موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : خلاصه ای از حقوق زن و مرد نسبت به یکدیگر
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
خلاصه ای از حقوق زن و مرد نسبت به هم
تعداد صفحه :
7
قیمت :
3000 تومان

خانواده، خشت اول جامعه است كه اگر اصلاح شود، تمام جامعه اصلاح مي‌شود، و اگر فاسد شود، تمام جامعه فاسد مي‌شود، لذا اسلام توجه زياد‌ي به خانواده كرده و بر زن و مرد چيزهايي را واجب نموده است كه سلامت و سعادت آن‌ها را تأمين مي‌كند.
بنابراين اسلام خانواده را همچون موسسه‌اي مي‌داند كه دو نفر (زن و مرد) در آن شراكت دارند و مرد مسولئيت آن را برعهده دارد: ) الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض و بما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله((نساء/34).
« مردان بر زنان سرپرستند- و در جامعه‌ي كوچك خانواده حق رهبري دارند و صيانت و رعايت زنان برعهده‌ي ايشان است- بدان خاطر كه خداوند- براي نظام جامعه، مردان را بر زنان در برخي از صفات برتريهايي بخشيده است و- بعضي را بر بعضي فضليت داده است، و- معمولا مردان رنج مي كشند و پول بدست مي آورند و- از اموال خود- براي خانواده- خرج مي كنند.
پس زنان صالح آناني هستند كه فرمانبردار- اوامر خدا و مطيع دستور شوهران خود- بوده واسرار- زنا شويي- را نگه مي‌دارند : چرا كه خداوند به حفظ- آنها- دستور داده است».
اسلام براي هريك از زن ومرد حقوقي را واجب كرده است كه با رعايت آنها، استقرار و پايداري اين موسسه وشركت، تضمين مي‌شود و هريك از زن وشوهر را تشويق كرده است كه وظايف خود را انجام دهند و از كوتاهي‌هاي يكديگر چشم پوشي كنند.
خداوند متعال مي فرمايد : ) ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة((روم/21).
« و يكي از نشانه‌ها‌ي - دال بر قدرت و عظمت- خدا اين است كه از جنس خودتان همسراني را براي شما آفريد تا در كنار آنان بياراميد و در ميان شما و ايشان محبت ومهرباني قرار دارد».
محبت ورحمتي كه بين زن وشوهر وجود دارد، بين هيچ دو نفر ديگري ديده نمي‌شود، خداوند سبحان دوست دارد كه اين محبت و مهرباني بين زنان وشوهران تداوم پيدا كند، لذا حقوقي را براي زنان واجب كرده كه رعايت آنها، محبت ومهرباني را- تداوم بخشيده- و آن را از نابودي حفظ مي‌كند، خداوند متعال مي‌فرمايد : )ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف((بقره/228). ..................

تحقیقهای مشابه
خلاصه ای از حقوق زن و مرد نسبت به هم
7 صفحه - 3000 تومان
وظایف و حقوق زن و مرد نسبت به هم
22 صفحه - 7500 تومان
تفاوت ها و علل تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام
28 صفحه - 10500 تومان
تحقیق حقوق موارد تخفیف مجازات زن روش تحقیق
38 صفحه - 18000 تومان
مجازات زن در حقوق کیفری ایران و فرانسه
40 صفحه - 18000 تومان
کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام
54 صفحه - 18000 تومان
کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام پروژه حقوق
54 صفحه - 30000 تومان
قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
20 صفحه - 7500 تومان
تقلب نسبت به قانون در حقوق بين الملل خصوصي
32 صفحه - 9000 تومان
قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
20 صفحه - 9000 تومان
مقایسه زن و مرد از نظر قدرت
10 صفحه - 4500 تومان
چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟
43 صفحه - 15000 تومان
مقایسه قصاص زن و مرد در اسلام
21 صفحه - 15000 تومان
بررسی ارث زن و مرد در فقه وحقوق ایران
42 صفحه - 24000 تومان
اهمیت نقش زن و مرد در کلام امیرالمؤمنین
3 صفحه - 3000 تومان
راهکار میزان دریافت دیه زن و مرد از بیمه کار حقوقی روش تحقیق
25 صفحه - 10500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007