موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : گزارش کار آموزی در اداره بازرگانی کل استان گیلان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
گزارش کار آموزی در اداره بازرگانی کل استان گیلان
تعداد صفحه :
70
قیمت :
30000 تومان

مقدمه:
اداره بازرگاني گیلان به عنوان بخش واسطه كه جريان را تسهيل و محصولات توليدي را به مصرف كنندگان مي دهد و در حقيقت بازرگاني پيوند دهنده بخشهاي اقتصادي و راهبردي در اقتصاد كلان جامعه است بازرگاني در ابعاد وسيع خود و در مفهوم جامع به كليه اقدامات و سياستهايي اطلاق مي شود كه اهداف ايجاد تعادل و توازن در عرضه و تقاضا ، تغيير قيمتها و تامين نيازهاي ضروري اغشاي مختلف جامعه و امور مربوط به تجارت خارجي منتهي مي شود به عبارت ديگر توانايي هاي اقتصادي به واسطه بازرگاني در دو سطح بازرگاني داخلي و خارجي جريان مي يابد و اين بخش ارتباط بهينه ميان عرضه و تقاضا برقرار مي سازد و در اين بين فعاليت بخش بازرگاني مطلوبترين شيوه در ميان عرضه و تقاضا مي باشد . و در ماموريتهاي جديد از سوي وزارت محترم بازرگاني برقراري ارتباط متقابل و هماهنگ ميان بخش بازرگاني و ميزان توليدي جامعه و استفاده از امكانات جهت رشد اقتصادي ، اشتغال مولد و حمايت منتقي ار توليدات داخلي توجه خاصي شده و تاكيد گرديده كه نارسايي ها و ناتوانايي هاي نظام توليدي مشخص و با بكارگيري روشهاي مناسب موجب استفاده از پتانسيل ها گرديده و افزايش توليد و توسعه صادرات غيرنفتي به طريق ممكن ميسر گرديد .
مجموعه بازرگاني به عنوان بخش واسط و پيوند دهنده بخش هاي مختلف اقتصادي استان تمامي اقداماتي را كه براي بازار عرضه وتقاضا ، تعديل و تثبيت قيمت ها و تامين نيازهاي عامه و امور صادرات و واردات به انجام ميرسد را در بر ميگيرد . فعاليت هاي سازمان بازرگاني گیلان با تأسي از سياست و راهبردهاي كلان اقتصادي كشور حتي تا چند سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي نگاه به درون را داشت ، اين موضوع بويژه در خلال جنگ تحميلي كه براي تامين مايحتاج عمومي حجم عظيمي از كالاهاي وارداتي يارانه اي داخل شبكه توزيع استاني قرار مي گرفت به چشم مي خورد.
سازمان بخش بازرگانی بعنوان بخش واسط و پیوند دهنده بخشهای اقتصادی کشور از اهمیت کلیدی و راهبردی در اقتصاد کلان جامعه ، برخوردار است ، بخش بازرگانی در ابعاد وسیع خود و در مفهوم جامع به کلیه اقدامات و سیاست هائی اطلاق می شود که با هدف ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای کل ، تعدیل قیمت ها و تامین نیازهای احاد جامعه و امور مربوط به تعادل در تجارت خارجی منتهی می شود . در تبیین بخش بازرگانی از زاویه های دیگر می توان عنوان نمود که توانائیهای اقتصادی هر جامعه در قالب سنخیت و کمیت کالاها و خدمات خلق شده از طریق حیطه فعالیت های بخش بازرگانی در عرضه داخلی و خارجی منعکس می شود و تنها این بخش است که قادر است مطلوب ترین شیوه ارتباط میان عرضه و تقاضا را در سطح جامعه برقرار نماید .
یکی از مهمترین مواردی که در ماموریت های جدید این بخش مورد توجه واقع شده است . برقراری ارتباط متقابل و هماهنگ میان بخش بازرگانی و نظام تولیدی و استفاده از امکانات بازرگانی کشور در جهت رشد اقتصادی ، اشتغال مولد و حمایت منطقی از تولیدات داخلی می باشد . بعبارت دیگر سه مقوله تولید ، واردات و صادرات باید به صورت یک مجموعه مرتبط و در قالب رفتاری هماهنگ و هم جهت سازماندهی شوند . چنین پیوندی ضمن اینکه نارسائیها و نیز توانائیهای نظام تولید را مشخص می سازد ، سبب میگردد تا پتانسیل های بخش تولید از طریق توسعه صادرات افزایش یابد . مضافاً اینکه به کمک واردات نیز می توان حمایت های منطقی و جهت دار را از فعالیت های تولیدی بعمل آورد . در سالهای گذشته با اتخاذ تدابیر و سیاست های تشویقی درامر توسعه صادرات غیر نفتی نسبت به امکان تامین نهاده های تولیدی وارداتی و نیز تامین کالاهای اساسی با حداقل امکانات و بهره برداری ازمنابع ارزی کشور ، برنامه ریزی و کنترل و هدایت و نوین سازی بخش بازرگانی ، گام های موثری را برداشته شده است .
