سایت تحقیق، سایت نیازمندیهای دانشجویی
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
سه شنبه 21 مهر 1394
بازدید امروز : 4050 نفر

موضوع : اثر آموزش موسیقی بر توانایی های هوشی کودکان پیش دبستانی.docx
تحویل در محیط : word  عنوان سفارش : اثر آموزش موسیقی بر توانایی های هوشی کودکان پیش دبستانی
  تعداد صفحه : 20
  قیمت : 3500 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید
<-- نمایش تحقیق بعدی ..... نمایش تحقیق قبلی -->

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه
روش
نمونه
ابزار
شیوۀ اجرا
تحلیل آماری یافته¬ها
یافته¬ها
ضریب هوشی
توانایی استدلال دیداری/ انتزاعی
توانایی استدلال کلامی
توانای استدلال کمّی
حافظه کوتاه مدت
بحث
نتیجه¬گیری
منابع
چکیده:
هدف: در این مطالعه، تأثیر آموزش موسیقی در افزایش توانایی¬های شناختی کودکان پیش دبستانی منطقه 3 آموزش و پرورش تهران بررسی شده است.
روش: 30 کودک پنج و شش ساله که در ترم اول کلاسهای موسیقی کودک درآموزشگاههای موسیقی منطقه 3 آموزش و پرورش تهران شرکت می¬کردند، با 30 کودک گروه گواه (از مهد کودک) مقایسه شدند. گروه گواه از نظر سن، جنس، میزان تحصیلات مادر و سطح درآمد خانواده با گروه آزمایشی همسان¬سازی شد. در ابتدا، همه کودکان تحت آزمون هوش استنفورد – بینه قرار گرفتند و سپس کودکان گروه آزمایشی به مدت سه ماه و هر هفته یک بار در کلاسهای موسیقی کودکان شرکت داده شدند. پس از سه ماه از همۀ کودکان پس آزمون گرفته شد.
مقدمه
ارزشهای اجتماعی یادگیری موسیقی بر نظریاتی بنا شده است که بخشی از آنها به اثرات فراموسیقایی آموزش موسیقی درسنین کودکی اشاره دارد. قدمت این نظریه در جامعه آمریکا به بیش از یک قرن می¬رسد. در سالهای اخیر، در این راستا پژوهشهای علمی متعددی شده است (بیلهارتز ، برون و اولسون ، 2000) که وجه اشتراک نتایج اکثر این مطالعات مؤثر بودن یادگیری موسیقی بر رشد شناختی و تفکر انتزاعی است. گاردنر ، موسیقی را به عنوان یکی از عوامل سازمان¬دهندۀ فرآیندهای شناختی کودکان مطرح می¬کند (به نقل از راشل و زوپان ، 2000). برخی پژوهش¬ها نیز نشان داده¬اند که بین توانایی¬های موسیقایی و توانایی استدلال فضایی-زمانی ارتباط وجود دارد.لنگ و شاو (1991) در توضیح این مطلب، «مدل قشر مغز تریون» را مطرح کرده¬اند. براساس این مدل، الگوهای فعالیت نورونی مشخص که برای فرآیندهای ذهنی فضایی – زمانی در نواحی وسیعی از قشر مغز سازمان یافتهاند، هم برای استدلال فضایی و هم برای فعالیتهای موسیقایی مورد استفاده قرار می¬گیرند. مطالعات متعدد انجام شده با EEG از مدل تریون قشر مغز حمایت می-کند.
..................

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359      Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net       2007 - 2015