جمعه 3 آذر 1396
بازدید امروز : 3995 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word
عنوان :

کاراموزی بانک مسکن حسابداری بخش امور مالی

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
کاراموزی بانک مسکن حسابداری بخش امور مالی
تعداد صفحه :
77
قیمت :
3000 تومان

فهرست مطالب کاراموزی بانک مسکن بخش حسابداری امور مالی

تاریخچه

به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، بانک مسکن در سال 1358 براساس طرح ادغام بانکها (مصوب 17/3/1358شورای انقلاب اسلامی) از ادغام بانکهای رهنی ایران، ساختمان، ‌شرکت سرمایه گذاریهای ساختمانی بانکهای ایران و 13 شرکت پس انداز و وام مسکن (کوروش، ‌اکباتان، ‌پاسارگاد در تهران و سایر مراکز استانها از جمله ‌همدان، ‌کرمانشاه، ‌مازندران، گرگان، سمنان و آبادان) تشکیل گردید که در این بخش به اختصار تاریخچه هرکدام آورده شده است. ‌طیف غالب ترکیب جدیدی که تحت عنوان بانک مسکن فعالیت های بانکی خود را در بخش ساختمان و مسکن آغاز نمود، را از هر حیث بانک رهنی ایران تشکیل می داد.

سازمان و نیروی انسانی

چنانچه دو یا چند نفر به طریق هماهنگ شده ای به منظور نیل به اهداف مشترک همکاری و اشتراک مساعی داشته باشند، در این صورت افراد مزبور یک سازمان را به شکل ساده تشکیل داده اند .

بانک مسکن نیز بطور قطع و یقین به منظور نیل به اهداف خود ، از طریق تقسیم امور و فعالیتها به تعیین ساختار سازمانی مبادرت نموده است که شامل واحدهای صف و ستاد می باشد که تا بحال نیز به این شیوه عمل نموده و لیکن تغییرات بسیاری را از زمان تأسیس تا بحال تجربه کرده است.

اصولاً سازمان بانکهای تخصصی نسبت به بانکهای تجاری از تفاوتهایی برخوردار است. بنابراین اجرای عملیات در اینگونه بانکها نیازمند استفاده از ابزار و روشهای حرفه ای و تخصصی ویژه ای می باشد و لذا سازمان بانک مسکن گرچه مشابه بانکهای تجاری است ولی در عمل از تفاوتهایی نیز برخوردار است.

واحدهای اجرایی ( صف ) در بانک شامل شبکه شعب در مناطق و شهرهای مختلف می باشد و عملیات بانکی عموماً توسط شعب انجام می گیرد. واحدهای ستادی شامل ادارات مرکزی است که وظیفه هدایت، تدارکات، مشورت و راهنمایی واحدهای صف را برعهده دارد. همگام با توسعه شعب در بانک و به منظور ساماندهی بیشتر امور و در راستای سیاست تفویض اختیار و عدم تمرکز امور، فعالیت واحدهای سرپرستی در مناطق مختلف بانک طی سال 1369 آغاز گردید که از جمله واحدهای واسطه ای بین ستاد و صف محسوب می گردد. شعب بانک بر مبنای محل عملیات (مناطق جغرافیایی ) و ادارات مرکزی بر مبنای وظیفه ( تخصص) شکل گرفته است. به منظور بررسی وضعیت ساختار سازمانی و شبکه بانک به عملکرد هر یک از واحدهای فوق به ترتیب پرداخته می شود.

ادارات مركزي بانک مسکن

سازمان اولیه بانک بعد از ادغام تا حدود زیادی از ترکیب بانک رهنی ایران نشأت گرفته بود که به مرور طی دو سال اول تغییراتی در آن صورت پذیرفت تا به شکل مطلوب خود دست یابد. البته این موضوع صرفنظر از تغییراتی است که در درون ادارات با جابجایی و ایجاد دوایر جدید و همچنین شرح وظایف آنها صورت گرفت. طی سال 1359 اداره ای با عنوان ارزشیابی طرحهای ساختمانی تشکیل گردید که وظیفه عمده آن نظارت بر امور شرکتهای تحت پوشش بانک ساختمان و انتقال مالکیت بخشی از شرکتها در قبال بدهی خود به بانک بوده است .

