جمعه 14 فروردین 1399
بازدید امروز : 6323 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : بررسی جامعه شناختی جنبش اجتماعی زنان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بررسی جامعه شناختی جنبش اجتماعی زنان
تعداد صفحه :
20
قیمت :
2500 تومان

بررسی جامعه شناختی جنبش اجتماعی زنان
مقدمه : زنان نیمی از جهان اجتماعی ما هستند . این نیمه که قبلاَ از پشت صحنه خارج شده بود اکنون می خواهد بر روی صحنه بایستد . صدایی که تاکنون خاموش و یا ناشنیده مانده بوداکنون گویاشده است. شاید بتوان سیر تحول این جریان را با مفهوم « فمینیسم» توضیح داد . مفهومی که جنبش اجتماعی زنان با آن شناخته می شود . جنبش اجتماعی زنان یکی از نمونه های جنبش های جدید اجتماعی است که تاثیرات تعیین کننده و دامنه داری هم در جامعه وهم در دیدگاههای نظری جامعه شناسی داشته است .
به گونه ای که نمود آن را می توان در تغییرات گسترده و اساسی دیدگاهها ، تعریف مجدد منافع و بازسازی روابط اجتماعی مشاهده نمود . بهر حال زندگی معاصر ما در جهانی کوچک جاری است .جهانی که در آن اعمال گروههای انسانی می توان بازتاب جهانی داشته باشد . این امر در مورد جنبش زنان نیز صادق است وانتشار سریع اندیشه ها در جهانی به هم پیوسته که در آن مردم و تجربه ها سفر می کنند و در هم می آمیزند به سرعت چتری از صدای زنان بر فراز اکثر نقاط سیاره ایجاد می کند .
رخداد این واقعیت را به خصوص پس از کنفرانس 1995 پکن می توان مشاهده نمود که طی آن جنبش زنان به منظور ساس ینمودن کار زنان ، روابط خانوادگی و فقر در سطح جهانی ، زنان سراسر جهان را به هم پیوند زده است . بنابراین حرکت اخیر زنان فاز جدیدی از فعالیت آنان بود و با چالش قواعد هنجارهای سوم و نقد قوانین حقوقی جامعه مشخص می گردد در حالی که فعالیت زن ایرانی عصر مشروطه بر مدار مسائلی همچون حق آموزش زنان و دختران و حق فعالیت اجتماعی او می گشت و در پی اثبات هویت انسانی خویش بود . فعالیت زن ایرانی معاصر معطوف به احراز مناسب سیاسی و اجتماعی و بازنگری و اطلاح قوانین حقوقی به سمت برابری زن و مرد است . این امر بخصوص با گسترش روزافزون سطح تحصیلات زنان ، کاهش نرخ باروری و افزایش نرخ اشتغال آنان در کنار ظهور رشد سازمانها ونهادهای فعال در زمینه مسائل زنان و فعالیت زنان نخبه در فعال نمودن شکافهای جنسیتی همزمان با انتشار اندیشه های فمینیستی در سطح جهانی ، دامنه وسعت بیشتری خواهد یافت .
با عنایت به مسائل مطرح شده و با توجه به تاثیرات دامنه دار جنبش زنان بر گستره ابعاد و عمق شئونات اجتماعی، بذل توجه علمی به جریانات، مطالعات، نگرشها عوامل مرتبط با آن اجتناب ناپذیر و ضروری به نظر می رسد. بر این اساس در پژوهش حاضر سعی شده تا با شناسایی سنخ ها و انواع جنبش ها فمینیستی به یک مدل مفهومی در شناخت جنبش زنان ایران تامل آمده و وجود شباهت و تفاوت جنبش زنان ایران با جنبش های جاری جهانی زنان استخراج گردد.
