موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : اهمیت و ضرورت حقوق بین الملل
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
اهمیت و ضرورت حقوق بین الملل
تعداد صفحه :
11
قیمت :
6000 تومان

مقدمه
حقوق بین الملل (International law) به مجموعه ای از پرنسیپ ها و قانون هایی گفته می شود که روابط دولتها را بویژه در مورد استقلال و حاکمیت (Sovereignty) در سیستم بین المللی تنظیم می کند. به عبارتی دیگر قانون (ها) بین المللی تنظیم کننده ی پایه ای و اساسی ترین معضلات، بویژه در وظایف و حقوق بین دولت ها در یک سیستم جهانی است. برای نمونه می توان از این حقوق و وظایف دولت ها نام برد:
1) قواعد مربوط به زمان جنگ یا دفاع از کشور خود در مقابل تهاجمات خارجی
2) قواعد مربوط به پیمان های بین دولتی (دو جانبه) یا چند جانبه
3) قواعد مربوط به نحوه ی ارتباط با سازمان های بین المللی
4) قوانین مربوط به نحوه ی همکاری های شرکت های چند ملیتی یا افراد با ملیت های متفاوت. سابقه ی وضع قواعد، پرنسیپ ها و قانون های بین المللی به پیدایش حکومت در رم باستان برمی گردد که برای تنظیم روابط خود با دولت های دیگر دست به وضع چنین قواعدی زدند. در این راه فیلسوفان سیاسی مسیحی اروپایی پیشگام بودند. در سده ی 13 میلادی آکیوناس (Aquinas) از اولین کسانی بود که به مفهوم قانون (های) بین المللی اشاره کرد. به عقیده ی او دلیل نظری احتیاج به قانون(های) بین المللی، این بود که خدا دنیا را آفرید و برای ایجاد نظم،
قانون هایی را نیز به مردم جهان اعطا کرد. و مردم جهان موظف هستند از این قانون های الهی پیروی بکنند. و بر اساس همین الگو به حقوق بشری و بین المللی نیز نیازمندیم. اما در حقیقت بنیانگذار علمی حقوق بین الملل، گروسیوس (Grotius) است. اساس نظریه «حقوق بین المللی» گروسیوس، بر خلاف آکیوناس که مدافع تلفیق دیدگاه های مذهبی (مسیحی) با قانون های بین المللی بود، بر پایه ی قانون های حقوق سیاسی و اثبات گرایی (Positivism) استوار بود که علوم طبیعی، علوم تجربی، علوم انسانی و منطق را دربرمی گرفت. از این رو، گروتیس زیربنای علمی برای توسعه و تکامل قانون بین المللی مدرن را در سیستم سیاست بین المللی پایه گذاری کرد. بر اساس نظر پژوهشگران و معتقدان به قانون های طبیعی، قانون های بین المللی همانند دیگر قانون های کشوری/ دولتی نیازمند دستگاهی برای هدایت امور بین المللی / جهانی است که هیچ فرد، گروه و یا قراردادهای اجتماعی نمی توانند جایگزین حقوقی آن ها بشوند. بنابراین دولت ها الزاما می بایست از این قاون های بین المللی پیروی کنند. در برابر این نظریه، دیدگاه اثبات گرایی قرار دارد که پیروی از قانون های بین المللی را برای دولت ها الزامی و اجباری نمی داند. بلکه معتقد است، توسعه و تدوین قانون های بین المللی باید مطابق آداب و رسوم دولت های ملی وضع شود، و از همه مهم تر این که دولت های ملی نیز باید به طور آزاد این قانون ها را از طریق پیمان ها و قراردادهای بین المللی بپذیرند و به مرحله ای اجرا درآورند. امروزه در علوم سیاسی، بحث غالب در مورد میزان اهمیت قانون های بین المللی، در قیاس با قانون های ملی و دولتی است؛ این در حالی است که بیشتر پژوهشگران بدین نکته آگاهی دارند که عدم وجود دستگاه رهبری در نظام بین المللی موجب می شود که تنها کشورها یا دولتهایی که پیمان ها و قراردادهای بین المللی را امضا می کنند، موظف به اجرای قانون های بین المللی می باشند. و اگر این کشورها یا دولت ها از اجرای این پیمان ها و قراردادها سرباز زنند در نظام بین المللی هیچ قوه اجرائی یا نیروی نظامی و پلیس وجود ندارد که دولت هایی که قانون های بین المللی را نقض کردند مواخذه کند و مورد قضاوت یا مجازات قرار دهد. بنابراین تعداد زیادی از پژوهشگران علوم سیاسی در برخورد با قانون های بین المللی، در مفهوم حقوقی آن، در برابر آن علامت سئوال می گذارند. تشکیل دادگاه بین المللی لاهه در رابطه با رعایت حقوق بشر که تکیه بر کنوانسیون حقوق بشر اروپا و سازمان ملل متحد (UN) دارد، یک قدم اساسی در رسیدن به مجموعه ای از حقوق بین المللی در مفهوم حقوقی آن است.