موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : نتایج بازگشتی الگوریتم زمان بندی الگوریتم کشف بن بست
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
نتایج بازگشتی الگوریتم زمان بندی الگوریتم کشف بن بست
تعداد صفحه :
11
قیمت :
6000 تومان

تابع بازگشتی
در ریاضیات یک رابطه ی بازگشتی یک دنباله بازگشتی تعریف می شود.معادله ی تفاضلی نوع خاصی از رابطه ی بازگشتی است. بسیاری از روابط بازگشتی ممکن است رفتار های پیچیده ای از خودشان نشان دهند این نوع روابط توسط فیزیکدانان و ریاضیدانان در شاخه ای از ریاضیات به نام انالیز غیر خطی مطالعه می شوند.حل یک معادله معادله بازگشتی یعنی به دست اوردن یک فرم بسته برای ان (یک تابع غیر بازگشتی از n ).
رابطه ی بازگشتی خطی همگن با ضرایب ثابت
اصطلاح خطی به این معناست که هر جمله ای این توالی به صورت یک تابع خطی از جمله های قبلی تعریف می شود. مرتبه ی یک رابطه ی بازگشتی خطی برابراست با تعداد جمله های قبلی مورد نیاز توسط تعریف.به عنوان مثال an = an − 2 از مرتبه ی 2 است.زیرا حتما باید 2 جمله ی قبل وجود داشته باشند(چه هر دو استفاده شوند، چه نشوند)
فرم کلی رابطه ی بازگشتی خطی همگن از مرتبه ی d: :
و می توانند به n وابسته باشند اما ها نه. اگر تمام ها مستقل از n باشند گفته می شود این رابطه دارای ضرایب ثابت است ، همچنین اگر گفته می شود که رابطه ی بازگشتی خطی است که گاهی LRS نیز گفته می شود.
رابطه ی بازگشتی خطی با مقادیر اولیه ی (شرایط اولیه) یک توالی یکتا را مشخص می کند.
مثال:اعداد فیبوناچی
اعداد فیبوناچی به صورت رابطه بازگشتی خطی تعریف می شوند.: با مقادیر اولیه ی : و: دنباله ی اعداد فیبوناچی ...۱,1,2,3,5,8 این دنباله را می توان با راه حل ماتریسی که در زیر شرح داده می شود حل کرد.
حل کردن توسط جبر خطی
با داشتن یک رابطه ی بازگشتی خطی می توان ماتریسی برای ان نوشت :
پس فرم بسته an بدست امد.
حل کردن به صورت عمومی
راه حل ها برای رابطه ی بازگشتی اصولی با قاعده هستند . اغلب با تابع مولد یا با توجه به این کهrn یک جواب برای مقادیر ویزه r است.رابطه ی باز گشتی زیر را در نظر بگیرید: فرض کنید جواب ان به فرم an = rn است . در نتیجه : با تقسیم بر rn − 2
به این معادله ، معادله مشخصه ی رابطه بازگشتی گفته می شود با حل این معادله دو مقدار برایr، بدست می اید که اگر متمایز باشند جواب عبارتست از :
اما اگر λ1, λ2 برابر باشند جواب عبارتست از :
CوD با مقادیر اولیه a0 = a, a1 = b مشخص می شوند. ..................

تحقیقهای مشابه
نتایج بازگشتی الگوریتم زمان بندی الگوریتم کشف بن بست
11 صفحه - 6000 تومان
توابع بازگشتی - الگوریتم زمان بندی -کشف بن بست
13 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اجرا و تحقق الگوریتم QOS بر ای کاربردهای زمان واقعی در شبکه ی 12Diff Serv – aware MPLS
17 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - الگوریتم تکوینی با نمایش دو گانه زمان های روشن و خاموش کردن واحد تولیدی برای حل مشکل تعهد واحد 22
7 صفحه - 21000 تومان
حل مسائل با الگوریتم های ژنتیک
13 صفحه - 7500 تومان
ساختمان داده ها آرایه ها و مرتب سازی - الگوریتم ها (پاور پوینت)
28 صفحه - 10500 تومان
بررسی و تجزیه و تحلیل الگوریتم مورچگان
42 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش الگوریتم ژنتیک37
74 صفحه - 144000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی الگوریتم های مسیر یابی 11
15 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک نظر سنجی پیرامون ارزیابی الگوریتم های توزیع 48
23 صفحه - 69000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک الگوریتم امپدانس برای تقویت فاصله¬ای در یک خط انتقال 24
9 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک الگوریتم جی.آر.ای.اس.پی برای انتخاب زیرگروه پیوند سریع (لفاف فیلتر) در مجموعه داده ها با بعد بالا
11 صفحه - 33000 تومان
روش ها و الگوریتم های نو آوری سنجش سیستمها در ایران
11 صفحه - 7500 تومان
روش ها و الگوریتم های نوآوری سنجش سیستمها در ایران
63 صفحه - 42000 تومان
روش ها و الگوریتم های نو آوری سنجش سیستمها در ایران
49 صفحه - 21000 تومان
روش ها و الگوریتم های نوآوری سنجش سیستمها در ایران
63 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک الگوریتم نقطه مقابله بدون وقفه برای سیستم های توزیع شده 17
9 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - الگوریتم هایی برای زمانبندی موارد کاربرد به منظور محاسبه ی موازی 25
9 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش 26
11 صفحه - 33000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - آیا الگوریتم های ژنتیک ابزار دیگری برای بهینه سازی مش چهارتایی هستند؟
8 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی یک الگوریتم تخصیص منبع انرژی بهینه سازی شده برای یک نیروگاه برق مجازی مبتنی بر جامعه
5 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم شناسایی چهره بااستفاده از الگوریتم ژنتیک
4 صفحه - 12000 تومان
ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه های بیسیم و موبایل
36 صفحه - 9000 تومان
کاربرد الگوریتم در هوش مصنوعی پاورپوینت
20 صفحه - 7500 تومان
کاربرد الگوریتم ها در هوش مصنوعی
18 صفحه - 7500 تومان
تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش
26 صفحه - 12000 تومان
تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش پاورپوینت
21 صفحه - 12000 تومان
فرار از بن بست واکاوی شیوه های گذر از مشکلات روزمره زندگی
8 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007