موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : گزارش کار آموزی در اداره کارواموراجتماعی بررسی سیستم حسابداری
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
گزارش کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی بررسی سیتم حسابداری
تعداد صفحه :
44
قیمت :
21000 تومان

فصل اول
آشنایی با محیط کارآموزی
فصل دوم
مراحل چرخة حسابداری
فصل سوم
نتیجه گیری
نظرات، انتقادات، پیشنهادات
تاریخچه اداره کار در ایران :
در آبان ماه سال 1323 در وزارت پیشه دهنده ، اداره مستغلی به نام اداره کل کار تشکیل شد. این اداره کل ابتدا برای رسیدگی به اختلافات تصویب نامه ای تنظیمکرد که در فروردین ماه سال 1324 به تصویب هیأت وزیران رسید. اولین طرح قانون کار در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1325 و در زمان تعطیلی مجلس به تصویب هیأت وزیران رسید. از آنجا که با تصویب قانون کار، سازمان کوچک اداره کل کار ، قادر به حل و فسل امور کارگیری نبود و از هر طرف دیگر یکی از گردانندگان حذب توده نیز در رأس پیشینه و منو قرار گرفته بود و حکومت وقت به سبب مخالفت های سیاسی حذب مذبور، مایل نبود امور کارگری کشور سلطه و اختیاری قرار دهد. لذا با تصویب هیأت دولت در 13/5/1325 وزرات خانة جدیدی به نام «وزارت کار و تبلیغات» از ادغام «اداره کل کار» اداره انتشارات و تبلیغات و اداره عمران و اصلاحات وزارت کشور متشکل و مأمور اجرای قانون کار گردید. در سال 1325 مظفر فیروز به عنوان اولین وزیر کار و تبلیغات معرفی شد.
تایخچه وزارت کار و امور اجتماعی را می توان به دو دورة قبل و بعد از انقلاب اسلامی 1325 تا 1357 و 1357 تا 1382 تقسیم کرد.
در سال 1325 بعد از تصویب وزارت کار و تبلیغات توسط هیئت دولت، سرانجام در سال 1328 اجاره قانونی تاسیس وزارت کار از طرف مجلس به دولت داده شد و وزارت موجودیت قانونی پیدا کرد. هدف و وظایف وزارت کار و تبلیغات در بدو امر با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی آن زمان به شرح ذیل بود:
ایجاد مرجع بی طرف صلاحیت دار برای حل اختلافات کارگر و کارفرما و تمرکز امور مربوط به کار و مراقبت در تهیه اجرای مقررات قانون کار و قانون بیمه کارگران و حمایت و تامین بهداشت و رفاه کارگران و برقراری روابط با تشکیلات بین المللی کار.
هدف از پیدایش وزارت کار :
1- حل و فسل مسائل و مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی به منظور برقراری نظام منطقی روابط کار از طریق اتخاذ تدابیر قانونی و تمهیدات لازم و با بهره گیری از سازکارهای سر جانبی گرایی در موارد مختلف.
2- سیاستگذاری برنامه ریزی و نظارت در زمینه مزد و سایر نظام های جبران خدمت کارگران.
3- مشارکت در تدوین سیاست ها و راهبردهای اشتغال و برنامه ریزی مربوط به آن در چارچوب برنامه و سیاست های کلان دولت.
4- تعیین سیاست ها و خط مشی های لازم در زمینه استفاده کشور از خدمات نیروی کار خارجی و نظارت بر اشتغال آنان بر اساس قوانین.
5- مطالعه در خصوص ویژگی های نیروی کار علل بیکاری و عوامل موثر بر نوسانات بازار کار.
6- تهیه پیش نویس قوانین و مقررات و ضوابط میزان ما و توصیه های امنیتی و تنظیم و اجرای طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور بهبود و سالم سازی محیط کار.
7- تهیه اطلاعات و آمار مربوط به نیروی کار و کارگاه به منظور فراهم آوردن امکانات لازم جهت استفاده از تهیه و تنظیم برنامه های اقتصادی و اجتماعی.
8- بررسی درخواست ایجاد کار یابی های غیر دولتی اعمال حساسیت های قانونی و نظارت بر امور کاریابی های مزبور.
9- مطالعه سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت ارتقای فرهنگ کار.
10- برنامه ریزی پیگیری و نظارت بر انجام امور ورزشی تفریحی و فرهنگی کارگران و مشارکت در فراهم آوردن امکانات و تاسیسات مورد نیاز آن.
