موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : بررسی تاثیر فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایرانی بر عقب ماندگی ایران
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بررسی تاثیر فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایرانی بر عقب ماندگی ایران
تعداد صفحه :
34
قیمت :
12000 تومان

فهرست مطالب
مقدمه
فرهنگ سیاسی نخبگان
ادبیات نظری
توسعه فرهنگی در ابعاد عینی‌تر خود متوجه اصول زیر است كه عبارتند از:
ایران و مسئله توسعه‌یافتگی
دوره‌بندی تلاش‌های توسعه در ایران معاصر
تجزیه و تحلیل
مسائل بین‌المللی معضلات اجتماعی
تاثیرپذیری توسعه كشوری
ضعف ساختاری دولت
نتیجه‌گیری
فهرست منابع
مقدمه
در اوضاع كنونی و پرتو تحولات سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شكل‌گیری دولت توسعه‌گرا كمترین انتظار نخبگان كشور از نظام اسلامی است. تلاش در راستای تحقق دولت كارآمد، اجتماعی ‌شدن قدرت دولت، اجماع نظری و عملی نخبگان پیرامون محور توسعه ایران و از همه مهمتر، بازسازی ساختارهای دولت، می‌تواند زمینه مناسبی را برای تحقق دولت توسعه‌گرا در كشور فراهم آورد. فرهنگ سیاسی نخبگان
در دولت و نظام سیاسی برخوردار است. این بدان معناست كه نظام خود را عمیقا متعهد به پیشرفت و توسعه و ضرورت آن می‌داند. نظام اسلامی ما در مسیر بدل‌شدن به یك دولت توسعه‌گرا علاوه بر ترمیم ساختارهای ایدئولوژیكی خود، باید عمیقا در راستای دگرگونی در ساختارهای اجرایی خود قدم بردارد. تحقق یك دولت توسعه‌گرا، نیازمند آن است كه دولت بتواند رابطه مبتنی بر ارزش‌ها، آرمان‌ها، عقلانیت و مصلحت با محیط داخلی و خارجی خود را برقرار سازد. همچنین دولت توسعه‌گرا نیازمند فرصت‌های بسیار زیادی در عرصه درآمد و سرمایه، منابع انسانی، تولید علمی، انسجام اجتماعی، فرهنگ موافق توسعه و موقعیت استراتژیك بی‌نظیر است. بنابراین می‌توان گفت كه اگر توسعه ضروریتی حتمی برای كشور ماست، راه تحقق آن در دولت نهفته است، تنها نوعی خاص از دولت، یعنی دولت «توسعه‌گرا».تحقق چنین دولتی نیز نیازمند دگرگونی‌هایی در درون اندیشه و ساختارهای شكل‌دهنده و جهت‌دهنده دولت است كه می‌توان در یك كلام به آن «توسعه دولت» اطلاق كرد. نتیجه نهایی آنكه، توسعه نیازمند دولت توسعه‌گرا است و دولت توسعه‌گرا نیازمند توسعه دولت است.
مسئله حیاتی امروز ما آن است كه با اتكا به پیام‌محوری انقلاب و استفاده از پتانسیل‌های درونی نظام و كشور، تحقق توسعه را در چشم‌انداز دوستداران انقلاب قرار دهیم باور به تكامل و تعالی در عالی‌ترین مرجع هدایت‌گر، توسعه و پیشرفت كشور را سبب خواهد شد؛ زیرا ایرانیان شایسته زندگی بهتر در پرتو انقلاب اسلامی و نظام مردمسالار هستند. مطالعات مربوط به چیستی توسعه و توسعه‌یافتگی، شاخص‌های هر یك، زیربناها، عوامل اصلی و فرعی توسعه و توسعه‌نیافتگی، بحث درباره اولویت عوامل داخلی یا عوامل خارجی در توسعه و توسعه‌یافتگی، شباهت‌ها و تفاوت‌های توسعه غربی و توسعه غیرغربی بخش مهمی از مطالعات جامعه‌شناختی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 60 ساله گذشته را دربر گرفته است و همگی اینها نشان‌دهنده اهمیت مسئله توسعه و مباحث مرتبط با آن برای دنیای معاصر است.
قرن نوزدهم عصر شكوفایی علوم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود و مفهوم فلسفی پیشرفت در این دوران، در پس‌زمینه همه این علوم قرار گرفت و از این طریق، آن مفهوم فلسفه به برداشت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی توسعه بدل شد كه مصداقی‌تر و عینی‌تر از مفهوم انتزاعی «پیشرفت» است. ولی باید دانست كه هر تعریفی از توسعه، نهایتا، تعریف فلسفی پیشرفت را در پس‌زمینه خود دارد. مفهوم توسعه در معنای ساده و روان خود به معنای گذار از وضعیتی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نامطلوب به وضعیتی مطلوب‌تر است كه در آن، انسان شادمان‌تر است و توانایی بیشتری در كنترل سرنوشت و زندگی خود دارد (كلمن و نیكسون، 1387: 21).
