تلگرام سایت تحقیق
اینساگرام سایت تحقیق
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
چهارشنبه 0 فروردین 1397
بازدید امروز : 2787 نفر
تحویل در محیط : word
عنوان :

کاراموزی اداره کل میراث فرهنگی بخش انبار

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
کاراموزی اداره کل میراث فرهنگی بخش انبار
تعداد صفحه :
23
قیمت :
5000 تومان

فهرست مطالب کاراموزی میراث فرهنگی

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه: 1
بيان موضوع: 2
اهداف: 3
تعریف اصطلاحات کلیدی: 4

فصل دوم : بیان تفصیلی

تاریخچه: 5
گزارش چارت سازمان: 7
اهداف وفعالیتها: 8
تعدادپرسنل: 9
پیشینه انبارداری: 10
تشریح کاراموزی: 11
شرح وظايف معاون گردشگري 11
شرح وظايف معاون ميراث فرهنگي : 12
شرح وظايف مدیریت امور موزه ها : 12
شرح وظایف و ماموریت ها حمایت از تشکل های مردم نهاد : 14
شرح وظایف مسئول امور نمایشگاهها و جشنواره ها 14
تجزیه و تحلیل سازمان 15

فصل سوم: نتیجه گیری پیشنهادات

نتیجه گیری: 17
پیشنهادات: 18
فهرست منابع وماخذ 19

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

بنا به يك گزارش و ديد سنتي موجود هر موقعي هرجايي بحث و صحبت از انبار به ميان ميرود ذهن ناخودآگاه يك اتاق تاريك و نمور را تصور ميكند كه يك فرد به عنوان انبار دار در آن مستقر و در حال جابه جايي يكسري كالا و ابزار ميباشد.
امروزه با پيشرفت و تكنولوژي امكان توليد انبوه فراهم شده است و اين كار برنامه ريزي دقيق جهت استفاده به موقع و حداكثر از امكانات را مي¬طلبد تقسيم كار و رشد جمعيت نياز استفاده از فرآورده هاي ديگران را نيز به وجود آورده و اين خود زمينه پيدايش سازمان هاي بزرگ گرديده كه در اين نظامهاي پيچيده فني-اجتماعي،انبار به عنوان واسطه موجبات گردش كالا از توليد به مصرف را امكان پذير ميسازد.
انبار محل و فضايي است كه يك يا چند نوع كالاي بازرگاني ،صنعتي يا مواد اوليه يا فرآورده هاي مختلف در آن نگهداري ميشود يا به صورت ديگر محل و فضايي است كه در آن مواد اوليه براي شناخت محصولات،كالاي درجريان ساخت،محصول شناخته شده،مواد لازم مصرفي و قطعات ماشين و...نگهداري ميشود و در اصطلاح انبار محلي است براي نگهداري كالاها و مواد و در تجارت به منظور نگهداري اقلام و كالاهاي خريداري شده جهت توزيع و فروش از انبار استفاده مي شود انباردر اقتصاد كشور ما اهميت فراواني دارد زيرا درصد قابل توجهي از دارائي هاي سازمان ها در موجودي انبار آنها انباشته شده است.همچنين اداره انبارها سخت و گران است.سازمانها در صدند تا بهترين عمل بهينه اي را كه متضمن حداقل هزينه باشد را معين نمايند و در اين راستا از فنون و علم مديريت انبارها بهرهاي شايان ميبرند چرا كه هزينه زمان و ----از عناصر اصلي تصميم گيري بشمار مي¬آيند.

