موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : قاچاق بین المللی مواد مخدر
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
قاچاق بین المللی مواد مخدر
تعداد صفحه :
33
قیمت :
7500 تومان

عنوان
بخش اول
مقدمه
تعریف لغوی مواد مخدر
تعریف تحلیلی مواد مخدر
قاچاق بين المللي موادمخدر
راهكارهاي تشريك مساعي بين المللي
بخش دوم
پدیده مواد مخدر تهدید کننده امنیت ملی کشورهاست.
1- عامل فراگیری
2- عامل تداوم
3- نفوذپذیر بودن مرزها
4- عامل اقتصادی
راهکارها
بخش سوم
درآمدی بر قاچاق مواد مخدر
بسترهای گرایش به قاچاق مواد مخدر
رویکردهای مبارزه با مواد مخدر
چه باید کرد
بخش چهارم
نتیجه گیری
خلاصه نویسی
منابع:
مقدمه
تاريخچه اقدامات و همكاريهاي بين المللي از سال 1909 تاكنون مويد اين واقعيت است كه اين پديده با فراز و نشيب هاي ملي ، منطقه اي و بين المللي آن ، همه كشورها اعم از پيشرفته و درحال توسعه را آسيب پذير كرده و زيان بار بودن سوء مصرف موادمخدر از نظر علمي و تجربي غيرقابل ترديد است. هم اكنون نيز تلاشهاي بين المللي با هدف كاهش و كنترل موادمخدر و مبارزه با سوء مصرف و قاچاق بين المللي موادمخدر در سطح ملي ، منطقه اي و بين المللي در دستور كار سازمان ملل متحد و دولت ها قرار گرفته و ارتقاء سطح اين همكاريها، با تكيه بر مشتركات و منافع متقابل كشورها و منافع بين المللي و براساس كنوانسيونهاي موادمخدر، مي تواند مبناي واحدي را براي مقابله با پديده موادمخدر در جهان و قاچاق بين الملل آن اتخاذ كرد. چرا كه بدون همكاريهاي بين المللي ، كشورها در سطح ملي نمي توانند با اين پديده به مقابله برخيزند و نمونه آن جمهوري اسلامي ايران است كه بيش از 20 سال مبارزه با موادمخدر كه در بعضي از سالها همراه با شدت و جديد بوده ره آوردي جز ضرر و زيان و هزينه هاي مادي و انساني در پي نداشته است و مسئولين در سطوح مختلف به اين مهم اذعان داشته اند. تهديد امنيت و حاكميت كشورها و تهديد بنيادهاي اساسي جامعه و پيچيدگي و سازمان يافته شدن جرم موادمخدر و قاچاق بين المللي آن ، عواملي است كه براي مهار و كاهش و مقابله با پديده موادمخدر، همكاريهاي بين المللي را اجتناب ناپذير كرده است. همكاري به عنوان استراتژي موثر پديده موادمخدر از يك نگاه مسئله داخلي كشورها مي باشد و تجارت پر سودي است كه قوانين مرزي و جغرافيايي كشورها را نقض كرده است و از نگاه ديگر قاچاق بين المللي موادمخدر، بليه اي است براي تمام جهان و تجارت بين الملل موادمخدر پس از قاچاق سلاح يكي از پرسودترين معاملات جهاني است. كارتلهاي موادمخدر، قاچاقچيان بين الملل ، باندها و گروههاي سازمان يافته ، و پيوند پيچيده و گسترده جرايم موادمخدر و گروههاي سازمان يافته ، بصورت پيوسته و متحد يك مشكل و مسئله جهاني را بوجود آورده اند. و مبارزه با آن مستلزم همكاريهاي بين المللي كليه كشورها و سازمانهاي بين المللي است. تجهيز قاچاقچيان بين المللي به انواع پيشرفته وسايل ارتباطي ، انواه سلاحهاي سبك و نيمه سنگين ، هواپيما و سيستم هاي مجهز و قوي راديويي، باندها و كارتلهاي بين المللي قاچاق موادمخدر را به سازمانهاي اطلاعاتي تبديل كرده كه با استفاده از ابزار فني و بكارگيري عوامل داخلي با شيوه هاي اطلاعاتي و پليسي، حمل و نقل و ترانزيت موادمخدر را انجام مي دهند.
