تلگرام سایت تحقیق
شنبه 5 اسفند 1396
بازدید امروز : 6532 نفر
تحویل در محیط : word

عنوان : جرم آدم ربایی در حقوق ایران

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
جرم آدم ربایی در حقوق ایران
تعداد صفحه :
19
قیمت :
4000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب :
جرم آدم‏ربایی در حقوق ایران
چکیده
مقدمه
اول تحولات قانونگذاری
دوم-تعریف جرم آدم‏ربایی
سوم-ارکان تشکیل‏دهنده جرم آدم‏ربایی
الف-رفتار مرتکب:
موضوع جرم:
وسیل
نتیجه مجرمانه:
نتیجه گیری
منابع وپی‏نوشت‏ها:
جرم آدم‏ربایی در حقوق ایران
مقدمه:
آدم‏ربایی،همانند جرایم توقیف و حبس غیر قانونی و گروگان‏گیری، جرم علیه«ازادی شخصی»که یکی از حقوق فطری ناشی از حیثیت‏ذاتی انسان و مورد حمایت قوانین داخلی غالب کشورها و کنوانسیون‏های مختلف بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق اسلام،می‏باشد.
به رغم وجوه اشتراکی که میان جرم آدم‏ربایی و جرایم توقیف و حبس‏غیر قانونی و گروگان‏گیری،خصوصا از جهت موضوع،یعنی«سلب‏آزادی انسان»وجود دارد؛از نظر پاره‏ای شرایط،اجزا و ارکان تشکیل‏دهنده،تفاوت‏های بنیادین میان آنها وجود دارد.در خصوص جرم آدم‏ربایی سؤالات چندی مطرح است:الف)ارکان و اجزای تشکیل‏دهنده جرم آدم‏ربایی کدامند؟ب)چه تفاوتی میان جرم‏آدم‏ربایی و جرایم گروگان‏گیری،توقیف و حبس غیر قانونی وجود دارد؟ ج)آیا جرم آدم‏ربایی در روابط زوجین و یا پدر و مادر نسبت به فرزند هم‏قابل تحقق است؟د)نقش رضایت بزه‏دیده در ماهیت این جرم چیست؟ و)انگیزه وداعی ارتکاب جرم چه تأثیری در ماهیت جرم ارتکابی دارد؟
پاسخ به این سئوالات و سئوالات مشابه دیگر مستلزم تجزیه و تحلیل دقیق عناصر تشکیل‏دهنده جرم آدم‏ربایی و تبیین وجوه افتراق‏و اشتراک آن با جرایم مشابه دیگر است.
اول تحولات قانونگذاری
برای اولین بار در حقوق کیفری ایران مواد(195)،(196)،(202)،(203)قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 به‏ترتیب ربودن طفل تازه متولد شده و طفل کمتر از پانزده سال تمام و همچنین ربودن پسر یا دختر بیش از پانزده سال و کمتر از بیست سال را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین نمود.همچنین ماده(209)این‏قانون،آدم‏ربایی برای انجام عمل منافی عفت و یا ازدواج را نیز جرم‏تلقی و برای مرتکب و یا مرتکبان آن مجازات در نظر گرفت.
با اصلاح قانون مذکور در سال 1337،مواد(202)و(203)قانون مجازات عمومی تغییر یافتند و مادهء(203)اصلاحی،قید کمتر از بیست سال را حذف و به جای عبارت«پسر یا دختر»از اصطلاح‏«مجنی علیه»استفاده نمود.در کنار این مقررات،قانونگذار به موجب‏قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 5/10/1335،در مورد رانندگانی که شخصا و یا با شرکت دیگری مرتکب ربودن شخص‏یا اشخاص موجود در آن وسیله می‏شوند،حکم خاصی پیش‏بینی نمود.در سال 1353،قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص،در یازده‏ماده به تصویب رسید و مادهء(12)آن صراحتا مواد(202)و(203)قانون مجازات عمومی را لغو کرد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران،مادهء(97)قانون مجازات‏اسلامی(بخش تعزیرات)مصوب سال 1362،ربودن طفل تازه متولد شده را جرم شناخت و برای آن مجازات تعیین کرد؛لکن این قانون‏در مورد سایر موارد آدم‏ربایی کاملا ساکت بود و محاکم با در نظر گرفتن موازین شرعی و قانونی به قوانین موضوعه سابق در این زمینه‏مراجعه و استناد می‏کردند.تا این که در سال 1375،قانونگذار در اصلاح قانون مجازات اسلامی با وضع مواد(621)و(631)،مقررات‏کلی و عام مربوط به جرم آدم‏ربایی و همچنین ربودن طفل تازه متولد شده را پیش‏بینی نمود.به موجب ماده(621)قانون مجازات اسلامی:«هر کس به قصد مطالبهء وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال‏محکوم خواهد شد.در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال‏تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه‏آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود،مرتکب به حداکثر مجازات تعیین‏شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن‏جرم نیز محکوم می‏گردد.تبصره:مجازات شروع به ربودن سه تا پنج‏سال حبس است.»از مقایسه ماده فوق با مقررات قانون مجازات عمومی 1304 و قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 18/12/1353، نتایج زیر به دست می‏آید:

