسبي را در انبار و تأمين نيازهاي بخشهاي مختلف مخصوصاً خط توليد كه ارتباطي مستقيم با واحد انبار مواد اوليه دارد اجرا ميكنند و اين روش ها را با علم روز جهان به روز مي كنند.البته نبايد اهميت انبار محصول را ناديده گرفت زيرا همانگونه كه نقش انبار مواد اوليه مهم و اساسي است انبار محصول نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است اگر سازماني هرچقدر هم پيشرفته و به روز باشد و تمامي مراحل توليد و يا مونتاژ به خوبي پيش رود.و اگر در قسمت انبار محصول خود داراي برنامه مناسبي نظير نبود يك چيدمان مناسب و منظم و نداشتن موجودي از محصولات باشد به طور يقين با مشكلاتي اساسي مواجه ميگردد.وقتي ممكن است كه يك محصول توليدي قبل از اينكه به دست مشتري برسد به علت هاي مختلف در داخل انبار محصول آسيب ببيند در هرحال چه انبار مواد اوليه و چه انبار محصول از اهميت زيادي در يك سازمان برخوردارند و در صورت بروز مشكل در اين واحدها سازمان مطبوع دچار مشكلاتي اساسي در قسمت هاي نظير توليد،مونتاژ وحتي فروش مي گردد.

اهداف

اهداف تحقیق نشان دهنده ی منظور محقق از انجام و رسیدن به هدفی و منظور خاصی از تحقیق می باشد. تا بر اساس آن به قضاوت نشسته و در صورتی که اهداف یک تحقیق به خوبی شناسایی و محقق شود،راهگشای انجام تحقیق خواهد بود.
در تقسیم بندی اهداف محقق آنها را به دو دسته ی کلی و جزئی تقسیم نموده است:
هدف کلی: هدف کلی که منظور همان موضوع تحقیق است که قصد مشخص نمودن آن را داریم و به عبارتی آنچه در پایان مطالعه قصد رسیدن به آن را داریم هدف کلی معمولاً دریک جمله ی قابل فهم، صریح وری و مختصر بیان می شود که برای خواننده گویا و قابل فهم است.
هدف کلی این تحقیق بررسی سیستم انبارداری شرکت تولیدی آسان خوراک می باشد که توانایی مدیریت را بر ارائه ی مطلوب یک سیستم انبارداری مدرن را محقق می سازد.
هدف جزئی: اهداف جزئی یا اختصاصی تحقیق بیان می شود این اهداف از تقسیم یا شکستن هدف کلی به اجزای کوچکتر بدست می آید، اهداف جزئی راه رسیدن به هدف کلی را قدم به قدم ، مشخص می نماید.
لذا هدف جزئی تحقیق بررسی کاهش ضایعات و فرسودگی مواد اولیه و کالاهای مصرفی موجود در انبار با توجه به وسعت، ارتفاع، نورگیر بودن، سیستم ورودی و خروجی انبار و سابقه ی کار کارکنان می باشد. ...
تحقیقهای مشابه
کاراموزی اداره کل میراث فرهنگی بخش انبار
23 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
22 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی در اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
26 صفحه - 15000 تومان
بررسی تأثیرات فعالیتهای فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
4 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی - تلفن - مکان اداره مخابرات استان گیلان
63 صفحه - 24000 تومان
گزارش کاراموزی در اداره مخابرات رودبار
21 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی بررسی سیتم حسابداری
44 صفحه - 21000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره دارایی
50 صفحه - 24000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی کارآموزی در اداره پست آستانه
38 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
32 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری استان گیلان
36 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی در مرکز مخابرات بخش سوئیچینگ
23 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
61 صفحه - 27000 تومان
گزارش کارآموزی در بخش رنگرزی کارخانه با تشریح بخشهای مختلف رنگ کاری و کوره رنگ
7 صفحه - 7500 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
55 صفحه - 30000 تومان
گزارش کاراموزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران بخش معاونت فرهنگی
27 صفحه - 21000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
18 صفحه - 10500 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
35 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری انبار فایل بصورت پاورپوینت
88 صفحه - 36000 تومان
گزارش کار آموزی در اداره بازرگانی کل استان گیلان
70 صفحه - 30000 تومان
گزارش کار آموزی در اداره بازرگانی کل استان گیلان قسمت حسابداری
73 صفحه - 27000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
47 صفحه - 24000 تومان
معرفی کلی اداره کل ارشاد اسلامی رشت
9 صفحه - 6000 تومان
پروژه کار آموزی در اداره کل امور مالیاتی رشته مدیریت صنعتی
55 صفحه - 21000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
52 صفحه - 36000 تومان
کارآموزی در واحد مالی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
72 صفحه - 24000 تومان
رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
64 صفحه - 24000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
62 صفحه - 60000 تومان
کارآموزی در اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
38 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
65 صفحه - 36000 تومان
کار آموزی اداره پست استانه بخش حسابداری
37 صفحه - 21000 تومان
کارآموزی اداره برق استان گیلان بخش حسابداری
51 صفحه - 30000 تومان
کارآموزی حسابداری انبار در اداره پست
51 صفحه - 24000 تومان
سازمان میراث فرهنگی گردشگری
17 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007