موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه بررسی و مطالعه تعارف در فرهنگ مردم کرمان.docx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه بررسی و مطالعه تعارف در فرهنگ مردم کرمان
تعداد صفحه :
94
قیمت :
42000 تومان

فهرست مطالب
صفحه عنوان
1 چکیده
3 مقدمه
4 بیان مسئله
4 اهمیت و ضرورت تحقیق
5 فرضیات تحقیق
5 پیشینه تحقیق
10 اهداف تحقیق
11 سازماندهی تحقیق
11 روش جمع آوری اطلاعات
11 تجزیه و تحلیل موضوع
11 فرهنگ عمومی کرمان
17 تعارف در ادبيات کرمان
18 تعارف در مثل مردم کرمان
20 تعارف شاه عبدوالعظيمي
21 تعارف كم كن و بر مبلغ افزاي
21 تعارف آب حمامی
21 تعارف در اصطلاح فرهنگ مردم کرمان
23 تعارف در سفرنامه ها
25 توصيف پديده هاي تعارف
25 تعارف در برخوردها
27 تعارف در دعوت در کرمان
28 تعارف در پذيرايي کرمانی ها
28 تعارف در هديه(تعارفي بردن) در کرمانی ها
31 انواع تعارف در کرمان
33 انواع نقش هاي تعارف در جامعه کرمانی
37 نظر کارشناس
40 تعارف از نگاه قرآن
42 تعارف در زبان فارسي
43 تعارفاتي كه اساس و ريشه ندارند
45 ريشه تعارف
46 مهمان نوازي پيامبر(ص)
48 تعارف، از نوع دروغ
49 در تعارف، نبايد به تنگنا افتاد
51 تفاوت در تعارف انگليسی، تعارف کرمانی ها
53 تعارف کردن
58 دست دادن
60 تفاوت های فرهنگی
68 جامعه شناسي تعارف
69 روانشناسي تعارف
72 تعارف و اصل جدایی میان دو دنیای درون و بیرون
73 فرهنگ گروه باور
76 حساب دو دو تا چهارتا
78 حاتم‌بخشی از کیسه خلیفه
79 وقتی همه خوابیم
81 تعارف، يك هنجار اجتماعي
82 چه باید کرد؟
84 از کجا باید شروع کرد؟
87 نتیجه گیری
89 منابع
چکیده
در فرهنگ‌های مختلف مجموعه‌ای از قراردادها و هنجارهای گفتاری و رفتاری به فــرد امکان می‌دهند تا خود را درموقعیت‌های مختلف اجتماعی، به نحو پذیرفته شده‌ای، معرفی‌کرده یا با دیگری ارتباط برقرار کند. تعارف از جمله مقوله‌هایی است که در بسیاری فرهنگ های ارتباطی و اجتماعی وجود ندارد ولی ایرانیان رعایت آن را یک فضیلت به شمار می‌آورند.تعارف به عنوان یک پدیده فرهنگی چنان با زندگی روزمره ما درآمیخته است که ابعاد فریب، ریا و تملق نهفته در آن را به کلی فراموش کرده‌ایم. تعارف ادعایی واهی است که غیر قابل انجام و پیش بینی نشده است و انجام آن از عهده گوینده برنمی آید و شنونده نیز به این مسئله واقف است و توقع انجام آنرا ندارد.کلمات و یا جملاتی مانند: مخلصم، چاکرم، ارادتمندم، ناقابل است، به روی چشم، با اجازه و از این قبیل، از جمله تعارف‌های کلامی بسیار رایج در بین ایرانیان هستند که در مناسبات روزانه خود، بجا و بیجا، به یکدیگرمی‌گویند.معنای تعارف که یک واژه‌ عربی است، در فرهنگ معین، پیشکش، خوشامدگویی و ا‌‌ظهار آشنایی معنا شده است. و در لغتنامه دهخدا با عنوان شناختن‌ یکدیگر آمده است که یک معنای قدیمی است و امروزه دیگر بکار نمی‌رود. تعارف در زبان انگلیسی، آلمانی یا فرانسه وجود ندارد و شاید بتوان گفت نزدیکترین معادل آن در این زبان‌ها، پیشنهاد باشد.
تعارف در روابط اجتماعی ما ایرانیان، به عنوان ادای احترام یا قدردانی از یک ارزش است. مثلا سخاوتمند بودن، یک فضیلت اخلاقی‌است و ریشه بسیاری تعارف‌ها مانند متعلق به شماست، قابل ندارد یا ناقابل است، پیشکش و یا تقدیم احتمالا از همینجاست. همچنین شاید بتوان بخش بزرگی از روحیات تعارف‌آمیز ایرانی را نیز در فرهنگ مذهبی (تقیه) جستجو کرد، به عنوان مثال هنگامی که فکری در سر داریم و به علت وجود برخی تعارفات بیان نمی کنیم، یا برعکس به صلاحمان است که بر خلاف میلمان با برخی افراد یا پدیده ها موافقت و یا نشست و برخاست کنیم. این امر شباهت زیادی به توصیه تقیه در دین مبین اسلام دارد.
