موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

عنوان سفارش :
تعداد صفحه :
قیمت :
تومان
 • فهرست مطالب
 • اخلاق چيست؟

  علم اخلاق

  وظيفه ی اخلاقی چيست؟

  وظيفه اخلاقی انسان در برابر خدا

 • منابع
 • اخلاق چيست؟
 • شما وقتی که دست کوری را می گیرید و او را از یک طرف خیابان به طرف دیگر میبرید خوشحال نمی شود؟اگر بچه ای را که توی کوچه دیدید که مادرش را گم کرده و می گرید و دستش را گرفتید واو را به مادرش سپردید خیلی دلتان شاد نمی شود؟ چرا!آیا می دانید برای چه؟ آن کور و یا این مادر به شما کمکی نکرده اند،برای شما آبرو و احترامی به دست نیاورده اند؛پس چرا اینقدر خوشحالید؟

  شما وقتی پولدار میشوید،خوشحال میگردید؛زیرا در روح شما یک نیرویی هست که دوستدار پول است .وقتی هم که می بینید همه از شما صحبت می کنند و تعریفتان می نمایند باز خوشحال می شوید؛برای اینکه یک نیروی دیگری هم در شما هست که نامجویی و جاه طلبی نام دارد اما وقتی به آن کور و یا مادر گم کرده فرزند کمک کردید نه کسی می بیند که از شما تعریف کند ونه پولی گیرتان می آید، پس نیروی پول دوستی و یا جاه طلبی شما را از این کار خوشحال نکرده است و این این نیروی دیگری است که در شما وجود داردکه از این گونه کارهای نیک خوشحالتاشن می سازد و همیشه شما را وادار می کند که دست به این جور کارها بزنید واز کردار زشت وگفتار ناپسند پرهیز نمایید.این نیرو،نیروی اخلاق یا وجدان نام دارد.پس نیروی اخلاق نیرویی است که شما را به کارهای نیک واذار می کند واز کارهای بد بیزارتان می سازد.

 • علم اخلاق
 • اگر کسی بگوید من دوست دارم کار نیک بکنم و از انجام دادن بدی ها بیزارم اما نمی دانم چه کارهایی نیک است و باید کرد و چه کارهایی بد است و نباید انجام دادف این شخص نیرویی اخلاقی یا وجدان دارد.اما چیز دیگری کم دارد وآن علم اخلاق است .علم اخلاق برا شما شرح می دهد که چه کارهایی را باید کرد واز چه چیز هایی اید پرهیز نمود.پس می توان گفت علم اخلاقی علمی است که بدی ها و خوبی ها را به ما می شناساند.

 • وظيفه ی اخلاقی چيست؟
 • علم اخلاق را گفتیم علمی است که به ما می گوید چه کارهایی را بکنید و چه کارهایی را نباید بکنید؛ یعنی وظیفه شما است که به مردم نیکی بکنید و به پدر و مادر و آموزگار خود احترام بگذارید و در راه میهن و خوشبختی مردم مملکت بکوشید وفداکاریکنید و همچنین وظیفه دارید که از بدی ها مثل دزدی و بدگویی وبی ادبی و خیانت به مردم ،تنبلی و مانند آنها دور باشید . پس وظیفه یا تکلیف اخلاقی آن است که شما را مجبور می کند که هرچه علم اخلاق می گوید به آن رفتار کنید . چه کسی شما را مجبور می کند ؟اگر مرد زورمندی باشد با شلاق وچوب شما را وادار می کند که کاری هر چند خوب باشد انجام دهید،شما باز هم آزرده می شوید واوقاتتان تلخ می شود اما در اخلاق تنها وجدان شما است که مجبورتان می کند کار نیک را اگر به ضرر شما هم باشد بکنید و با آن که مجبور هستید و ضرر هم می بینید ، باز از انجام دادنش لذت می برید. وقتی مریض فقیری را می بینید،وجدان،شما را مجبور کرده است که کار نیک را انجام دهید . علم اخلاق به شما می گوید به دکتر بردن و دوا خریدن برای این بیمار کار نیک است و وظیفه اخلاقی شما را وادار می کند که بروید واز پول خود بدون اینکه انتظار مزدی از کسی داشته باشید او را معاجه نمایید .

 • وظيفه اخلاقی انسان در برابر خدا
 • از چندین هزار سال پیش که بشر در کوه ها وجنگل ها مانند جانوران زندگی می کرده است با خدا آشنا بوده ؛یعنی همان طور که از صبح تا شب به دنبال غذای خود از درخت ها بالا می رفت وبا جانوران ضعیف تر از خود در می افتاد ،مدتی از وقت خود را هم به روی کوه های بلندمی رفت و به پرستش خدای خود می پرداخت.

  بنابرین می توان گفت که احتیاجات اصلی انسان از همان آغاز زندگی اش عبارت بوده از غذا،جا،خدا و همسر ولی چون فکر بشر هنوز چندان پیشرفت نکرده بود ،همان طور که غذا و جا و لباسی که داشت به خوبی حالا نبوده است،خدایی که می پرستسد مانند آن خدایی که امروز ما می پرستیم نبوده . گاهی روی نادانی،ستاره و خورشید و مرده وآتش و آب را می پرستیدند و گاهی برای خودشان از خرما و چوب وسنگ و طلا و نقره بتی درست می کرده وآن را خدای خود می شمردند.اما انسان امروز به خدای واقعی پی برده است و برای خود وظیفه هایی نسبت به او قرار داده است که هر کسی که دارای نیروی اخلاقی می باشد باید آن را انجام دهد .

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2023 - 2007