موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

زنان در جامعه در ادیان مختلف

عنوان سفارش :
زنان در جامعه در ادیان مختلف
تعداد صفحه :
12
قیمت :
9000 تومان
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • زنان در جامعه
 • جايگاه اجتماعي زن در اروپا

  زن در استراليا و اقيانوسيه

  زن در آفريقا و آسيا

 • زن در ايران
 • زن در اديان مختلف
 • قوانين اسلامي و تعالي جايگاه زن

 • منابع:
 • مقدمه
 • اگر بخواهيم جايگاه و منزلت زن را در اسلام بدرستي درك نمائيم، بايد بدانيم كه در اديان و انديشه ها و كشور هاي ديگر ارج و مقام زن چه بوده است، تا ارج و بهاي ارشادات اسلامي را در اوج آن تار انديشي ها به خوبي دريافته باشيم.

  ويل دورانت دانشمند بزرگ مغرب زمين در تاريخ تمدن خويش مينويسند.

  در ميان قبايل ابتدايي زن را به كار هاي پليد ميگماشتند، آنها را به بهاي اندك ميفروختند و از نفس كشيدن پهلوي زن احتراز ميكردند.

  در روسيه تازيانه را به داماد ميدادند تا زن خود را بزند.

  به قول هردوت مؤرخ دنياي غرب، در بابل هر سال دختران را در محل خاصي گرد مي آوردند وليلام ميكردند.

  در قانون حمورايي آمده است اگر كسي دختر ديگري را كشت، بايد دختر خود را به پدر مقتول بدهد تا كشته شود.

  در يونان وقتي افلاطون از تعليم و تعلم زن سخن ميگفت مسخره اش مي كردند، تا جايي كه افلاطون شكر ميكرد كه مرد آفريده شده است، همينگونه در يونان زن از مال شوهر ارث نميبرد. در اسپارت براي اصلاح نسل: شوهران زنان خود را در اختيار مردان ديگر قرار ميدادند و روسپي گري مجاز بود.

  رومي ها مثلي داشتند بدينگونه: زن را نميتوان انسان ناميد.

  در عهد ساسانيان در ايران، زن فاقد شخصيت حقوقي بود، يعني زن را از شمار اشخاص نه، بلكه از شمار اشيا به حساب مي آوردند.

  تحقیقهای مشابه
  بررسی مشکلات و موانع حقوقی زنان در جامعه ایران
  23 صفحه - 10500 تومان
  نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
  59 صفحه - 24000 تومان
  بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با ادیان مختلف
  47 صفحه - 24000 تومان
  پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش کارفرمایان به استفاده از نیروی کار زنان جوان مجرد در مشاغل مختلف در شهرستان رودبار
  100 صفحه - 45000 تومان
  علل رشد اشتغال زنان - مطالعه و بررسی اشتغال زتان و نظریه دانشمندان مختلف در خصوص آن
  34 صفحه - 15000 تومان
  زنان در جامعه در ادیان مختلف
  12 صفحه - 9000 تومان
  زنان در جامعه در ادیان مختلف
  12 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007