مقدمه
تعارف در فرهنگ فارسی نمونه‌ای از احترام متقابل و تاکید بر رتبه اجتماعی که شامل طیف وسیعی از رفتارها در جامعه‌است مانند باز کردن درب برای یک زن توسط مرد یا ایستادن جلوی درب برای ورود همکاران.نمونه‌های دیگر از فرهنگ تعارف بی‌ارزش نشان دادن قیمت جنس توسط مغازه‌دار (با لفظ قابل‌نداره) در مقابل خریدار و مذاکره برای حقوق و دستمزد بین کارگر و کارفرما است.کرمان از کلانشهرهای ایران و مرکز استان کرمان درجنوب شرقی ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان کرمان قرار دارد و جمعیت آن طبق سرشماری سال ۱۳۸۵ مرکز آمار ایران برابر با ۵۱۵٬۱۱۴ نفر بوده‌است. جمعیت فعلی کلانشهر کرمان قریب به720.000نفر است.وسعت کلانشهر کرمان بیش از 13.100هکتار است که وسعتی معادل کلانشهر شیراز دارد و کرمان از نظر وسعت شهری هشتمین کلانشهر ایران است.رشد و توسعه کلانشهر کرمان بسیار سریع و جمعیت آن نیز روز به روز رو به افزایش است.به همین خاطر کلانشهر کرمان در حال حاضر مرکز منطقه ای جنوب شرق ایران است.منطقه جنوب شرق یعنی استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، یزد و کرمان، که کرمان بزرگترین و مهم ترین شهر جنوب شرق کشور است فرهنگ عمومی کرمان فرهنگ عمومی به منزله ارزشها، باورها، سنتها، رسوم و هنجارهای مورد پذیرش عامه، واقعیتی است که با اجتماعات بشری پیوندی ناگسستنی دارد و بر جریانهای وحدت و یگانگی اجتماعی تاثیرمثبت مینهد. در عین حال، فرهنگ عمومی را میتوان وجه محسوس و آشکار فرهنگ قلمداد کرد که مبنای اصلی قضاوت درباره فرهنگ اجتماعات محسوب میشود و تحت تاثیر متغیرهای مختلف به آرامی و همه جانبه دگرگونی میپذیرد و جلوههای متفاوتی را از خود عرضه میدارد. درک واقعیتهای فرهنگ عمومی جزء لوازم هر نوع اقدام در عرصه یک اجتماع است. بنابراین، پرسش از اینکه ویژگیهای اصلی فرهنگ عمومی کرمانیها کدام است، برای هر نوع تصمیم گیری و سیاست گذاری مرتبط با مردم ضرورت دارد. تلاش برای پاسخگویی به این پرسش، مبتنی بر ادراک فکورانه انجام میشود که یکی از روشهای کیفی پژوهش در عرصه فرهنگ محسوب میگردد. بنظر میرسد فرهنگ عمومی مردم کرمان را میتوان با ویژگیهای زیر توصیف کرد:
۱- بردباری و صبوری: در کرمان سختیهای ناشی از حوادث طبیعی و موقعیت جغرافیایی، فراوان هستند. مواجه شدن با این سختیها قابلیت پذیرش مصائب را افزایش داده و بردباری را پدید آورده است. بردباری، در عین حال که امری مثبت است، میتواند یک «تهدید» محسوب شود؛ زیرا مانع اساسی برای تدبیر تغییر است. در جهان امروز، که پذیرش تغییر و تدبیر امور برای مواجهه با آن، رمز انطباق و ادامه حیات توام با رفاه محسوب میشود، بردباری کنونی منجر به منفعل بودن خواهد شد و انفعال، ثمرهای جز پذیرش تدبیر دیگری در بر نخواهد داشت. ۲- قناعت توام با تقدیر گرایی: قناعت، ویژگی بارز مردم کرمان است. نوعی «رضای به داده» در بین مردم دیده میشود. این امر را تا حدی میتوان به تقدیرگرایی مردم نسبت داد. مردم کرمان به «قسمت» اعتقاد ویژهای دارند و ضرب المثلهایی همچون «هر آنکس که دندان دهد، نان دهد» و «دهن باز بیروزی نمیماند» در میان این مردم رواج زیادی دارند. همین اعتقاد است که تا حدی رخوت و سستی را بر مردم مستولی کرده است. «تلاش» و اعتقاد به توانایی برای تغییر، چندان عمومیت ندارد. «روزی» هر کس «مقدر» پنداشته میشود و این پندار نه بدان معناست که «سعی» فرد را طلب کند –
..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007