با تشویق وزارت مسکن و شهرسازی در سال 1360 ، تولید مصالح ساختمانی ، انجام بررسیهای اقتصادی - فنی طرحها نیز به این اداره محول گردید و لذا به اداره سرمایه گذاری تغییر نام داد .

طی چند سال ابتدای تشکیل ، سازمان بانک شامل 10 اداره بشرح زیر بوده است که عملیات و وظایف واحد های ستادی بانک از طریق این ادارات انجام می شده است

تحقیقهای مشابه
کاراموزی بانک مسکن حسابداری بخش امور مالی
77 صفحه - 3000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
55 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
28 صفحه - 2000 تومان
کارآموزی بانک صادرات شعبه میدان فرهنگ بخش امور کارکنان
56 صفحه - 3000 تومان
کاراموزی بانک ملی اداره امور شعب
23 صفحه - 2000 تومان
امور مالی بانک مسکن
82 صفحه - 3000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
65 صفحه - 3500 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
61 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
55 صفحه - 3000 تومان
کارآموزی بانک
27 صفحه - 2000 تومان
پروژه کاراموزی بانک رفاه
89 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی بانک ملی موضوع آشنایی با بانک ملی و سیستم کارکرد آن
80 صفحه - 3000 تومان
کارآموزی بانک رفاه
118 صفحه - 6000 تومان
کارآموزی-بانک
29 صفحه - 2000 تومان
گزارش کارآموزی در بانک
10 صفحه - 2000 تومان
گزارش کارآموزی در بانک کشاورزی
54 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی بانک - آشنایی با سیستم عملکرد بانک
16 صفحه - 2000 تومان
کاراموزی بانک ملی شعبه گلسار
124 صفحه - 3500 تومان
کاراموزی بانک ملی شعبه لولمان
49 صفحه - 3000 تومان
کاراموزی پست بانک رشت
64 صفحه - 3000 تومان
کارآموزی پست بانک رشته کامپیوتر
41 صفحه - 3000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
97 صفحه - 3000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در شرکتهای تعاونی مسکن
152 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
66 صفحه - 3500 تومان
کارآموزی اداره راه و ترابری حسابداری پیمانکاری
56 صفحه - 3000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
47 صفحه - 3000 تومان
پروژه کارآموزی در پارس خزر - بررسی سیستم حسابداری
70 صفحه - 3000 تومان
کارآموزی بخش حسابداری شهرداری
26 صفحه - 2000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در سازمان تعاون روستایی
31 صفحه - 2000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان
63 صفحه - 3000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
10 صفحه - 2000 تومان
گزارش کارآموزی کارخانه پارس خزر به همراه معرفی فعالیتهای حسابداری کارخانه
61 صفحه - 3000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
86 صفحه - 3500 تومان
کارآموزی حسابداری شرح مختصری از گزارش کار حسابداری بنیاد 15 خرداد
7 صفحه - 2000 تومان
کارآموزی در پست و بررسی عملیات حسابداری در پست
48 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در مورد کارگاه تولیدی شن و ماسه
24 صفحه - 2000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی بررسی سیتم حسابداری
44 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
12 صفحه - 2000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
22 صفحه - 2000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
35 صفحه - 2000 تومان
کارآموزی حسابداری انبار در اداره پست
51 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه
37 صفحه - 2000 تومان
پروژه کارآموزی سیستم مالی آتش نشانی رشته حسابداری
26 صفحه - 2000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در شرکت ساختمانی
30 صفحه - 2000 تومان
کارآموزی حسابداری انبار
72 صفحه - 3500 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری انبار فایل بصورت پاورپوینت
88 صفحه - 3500 تومان
کارآموزی حسابداری پیمانکاری سازمان آب و فاضلاب
43 صفحه - 3000 تومان
کاراموزی اب و فاضلاب لاهیجان بخش حسابداری
51 صفحه - 3000 تومان
کارآموزی اداره برق استان گیلان بخش حسابداری
51 صفحه - 3000 تومان
کاراموزی حسابداری انبار مواد غذایی بهنوش
32 صفحه - 3000 تومان
کاراموزی حسابداری در شرکت صنعتی پارس خزر
43 صفحه - 3000 تومان
