موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه مطالعه فلسفه یونان در مورد نفس و روح
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه مطالعه فلسفه یونان در مورد نفس و روح
تعداد صفحه :
225
قیمت :
50000 تومان

« مقدمه »
اهمیت موضوع
تاریخ بشر نشان می دهد که علاقه به دانستن معنا و ماهیت پسوخه همیشه با انسان همراه بوده است . شاید دغدغۀ یافتن معنای پسوخه ، قدمتی به اندازۀ زندگی و مرگ داشته باشد ؛ چرا که حتّی در دورۀ تفکّر اسطوره ای هم بشر ، پسوخه را به نوعی با زندگی و مرگ مربوط می دانست و از انجا که چیزی مهم تر از مرگ و زندگی وجود ندارد ، سؤال از پسوخه نیز ، همواره جزء اساسی ترین سؤالات بشر به شمار رفته است و پاسخ این سؤال نیز تأثیر عمیقی بر نحوۀ زندگی اش داشته است . چه بسا با تعریفی که از پسوخه ارائه می شود ، بتوان زندگی ملّتی را متحول کرد و به مفاهیم اخلاقی ، سعادت و خوشبختی و یا شقاوت و بدبختی معنایی دیگر بخشید . هدف این پژوهش بررسی سیر معنایی پسوخه ( نفس ، روح ) از آغاز تا نگارش اولین کتاب مستقل در این مورد - یعنی درباره نفس ارسطو- می باشد . گفتنی است که ارسطو در کتاب خویش توضیحاتی در مورد معنای « پسوخه » نزد اسلاف خویش ، مطرح کرده است . امّا این توضیحات در عین حال که منبع بسیار با ارزشی برای آگاهی از آراء فلاسفۀ پیش از وی محسوب می گردد ، مارا از بررسی و تفحص بیشتر این معنا نزد آنان بی نیاز نمی کند . باید افزود از پروفسور « برنت » نیز مقاله ای با عنوان « نظریۀ سقراطی روح » منتشر شده که گویا در آن نیز به معنای روح نزد پیش سقراطیان ، اشاره هایی شده است . امّا متأسفانه تلاش برای یافتن نسخه ای از آن بی ثمر ماند و جز بواسطۀ آنچه در « پایدیای یگر » و « تاریخ فلسفۀ گاتری » آمده بود . استفادۀ دیگری از آن میسّر نگشت . جز این دو اثر که بطور مستقیم به موضوع رساله مربوطند ، منبع دیگری که به این موضوع پرداخته باشد شناسایی نشد . با این اوصاف ، لزوم انجام چنین پژوهشی آشکار می گردد . در این پژوهش ، سعی شده تا مطالب پراکندۀ مربوط به موضوع مورد بحث از میان منابع مورد بررسی استخراج شده ، به شیوه ای منطقی و منسجم ، به سامان آید تا خواننده بدون سردرگمی بتواند مسیر تطور معنای پسوخه را در این دوره از تاریخ دنبال کند . تأکید عمده در این رساله توصیف و توضیح دیدگاه های مورد بررسی است نه تحلیل و به چالش کشاندن آنها . گرچه که در بعضی جاها ، به فراخور بحث از تحلیل مطالب هم غفلت نشده است . از طرفی چون نوع نگاه هر متفکّر به پسوخه و تعریفی که از معنای آن ارائه می دهد ، می تواند تأثیر عمیقی بر نحوۀ زندگی و شخصیت وی داشته باشد ، سعی شده ، هرچند به اجمال ، نگاهی به شخصیت و زندگی اندیشمندان مورد بحث افکنده شود .