....
تحقیقهای مشابه
جرم آدم ربایی در حقوق ایران
19 صفحه - 5000 تومان
جرم آدم ربایی در حقوق ایران
19 صفحه - 4000 تومان
بررسی حقوقی جرم خیانت در امانت
25 صفحه - 6000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی جرم شناسی عملکرد ژن
21 صفحه - 6000 تومان
تحقیق حقوقی جرم شناسی عملکرد ژن روش تحقیق
22 صفحه - 15000 تومان
تحقیق حقوقی تعدد و تکرار جرم درحقوق و فقه
34 صفحه - 8000 تومان
تحقیق حقوقی تعدد و تکرار جرم درحقوق و فقه
34 صفحه - 8000 تومان
دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
27 صفحه - 6000 تومان
جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در ایران
35 صفحه - 4000 تومان
خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
15 صفحه - 2000 تومان
حقوق اساسی ایران و آلمان
76 صفحه - 5000 تومان
حقوق بشر در ایران
14 صفحه - 1500 تومان
بررسی مشکلات و موانع حقوقی زنان در جامعه ایران
23 صفحه - 3500 تومان
حقوق زنان در ایران
32 صفحه - 3500 تومان
حقوق هسته ای ایران و چالشهای آن
15 صفحه - 2000 تومان
حقوق هسته ایران و چالشهای آن
15 صفحه - 2000 تومان
حقوق زنان در ایران
16 صفحه - 2000 تومان
پروژه- طرح تکمیل سیستم برقراری حقوق بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران
36 صفحه - 5000 تومان
نمایندگی مدنی در حقوق ایران
22 صفحه - 3000 تومان
حمایت از محجورین در حقوق ایران
26 صفحه - 8000 تومان
ماهیت حقوقی مسئولیت تضامنی در قوانین و مقررات ایران
65 صفحه - 15000 تومان
ماهیت حقوقی مسئولیت تضامنی در قوانین و مقررات ایران
64 صفحه - 12000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با جوامع مختلف
46 صفحه - 8000 تومان
حمایت از محجورین در حقوق ایران
43 صفحه - 8000 تومان
بررسی حقوق رسانه ها در ایران
30 صفحه - 5000 تومان
تحقیق حقوق بررسی حق کسب و پیشه و سرقفلی در حقوق ایران
35 صفحه - 6000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با ادیان مختلف
47 صفحه - 8000 تومان
تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از قرار بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه
28 صفحه - 6000 تومان
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران
5 صفحه - 1500 تومان
حقوق شهروندی در حقوق اسلامی ایران
17 صفحه - 6000 تومان
بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
42 صفحه - 10000 تومان
بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
68 صفحه - 10000 تومان
مجازاتهای سالب حیات در ایران قصاص ، اعدام و قتل تحقیق حقوقی
23 صفحه - 4000 تومان
بررسی ارث زن و مرد در فقه وحقوق ایران
42 صفحه - 8000 تومان
جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
40 صفحه - 6000 تومان
حقوق کار در ایران
15 صفحه - 1500 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2018