کاراموزی حسابداری شرکت ایران خودرو
44 صفحه - 3000 تومان
کاراموزی حسابداری شرکت روشاک پایا حقوق و دستمزد
59 صفحه - 3000 تومان
کاراموزی حسابداری شهرداری خشکبیجار
35 صفحه - 3000 تومان
کاراموزی حسابداری فروشگاه زنجیره ای سناتور
56 صفحه - 3000 تومان
کاراموزی حسابداری مواد غذایی نوشین
21 صفحه - 2000 تومان
کاراموزی فعالیت های حسابداری در شرکت روشاک پایا
72 صفحه - 3000 تومان
کارآموزی حسابداری در شهرداری لشت نشاء مربوط به عملیات حسابرسی
12 صفحه - 2000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری موسسه خیریه نابینایان با دستهای شکوفا
43 صفحه - 3000 تومان
کارآموزی شرکت اب و فاضلاب رشته حسابداری
40 صفحه - 3000 تومان
کارآموزی حسابداری اداره صنعت و معدن
45 صفحه - 3000 تومان
کارآموزی حسابداری اداره فنی و حرفه ای استان گیلان
37 صفحه - 3000 تومان
کارآموزی حسابداری اموزش و پرورش صومعه سرا
36 صفحه - 3000 تومان
کارآموزی حسابداری آموزشکده سما رشت
81 صفحه - 3000 تومان
کارآموزی حسابداری بیمارستان پورسینا - درامد و کسورات
25 صفحه - 2000 تومان
کارآموزی حسابداری پیمانکاری سازمان آب و فاضلاب
43 صفحه - 3000 تومان
کارآموزی حسابداری پیمانکاری شرکت عمران گستر فومن سازه
11 صفحه - 2000 تومان
کارآموزی حسابداری مدیریت اب منطقه ای گیلان
47 صفحه - 3000 تومان
کارآموزی در کارخانه رنگ پارس سیمین حسابداری حقوق و دستمزد
27 صفحه - 3000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در شرکت بام پارسیان
42 صفحه - 3000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
118 صفحه - 3500 تومان
کاراموزی بیمارستان الزهرا کنترل های داخلی حسابداری
57 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
69 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری تامین اجتماعی
66 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری شرکت چوب و نراد بندی
52 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری شرکت کاغذ ستاره گیلان
44 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
43 صفحه - 3000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
122 صفحه - 3500 تومان
گزارش کارآموزی در مرکز مخابرات بخش سوئیچینگ
23 صفحه - 2000 تومان
گزارش کارآموزی در بخش رنگرزی کارخانه با تشریح بخشهای مختلف رنگ کاری و کوره رنگ
7 صفحه - 2500 تومان
کارآموزی در شرکت دارویی سبحان دارو - آشنایی با بخشهای مختلف
95 صفحه - 3500 تومان
کاراموزی اتش نشانی بخش اداری و کامپیوتر
39 صفحه - 3000 تومان
کاراموزی اداره کل میراث فرهنگی بخش انبار
23 صفحه - 2000 تومان
کاراموزی دانشگاه پیام نور رشت بخش آموزش
48 صفحه - 3000 تومان
کاراموزی شرکت اندیشه آوران هیراد خزر بخش شبکه
49 صفحه - 3000 تومان
کاراموزی شرکت رایان شبکه گیل بخش سخت افزار
24 صفحه - 2000 تومان
کارآموزی بخش سوئیچینگ مخابرات رشت
34 صفحه - 3000 تومان
کارآموزی در سازمان همیاری استان گیلان بخش انبار
54 صفحه - 3000 تومان
کارآموزی شهرداری رشت بخش امور فرهنگی
18 صفحه - 2000 تومان
گزارش کاراموزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران بخش معاونت فرهنگی
27 صفحه - 3000 تومان
گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
385 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی امور اراضی وابسته به جهاد کشاورزی
26 صفحه - 2000 تومان
گزارش کارآموزی در امور اراضی وابسته به جهاد کشاورزی
27 صفحه - 2000 تومان
پروژه کارآموزی در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
22 صفحه - 2000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان امور تدارکات و قراردادها
29 صفحه - 3000 تومان
کارآموزی شرکت برق منطقه ای گیلان - معاونت مالی و پشتیبانی- امور قرار دادها و تدارکات
27 صفحه - 2000 تومان
گزارش کارآموزی در اداری دارایی و مالیات
68 صفحه - 3500 تومان
پروژه کارآموزی در دارایی - مالیات
57 صفحه - 8 تومان
کارآموزی در واحد مالی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
72 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته حسابداری در مورد پول ارز بانکداری
107 صفحه - 3500 تومان
پروژه حسابداری- پروژه مالی با عنوان بانکداری اسلامی
62 صفحه - 3000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری راه های افزایش سرمایه مالی در بانکها