بيان موضوع

انبار:ساختمان يا محوطه اي است كه با بهره برداري از يك سيستم طبقه بندي و تنظيم،براي نگهداري يك يا چند نوع كالاي بازرگاني،صنعتي،مواد اوليه و يا فرآورده هايي مختلف استفاده مي گردد.علاوه بر آن انبارها به عنوان نقاط و تأسيساتي براي نگهداري موقت به منظور توزيع و تجمع كالاها در سيستمهاي توزيع نيز استفاده مي شوند.
در واقع صنعتگران،واردكنندگان و صادركنندگان كالاها،عمده فروشان و گمرك از استفاده كنندگان از انبارها ميباشند.انبارها معمولاً در شهرها،شهرك هاي صنعتي و كارخانجات ساخته مي شوند ولي ممكن است جهت سهولت در دريافت و صدور كالا در كنار راههاي اصلي فرودگاه، و يا بنادر ساخته شوند تا كالاها مستقيماًبه انبار وارد و يا از آن خارج ميگردد.
انبار به محلي اطلاق مي شود كه كالا،اجناس،مواد اوليه و يا محصول در آن قرار دارد.اين محل ممكن است سرپوشيده،محوطه سرباز،زير زمين و يا حتي داخل يك دستگاه(همانند يخچال هاي صنعتي كه داخل آن مواد غذايي و فاسد شدني نگهداري مي شود) باشد . گاهي انبارها داخل يك شركت و يا كارخانهاند و گاهي در يك محيط خارج از آن قرار دارند ولي اغلب شركت ها سعي ميكنند انبارهاي خود ( به خصوص انبارهاي مواداوليه) را داخل شركت جاي داده تا بتوانند كالاهاو قطعات موردنياز خود را به سرعت و سهولت از آن خارج سازند.و در تأمين مواد اوليه مورد نياز خود دچار وقفه نگردند.اهميت انبار به عنوان تجمع سرمايه هر سازمان بيش از پيش نمو پيدا مي كند.انبار بين توليد،توزيع و مصرف و همچنين ارتباط بين زنجيره خريد و فروش مواد و كالا خدمات محسوب مي شود.نكته اي كه در بحث انبار بسيار حائز اهميت است تمايز بين انبارهاي مختلف در يك سازمان است و نمي توان انبار مواد اوليه و محصول را در يك جا قرار داد و هر دو را به يك شيوه اداره كرد به عنوان مثال روش اجرايي كه براي يك انبار مواد اوليه كارخانه توليد لوازم خانگي به كار مي رود بسيار متمايز با روشي است كه در انبار محصول آن به كار برده مي شود و هر يك بايد به شيوه اي متفاوت اداره گردند. بايد اين نكته را توجه داشته كه انبارهاي مواد اوليه از اهميت ويژه اي در يك كارخانه و يا كارگاه برخوردارند و اگر در زنجيره تأمبن كالا كه اين واحد زير مجموعه آن است مشكلي پيش آيد قطعاً تاثير مستقيم و منفي به توليد مي گذارد.و با توجه به سابقه كاري پژوهشگر در زمينه ي انبار مشكلات متعددي در اين زمينه و عدم تأمين به موقع مواد اوليه خط توليد مشاهده شده و اين موضوع محقق را بر آن داشت كه چرخه ي تأمين كالا و نقش انبار در اين زمينه را مورد بررسي قرار دهد.و اگر بگوييم انبار مواد اوليه قلب تپنده يك شركت توليدي است سخني به گزاف نگفته¬ايم و هيچ سازماني نمي تواند بدون داشتن يك روش مناسب و اجرايي در جهت برآوردن نيازهاي بخش هاي مختلف به اهداف خود برسد .از اين رو سازمان هاي موفق روش هاي نوين و عملي مناسبي را در انبار و تأمين نيازهاي بخشهاي مختلف مخصوصاً خط توليد كه ارتباطي مستقيم با واحد انبار مواد اوليه دارد اجرا ميكنند و اين روش ها را با علم روز جهان به روز مي كنند.البته نبايد اهميت انبار محصول را ناديده گرفت زيرا همانگونه كه نقش انبار مواد اوليه مهم و اساسي است انبار محصول نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است اگر سازماني هرچقدر هم پيشرفته و به روز باشد و تمامي مراحل توليد و يا مونتاژ به خوبي پيش رود.و اگر در قسمت انبار محصول خود داراي برنامه مناسبي نظير نبود يك چيدمان مناسب و منظم و نداشتن موجودي از محصولات باشد به طور يقين با مشكلاتي اساسي مواجه ميگردد.وقتي ممكن است كه يك محصول توليدي قبل از اينكه به دست مشتري برسد به علت هاي مختلف در داخل انبار محصول آسيب ببيند در هرحال چه انبار مواد اوليه و چه انبار محصول از اهميت زيادي در يك سازمان برخوردارند و در صورت بروز مشكل در اين واحدها سازمان مطبوع دچار مشكلاتي اساسي در قسمت هاي نظير توليد،مونتاژ وحتي فروش مي گردد.