..................

تحقیقهای مشابه
بررسی تاثیر فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایرانی بر عقب ماندگی ایران
34 صفحه - 12000 تومان
کار آماری بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
20 صفحه - 70000 تومان
نقش رسانه ها در فرهنگ سیاسی خاورمیانه
25 صفحه - 8000 تومان
علت عقب ماندگی ایران به نسبت کشورهای غربی با وجود امکانات فراوان
12 صفحه - 5000 تومان
علت عقب ماندگی ایران به نسبت کشورهای غربی با وجود امکانات فراوان
12 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
74 صفحه - 60000 تومان
لزوم بررسی تاثیر محیط کار بر سلامت کارکنان
3 صفحه - 2000 تومان
راهکارهایی برای جلب توریست - بررسی عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری
31 صفحه - 7000 تومان
پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
35 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
95 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
94 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته امور اجتماعی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر روی خانواده
78 صفحه - 36000 تومان
پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
15 صفحه - 8000 تومان
پروژه بررسی تاثیر تبلیغات بر پرداخت مالیات
45 صفحه - 20000 تومان
ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی محدوده آستانه- کوچصفهان در استان گیلان و بررسی تاثیر کیفیت آب رودخانه
10 صفحه - 4000 تومان
پروژه مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر روابط روانی کارکنان بر کارایی آنان در سازمان
73 صفحه - 36000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی بررسی تاثیر بسته بندی و تنوع مواد غذایی پرفروش مواد غذایی در شرکت زمزم رشت
100 صفحه - 36000 تومان
پروژه رشته کشاورزی بررسی اقتصادی تاثیر عناصر کم مصرف در عملکرد برنج
54 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تاثیر مولفه های مرکب بازاریابی روی رضایت گردشگران
11 صفحه - 22000 تومان
پرسشنامه بررسی تاثیر کنترل کیفیت (ایزو) بر بهره وری
3 صفحه - 6000 تومان
کار آماری بررسی تاثیر مشارکت والدین در برنامه های اموزشی
35 صفحه - 70000 تومان
کار آماری بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری
28 صفحه - 80000 تومان
کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان
2 صفحه - 36000 تومان
کار آماری بررسی تاثیر تبلیغات بر میزان فروش
22 صفحه - 70000 تومان
کار آماری بررسی تاثیر ورزش بر سلامتی
12 صفحه - 70000 تومان
کار آماری بررسی تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نواوری
25 صفحه - 90000 تومان
پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
88 صفحه - 32000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و گردشگری بررسی تاثیر آژانس گردشگری بر گردشگری گیلان
99 صفحه - 40000 تومان
پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
67 صفحه - 28000 تومان
جامعه شناسی فرهنگی ایران در خصوص بررسی خرده فرهنگ یک شهر
12 صفحه - 4000 تومان
پروژه بررسی و مطالعه تعارف در فرهنگ مردم کرمان
94 صفحه - 28000 تومان
پرسشنامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
4 صفحه - 6000 تومان
تقسیم بندی استان گیلان و بررسی مشارکت سیاسی مردم گیلان بعد از انقلاب
15 صفحه - 5000 تومان
معرفی و بررسی تطبیقی سازمان های ایرانی در گیر در امور کودک و نوجوان در ایران
19 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته زراعت و کشاورزی بررسی مقایسه انواع برنج ایرانی با برنج باسماتی
57 صفحه - 20000 تومان
سلجوقیان - بررسی کشورهای ایران و عراق در دوران سلجوقیان
45 صفحه - 14000 تومان
مطالعه و بررسی انتخابات در ایران مطابق با روش تحقیق
21 صفحه - 8000 تومان
پروژه بررسی مبادلات تجاری میان ایران و چین و راهکارهای اصلاحی
68 صفحه - 16000 تومان
پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
42 صفحه - 16000 تومان
بیکاری بررسی بیکاری در ایران پاورپوینت
31 صفحه - 8000 تومان