110 صفحه - 6000 تومان
یک بررسی موردی پیرامون اجرای مدیریت دانش در بخش بانکی
16 صفحه - 2500 تومان
یک بررسی موردی پیرامون اجرای مدیریت دانش در بخش بانکی
16 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خطر سیستمیک منابع اقتصاد کلان در بخش بانکی در پنج کشور جدید عضو اتحادیه اروپا
13 صفحه - 3500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - عملکرد سرمایه ی فکری(سرمایه معنوی/آی سی) در بخش بانکداری ارزیابی بانک های خصوصی استرالیا (بانکهای به مالکیت استرالیایی ها) 18
20 صفحه - 6000 تومان
پروژه راه های افزایش سرمایه مالی در بانکها
110 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک نقدینگی و اوراق قرضه بانکی در یک سیستم مالی بدون تضمین سپرده
15 صفحه - 3500 تومان
فساد مالی بانکها
39 صفحه - 2000 تومان
برآورد توان مالی خانوارهای شهری در تامین مسکن
96 صفحه - 3000 تومان
کار اموزی سیستم مالی شرکت های تعاونی مسکن
151 صفحه - 3500 تومان
کار آموزی اداره پست استانه بخش حسابداری
37 صفحه - 3000 تومان
حسابداری طرح های عمرانی- کار آموری در اداره پست فایل بصورت پاورپوینت
74 صفحه - 3000 تومان
حسابداری مالی
37 صفحه - 2000 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
45 صفحه - 6000 تومان
پروژه مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در حسابداری
74 صفحه - 3000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
84 صفحه - 3500 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
79 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته حسابداری برآورد توان مالی خانوارهای شهری
110 صفحه - 3500 تومان
پروژه رشته حسابداری - حسابداری مالی
69 صفحه - 3000 تومان
تصمیم گیری مسائل مالی رشته حسابداری
80 صفحه - 6000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
50 صفحه - 3000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
29 صفحه - 2000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی نظام کد گذاری کالاها
41 صفحه - 3000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تجزیه و تحلیل حسابداری در اداره بهزیستی
62 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته مالی حسابداری شرکتهای پیمانکاری همراه با فرم ها و جدول
34 صفحه - 3000 تومان
صورتهای مالی تلفیقی بررسی تطبيقی استانداردهای حسابداری
19 صفحه - 2000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 2 وجوه نقد
37 صفحه - 2000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 9
37 صفحه - 2000 تومان
پروژه مالی حسابداری طرح اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي
175 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
64 صفحه - 3500 تومان
پروژه مالی بررسی حسابداری در موسسات دولتی
31 صفحه - 3000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
82 صفحه - 3500 تومان
پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
50 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 3500 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
107 صفحه - 6000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد در کارخانه پارس قزوین
93 صفحه - 3500 تومان
پروژه مالی حسابداری پیمانکاری ساختمان
48 صفحه - 3500 تومان
پروژه مالی سیستم حسابداری پیمانکاری شرکت های ساختمانی
84 صفحه - 3500 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 3000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 3500 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
65 صفحه - 3500 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری برسی هموار سازی سود
114 صفحه - 3500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مرابحه. یک ابزار مالی و سرمایه¬گذاری اسلامی و چالش¬های آن در مقابل استانداردهای حسابداری بین¬المللی 11
12 صفحه - 3500 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
95 صفحه - 3500 تومان
مفروضات و اصول حسابداری پروژه مالی
51 صفحه - 3000 تومان
پروژه کار آموزی در اداره کل امور مالیاتی رشته مدیریت صنعتی
55 صفحه - 3000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017