11- تهیه و اجرای برنامه های آموزشی در زمینه مسائل کار به منظور آشنایی کارگران و کارفرمایان و کارشناسان با قوانین و مقررات ذیربط.
12- سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه بهبود رفاه اجتماعی جامعه کارگری.
13- سیاست گذاری و برنامه ریزی و تعیین استانداردهای آموزش های مهارتی تخصصی.
14- استقرار نظام آموزش های فنی حرفه ای کوتاه مدت با ارزش و عناوین مناسب جهت تکمیل هرم نیروی انسانی.
15- ارائه خدمات کارشناسی تسهیلات مالی و سرمایه گذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اجرای طرح های اشتغالزا و خود اشتغالی.
ساختار سازمانی وزارت کار :
در اجرای اهداف مندرج در ماده واحد قانون تاسیس و ماموریت های محوله در اساسنامه مصوب هیات وزیران، ساختار سازمانی موسسه کار و تامین اجتماعی مرکب است :
مدیریت پژوهش- بدون تردید یکی از شاخص های توسعه یافتگی در جوامع پیشرفته پژوهش محسوب می گردد و توجه جدی به این امور و استفاده از آن در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها، نقش موثری در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه همه جانبه کشورها ایفا می نماید. موسسه کار با هدف مطالعه و تحقیق بر ابعاد مختلف دانش اجتماعی کار، سعی دارد تا با بهره گیری از دانش و فناوری نوین، زمینه ارتقاءکیفی و بهره وری نیروی کاری را با کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی از طریق آماده ساختن طرفین به حقوق و تکالیف خود فراهم آورد.
مدیریت آموزش – ارتقاء سطح دانش و آگاهی گروه های سه گانه کار شامل نمایندگان گروه های کارگر و کارفرما، اعضای تشکل ها ، نمادهای کارگری و کارفرمایی، مواجع حل اختلاف و همچنین کارگزاران دولت در بخش های روابط کار و اشتغال کشور که در ماده واحد قانون تاسیس موسسه کار و تامین اجتماعی نیز به عنوان رسالت اصلی موسسه از آن برده شده، از سوی مدیریت آموزش پیگیری می شود.
اهم وظایف مدیریت آموزش :
- نیاز سنجی، امکان سنجی و تعیین اولویت های آموزشی.
- تهیه و تدوین برنامه های آموزشی.
- آماده سازی منابع مطالعاتی و متون آموزشی
- اجرای دوره های آموزشی در سطوح پایه و مقدماتی، میانی و تکمیلی- پیشرفته و تخصصی.
- ارتباط با دانشگاها و موسسات آموزش عالی در سطح کشور به منظور تامین اساتید و مدرسین دروه های تجسمی.

تحقیقهای مشابه
گزارش کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی بررسی سیتم حسابداری
44 صفحه - 21000 تومان
پروژه کارآموزی در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
22 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
32 صفحه - 15000 تومان
پروژه کار آموزی در اداره کل امور مالیاتی رشته مدیریت صنعتی
55 صفحه - 21000 تومان
پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
43 صفحه - 24000 تومان
پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
43 صفحه - 24000 تومان
پروژه گزارش کارآموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
60 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در ایران خودرو گزارش عیب و تعمیر ماشینها
35 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 30000 تومان
کار آموزی رشته کامپیوتر ، گزارش کار در یک شرکت
8 صفحه - 7500 تومان
کارآموزی حسابداری شرح مختصری از گزارش کار حسابداری بنیاد 15 خرداد
7 صفحه - 6000 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر گزارش کار در شرکت
37 صفحه - 18000 تومان
امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
81 صفحه - 21000 تومان
پروژه امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی شرکت
83 صفحه - 48000 تومان
گزارش کارآموزی - تلفن - مکان اداره مخابرات استان گیلان
63 صفحه - 24000 تومان
گزارش کاراموزی در اداره مخابرات رودبار
21 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی در اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
26 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره دارایی
50 صفحه - 24000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی کارآموزی در اداره پست آستانه
38 صفحه - 24000 تومان
گزارش کار از محل کارآموزی از ایران خودرو
19 صفحه - 10500 تومان
پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
78 صفحه - 42000 تومان
گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
385 صفحه - 120000 تومان
گزارش کارآموزی امور اراضی وابسته به جهاد کشاورزی
26 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در امور اراضی وابسته به جهاد کشاورزی
27 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان امور تدارکات و قراردادها
29 صفحه - 21000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
97 صفحه - 30000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
10 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
61 صفحه - 27000 تومان
گزارش کارآموزی کارخانه پارس خزر به همراه معرفی فعالیتهای حسابداری کارخانه
61 صفحه - 27000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
86 صفحه - 36000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در مورد کارگاه تولیدی شن و ماسه