اهداف

اهداف تحقیق نشان دهنده ی منظور محقق از انجام و رسیدن به هدفی و منظور خاصی از تحقیق می باشد. تا بر اساس آن به قضاوت نشسته و در صورتی که اهداف یک تحقیق به خوبی شناسایی و محقق شود،راهگشای انجام تحقیق خواهد بود.
در تقسیم بندی اهداف محقق آنها را به دو دسته ی کلی و جزئی تقسیم نموده است:
هدف کلی: هدف کلی که منظور همان موضوع تحقیق است که قصد مشخص نمودن آن را داریم و به عبارتی آنچه در پایان مطالعه قصد رسیدن به آن را داریم هدف کلی معمولاً دریک جمله ی قابل فهم، صریح وری و مختصر بیان می شود که برای خواننده گویا و قابل فهم است.
هدف کلی این تحقیق بررسی سیستم انبارداری شرکت تولیدی آسان خوراک می باشد که توانایی مدیریت را بر ارائه ی مطلوب یک سیستم انبارداری مدرن را محقق می سازد.
هدف جزئی: اهداف جزئی یا اختصاصی تحقیق بیان می شود این اهداف از تقسیم یا شکستن هدف کلی به اجزای کوچکتر بدست می آید، اهداف جزئی راه رسیدن به هدف کلی را قدم به قدم ، مشخص می نماید.
لذا هدف جزئی تحقیق بررسی کاهش ضایعات و فرسودگی مواد اولیه و کالاهای مصرفی موجود در انبار با توجه به وسعت، ارتفاع، نورگیر بودن، سیستم ورودی و خروجی انبار و سابقه ی کار کارکنان می باشد. ...
تحقیقهای مشابه
کاراموزی اداره کل میراث فرهنگی بخش انبار
23 صفحه - 5000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
47 صفحه - 8000 تومان
پروژه کارآموزی در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
22 صفحه - 6000 تومان
کارآموزی در واحد مالی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
72 صفحه - 8000 تومان
پروژه کارآموزی در اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
26 صفحه - 5000 تومان
کارآموزی در اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
38 صفحه - 8000 تومان
کارآموزی اداره برق استان گیلان بخش حسابداری
51 صفحه - 10000 تومان
کارآموزی حسابداری انبار در اداره پست
51 صفحه - 8000 تومان
بررسی تأثیرات فعالیتهای فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
4 صفحه - 1000 تومان
گزارش کارآموزی - تلفن - مکان اداره مخابرات استان گیلان
63 صفحه - 8000 تومان
کارآموزی اداره راه و ترابری حسابداری پیمانکاری
56 صفحه - 8500 تومان
گزارش کاراموزی در اداره مخابرات رودبار
21 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی بررسی سیتم حسابداری
44 صفحه - 7000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره دارایی
50 صفحه - 8000 تومان
کارآموزی رشته علوم تربیتی مشاوره فردی و مصاحبه با مراجعه کنندگان در اداره بهزیستی
15 صفحه - 4000 تومان
کارورزی در اداره آموزش و پرورش فومن
16 صفحه - 3000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی کارآموزی در اداره پست آستانه
38 صفحه - 8000 تومان
کاراموزی بانک ملی اداره امور شعب
23 صفحه - 5000 تومان
کاراموزی اداره پست صومعه سرا مدیریت صنفی
30 صفحه - 7000 تومان
کارآموزی اداره برق فلکه گاز رشت
74 صفحه - 10000 تومان
کارآموزی حسابداری اداره صنعت و معدن
45 صفحه - 8000 تومان
کارآموزی حسابداری اداره فنی و حرفه ای استان گیلان
37 صفحه - 7000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
118 صفحه - 12000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
122 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان اسکلت بتنی
62 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان اسکلت بتنی
62 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی در نیروگاه سیکل ترکیبی پست برق
30 صفحه - 7000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان اسکلت بتنی
