دوشنبه 17 فروردین 1399
بازدید امروز : 5948 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : کار حقوق اماره تصرف و سند مالکیت
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
کار حقوق اماره تصرف و سند مالکیت
تعداد صفحه :
55
قیمت :
8000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
چکیده
مقدمه
مفهوم و کلیات اماره تصرف
مبحث نخست – مفهوم
کلیات
گفتار نخست – نحوۀ کاشفیت ید
گفتار دوم – اماره بودن ید
گفتار سوم – اماره ید در قانون مدنی
گفتار چهارم – موارد تحقق ید
شرایط اعتبار اماره تصرف
توان اثباتی اماره تصرف
ادله حجیت قاعدۀ ید (اماره)
مبحث نخست – بنای عقلاء
مبحث دوم – اجماع فقها
مبحث سوم – عسر و حرج
مبحث چهارم – امضاء شارع
مبحث پنجم – اخبار و احادیث
میزان دلالت قاعدۀ ید (اماره تصرف) و تعارض
مبحث نخست – میزان دلالت قاعده
گفتار نخست – قاعدۀ ید و منافع
گفتار دوم – قاعدۀ ید و وقفیّت
گفتار سوم – حجیت ید برای ذوالید
تعداد ایادی بر مال مشترک
مبحث دوم – تعارض قاعدۀ ید با استصحاب و بیّنه
گفتار نخست – تعارض اماره تصرف با استصحاب
گفتار دوم – تعارض قاعدۀ ید و بیّنه
نتیجه¬گیری
منابع
  چکیده
در فقه و حقوق قواعد گوناگون و متنوعی وجود دارد که اختصاص به مورد معیّن ندارد ؛ برخی از آنها فقط قاعده¬ای فقهی است و بعضی ، هم در فقه و هم در حقوق استناد و استعمال می¬شود. از قواعد معتبر و معروف فقه و حقوق ، قاعدۀ ید می¬باشد که از آن ، به امارۀ تصرف ، امارۀ ید ، قاعدۀ تصرف ، ید و غیره ، اسم برده شده است. اهمیت این قاعدۀ و کاربرد وسیع آن موجب گردیده است که معمولاً فقیهان و حقوق¬دانان در اظهارات و نوشته¬های خود به این قاعده اشاره می¬کنند و در مقام تنازع و اختلاف ، به عنوان دلیل مالکیت (حتی مردم عادی هم) به آن استناد می-نمایند.
دربارۀ زمان پیدایش اماره تصرف ، در مفهوم کلی ، ممکن است مأخذ مسلّمی وجود نداشته باشد و از مبتکر خاصی برای این قاعده نام نبرند. اما ، با حدس و گمان بلکه ظن قوی می¬توان ،
هنگام ایجاد و استناد به این قاعده را به زمان آفرینش انسان در این جهان خاکی (و یا حتی پاره¬ای از موجودات دیگر) گره زد ؛ به روزگاری که آن انسان اولیه (یا مخلوق دیگر) ، خود را مالک شیئی می¬دانست که در دستهایش قرار داشت. اما آرام آرام زندگی آدمی دگرگون شد و نیازهای او افزون¬تر و پیچیده¬تر گردید ، در این مرحله ، مفهوم ید از دست و چنگ فراتر رفت و اشیاء بزرگ و امور اعتباری را نیز دربرگرفت تا سرانجام به تمدن امروزی رسید که انسان گوشه چشمی به مالکیت در کرات دیگر دارد.انگیزه انتخاب این موضوع ، کاربرد علمی ، وسیع و تااندازه¬ای همیشگی آن است که تحقیق پیرامون آن را بر هر طالب علم حقوق لازم می¬کند و فراگیری بهتر و یادآوری احکام آن موجب می¬شود ، به رابطۀ ملموس فرد بر شئ و تعلق آن به شخص ، بیشتر آگاه شویم و هرگاه اختلاف و تردیدی در حدود و شمول این قاعده پیش آمد ، به کمک مستندات و احکام این اماره ، آنها را رفع نماییم.
مقدمه:
اماره در لغت به معنی علامت، نشان و نشانه است و جمع آن امارات است در اصطلاح، اماره عبارت است از هر چیزی که اولاً جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد، مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شیء مورد تصرف می‌کند. ثانیاً کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد، مانند تصرف. ثالثاً قانونگذار کاشف مزبور را مورد توجه قرار داده و آن را وسیله اثبات قرار دهد. امارات در علم حقوق از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند، به طوری که به موجب بند 4ماده 1258 قانون مدنی امارات از ادله اثبات دعوا شمرده‌ شده‌اند. و همچنین به موجب ماده 1321 قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.در اصطلاح حقوقی تصرف عبارت است از دخالت و تصمیم گیری مالکانه نسبت به امور و اموال، که دو نوع تصرف حقوقی و عادی تقسیم می‌شود. تصرفات حقوقی به اقدام به یک عمل حقوقی مانند بیع نسبت به مالی معین می‌گویند و برای آن اهلیت لازم است به خلاف تصرفات عادی که اهلیت لازم ندارد.
البته قانون مدنی تصرف را تعریف نکرده و تمییز آن را بر عهده عرف نهاده است، اما با توجه به آثار حقوقی تصرف و مبانی آیین دادرسی مدنی می‌توان تصرف را از این لحاظ که دلیل مالکیت قرار می‌گیرد، چنین تعریف نمود: «تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد.» بنابراین باید عرف متصرف را به عنوان صاحب حق و مالک، بر مال مستولی بداند تصرف دارای دو رکن است: یکی مادی و آن سلطه و اقتدار خارجی است و دیگری معنوی و روحی یعنی تصور داشتن حق نسبت به آن، به ویژه حق مالکیت. وقتی که متصرف دو رکن مادی و معنوی تصرف را در اختیار داشته باشد، تصرف او تکمیل شده و ممکن است تحت شرایطی به کامل ترین حقوق یعنی حق مالکیت تبدیل شود.
..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2020 - 2007