موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه مالی حسابداری طرح اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه مالی حسابداری طرح اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي
تعداد صفحه :
175
قیمت :
54000 تومان

مقدمه :
سيستم حقوق و دستمزد يكي از اساسي¬ترين و در عين حال پرسابقه¬ترين سيستمهاي كاربردي در كليه ادارت ، سازمانها و شركتهاي تجاري ، صنعتي ، خدماتي و غيره مي¬باشد.
با اين وجود به دليل تنوع بسيار زياد در نحوه محاسبه و پرداخت حقوق به كاركنان و نيز انواع مختلف مقررات و بخشنامه¬ها توسط وزارتخانه¬ها و سازمانهاي ذيربط به كارگيري اين سيستم معمولاً با چالشها و مشكلات فراواني همراه بوده و مي¬باشد.
سيستم جديد با توجه به كارگيري سيستم قبلي (تحت Dos ، FoxPro) كه در حال حاضر در كليه واحدهاي بيمه¬اي و درماني و ستادي سازمان تامين اجتماعي مورد بهره¬برداري قرار مي¬گيرد و با توجه به كمبودهاي آن و نيازهاي منعكس شده از سوي واحدهاي فوق در سكوي نرم¬افزاري جديد طراحي گرديده است.
مهمترين مشخصه¬اي كه در طراحي اين سيستم لحاظ گرديده پارامتريك بودن و قابليت انعطاف آن در مقوله¬هاي مختلف مرتبط با اين سيستم مي¬باشد اين مقوله¬ها كه در واقع توابع اصلي و زير سيستم¬هاب آنرا تشكيل مي¬دهند به شرح زيرند :
- امكان تعريف انواع اقلام (Items) حقوقي با مشخصات و جنبه¬هاي كاملاً قابل انعطاف
- امكان تعريف انواع اقلام (Items) كاركردي با مشخصات و جنبه¬هاي كاملاً قابل انعطاف
- امكان تعريف انواع صندوقها و ذخائر با نحوه محاسبه موردنظر سازمان ذيربط
- امكان تعريف انواع وامها و اعمال كنترلهاي لازم جهت بازپرداخت اقساط آن
- امكان تعريف و محاسبه پرداخت عيدي با امكان تعريف پارامترهاي مرتبط با آن
- امكان تعريف و محاسبه پرداخت ذخيره مرخصي كاركنان با توجه به مقررات داخل سازمان
- امكان تعريف انواع بيمه¬ها مرتبط با سازمانهاي بيمه¬اي مختلف با نحوه كسر قابل تعريف و با درصدهاي متفاوت
- امكان تعريف انواع ذخاير سنوات منطبق با مقررات داخلي سازمان و محاسبه و پرداخت آنها
- امكان اعمال انواع پرداختهاي بين ماه در سيستم و محاسبه و عمليات مرتبط با آنها
- امكان تعريف انواع جداول مالياتي با ماهيت پلكاني و يا درصدي
- امكان تعريف پارامترهاي موثر در محاسبه ماموريت پرسنل و محاسبه و پرداخت حق ماموريت آنها.
- امكان تعريف انواع پرداختهاي فوق¬العاده از قبيل بهره¬وري ، كارانه و ... كه محاسبه آنها بر پايه درصدي از احكام مختلف حقوقي پرسنل و امتيازاتي كه شخص در چهارچوب خاصي كسب نموده استوار است.
كليه تعاريف فوق الذكر و نيز جداول عمومي مورد استفاده در اين سيستم از قبيل حوزه¬هاي مالياتي و بيمه¬اي ، قسمتهاي اداري سازمان ، سمتها ، حسابهاي بانكي ، استانها و شهرهاي كشور و ... به صورت جداول پايه¬اي (Baseinfo) طراحي گرديده كه مي¬تواند مورد دسترسي و استفاده سيستمهاي ديگر قرار گيرد.
طراحي و نيز ساخت اين سيستم با به كارگيري ابزارهاي مرتبط با سكوي نرم¬افزاري جديد انجام گرديده است.
در اين راهنما شماره هر بند با شماره مرحله ، فعاليت و زيرفعاليت مربوطه در سيستم ، هماهنگ گرديده است و نيز مطالب اصلي و اطلاعات وابسته به آن ، به ترتيب با علائم زير آغاز گرديده است.
* فصل اول
مشخصات سيستم
واژه¬هاي فني
* سيستم (System) :
سيستم مجموعه¬اي از اطلاعات و عناصر بهم پيوسته است كه در ارتباط با يك موضوع خاص انجام مي-شود و در اين راهنما منظور سيستم مكانيزه عرضه شده توسط شركت خدمات ماشيني تأمين مي¬باشد. منو : فهرست عملياتي است كه بر روي صفحه نمايش ظاهر شده و استفاده كننده با انتخاب فعاليت موردنظر دستور اجراي آنرا به سيستم مي¬دهد.
انتخاب : يك كار يا يك حالت پيش¬بيني شده در فهرست عمليات مي¬باشد. معمولاً انتخاب با استفاده از ماوس انجام مي¬شود.
فيلد : اطلاعات پايگاههاي سيستم از طريق فيلد روي صفحات نمايش منعكس مي¬شوند و بالعكس. اين فيلد در منوها ، روي ستوني از اطلاعات نمايش داده مي¬شود.