60 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی در سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری استان گیلان
36 صفحه - 6000 تومان
کارورزی روابط عمومی وزارت ارشاد اسلامی تاثیرات فرهنگی خاتم انبیاء وزارت ارشاد بر روی مخاطبان
19 صفحه - 4000 تومان
کارآموزی شهرداری رشت بخش امور فرهنگی
18 صفحه - 5000 تومان
گزارش کاراموزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران بخش معاونت فرهنگی
27 صفحه - 7000 تومان
کارآموزی بخش حسابداری شهرداری
26 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی در مرکز مخابرات بخش سوئیچینگ
23 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
61 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی در بخش رنگرزی کارخانه با تشریح بخشهای مختلف رنگ کاری و کوره رنگ
7 صفحه - 2500 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
55 صفحه - 10000 تومان
کاراموزی اب و فاضلاب لاهیجان بخش حسابداری
51 صفحه - 10000 تومان
کارآموزی در شرکت دارویی سبحان دارو - آشنایی با بخشهای مختلف
95 صفحه - 12000 تومان
کاراموزی اتش نشانی بخش اداری و کامپیوتر
39 صفحه - 8000 تومان
کاراموزی دانشگاه پیام نور رشت بخش آموزش
48 صفحه - 8000 تومان
کاراموزی شرکت اندیشه آوران هیراد خزر بخش شبکه
49 صفحه - 8000 تومان
کاراموزی شرکت رایان شبکه گیل بخش سخت افزار
24 صفحه - 6000 تومان
کارآموزی بانک صادرات شعبه میدان فرهنگ بخش امور کارکنان
56 صفحه - 8000 تومان
کارآموزی بخش سوئیچینگ مخابرات رشت
34 صفحه - 7000 تومان
کارآموزی در سازمان همیاری استان گیلان بخش انبار
54 صفحه - 8000 تومان
کاراموزی بانک مسکن حسابداری بخش امور مالی
77 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
35 صفحه - 6000 تومان
کارآموزی حسابداری انبار
72 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری انبار فایل بصورت پاورپوینت
88 صفحه - 12000 تومان
کاراموزی حسابداری انبار مواد غذایی بهنوش
32 صفحه - 7000 تومان
گزارش کار آموزی در اداره بازرگانی کل استان گیلان
70 صفحه - 10000 تومان
گزارش کار آموزی در اداره بازرگانی کل استان گیلان قسمت حسابداری
73 صفحه - 9000 تومان
معرفی کلی اداره کل ارشاد اسلامی رشت
9 صفحه - 2000 تومان
پروژه کار آموزی در اداره کل امور مالیاتی رشته مدیریت صنعتی
55 صفحه - 7000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
52 صفحه - 12000 تومان
اهمیت و نقش مدیریت در اداره امور نهادهای فرهنگی
10 صفحه - 2000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
65 صفحه - 12000 تومان
کار آموزی اداره پست استانه بخش حسابداری
37 صفحه - 7000 تومان
چگونگی تغییر و اصلاح رفتار سوادآموزان در حیطه مشکلات فرهنگی ، خانوادگی ، اجتماعی و تحصیلی
5 صفحه - 1000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خطر سیستمیک منابع اقتصاد کلان در بخش بانکی در پنج کشور جدید عضو اتحادیه اروپا
13 صفحه - 13000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رویکرد دو مرحله ای برای گروه بندی بخش ماشینی و مشکلات در آرایش سلولی
22 صفحه - 22000 تومان
عوامل موثر در مدیریت اثربخش دریک کلاس
17 صفحه - 2500 تومان
پروژه انبارداری در شرکت پایا کلاچ تولید کننده قطعات خودرو
93 صفحه - 17000 تومان
سازمان میراث فرهنگی گردشگری
17 صفحه - 2000 تومان
تاثیر جهانی شدن بر میراث معنوی فرهنگی
8 صفحه - 1500 تومان
تعریف میراث فرهنگی
4 صفحه - 1000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی اثبخشی طنز در تبلیغات میان فرهنگی 9
9 صفحه - 9000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007