بیان مسئله و اهمیت موضوع :
بر سیمای جامعه امروزه خطی از پرسش هایی است که قوانین و هنجارها ی مربوط به زنان به چالش گرفته است . خون بهای نابرابر زنان، مسائل مربوط به تمکین و قضا حضانت، مدیریت سیاسی زنان، بحث مردان و کار خانگی، رسمیت حق طلاق از سوی زن، ارزیابی فرهنگی سیمای زن و اشتغال، تنوع شغلی زنان ... نمونه هایی از این مقوله اند. آیا وجود چنین نشانه هایی می تواند دال برجنبشی در میان زنان ایران باشد ؟ اگر چنین جنبشی در کار است نسبت آن با جنبش های جاری جهانی زنان چیست ؟ زنان ایران جایگاه و موقعیت خویش را چگونه ارزیابی می کنند. و در مسیر حرکت خویش چه اهدافی را تعقیب می نمایند. اینها همه مسائل اساسی و سئوالاتی است که بر مدار پویش زنان معاصر ایران در گردش است و در خور پاسخ گویی و سازماندهی است . به هر حال جایگاه و موقعیت زنان و نیز نگرش هایی که زن وقوق او را کانون توجه خویش ساخته اند، همواره یکی از مباحث محوری جوامع بوده است. علاوه بر این نگرش زنان و فعالان زن نسبت به نگرش های جامعه در مورد زن و فاصله آن از نگرش هایی که خویش در مورد زنان و جایگاه آن دارد. در یک رابطه تجربه شده و تئوریزه تحت عنوان فاصله انتظارات ارزشی از امکانات ارزشی می تواند موجب حرکات و تغییرات اجتماعی گرددکه به سهم خود مساله ای اساسی و قابل تامل است . در این راستا سئوال اساسی و مهمی که می توان طرح کرد آن است که وجود تفاوت و شباهت جنبش زنان ایران با جنبش جهانی زنان چیست و در این سنجش شناسی مفهومی، مدل جنبش زنان ایران چگونه است ؟ پاسخ به این سئوال، علاوه بر بسط ادراک نظری ما از جنبش زنان ایران می توان در ایجاد بسته های لازم ذهنی، جهت پاسخ گویی به خواسته ها و مطالبات زنان، با عنایت به خصوصیات خاص جنبش زنان ایران موثر و کارآمد ایران باشد. در این راستا خواهیم کوشید که با شناخت اصول، اهداف، عوامل و هدفهای مبارزه زنان ایران در این مقایسه تطبیقی، نقاط اشتراک و افتراق آن با جنبش های جهانی زنان نائل آمده و در جهت شناخت آن به ترسیم یک مدل مفهومی از آن نائل آییم .
اهداف و کاربردهای تحقیق :
........

تحقیقهای مشابه
بررسی جامعه شناختی جنبش اجتماعی زنان
20 صفحه - 2500 تومان
پروژه پایان نامه بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی رشته علوم اجتماعی
193 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
151 صفحه - 18000 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 22000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
45 صفحه - 17000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
37 صفحه - 8000 تومان
پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
42 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
70 صفحه - 20000 تومان
پروژه بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
102 صفحه - 25000 تومان
پروژه مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی استان گیلان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
91 صفحه - 20000 تومان
پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
67 صفحه - 14000 تومان
پروژه بررسی اثرات جنسیت بر الگوی مدیریت منابع انسانی در بانک همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
72 صفحه - 15000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش کارفرمایان به استفاده از نیروی کار زنان جوان مجرد در مشاغل مختلف در شهرستان رودبار
100 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته غلوم اجتماعی - بررسی رابطه بین خود پندار و اضطرلب در دانش آموزان
60 صفحه - 8000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی ، بررسی انتظارات نوجوان از والدین
70 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
113 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته امور اجتماعی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر روی خانواده
78 صفحه - 18000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی مفهوم مدرنیته و روند تحول و پیامد های آن در غرب
100 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
130 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
55 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی گرايش مردم به گياه درمانی
80 صفحه - 17000 تومان
تأثیر بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی بر میزان باروری زنان
34 صفحه - 4000 تومان
پروژه رشته اجتماعی بررسی میزان فساد سازمانی در دیدگاه دانشجویان
100 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان فایل بصورت پاورپوینت
