موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه رشته روانشناسی بررسی هوش هیجانی در دانشجویان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته روانشناسی بررسی هوش هیجانی در دانشجویان
تعداد صفحه :
149
قیمت :
25000 تومان

فهرست مطالب صفحه
فصل اول: کلیات طرح
1-1 مقدمه
1-2 بیان مسئله
1-3 اهداف تحقیق
1-4 فرضیه‌های تحقیق
1-5 سئوالات تحقیق
1-6 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
1-7 تعریف نظری
1-8 تعریف عملیاتی
فصل دوم : مطالعات نظری
2-1 مقدمه
2-2 تاریخچه هوش هیجانی
2-3 ماهیت و تعاریف هوش
2-4 هیجان
2-5 طبقه‌بندی هیجانها
2-6 رویکردهای هوش هیجانی
2-7 نظریه‌های هیجان
2-8 هوش هیجانی از دیدگاه دانشمندان
2-8-1 مدل هوش هیجانی مایروسالوی
2-8-2 مدل هوش هیجانی بار-ان
2-8-3 مدل هوش هیجانی گلمن
2-8-4 مدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس
2-8-5 هوش هیجانی از نظریه لیپر و گاردنر
2-9 پیشینه تحقیق
2-9-1 چکیده مقالات داخلی
2-9-2 چکیده مقالات خارجی
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق (متدولوژی)
3-1 روش تحقیق
3-2 جامعه آماری
3-3 حجم نمونه و روش اندازه‌گیری
3-3-1 حجم نمونه
3-3-2 روش اندازه‌گیری
3-4 ابزار جمع‌آوری اطلاعات
3-4-1 روش تهیه پرسشنامه هوش هیجانی
3-5 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 بررسی و توصیف داده‌ها
4-3 تحلیل آماری فرضیه‌ها
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1 نتایج تحلیل اطلاعات و بررسی فرضیات
5-2 پیشنهادات و محدودیت‌های پژوهش
5-2-1 پیشنهادات
5-2-2 موانع و محدودیتهای تحقیق
منابع فارسی
منابع خارجی
چکیده انگلیسی
ضمائم و پیوست ها
1-1- مقدمه
یکی از موضوع‌هایی که در سالهای اخیر مورد استقبال زیادی قرار گرفته، موضوع هوش هیجانی است که دلیل این امر توانایی فرضی هوش هیجانی بالاتردر حل بهتر مسائل، کاستن از میزان تعارضات بین آنچه که انسان احساس می‌کند با آنچه که فکر می‌کند، یا همان تقابل قدیمی «عقل» و «دل» و مشاهده زندگی شاد و موفقیت‌آمیز کسانی بوده که از تحصیلات عالی برخوردار نیستند ولی به دلیل داشتن هوش هیجانی بالا به خوشبختی رسیده‌اند.
هوش هیجانی به توانایی‌های آموخته شده‌ای اشاره دارد که به ما کمک می‌کند تا احساسات و هیجانات خود را درک کرده و کنترل نمائیم تا به نفع ما کار کنند نه بر علیه ما.
در زندگی با انسانهای معمولی برخورد می‌کنیم که با وجود نداشتن هوش بسیار بالا، توانایی مالی اندک و بی بهره بودن از هر آنچه عوامل موفقیت انگاشته می‌شود، انسان‌های بسیار موفقی هستند. انسانهایی که نه فقط در زندگی خانوادگی و شغلی خود بلکه در تمامی ارتباطات اجتماعی، روابط بین فردی و کسب احترام دیگران نیز موفق هستند.
اگر کمی به چند نفر از موفق‌ترین افراد در زندگی‌تان فکر کنید و به خصیصه‌های مشترک آن‌ها بیندیشید می‌بینید که بیشتر آنها علاوه بر داشتن خانواده‌ای شاد، ارتباطات شخصی بسیار قوی دارند و نسبت به دیگران حتی با اندکی آشنایی، علاقه و مودت نشان می‌‎دهند.
این افراد از زندگی احساس رضایت بیشتری دارند، عواطفشان را بدون نخوت بیان می‌کنند و اعتماد به نفسشان عاری از هر خودنمایی است. واقعیت این است که تفاوت بین این افراد با دیگران هوش هیجانی یا EQ آن‌هاست.
