موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word , spss
عنوان :

کار آماری بررسی سوداوری بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس

تعداد فرضیه : 0 عدد
فرضیه فرعی : 0 عدد
نوع آزمون :
تعداد نمونه : 0 عدد
پرسشنامه :
نوع نرم افزار آماری بکار گرفته شده :
قیمت : 120000 تومان
عنوان سفارش :
کار آماری بررسی سوداوری بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس
تعداد صفحه :
29
قیمت :
120000 تومان

فرضیه های تحقیق

با توجه به اهداف تحقیق فرضیه های زیر مطرح می گردد تا اطلاعات بر مبنای آنها جمع آوری و سپس نسبت به تائید یا رد فرضیه اقدام نمود :

فرضیهH1 : بین اندازه ی بانک و سودآوری آنها رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه H1a : بین اندازه ی بانک و نسبت ROA رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه H1b: بین اندازه ی بانک و نسبت ROE رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه H2: بین نسبت بدهی بانک و سودآوری آنها رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه H2a: بین نسبت بدهی بانک و نسبت ROA رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه H2b : بین نسبت بدهی بانک و نسبت ROE رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه H3 :بین ریسک تجاری بانک و سودآوری آنها رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه H3a: بین ریسک تجاری بانک و نسبتROA رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه H3b : بین ریسک تجاری بانک و نسبت ROE رابطه معناداری وجود دارد .

جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش بانك‌های خصوصي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شامل بانک های زیر می باشند :

• بانک اقتصاد نوین

• بانک تجارت

• بانک پاسارگاد

• بانک ملت

• بانک انصار

• بانک پارسیان

• بانک کارآفرین

• بانک صادرات ایران

• بانک سینا

نمونه آماری

نمونه آماری ، بانک های منتخبی هستند که صورت های مالی آن ها بین سال های 1383 تا 1388 قابل دسترسی بوده اند . نمونه ها از بین بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند .

تعداد بانک های خصوصی فعال در بورس اوراق بهادار تهران شامل 9 بانک می باشد ، که تعداد نمونه مورد بررسی قابل قبول از بین این بانک ها ، 5 بانک است و بانک ملّت ، تجارت ، پاسارگاد و انصار به دلیل نداشتن اطلاعات کافی مورد بررسی قرار نگرفت .

تحقیقهای مشابه
تاثیر ورود بانکهای خصوصی بر میزان رقابت بین بانکی
19 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2023 - 2007