- روش تحقیق
پسوخه را معمولاً به « روح » ترجمه می کنند . مسألۀ عمدۀ این رساله – که به شیوۀ کتابخانه ای – مورد بررسی رقرار گرفته است ، این است که معلوم شود پسوخه برای رسیدن به این معنا چه فراز و نشیبی را طی کرده است . آیا از ابتدا منظور از پسوخه همین روح مجرد از ماده ای بود که افلاطون معرفی کرد ، یا اینکه وقتی متفکران پیش از او ، از پسوخه سخن می گفتند ، معنای دیگری در ذهن داشتند . ضمن این بررسی معلوم خواهد شد که آیا افلاطون یک دفعه به چنان مفهومی از پسوخه – روح مجرد از ماده – دست یافته است ، یا اینکه نحوۀ تفکّر فلاسفه پیشین در رسیدن به چنین نتیجه ای مؤثر بوده است . از آنجا که تفکر در خلأ صورت نمی گیرد ، پژوهش با این فرض آغاز شد که معانی ارائه شده توسط فلاسفه پیش از افلاطون ، در رسیدن به معنایی که وی از آن یاد کرده ، مؤثر بوده است .
پیشینه مسأله
معناشناسی : کلمه پسوخه در انگلیسی به Soul و در فارسی به « روح » یا « نفس » ترجه شده است . ترجمه انگلیسی Soul را غالباً معقول و کافی می دانند . امّا باید افزود که این ترجمه می تواند گمراه کننده باشد ، اگر آنچه از Soul ( نفس ، روح ) به ذهنمان متبادر می شود ، جوهری غیر مادی باشد که با کارکردهای عالیتر انسان یعنی تفکّر و تأمل مربوط است نه کارکردهای معمولی مثل حرکات بدنی ، تغذیه و . . . ، و نیز اگر اعتقاد به وجود روح ( نفس ) با اعتقاد به حیات اخروی پیوند زده شود . زیرا پسوخه دارای هیچ یک از این دلالتهای التزامی نیست . در زبان یونانی به موجود زنده ، امپسوخون ، یعنی دارای پسوخه می گویند ؛ و وقتی کسی به وجود « پسوخه » معتقد باشد ، در واقع فقط به این اعتقاد دارد که موجود جاندار از بیجان متفاوت است ؛ و تحقیق در باب « پسوخه » را تحقیق درباره ماهیت آن تفاوت می داند . به عبارت دیگر واژه یونانی « پسوخه » لفظی است عام که بر هر چیزی که موجود زنده بواسطۀ آن زنده است ، دلالت می کند. به این ترتیب ، آراء اولین متفکّران یونانی در مورد « پسوخه » ربط چندانی به آنچه که ما امروزه از معنای روح ( نفس ) می فهمیم نخواهد داشت ؛ به نظر می رسد آنچه امروز با عنوان « اختلاف بین معتقدان و منکران روح ( نفس ) » مطرح است ، در سنّت فکری یونان با عنوان « منازعه بر سر بهترین تبیین دربارۀ پسوخه » مطرح بوده است . ( نوس باوم ، 1374 ، ص 77- 76 ) در دایره المعارف فارسی نیز « روح » چنین تعریف شده است : « نزد حکما آنچه منشأ حیات یا منشأ عقل و حیات است و آن را با نفس غالباً مترادف به کار می برند » . ( ج1 ، 1345 ، ص 1110 ) و ذیل واژه ی « نفس » می خوانیم : « آنچه به وسیله ی قوا و آلات ، جسم طبیعی را حیات می بخشد و از آن نبات و حیوان و انسان می سازد » . (ج 2 ،1374 ، ص3043 )
در دایره المعارف راتلج نیز پسوخه واژه ای است که با زندگی حیوان و مخصوصاً با زندگی انسان مربوط است که در نخستین کاربردش ( در هومر ) چیزی شبیه نفس است که بعد از مرگ همچون یک شبح صرف باقی می ماند و سپس تحت تأثیر فلاسفه با اندیشه و احساس و عواطف مربوط می گردد ، تا اینکه از آغاز قرن چهارم قبل از میلاد ، در تقابل با بدن ( سوما ) مطرح می شود . ( Vol 7 , 1998 , p 809 ) و توسط افلاطون روح بعنوان جوهری مجرد و متمایز از بدن معرفی می شود .
..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007