مطالعات روان‌شناسان طی سالهای زیاد نشان داده است که ضریب هوشی بالا به تنهایی لازمه موفقیت فرد نیست و فرد موفق به مجموعه‌ای از شایستگی‌ها و توانایی‌های ضروری برای رسیدن به موفقیت نیازمند است.
اولین بار در سال 1990 روان‌شناسی به نام «سالوی» اصطلاح هوش هیجانی را برای بیان کیفیت و درک احساسات افراد، همدردی با احساسات دیگران و توانایی اداره مطلوب خلق و خو به کاربرد. تئوری هوش هیجانی دیدگاه جدیدی دربار پیش‌بینی عوامل مؤثر بر موفقیت و همچنین پیش‌گیری اولیه از اختلالات روانی فراهم می‌کند که تکمیل‌کننده علوم شناختی است.
در واقع با شناسایی هوش هیجانی امکان درک علت ناموفق بودن افراد با ضریب هوش بالا در زندگی و موفقیت غیرمنتظره افراد دارای هوش متوسط میسر شد. این بحث که یکی از جدیدترین مباحث روان‌شناسی نوین است طرفداران بسیاری دارد و محققان روز به روز به اهمیت بیشتر آن د ر زندگی مردم پی می‌برند.
پژوهش‌های اخیر نشان داده است که بر خلاف نظر اغلب فلاسفه و روانشناسان شناخت و عاطفه مستقل از یکدیگر نیستند. تجارب عاطفی ما به نحوی با ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات پیرامون ما مربوط است. حالات خلقی ما تأثیر عمیقی بر اطلاعاتی که به ذهن می‌سپاریم یا مورد توجه قرار می‌دهیم و شیوه‌ای که به موقعیت‌های اجتماعی واکنش نشان می‌دهیم، دارد در نتیجه به عنوان یک اصل کلی در این دیدگاه می‌توان گفت:«علاقه خوب- تفکر خوب» هنگامی که احساس خوبی داریم، دنیا را با عینک خوش‌بینی می‌بینیم و بر عکس، عملکرد عاطفی بر کارکرد عصبی- روانشناختی فرد تأثیر می‌گذارد.
پیشینه هوش هیجانی (EQ) را می‌توان در ایده‌های وکسلر (روانشناس) به هنگام تبیین جنبه‌های غیرشناختی هوش عمومی جست‌و‌جو کرد. وکسلر درصدد آن بود که جنبه‌های غیرشناختی و شناختی هوش عمومی را با هم بسنجد. تلاش او در زمینه درک و فهم «سازگاری اجتماعی» و تنظیم تصاویر شناخت و تمیز «موقعیت‌های اجتماعی» بود.
می‌دانیم که در مغز ما چیزی به نام IQ (هوش بهر) وجود دارد که سال‌ها فکر می‌کردیم که فرمانروای بدن است و رفتار ما بر اساس تشخیصی که او می‌دهد کنترل می‌شود، هر کجا رفتار خردمندانه‌ای از کسی سر می‌زند یا برعکس، سریع به او IQ بالا یا IQ پایین می‌گوییم.
اما در سال 1990 یکی از ناشناخته‌ها توسط دانیل گلمن کشف شد که به گونه‌ای گسترده به صورت بخشی از زبان روزمره درآمد و بحث‌های بسیاری را برانگیخت. گلمن هوش هیجانی را چنین تعریف می‌کند، هوش هیجانی نوعی دیگر از هوش است، این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیم‌گیریهای مناسب در زندگی است.
عاملی که به هنگام شکست در شخص ایجاد انگیزه و امید می‌کند، او معتقد است که (IQ) در بهترین حالت خود فقط عامل 20 درصد از موفقیت‌های زندگی است، 80 درصد موفقیت‌ها به عوامل دیگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسیاری از موارد در مهارتهایی است که هوش هیجانی را تشکیل می‌دهد.
