موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : کشاورزی در اقتصاد گیلان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
کشاورزی در اقتصاد گیلان
تعداد صفحه :
15
قیمت :
2500 تومان

کشاورزی در اقتصاد گیلان:
اقتصاد گيلان سال ها است كه مورد غفلت قرار گرفته و به دست فراموشي سپرده شده است. گيلان زماني يكي از قطب هاي بسيار مهم اقتصادي كشور محسوب مي شد و از تنوع قابل توجه توليد محصولات كشاورزي و دامپروري برخوردار بود.
علاوه بر محصولات باغي، دريايي و دامپروري، محصولات پرارزشي نظير توتون، كنف، ابريشم، چاي، برنج و زيتون نيز در اين منطقه به مقدار قابل ملاحظه، به دست مي آمده است. نه تنها صنايع پايين دستي تبديلي نظير شاليكوبي، گوني بافي، چاي خشك كني، فرآوري توتون و ريسندگي ابريشم در اين منطقه از جايگاه ويژه اي برخوردار بود بلكه صنايع بالادستي نظير توليد برخي از ابزار و ماشين آلات مورد نياز فعاليت ها و صنايع تبديلي مربوطه نيز رو به گسترش نهاده بوده و به تبع خدمات بازرگاني مورد نياز اين فعاليت هاي كشاورزي نيز رونق قابل ملاحظه اي داشته به گونه اي كه شهر رشت به منزله مركزي براي دادوستدهاي مربوط به اين فعاليت ها كاملاشناخته شده بود و بازرگانان كوچك و بزرگ زيادي در اين زمينه ها تلاش مي كردند.
افزون بر اين، صنايع دستي نيز بخش مهمي از اقتصاد گيلان را تشكيل مي داده كه شامل صنايعي نظير سفالگري جهت پوشش بام يا ظروف پخت وپز، حصيربافي، خراطي، سوزن دوزي و نظاير آن بوده است. چنين اقتصادي كه در گذشته از رونق نسبي برخوردار بوده است، اين امكان را براي خانواده هاي گيلاني فراهم آورد تا با فراغت بيشتري در راستاي كسب علم و دانش فرزندان خود متمركز شوند و آنان را به اين مهم ترغيب نمايند، كه البته موفقيت هاي درخوري نيز به دست آمد به گونه اي كه جوانان گيلاني در اكثر دانشگاه ها و مراكز علمي كشور حضور گسترده اي يافتند.
اما متاسفانه اين روند پويا نپاييد و ادامه نيافت، به رغم رشد بي سابقه جمعيت، فرصت هاي اقتصادي گيلان، يا به سبب سياست هاي اشتباه اقتصادي كشور يا به علت غفلت، يكي پس از ديگري از كف رفت. كشت توتون و كنف بدان سبب كه از رونق قابل توجهي برخوردار بود، طمع دولت را بر آن داشت تا اين فعاليت ها را در اختيار خود قرار دهد و همين امر موجب زوال سياست هاي اشتباه بازرگاني خارجي همراه با غفلت در ارتقاي كيفيت و كاهش هزينه توليد موجب زوال توليد ابريشم شد كه زماني يكي از پررونق ترين رشته هاي فعاليت منطقه محسوب مي شد. گرچه در اواخر دوران رژيم گذشته، مطالعاتي براي ارتقاي اين صنعت مهم به عمل آمد كه توسعه باغات توت بخشي از آن بود، اما پس از انقلاب اين مهم به بوته فراموشي سپرده شد، همانگونه كه ادامه كشت صنعتي درخت در منطقه گيلان نيز متوقف ماند. پس از انقلاب باز به سبب سياست هاي اشتباه اقتصادي، فعاليت هاي مربوط به برنجكاري و چايكاري نيز از رونق و پويايي افتاد و صنايع و خدمات پايين دستي به ويژه در ارتباط با صنايع تبديلي شاليكوبي و خدمات جنبي بازرگاني رو به انقراض