موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : تعیین اولویت در رابطه با نیازهای اساسی جامعه و امکانات تولید در داخل کشور
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تعیین اولویت در رابطه با نیازهای اساسی جامعه و امکانات تولید در داخل کشور
تعداد صفحه :
16
قیمت :
3000 تومان

مقدمه
الگوي نابسامان توسعه كه بدون در نظر گرفتن شرايط زماني - مكاني و معمولاً بصورت كليشه اي و با اعمال‌ مديريت ازبالا به پائين تصميم‌گيري و اجرا مي شوند به لحاظ ناديده گرفتن مردم وجوامع محلي در تصميم گيري ها هميشه با مشكلات زيادي روبرو هستند كه از نظر اقتصادي پر هزينه و از لحاظ اجتماعي نا پايدار است . در دو دهه اخير توجه برنامه ريزان در مجامع بين المللي به سمت يافتن شيوه هايي معطوف گشته كه بتوانند با استفاده از آنها ضمن توانمند سازي مردم ، زمينه هاي مشاركت فعال مردم را در برنامه هاي توسعه فراهم نمايند . به عبارت ديگر مشاركت به عنوان توانمند سازي مردم در فراگيري مهارتهاي لازم ، كسب دانش و تجربه مناسب جهت پذيرش مسئوليتهاي بزرگتر براي امور توسعه خود است .
هريک از افرادي که شما پيرامون خود مشاهده مي کنيد عضو خانواده اي هستند؛ خانواده اي که در آن به دنيا آمده اند. انسانها به طور طبيعي به تشکيل خانواده نيازمندند و از ابتداي تاريخ در خانواده زندگي کرده اند. درواقع خانواده، اولين گروهي است که انسانها در آن جمع شده اند. اولين خانواده بشري حاصل ازدواج اولين مرد و زن تاريخ يعني آدم و حوّا است. زن و مرد تشکيل خانواده دادند و فرزنداني را به وجود آوردند؛ فرزندان نيز بعد از اينکه به سن معيني رسيدند، همگي تشکيل خانواده هايي دادند و به تدريج و بر اثر مرور زمان، خانواده هايي بي شمار در سطح کره زمين پراکنده شدند.در زمانهاي گذشته بيشتر نياز انسان در محيط خانواده تأمين مي شد. نياز به غذا، کار، آموزش، پرستش و محبت و نياز به تشکيل خانواده، از جمله نيازهاي اساسي انسان هستند. در آن زمانها تأمين همه يا دست کم بخشي از عمده اين نيازها به عهده خانواده بود، بنابراين خانواده ها براي تأمين نيازهاي مختلف خود، کارهاي زيادي را نيز در محيط خانواده انجام مي دادند؛ ولي بشر هميشه به دنبال زندگي راحت تر و روشهاي بهتر و آسانتر براي رفع نيازمنديهاي خود بوده است. انسانها به خوبي دريافته اند که براي اينکه در کاري به خصوص راههاي بهتر را کشف کنند لازم است وقت زيادي را صرف آن کار کنند و تا حد ممکن از پرداختن به کارهاي ديگر خودداري کنند. در اين ميان به تدريج کساني پيدا شدند که بيشتر اوقات خود را صرف يک کار بخصوص مي کردند. عده اي مثلاً خياط و عده اي نجّار شدند و به اين ترتيب هرکس که متخصص يک کار ويژه بود دست به همان کار زد، به اين ترتيب از وظايف دروني خانواده کم شد. در عوض خانواده ها به يکديگر نيازمند شدند. خانواده ها از اينکه کاري خاص را انجام مي دهند در کارهاي متعدد و گوناگون سردرگم نمي شوند و راضي بودند. بر اين اساس تعداد بيشتري از خانواده ها دور هم جمع شدند و شهرها را به وجود آوردند.
بعد از به وجود آوردن شهرها براي رعايت نظافت محيط، ساخت مسکن، رفت و آمد در شهر لازم بود تا مؤسسه هايي به وجود آيند که نيازها را برطرف و مشکلات را حل کنند؛ مانند مؤسسه اي که وظيفه اش خارج کردن زباله ها از داخل شهر و انتقال آن به بيرون شهر بود. امروزه اين مؤسسه را شهرداري مي ناميم. مؤسسه ديگر، اداره راهنمايي و رانندگي است که رفت و آمد وسايل نقليه را کنترل مي کند و براي آموزش فرزندان، مؤسسه اي به نام مدرسه ايجاد شد؛ اما اينک نيز بسياري از نيازهاي عمده و اساسي انسان (عليرغم به وجود آمدن مؤسسات بسيار) در داخل خانواده ها تأمين مي شود. هم مردم و هم مؤسسات يک جامعه نياز به خانواده هايي سالم دارند تا بتوانند اعضاي مفيدي به جامعه تحويل دهند.
..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007