موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word , spss
عنوان :

کار آماری بررسی سوداوری بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس

تعداد فرضیه : 3 عدد
فرضیه فرعی : 6 عدد
نوع آزمون : رگرسیون
تعداد نمونه : 5 عدد
پرسشنامه : اطلاعات مالی بانکهایی که صورت مالی آنها بین سالهای 83 تا 88 قابل دسترس باشد
نوع نرم افزار آماری بکار گرفته شده : spss
قیمت : 120000 تومان
عنوان سفارش :
کار آماری بررسی سوداوری بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس
تعداد صفحه :
29
قیمت :
120000 تومان

فرضیه های تحقیق

با توجه به اهداف تحقیق فرضیه های زیر مطرح می گردد تا اطلاعات بر مبنای آنها جمع آوری و سپس نسبت به تائید یا رد فرضیه اقدام نمود :

فرضیهH1 : بین اندازه ی بانک و سودآوری آنها رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه H1a : بین اندازه ی بانک و نسبت ROA رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه H1b: بین اندازه ی بانک و نسبت ROE رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه H2: بین نسبت بدهی بانک و سودآوری آنها رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه H2a: بین نسبت بدهی بانک و نسبت ROA رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه H2b : بین نسبت بدهی بانک و نسبت ROE رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه H3 :بین ریسک تجاری بانک و سودآوری آنها رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه H3a: بین ریسک تجاری بانک و نسبتROA رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه H3b : بین ریسک تجاری بانک و نسبت ROE رابطه معناداری وجود دارد .

جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش بانك‌های خصوصي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شامل بانک های زیر می باشند :

• بانک اقتصاد نوین

• بانک تجارت

• بانک پاسارگاد

• بانک ملت

• بانک انصار

• بانک پارسیان

• بانک کارآفرین

• بانک صادرات ایران

• بانک سینا

نمونه آماری

نمونه آماری ، بانک های منتخبی هستند که صورت های مالی آن ها بین سال های 1383 تا 1388 قابل دسترسی بوده اند . نمونه ها از بین بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند .

تعداد بانک های خصوصی فعال در بورس اوراق بهادار تهران شامل 9 بانک می باشد ، که تعداد نمونه مورد بررسی قابل قبول از بین این بانک ها ، 5 بانک است و بانک ملّت ، تجارت ، پاسارگاد و انصار به دلیل نداشتن اطلاعات کافی مورد بررسی قرار نگرفت .

تحقیقهای مشابه
کار آماری بررسی سوداوری بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس
29 صفحه - 120000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی - بازرگانی تاثیر بسته بندی بر رفتار مصرف کننده با کار آماری و پرسشنامه
85 صفحه - 75000 تومان
کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان
15 صفحه - 135000 تومان
کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان
2 صفحه - 54000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 54000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 45000 تومان
دلایل تمایل دانش آموزان به درس خواندن در چیست کار آماری دانش آموزان پاورپوینت
16 صفحه - 7500 تومان
پروژه روانشناسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان همراه با کار آماری و تجزیه و تحلیل
116 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته مدیریت بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
71 صفحه - 42000 تومان
پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس دانش آموزان همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
102 صفحه - 75000 تومان
پروژه مشاوره رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با کار آماری
161 صفحه - 90000 تومان
بررسی رابطه ویژگیهای شرکت و سودآوری شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پروژه مالی
89 صفحه - 36000 تومان
تاثیر ورود بانکهای خصوصی بر میزان رقابت بین بانکی
19 صفحه - 7500 تومان
اهمیت بازار یابی از دید گاه بانکهای دولتی و خصوصی - روش تحقیق
12 صفحه - 15000 تومان
بررسی ساختار مالکیت شرکت و سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پروژه مالی
64 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007