ركورد : يك رديف از فيلدها (ستونهايي از اطلاعات) مي¬باشد.
آيكن : كليدهاي عملياتي كه با تصوير خاصي نمايش داده مي¬شوند. گفتني است با حركت اشاره¬گر روي آيكن¬ها ، شرح مربوطه نمايش داده مي¬شود.
مرحله : منظور هر يك از عمليات اصلي سيستم مي¬باشد كه مي¬تواند شامل چند فعاليت باشد. مانند پرسنلي [ ... ].
فعاليت : منظور هر يك از عمليات مستقل داخل يك مرحله است كه مي¬تواند شامل چندين زيرفعاليت باشد.
- هر فعاليت از 5 قسمت تشكيل شده 1) نوار ابزار ، 2)فيلتر ، 3) ليست جدول ، 4) اطلاعات و سوابق ، 5) كليدهاي عملياتي) :
1- نوار ابزار :
اضافه كردن ركورد جديد Ctrl+N = ايجاد فرم جديد مانند كليد عملياتي جديد عمل مي¬كند.
اصلاح كردن ركورد Ctrl+E = اصلاح ركورد مانند كليد عملياتي اصلاح عمل مي¬كند.
حذف ركود Ctrl+E = حذف ركورد مشخص شده مانند كليد عملياتي حذف عمل مي¬كند.
اعمال تغييرات F5 = انجام تغييرات بعد از ورود اطلاعات
* تذكر : بهنگام استفاده از ابزار فوق پيغام "ركورد موجود حذف شود؟" مشاهده مي¬گردد.
حذف تمامي پارامترها Ctrl+A = كل اطلاعات تعيين شده را بطور يكجا حذف مي¬نمايد.
تنظيمات = فرم زير را جهت تغييرات فعالي مي¬نمايد.
..................

تحقیقهای مشابه
پروژه مالی حسابداری طرح اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي
175 صفحه - 54000 تومان
پروژه طرح اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي - سیستم حقوق و دستمزد همراه با فرمها
192 صفحه - 54000 تومان
طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
32 صفحه - 15000 تومان
امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
81 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
اصول و مفروضات حسابداری پروژه مالی حسابداری
76 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
95 صفحه - 36000 تومان
پروژه حسابداری- پروژه مالی با عنوان بانکداری اسلامی
62 صفحه - 27000 تومان
lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
80 صفحه - 45000 تومان
lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
50 صفحه - 30000 تومان
حسابداری منابع انسانی و انواع کاربردهایش - پروژه مالی
33 صفحه - 12000 تومان
تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه حسابداری تراز آزمایشی و سود و زبان بصورت اکسل excell
2 صفحه - 15000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 30000 تومان
کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
58 صفحه - 36000 تومان
مفروضات و اصول حسابداری پروژه مالی
51 صفحه - 21000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
84 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
79 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری برآورد توان مالی خانوارهای شهری
110 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
50 صفحه - 27000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
65 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
29 صفحه - 18000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی نظام کد گذاری کالاها
41 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تجزیه و تحلیل حسابداری در اداره بهزیستی
62 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته مالی حسابداری شرکتهای پیمانکاری همراه با فرم ها و جدول
34 صفحه - 27000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری راه های افزایش سرمایه مالی در بانکها
110 صفحه - 48000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 2 وجوه نقد
37 صفحه - 18000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 9
37 صفحه - 18000 تومان
پروژه مالی بررسی حسابداری در موسسات دولتی
31 صفحه - 21000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
55 صفحه - 30000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
82 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد در کارخانه پارس قزوین
93 صفحه - 42000 تومان
پروژه مالی حسابداری پیمانکاری ساختمان
48 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی سیستم حسابداری پیمانکاری شرکت های ساختمانی
84 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
65 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری برسی هموار سازی سود
114 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مرابحه. یک ابزار مالی و سرمایه¬گذاری اسلامی و چالش¬های آن در مقابل استانداردهای حسابداری بین¬المللی 11
12 صفحه - 36000 تومان
پروژه مالی حسابداری دفاتر روزنامه معین کل شرکت کالای پزشکی شیراز
12 صفحه - 9000 تومان
پروژه مالی حسابداری سود و مدیریت سود و موارد مربوطه
57 صفحه - 21000 تومان
پروژه مالی حسابداری کمیته امداد امام خمینی(ره) ماسال
127 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - طرح یک مدل امتیازدهی متوازن در مورد شناسایی تعدادی از معیارهای مالی یا غیرمالی13
20 صفحه - 21000 تومان
پروژه حسابداری اتوماسيون سيستمهاي منابع انساني و مالي سیستم حقوق و دستمزد
175 صفحه - 60000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در سازمان تعاون روستایی
31 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
97 صفحه - 30000 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری در سازمان بیمه تامین اجتماعی
121 صفحه - 45000 تومان
کارآموزی حسابداری پیمانکاری سازمان آب و فاضلاب
43 صفحه - 30000 تومان
کارآموزی حسابداری پیمانکاری سازمان آب و فاضلاب
43 صفحه - 24000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007