در مواردي كه منافع دولتي به علت نقض حقوق بين الملل به مخاطره افتد اين دولت از حداكثر امكانات براي روياروئي با آن و توسل به اقدامات مقتضي برخوردار مي باشد . ترديدي نيست كه با پيشرفت و توسعه حقوق بين الملل عمومي در سالهاي بعد از جنگ بين المللي دوم و تعهدات ناشي از آن براي دولت ها در زمينه حل و فصل اختلافات بين المللي ، دولت ها موظف اند كه از توسل به قوه قهريه خودداري كنند مگر به منظور دفاع مشروع با وجود اين ممنوعيت بدين معني نيست كه در همه موارد دولت هاي درگير اختلافاتشان را با توسل به طرق حقوقي و يا طرق سياسي حل و فصل خواهند نمود زيرا شرط لازم انتخاب هر يك از اين دو طريق توافق صريح طرفين درگير مي باشد كه با در نظر گرفتن وضع بحراني حاكم حصول بدان ممكن است احتمالا ميسر نباشد . در چنين شرايط طبيعتا دولتي كه از نقض حقوق بين الملل متضرر شده است براي تضمين منافع خود خواهد توانست دولتي را كه مسئول مي داند تحت فشارهاي اقتصادي قرار دهد و احتمالا مبادرت به قطع كل و يا قسمتي از مبادلات خود با اين كشور نمايد .
..................

تحقیقهای مشابه
اهمیت و ضرورت حقوق بین الملل
11 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
40 صفحه - 120000 تومان
حقوق بین الملل عمومی - حقوق محکومین و متهمین
12 صفحه - 6000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 24000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 18000 تومان
حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع حقوق رسانه ها
22 صفحه - 12000 تومان
تفاوت حقوق بین الملل اقتصادی
8 صفحه - 3000 تومان
مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
25 صفحه - 12000 تومان
قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
20 صفحه - 7500 تومان
وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی در حقوق بین الملل دریاها
32 صفحه - 15000 تومان
سازو کارهای حقوق بین الملل کیفری برای کاهش بی کیفری
21 صفحه - 7500 تومان
مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
19 صفحه - 6000 تومان
قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
20 صفحه - 9000 تومان
خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
15 صفحه - 6000 تومان
معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
41 صفحه - 13500 تومان
معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
41 صفحه - 12000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
38 صفحه - 18000 تومان
علم ارتباطات حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
25 صفحه - 15000 تومان
تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
22 صفحه - 12000 تومان
تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
65 صفحه - 45000 تومان
جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
40 صفحه - 18000 تومان
جنگ سایبری در حقوق بین ال ملل- روش تحقیق
44 صفحه - 21000 تومان
جنگ سایبری در حقوق بین الملل
11 صفحه - 6000 تومان
حقوق کشورهاي محاط به خشکي در حقوق بين الملل درياها
25 صفحه - 7500 تومان
حقوق کشورهاي محاط به خشکي در حقوق بين الملل درياها
23 صفحه - 7500 تومان
تقلب نسبت به قانون در حقوق بين الملل خصوصي
32 صفحه - 9000 تومان
روابط بین الملل دو کشور ایران و روسیه
19 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - موضوعات مطرح شده در حسابداری بین الملل 9
5 صفحه - 15000 تومان
روابط بین الملل مقایسه دو کشور ایران و روسیه از نظر فرهنگی.docx
16 صفحه - 7500 تومان
سازمان بین الملل کار.docx
20 صفحه - 10500 تومان
نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
55 صفحه - 24000 تومان
وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
37 صفحه - 18000 تومان
اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
20 صفحه - 9000 تومان
وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها
64 صفحه - 30000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007