سه شنبه 24 مهر 1397
بازدید امروز : 7939 نفر

موضوع : نقش فرهنگ در نظریات روابط بین الملل.docx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
نقش فرهنگ در نظریات روابط بین الملل
تعداد صفحه :
20
قیمت :
4000 تومان

فهرست مطالب
مقدمه 2
مفهوم فرهنگ 3
نسبت بین فرهنگ و روابط بین الملل 4
جایگاه فرهنگ در نظریات خردگرایان 7
جایگاه فرهنگ در نظریات جریان فرعی روابط بین الملل 8
فرهنگ درنظریه مارکسیستی روابط بین الملل 9
نظریه انتقادی و فرهنگ 10
جایگاه فرهنگ در نظریات میانه روابط بین الملل 11
مکتب انگلیسی و فرهنگ 12
سازه انگاری و فرهنگ 13
فرجام 16
فهرست منابع و پی نوشت ها 18
  مقدمه
فرهنگ مطمئناً برای موجودات بشر مهم است اما استفاده از آن به عنوان یک ابزارتحلیلی می تواند مشکل ساز شود. فرهنگ مفهومی چند وجهی است که بیشتر از آن در شیوه هایی مبهم و شهودی استفاده می کنند. چالش اصلی در این میان تصمیم گیری درباره، این است که فرهنگ چیست و محدود کردن نفوذ آن چگونه خواهد بود. فرهنگ را هیچ گاه نمی توان به طور جامع و کامل تعریف کرد این امر تا حدودی به این علت است که فرهنگ بسیار پیچیده و پویا است. در عمل، دیدن از زوایای هزار توی فرهنگ نیازمند شناخت نهادها و مظاهر هویت فرهنگی است: تصاویر، مفاهیم، هنجارها، ارزشها و روشهایی که به نظر می رسد در تعیین حیات سیاسی یا بین المللی حایز اهمیت است. بنابراین اندیشیدن درباره فرهنگ در روابط بین الملل ارزشمند است.
در حالی که سنت غالب خرد گرا در روابط بین الملل معتقد است همه رفتارهای انسان مشمول منطق سیاست قدرت در نظام بین الملل است.ولی دشوار است که به جهان بنگریم ولی اهمیت فرهنگ را نبینیم. فرهنگ می تواند به ما کمک کند بفهمیم چرا جوامع انسانی این گونه رفتار می کنند و چه شباهتها و تفاوتهایی بین آنها وجود دارد و چرا جهان به جوامع متمایز تقسیم شده است ؟ رده بندی تعلقات و تمایزها کار اصلی است که تحلیل گر فرهنگی می تواند آنرا در سطح بین المللی انجام دهد.(1)
در این مقاله پژوهشی تلاش می شود به اختصار به بررسی جایگاه فرهنگ در نظریه پردازی روابط بین الملل پرداخته شود البته پرداختن به این موضوع با توجه به اینکه هر یک نظریات گوناگون روابط بین الملل، رویکرد مختلفی به مقوله فرهنگ دارند، تجزیه و تحلیل آنرا پیچیده می کند. از این رو برای ساده سازی موضوع با طبقه بندی نظریات در سه دسته(جریان خرد گرا، جریان فرعی و جریان میانه روابط بین الملل) به نقش فرهنگ در نظریه پردازی در هر یک از این جریانها پر داخته می شود.
پرسش اصلی: انگاره های فرهنگی چه نقشی در نظریه پردازی روابط بین المللی دارند؟
فرضیه: فرهنگ در رهیافت های گوناگون روابط بین الملل کار ویژه ای متفاوتی دارد و نمی توان یک حکم کلی در مورد نقش فرهنگ در نظریه پردازی روابط بین الملل صادر و در این باره قضاوت نمود. ولیکن نقش فرهنگ در نظریات متاخر روابط بین الملل پر رنگ تر شده است.
نکته دیگری که می توان درمورد نسبت بین فرهنگ و روابط بین المل برشمرد، پررنگ تر شدن توجه به مقوله فرهنگ در نظریات متأخر است و پرداختن به مطالعات بین رشته ای در این زمینه در طی چند دهه گذشته است که روز به روز به فزونی نهاده است
مفهوم فرهنگ
فرهنگ از جمله واژه ها و مفاهیم علوم اجتماعی و انسانی است که با وجود کاربرد بسیار فراوان، اتفاق نظر چندانی بر سرتعریف آن وجود ندارد. پژوهشگران و نظریه پردازان مختلف تعریف های متفاوتی از فرهنگ عرضه می کنند و گاهی در تضاد با یکدیگر قرار دارند. به طور کلی همه معناهای مختلف فرهنگ از واژه لاتین (Cultivate) ریشه می گیرد که به مفهوم پرورش، عمل آوری و رشد می باشد. (2)

تحقیقهای مشابه
نقش فرهنگ در نظریات روابط بین الملل
20 صفحه - 4000 تومان
علل کم توجهی به نماز و نقش مدیران و مسئولان در ترویج و توسعه ی فرهنگ نماز
13 صفحه - 2000 تومان
علل کم توجهی به نماز و نقش مدیران و مسئولان در ترویج و توسعه ی فرهنگ نماز
15 صفحه - 3000 تومان
رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقش آفرینی می کنند
6 صفحه - 2000 تومان
کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
16 صفحه - 3000 تومان
مزد و نقش آن در روابط سازمانی
23 صفحه - 4000 تومان
مزد و نقش آن در روابط سازمانی
23 صفحه - 3000 تومان
نظریه بازی ها، شبیه سازی، و چانه زنی در روابط بین المللی
21 صفحه - 3000 تومان
اجرای قانون صلاحیت دار در روابط بین الملل
23 صفحه - 3000 تومان
سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
21 صفحه - 3500 تومان
خاورمیانه و روابط بین الملل
25 صفحه - 3500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روابط بین ویژگی های مشکل و رفتارهای مرتبط با موفقیت و پیشرفت تحصیلی در یادگیری مبتنی بر مسأله
10 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
40 صفحه - 25000 تومان
حقوق بین الملل عمومی - حقوق محکومین و متهمین
12 صفحه - 2000 تومان
روابط بین الملل دو کشور ایران و روسیه
19 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - موضوعات مطرح شده در حسابداری بین الملل 9
5 صفحه - 5000 تومان
روابط بین الملل مقایسه دو کشور ایران و روسیه از نظر فرهنگی.docx
16 صفحه - 2500 تومان
سازمان بین الملل کار.docx
20 صفحه - 3500 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 8000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 6000 تومان
حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع حقوق رسانه ها
22 صفحه - 4000 تومان
تفاوت حقوق بین الملل اقتصادی
8 صفحه - 1000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007