24 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
12 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
22 صفحه - 13500 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
35 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه
37 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
55 صفحه - 27000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری انبار فایل بصورت پاورپوینت
88 صفحه - 36000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
28 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
55 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
69 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری تامین اجتماعی
66 صفحه - 30000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری شرکت چوب و نراد بندی
52 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری شرکت کاغذ ستاره گیلان
44 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
43 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
9 صفحه - 7500 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری بیمارستان حشمت
36 صفحه - 15000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در دانشگاه بهداشت
44 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
18 صفحه - 9000 تومان
گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
18 صفحه - 10500 تومان
گزارش کار آموزی در اداره بازرگانی کل استان گیلان
70 صفحه - 30000 تومان
گزارش کار آموزی در اداره بازرگانی کل استان گیلان قسمت حسابداری
73 صفحه - 27000 تومان
حسابداری طرح های عمرانی- کار آموری در اداره پست فایل بصورت پاورپوینت
74 صفحه - 27000 تومان
پروژه مهندسی نرم افزار شرح مختصر فعالیت های سیستم یک شرکت فروش کامپیوتر به همراه نمودار و دیاگرام
42 صفحه - 21000 تومان
گزارش کار آموزی تلفن - مکان اداره مخابرات استان گیلان
42 صفحه - 21000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمان - رشته علوم تربیتی - در اداره آموزش و پرورش
66 صفحه - 30000 تومان
گزارش کار آموزی در اداره پست
11 صفحه - 7500 تومان
اهمیت و نقش مدیریت در اداره امور نهادهای فرهنگی
10 صفحه - 6000 تومان
کاراموزی بانک ملی اداره امور شعب
23 صفحه - 15000 تومان
اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
54 صفحه - 18000 تومان
کارآموزی اداره راه و ترابری حسابداری پیمانکاری
56 صفحه - 25500 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
47 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
65 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تجزیه و تحلیل حسابداری در اداره بهزیستی
62 صفحه - 27000 تومان
کارآموزی حسابداری انبار در اداره پست
51 صفحه - 24000 تومان
کارآموزی حسابداری اداره صنعت و معدن
45 صفحه - 24000 تومان
کارآموزی حسابداری اداره فنی و حرفه ای استان گیلان
37 صفحه - 21000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
118 صفحه - 36000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
122 صفحه - 36000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش کارفرمایان به استفاده از نیروی کار زنان جوان مجرد در مشاغل مختلف در شهرستان رودبار
100 صفحه - 45000 تومان
بررسی ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی نیروی کار عرضه شده در میادین کار غیر رسمی شهر کرمانشاه
90 صفحه - 18000 تومان
پروژه سنجش آسیبهای اجتماعی سه فصل همراه با پرسشنامه بدون کار آماری
38 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی - رسانه و جوانان همراه با پرسشنامه و کار آماری
91 صفحه - 60000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت پایداری با حمایت از هوش کسب و کار : ادغام شاخص های اجتماعی – محیطی و بافت سازمانی 8
14 صفحه - 42000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 54000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 45000 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین محیط یادگیری را ایجاد می کنند که استانداردهای مناسب رفتار، تعامل اجتماعی مثبت، درگیری فعال در یادگیری و خودانگیزشی را تشویق می کند
1 صفحه - 4500 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری بودجه و نحوه بودجه ریزی در بیمارستان پورسینا
20 صفحه - 15000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری در سازمان بیمه تامین اجتماعی
121 صفحه - 45000 تومان
گزارش کار آموزی حسابداری در نمایندگی فروش لوازم یدکی سایپا
17 صفحه - 12000 تومان
گزارش کار حسابداری هزینه مربوط اقدام مربوط
31 صفحه - 9000 تومان
آشنایی و نحوه کار با نرم افزار حسابداری هلو
106 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته امور اجتماعی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر روی خانواده
78 صفحه - 54000 تومان
کاراموزی بانک مسکن حسابداری بخش امور مالی
77 صفحه - 30000 تومان
نقش فناوری اطلاعات در حسابداری و امور مالی
7 صفحه - 3000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007