تعریف لغوی مواد مخدر
به تمامی تركیبات شیمیایی گفته می شود كه مصرف آنها باعث دگرگونی در سطح هوشیاری مغز شود. مثل حالت سرخوشی و لذت، خواب آلودگی و سستی ..................

تحقیقهای مشابه
قاچاق بین المللی مواد مخدر
33 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
3 صفحه - 9000 تومان
تنوع قرار دادهای بین المللی در صنعت نفت
44 صفحه - 12000 تومان
تالاب بین المللی امیر کلایه
18 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری بین المللی پژوهش های مالیan international review of sponsorship research - extension and update
2 صفحه - 6000 تومان
دعوای بین المللی ایران و عراق
14 صفحه - 6000 تومان
حسابداری بین المللی (پاور پوینت)
50 صفحه - 18000 تومان
حسابداری بین المللی فایل بصورت پاورپوینت
50 صفحه - 16500 تومان
دعوای بین المللی ایران و عراق
21 صفحه - 7500 تومان
معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
41 صفحه - 13500 تومان
معرفی داور بین المللی فوتبال کولینا
6 صفحه - 4500 تومان
معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
41 صفحه - 12000 تومان
آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی زمینه های شکل گیری ساختار و اهداف
14 صفحه - 6000 تومان
بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
32 صفحه - 12000 تومان
بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
31 صفحه - 18000 تومان
بحران انرژی نفت و تشکیل آژانس های بین المللی انرژی
21 صفحه - 9000 تومان
دادرسی کیفری دادگاه بین المللی کیفری
47 صفحه - 15000 تومان
علم ارتباطات حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
25 صفحه - 15000 تومان
بازاریابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با ایران
31 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - هجدهمین کنفرانس تخصصی بین المللی ساختارهای فولادسرد 20
16 صفحه - 48000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - قیمت و کیفیت در جهانگردی بین المللی 23
14 صفحه - 42000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38
30 صفحه - 90000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و انحراف شرکت بین المللی 22
10 صفحه - 30000 تومان
تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
22 صفحه - 12000 تومان
پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
42 صفحه - 24000 تومان
تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
65 صفحه - 45000 تومان
حقوق بین المللی هوایی
19 صفحه - 15000 تومان
فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
55 صفحه - 30000 تومان
فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
55 صفحه - 15000 تومان
خدمات تلفن بین المللی اینترنتی VOIP
40 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مجله بین المللی مهندسی مکانیک برنامه¬های کامپیوتری 18
7 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حل مسئله ریاضیاتی :چشم انداز های بین المللی در آموزش ریاضیات 45
25 صفحه - 75000 تومان
جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
40 صفحه - 18000 تومان
مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر اعمال نهضت های شورشی
27 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ارائه صورتهای مالی بین المللی استاندارد شماره 1
74 صفحه - 36000 تومان
سازمان دیوان بین المللی دادگـستری لاهه
28 صفحه - 7500 تومان
سیستم بین المللی استاندارد واحد ها SI
6 صفحه - 4500 تومان
قراردادهای بین المللی تحت نظام « تعارض قوانین» کشورهای انگلستان و ژاپن
29 صفحه - 9000 تومان
مسئولیت خسارات وارده بر اشخاص و کالا در حمل و نقل بین المللی هوائی جقوقی
45 صفحه - 21000 تومان
ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
36 صفحه - 18000 تومان
مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
36 صفحه - 18000 تومان
ifrs تاثیر استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی در صورت های مالی
39 صفحه - 15000 تومان
آشنایی با مواد مخدر و نحوه اعتیاد همراه با مصاحبه با افراد معتاد
18 صفحه - 7500 تومان
اعتیاد و اثر مواد مخدر بر دستگاه عصبی مرکزی
20 صفحه - 9000 تومان
مصوبات مواد مخدر در کشور های اروپایی- آلمان
30 صفحه - 15000 تومان
اعتیاد و اثر مواد مخدر بر دستگاه عصبی مرکزی
21 صفحه - 10500 تومان
مبارزه با مواد مخدر در افغانستان
13 صفحه - 6000 تومان
قوانین انواع مواد مخدر ومجازاتهای ان
33 صفحه - 15000 تومان
قوانین انواع مواد مخدر ومجازاتهای ان
33 صفحه - 10500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007