نظریه‌پردازان هیجانی معتقدند که EQ به ما می‌گوید که چه کار می‌توانیم انجام دهیم، در واقع EQ، یعنی داشتن مهارت‌هایی تا بدانیم کی هستیم، چه افکار، احساسات، عواطف و رفتاری داریم، یعنی شناخت عواطف خود و دیگران، تا بتوانیم بر اساس آن رفتاری مبتنی بر اخلاق و وجدان اجتماعی داشته باشیم.
ما برای موفقیت در قبولی در دانشگاه نیازمند IQ هستیم ولی برای موفقیت در زندگی فردی و شغلی به هوش هیجانی نیاز داریم. در محیط کار هوش هیجانی نقش بارزتری در داشتن عملکرد مطلوب نسبت به سایر قابلیت‌ها از قبیل هوش شناختی یا مهارت‌های فنی ایفا می‌کند، لذا با پرورش و رشد هیجانی و قابلیت‌های آن از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.
..................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته روانشناسی بررسی هوش هیجانی در دانشجویان
149 صفحه - 25000 تومان
پروژه روانشناسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان همراه با کار آماری و تجزیه و تحلیل
116 صفحه - 25000 تومان
ارتباط هوش هیجانی و سلامت روانی دانشجویان فوتبالیست
6 صفحه - 1500 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 6000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 15000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 15000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 28000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 18000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 22000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 10000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 30000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 14000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 15000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 10000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 9000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 10000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 8000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 10000 تومان
رابطه عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی بچه های(دانش آموزان) پروژه روانشناسی علوم تربیتی
66 صفحه - 12000 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
106 صفحه - 15000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 15000 تومان
بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
47 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته روانشناسی - رابطه بین بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی
70 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی مقایسه ای بین شخصیت افراد درونگرا و برونگرا و اعتیاد
84 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی
57 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل (درونی - برونی) با عزت نفس مقیاس سنجش ادرک خویشتن
103 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل با عزت نفس
103 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي رابطه بين خودپنداره و رضايت شغلي كاركنان
130 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه رویدادهای استرس زای زندگی با سلامت روان در افراد مبتلا به بیماری های قلبی ـ عروقی وافراد سالم
80 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
130 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تاثیر استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
72 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي مولفه هاي شخصيتي در نوجوانان داراي پدر و فاقد پدر
60 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي تاثير تحصيلات مادران بر اجتماعي شدن نوجوانان
95 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تأثیر میزان استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی بین دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
78 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین ترتیب تولد فرزندان بر میزان اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در بین کودکان
436 صفحه - 35000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی و مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان محروم از پدر و نوجوانان دارای پدر
96 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله با استرس
99 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر در مورد هوش مصنوعی
125 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان
112 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان گرایشات دینی دانشجویان رشته های کامپیوتر
62 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته مدیریت آموزشی با عنوان نگرش دانشجویان نسبت به معیارها و ملاکهای انتخاب همسر
70 صفحه - 17000 تومان
پروژه رشته اجتماعی بررسی میزان فساد سازمانی در دیدگاه دانشجویان
100 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی عوامل مؤثر در انگیزه دانشجویان برای شرکت در کلاس
81 صفحه - 22000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
80 صفحه - 18000 تومان
پروژه روانشناسی - پژوهش مقایسه ای در مورد میزان شیوع علایم رفتاری هیجانی در کودکان و نوجوانان و مادران مبتلا به اسکیزوفرنی
63 صفحه - 20000 تومان
پرسشنامه هوش هیجانی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی
12 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه هوش هیجانی بار آن
7 صفحه - 3000 تومان
کار آماری بررسی مقایسه هوش هیجانی و بهزیستی روانی نوجوانان خانواده عادی و طلاق
40 صفحه - 35000 تومان
کار آماری بررسی هوش اخلاقی هوش هیجانی رضایت زناشویی
15 صفحه - 35000 تومان
پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن
3 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر تعدیلی هوش هیجانی بر واکنشهای کورتیزول آزاد نسبت به استرس 22
14 صفحه - 14000 تومان
نقش هوش هیجانی در بالا بردن عزت نفس دانش آموزان دبیرستانی
29 صفحه - 2500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007