113 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نگرش زنان در خصوص انواع زایمان - طبیعی و سزارین
118 صفحه - 16000 تومان
پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
191 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان
45 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
68 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی بررسی سیتم حسابداری
44 صفحه - 7000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی
60 صفحه - 14000 تومان
پرسشنامه مربوط به بررسی میزان آسیب های اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن
4 صفحه - 1000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
80 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
76 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نقش کمیته امداد امام خمینی در ایجاد امنیت اجتماعی
110 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تئوری مدیریت شرکت – شانس های موفقیت در بیولوژی اجتماعی و دگر خواهی متقابل 25
37 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی تغییرات نگرشی سن ازدواج دختران در سه نسل- روش تحقیق
113 صفحه - 16000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی گرایش دانشجویان به کارهای تحقیق
68 صفحه - 15000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش جوانان به اعتیاد
80 صفحه - 15000 تومان
پرسشنامه بررسی پیامدهای اقتصادی ـ اجتماعی گردشگری
4 صفحه - 3000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی در بین زنان
89 صفحه - 20000 تومان
کار آماری بررسی رابطه بازی و رشد اجتماعی دانش آموزان
15 صفحه - 30000 تومان
کار آماری بررسی ارتباط میان سوگیری توجه و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دانش آموزان
25 صفحه - 45000 تومان
کار آماری بررسی عوامل اجتماعی موثر بر علاقه به دینداری
26 صفحه - 35000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان
98 صفحه - 25000 تومان
علل رشد اشتغال زنان - مطالعه و بررسی اشتغال زتان و نظریه دانشمندان مختلف در خصوص آن
34 صفحه - 5000 تومان
پرسشنامه بررسی ساختار قدرت زنان در خانواده
3 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه جهت بررسی علل گرایش کارفرمایان در استفاده از نیروی کار زنان مربوط به کارفرما
6 صفحه - 3000 تومان
پروژه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی و تیپهای شخصیتی زنان شاغل با میزان ترس از موفقیت آنان
27 صفحه - 7000 تومان
کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی
53 صفحه - 40000 تومان
کار آماری بررسی نگرش زنان باردار نسبت به زایمان طبیعی و سزارین
15 صفحه - 35000 تومان
شرط اشتغال زنان بررسی فقهی حقوقی
36 صفحه - 5000 تومان
پروژه بررسی نقش زنان در دفاع مقدس
111 صفحه - 12000 تومان
تاملی بر نظریه های جامعه شناختی مهاجرت و مهاجرات افغانی در ایران
16 صفحه - 2500 تومان
پرسشنامه نگرش جامعه شناختی دانشجویان به سالمندی
2 صفحه - 3000 تومان
مطالعه جامعه شناختی تضاد فرهنگی بین مهاجران و ساکنان بومی شهر لواسان روش تحقیق
55 صفحه - 6000 تومان
پروژه آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات مسایل کودکان
55 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي جامعه شناختي روسپيگري
211 صفحه - 25000 تومان
جایگاه طبقه اجتماعی در جامعه شناسی کلاسیک
13 صفحه - 2000 تومان
پروژه علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان
150 صفحه - 25000 تومان
بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
115 صفحه - 18000 تومان
اثرات شبکه های اجتماعی در جامعه ایرانی
19 صفحه - 1000 تومان
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دینداری پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
71 صفحه - 12000 تومان
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
81 صفحه - 15000 تومان
بررسی مشکلات و موانع حقوقی زنان در جامعه ایران
23 صفحه - 3500 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 8000 تومان
آسیب شناسی اجتماعی زنان فرار از خانه
18 صفحه - 2000 تومان
آسیب شناسی اجتماعی زنان - خشونت علیه زنان
31 صفحه - 3000 تومان
وضعیت اجتماعی زنان در ایران
34 صفحه - 3500 تومان
حقوق زنان - حقوق اجتماعی سیاسی در اسلام
17 صفحه - 5000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 15000 تومان
تاثیر استقلال اجتماعی زنان بر روی باروری روش تحقیق
18 صفحه - 2500 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2020 - 2007