موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : برنامه اطلاع رسانی مخاطرات
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
برنامه اطلاع رسانی مخاطرات
تعداد صفحه :
9
قیمت :
7500 تومان

فهرست مطالب
مقدمه
استفاده از MSDS
استفاده از برچسب های هشدار دهنده
آموزش کارکنان
بحث و نتیجه گیری
  مقدمه
امروز هزاران ماده شیمیایی در محیطهای کاری مورد استفاده قرار می گیرند و میلیونها نفر از کارکنان در مواجهه با یک یا چند ماده شیمیایی خطرناک می باشند . در حال حاضر حدود 000/650 ماده شیمیایی وجود دارد که هر ساله صدها ماده به این مواد افزوده می شوند . این مواد مشکلات جدی برای کارکنان و کارفرمایان ایجاد نموده اند عدم استفاده صحیح از مواد شیمیایی و مواجهه با هر یک از آنها می تواند منجر به بسیاری از اثرات جدی بهداشتی از قبیل ناراحتی های قلبی ، صدمه به سیستم عصبی ، صدمه به کبد و کلیه وریه شود . ممکن است برخی از مواد شیمیایی از نظر بهداشتی خطری نداشته باشند ولی خطرات حریق و انفجاررا به وجود آورند . بنابراین اطلاع رسانی موثر در مورد خطرات آنها ضروری است و باید کلیه افرادیکه با این مواجهه دارند از خطرات آنها آگاهی داشته باشند با ایجاد یک برنامه اطلاع رسانی مناسب در مورد خطرات می توان این اطمینان را حاصل کرد که کلیه افراد در مواجهه یا مواد شیمیایی از خطرات آنها آگاه بوده و نیز نحوه مقابله با خطرات را می دانند .
کلمات کلیدی:ماده شیمیایی ، اطلاع رسانی مخاطرات ، مواجهه ، MSDS، برچسب
بر نامه اطلاع رسانی مخاطرات (Haz Com)

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007