پرسشنامه تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
2 صفحه - 6000 تومان
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود بهره وری منابع انسانی
16 صفحه - 4000 تومان
بررسی حکومت پارسیان در سایر کشورها و تاثیر قومیت ، زبان و فرهنگ فارسی بر آنها
76 صفحه - 16000 تومان
نقش و تاثیر وسایل ارتباط جمعی بر فرهنگ عمومی جامعه
12 صفحه - 4000 تومان
بررسی پارسیان در سایر کشورها و تاثیر قومیت ، زبان و فرهنگ فارسی بر آنها
84 صفحه - 20000 تومان
بررسی ساختار اخوان المسلمین مصر و تاثیر آن بر ساختار سیاسی کشور با تاکید بر دوره ملک فاروق و جمال عبد الناصر
25 صفحه - 10000 تومان
ورزش با نگاهی بر ورزش در ایران باستان و تاثیر ورزش
13 صفحه - 3000 تومان
مقایسه نظام سیاسی ایران و ترکیه
21 صفحه - 4000 تومان
جامعه شناسی سیاسی ایران
44 صفحه - 10000 تومان
اقتصاد سیاسی بن غدا (کوپن) در آمریکا
17 صفحه - 4000 تومان
نظرگاههای مشترک میرزای نائینی و امام خمینی در قلمرو اندشه و نظام سیاسی اسلام
17 صفحه - 5000 تومان
تفاوتها و شباهتهای موجود بین انواع سیستم های سیاسی - بصورت پاور پوینت
30 صفحه - 8000 تومان
عاشورا و جلوه های سیاسی آن در ادب معاصر
30 صفحه - 6000 تومان
وقایع سیاسی در سال 87
31 صفحه - 8000 تومان
احزاب سیاسی در ایران
19 صفحه - 5000 تومان
تاثیرات حضور نظامی آمریکا در افغانستان از بعد اجنماعی، سیاسی و اقتصادی
23 صفحه - 7000 تومان
تاثیرات حضور نظامی آمریکا در افغانستان از بعد اجنماعی سیاسی و اقتصادی
23 صفحه - 6000 تومان
تحلیل سیاسی عراق بعد از خروج آمریکا
15 صفحه - 4000 تومان
تحولات و مسائل سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
50 صفحه - 10000 تومان
ویژگی های مکتب سیاسی امام خمینی چیست
14 صفحه - 4000 تومان
ساختار سیاسی و تشکیلاتی جبهه ملی
30 صفحه - 6000 تومان
ارتباطات سیاسی و فرهنگ.docx
13 صفحه - 5000 تومان
مشروعیت حکومت سیاسی از دیدگاه امام خمینی
28 صفحه - 6000 تومان
فقه سیاسی و شرایط زمان و مکان
65 صفحه - 18000 تومان
ساختار سیاسی نوین در عراق و تبعات امنیتی آن در کشورهای ایران و ترکیه از 2003 تا 2010
14 صفحه - 5000 تومان
حج از بعد سیاسی و اجتماعی
24 صفحه - 6000 تومان
اثر منفی شوک های قیمتی بر بی ثباتی سیاسی از دهه1350 به بعد
11 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تئوری حسابرسی مثبت: هزینه¬های سیاسی و تحلیل¬های افشاگر 29
21 صفحه - 42000 تومان
حقوق زنان - حقوق اجتماعی سیاسی در اسلام
17 صفحه - 10000 تومان
اندیشه سیاسی شیخ بهایی در مذهب تشیع
15 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ویژگی های اساسی نظام سیاسی اسلام
5 صفحه - 10000 تومان
مشارمت عمومی در نظام سیاسی اسلامی- روش تحقیق
25 صفحه - 18000 تومان
نفت و ثبات سیاسی در ایران
36 صفحه - 10000 تومان
مشارمت عمومی در نظام سیاسی اسلامی- روش تحقیق
25 صفحه - 6000 تومان
نفت و ثبات سیاسی در ایران
36 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقتصاد سیاسی تحریم های اقتصادی آمریکا بر علیه کره ی شمالی : گذشته، حال و آینده 30
22 صفحه - 44000 تومان
فلسفه سیاسی از دیدگاه علامه طباطبایی
13 صفحه - 3000 تومان
اندیشه های سیاسی فارابی
14 صفحه - 4000 تومان
مقایسه مفهوم اخلاق سیاسی در نظام لیبرال دموکراسی و نظام اسلامی
22 صفحه - 5000 تومان
اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
18 صفحه - 4000 تومان
چگونه می توانیم حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی را در جامعه تحقق ببخشیم
4 صفحه - 2000 تومان
جامعه شناسی سیاسی ایران
39 صفحه - 6000 تومان
قوه قضاییه و حماسه سیاسی و اقتصادی
10 صفحه - 3000 تومان
تأثیر بحران و آشوب بر امنیت سیاسی خاورمیانه
19 صفحه - 4000 تومان
جغرافیای سیاسی امارات متحده عربی
25 صفحه - 5000 تومان
تأثیربحران وآشوب برامنیت سیاسی خاورمیانه- روش تحقیق
14 صفحه - 5000 تومان
تأثیربحران وآشوب برامنیت سیاسی خاورمیانه
14 صفحه - 4000 تومان
تاثیر تغذیه بر عقب ماندگی ذهنی
13 صفحه - 4000 تومان
مسئولیت کیفری و عقب ماندگی ذهنی (بررسی تطبیقی) تحقیق حقوقی
26 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007