موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : مطالعه شاخص های مکانیزاسیون کشت برنج در منطقه چلونصر تالش
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مطالعه شاخص های مکانیزاسیون کشت برنج در منطقه چلو نصر تالش
تعداد صفحه :
16
قیمت :
9000 تومان

فهرست
فصل1.......................................................................................................................مقدمه
فصل2..........................................................................................................مواد وروش ها
فصل3..............................................................................................نتایج ، بحث و نمودار
فصل4....................................درجه،سطح و ظرفیت مکانیزاسیون –عملیات تهیه زمین
فصل5 .......................................................................................................... اعداد ، ارقام
پایان...............................................................................................................نتیجه گیری
چکیده:
از طریق به کارگیری مکانیزاسیون در بخش کشاورزی به طور میانگین 30 تا 40 درصد هزینه های تولید در محصولات مختلف کاهش می یابد. کاهش هزینه های تولید از طریق مدیریت مصرف نهاده ها و کاهش هزینه های کارگری از اهداف توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی است.
مکانیزاسیون قادربه مدیریت نهاده ها است و می تواند موجبات افزایش بهره وری در هر یک ازعوامل و نهاده های تولید را فراهم نماید.
در حال حاضر در كشور ما بيش از 95% ازعمليات تهيه زمين در مزارع شاليزاري ( شخم ، گل آب نمودن و تسطيح نهايي ) با كمك ماشين و در حدود كمتر از 2% از عمليات نشاكاري با كمك ماشين و بقيه با دست صورت مي پذيرد. عمل وجين ، تقريبا در تمام مزارع بصورت دستي و با استفاده توام علف كشها انجام مي گيرد. عمده عمليات درو بصورت دستي وتقريبا تمام عمليات خرمنكوبي با استفاده از خرمنكوبهاي پشت تراكتوري ، كمباينهاي غلات و خرمنكوبهاي دستي صورت مي گيرد.
کلمات کلیدی: مکانیزاسیون ،
عملیات ،
هزینه ،
کشاورزی *فصل اول*
مقدمه:
برنج پس از گندم یکی از مهم ترین محصولات زراعی است و تولید آن بخش قابل توجه ای از برنامه تأمین غذایی و خودکفایی را دربر دارد .
به علت محدود بودن زمین های قابل استفاده در زراعت برنج، تولید آن از طریق افزایش محصول در واحد سطح در مد نظر قرار می گیرد. اصلاح ارقام، بهبود عملیات زراعی، کنترل علف های هرز، بیماری ها و آفت ها و اصلاح کیفت دانه برای مصرف کنندگان از هدف های اصلی افزایش میزان محصول می باشد. کیفیت برنج به رشد گیاه در طول مراحل رویشی،
رشد خوشه، مواد غذایی خاک که به دانه می رسد و مرحله رسیدگی دانه بستگی دارد. در گذشته، محققان درحال تولید ارقام جدیدی با خصوصیات زراعی خوب و میزان محصول بالاتر بوده اند. درحال حاضر،
توجه آن ها معطوف به کیفیت دانه و افزایش ارزش غذایی آن می باشد. در ایران به دلیل این که 95 درصد برنج های زراعی از ارقام هندی هستند، کیفیت پخت و خوراکی از مسائل جدّی به حساب می آید.
ارقام برنج ژاپنی، دانه کوتاه و دارای آمیلوز پائین (18 – 17%) می باشند، اما ارقام هندی اغلب دانه بلند و با آمیلوز متوسط و بالا هستند. از عوامل تعیین کننده کیفیت پخت و خوراکی برنج، محتویات آمیلوز، همبندی ژل، درجه حرارت ژلاتینی و کشیدگی دانه پس از پخت را می توان نام برد. اما سلیقه مصرف کنندگان در مناطق مختلف فرق می کند.
*فصل دوم*
مواد وروش ها
افزایش کیفی محصول از مهمترین عوامل افزایش درآمد روستایی است.اگر عمق کاشت ، زمان برداشت ، نحوه ی برداشت به صورت مناسب توسط ادوات کشاورزی در مورد محصول صورت گیرد بازدهی به مقدار بسیار زیاد افزایش می یابد.
این تحقیق براساس سطح زیر کشت مکانیزه منطقه چلونصر تالش تنظیم شده است که میزان استفاده از ماشین های کشاورزی را تعیین می کند که با روش شاخص های مکانیزاسیون(درجه ،سطح وظرفیت)تعیین می کنیم. . مکانیزاسیون را می توان چنین تعبیر کرد که "مکانیزاسیون، استفاده از تکنولوژی روز در کشاورزی برای توسعۀ پایدار است". اهداف مکانیزاسیون را می توان چنین برشمرد:
- افزایش تولید
- کاهش هزینه ها
- کاهش سختی کار کشاورزی و افزایش جذابیت آن
- افزایش بهره وری از نیروهای کارگری
- افزایش کیفیت کار زراعی و امکان انجام آن در کمترین مدت زمان
- انجام به موقع عملیات کشاورزی

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007