نهاد. سياستي كه در عمل موجب تعطيلي صنايع تبديل شاليكوبي و دست كشيدن بازرگانان از فعاليت در اين زمينه و به بيان ديگر از بين رفتن خدمات بازرگاني داخلي پس از انقلاب شد، همانا دخالت دولت در كنترل قيمت برنج چه به صورت مستقيم و چه به صورت غيرمستقيم از طريق واردات برنج و چاي به قيمت ارز يارانه اي بود. به عبارت ديگر به سبب اهميت اين اقلام در هزينه هاي خانوار، دولت به منظور پايين نگه داشتن سطح قيمت ها، يا به كنترل مستقيم قيمت اين اقلام پرداخت و يا آنكه با قيمت گذاري برنج و چاي وارداتي براساس ارز يارانه اي، به طور غيرمستقيم قيمت اين اقلام را در سطح پايين نگه داشت. در هر حال اين سياست ها موجب شد كه قيمت ها در اكثر موارد، به رغم وجود شرايط تورمي در كشور در سطحي پايين تر از آنچه سطح عمومي قيمت ها بر آن دلالت داشت تعيين شود. به اين ترتيب، به سبب پايين نگه داشتن سطح قيمت ها، كشاورز فقير گيلاني در عمل پرداخت كننده يارانه به ساير مناطق كشور اعم از پسته كار كرماني يا اقشار مرفه شهري يا هر قشر ديگري گرديد. در حالي كه اگر سياست دولت كنترل قيمت و پرداخت يارانه براي اين اقلام بود، در عمل مي بايست مبادرت به خريد اين اقلام به قيمتي كه سطح عمومي قيمت ها بر آن دلالت داشت و سپس توزيع آن به هر قيمت يارانه اي موردنظر، مي نمود و هزينه اين سياست را از بودجه دولت تامين مي كرد. اما آنچه اتفاق افتاد اين بود كه هزينه مذكور بر دوش كشاورز گيلاني قرار داده شد. بدين سان در اين سال ها بخش قابل ملاحظه اي از ارزش افزوده كشاورزان گيلاني و به اين ترتيب ثروت منطقه گيلان به طور ضمني به ساير نقاط كشور انتقال يافت. افزون بر اين به سبب اتخاذ سياست هاي نادرست ديگر، خدمات بازرگاني وابسته به اين فعاليت نيز به شدت كاهش يافت و در نتيجه بخش بزرگي از صنايع تبديلي شاليكوبي كه در عمل وابسته به اين فعاليت بازرگاني بودند، به تعطيلي كشانده شدند و اين رشته فعاليت كه زماني شهر رشت به آن شهرت داشت، نيز به نقاط ديگر كشور نظير فارس، اصفهان و مازندران نقل مكان يافت.
بخش عمده اي از صنعت توريسم داخلي كه يكي از منابع مهم درآمدي برخي از شهرهاي ساحلي استان را تشكيل مي داد، نيز به علل مختلف از جمله غفلت در توسعه راه هاي ارتباطي، پرتردد و خطرناك بودن راه اصلي تهران به سواحل درياي خزر نيز به استان مازندران انتقال پيدا كرد و در ارتباط با صنايع دستي به ويژه سفالگري، باز به سبب غفلت و عدم اتخاذ سياست هاي لازم براي مدرنيزه كردن اين رشته از فعاليت، اين صنعت نيز به جاي توسعه و رشد، به طور كل محو گرديد.
به بيان ديگر استان گيلان با توجه به رشد سريع جمعيت، به جاي آنكه از گسترش فعاليت هاي اقتصادي و افزايش زمينه هاي جديد فعاليت هاي اقتصادي برخوردار شود، با انقباض و حتي از دست دادن برخي از رشته هاي مهم فعاليتي در چند دهه گذشته روبه رو شده است، اقتصاد گيلان نيازمند يك بازنگري و اقدامات اساسي براي بازگرداندن دوران رونق به اين خطه سرسبز اما فقير اقتصادي است.
..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007