با عنايت به موارد ذكر شده در برنامه 5 ساله سوم بازرگاني به رغم انجام وظايف خود ملزم به گزارش مزيتهاي نسبي و با قابليتهاي شهرستان بوده كه به مدنظر قرار دادن اهداف دولت و اثرپذيري از ديگر بخشهاي در ساير بخشها نيز ميسر بوده و با انجام كارهاي كارشناسي شده مسير توليد را به طرف صادرات هدايت نمود . و از جمله وظيفه اداره نظارت بركالا وخدمات: اجراي كليه دستورالعملهاي وبخشنامه هاي وزارت متبوع وسازمان مركزي درزمينه نظارت بر قيمت،‌كيفيت وعرضه كالاها و خدمات درسطح استان برنامه ريزي جامع جهت نظارت بر توزيع ، كيفيت ، قيمت وعوامل ديگر مربوط به كالاها وخدمات درچارچوب سياستها،خط مشي ها ودستورالعملهاي مربوط شناسايي كامل واحدهاي توليدي كالاهاي تحت بررسي ونظارت بر عملكرد اينگونه واحدها ازنظر توليد، توزيع ، قيمت و جنبه هاي گوناگون خدمات ارائه شده جمع آوري اطلاعات وآمار به طور مستمر از وضعيت واحدهاي توليدي، توزيعي وخدماتي و بررسي چگونگي عملكرد آنها .
بررسي مسايل ومشكلات واحدهاي توليدي، توزيعي وخدماتي و ارائه پيشنهادهاي سازنده به منظور بهبود خدمات رساني به مصرف كنندگان وانعكاس آن به مقامات ذي صلاح ، تهيه وتنظيم گزارشهاي تحليلي و كارشناسي به صورت نوبه اي وموردي از وضعيت كالا وخدمات تحت نظارت و نحوه ارائه خدمات وتوليد و توزيع كالا وانعكاس آن به مراجع ذيربط . سازماندهي وهدايت مناسب گروههاي كالايي وخدماتي متناسب با دستورالعملها وبخشنامه هاي مربوط ونظارت بر عملكرد آنها به منظور اطمينان از حسن انجام وظايف محوله .
پروژه ها و برنامه های در دست اجرا
 ثبت آماری كالاهای صادراتی و وارداتی در فرمهای مخصوص در شهرستان و ثبت سفارش كالا در مركز استان .
 رسیدگی به تقاضای تجار ، بازاریان ، و پیله وران در زمینه بازاریابی كالاهای تولیدی و مورد عرضه خود به منظور حضور در شمال عراق .
 رسیدگی به درخواست متقاضیان صدور كارت پیله وری و كارت بازرگانی خارجی به منظور فراهم نمودن فعالیت های تجاری .
 صدور پروانه كسب صنفی برای خانواده معظم شهدا ، جانبازان و ایثارگران بر اساس معرفی نامه از نهاد مربوطه . ..................

تحقیقهای مشابه
گزارش کار آموزی در اداره بازرگانی کل استان گیلان
70 صفحه - 30000 تومان
گزارش کار آموزی در اداره بازرگانی کل استان گیلان قسمت حسابداری
73 صفحه - 27000 تومان
پروژه کارآموزی در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
22 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی - تلفن - مکان اداره مخابرات استان گیلان
63 صفحه - 24000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
52 صفحه - 36000 تومان
پروژه گزارش کارآموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
60 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در ایران خودرو گزارش عیب و تعمیر ماشینها
35 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 30000 تومان
گزارش کاراموزی در اداره مخابرات رودبار
21 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی بررسی سیتم حسابداری
44 صفحه - 21000 تومان
پروژه کارآموزی در اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
26 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره دارایی
50 صفحه - 24000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی کارآموزی در اداره پست آستانه
38 صفحه - 24000 تومان
گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
32 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی در سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری استان گیلان
36 صفحه - 18000 تومان
گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
12 صفحه - 9000 تومان
گزارش کارآموزی درشرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
20 صفحه - 12000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان امور تدارکات و قراردادها
29 صفحه - 21000 تومان
مراحـل اجـرای یـک سـاخـتمـان کاراموزی ساختمان بتنی در گیلان رشت
36 صفحه - 12000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
47 صفحه - 24000 تومان
بررسی تأثیرات فعالیتهای فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
4 صفحه - 3000 تومان
معرفی کلی اداره کل ارشاد اسلامی رشت
9 صفحه - 6000 تومان
پروژه کار آموزی در اداره کل امور مالیاتی رشته مدیریت صنعتی
55 صفحه - 21000 تومان
کاراموزی اداره کل میراث فرهنگی بخش انبار
23 صفحه - 15000 تومان
کارآموزی در واحد مالی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
72 صفحه - 24000 تومان
رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
64 صفحه - 24000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
62 صفحه - 60000 تومان
پروژه مهندسی نرم افزار شرح مختصر فعالیت های سیستم یک شرکت فروش کامپیوتر به همراه نمودار و دیاگرام
42 صفحه - 21000 تومان
گزارش کار آموزی تلفن - مکان اداره مخابرات استان گیلان
42 صفحه - 21000 تومان
روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان فارس
11 صفحه - 7500 تومان
کارآموزی اداره برق استان گیلان بخش حسابداری
51 صفحه - 30000 تومان
کارآموزی حسابداری اداره فنی و حرفه ای استان گیلان
37 صفحه - 21000 تومان
کار آموزی در اداره برق استان گیلان
16 صفحه - 7500 تومان
سیمای عمومی استان گیلان - جغرافی - اقلیمی - آب و هوا و ...
95 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
94 صفحه - 45000 تومان
آمار دامپروری استان گیلان و سنگر فایل به صورت پاورپوینت
16 صفحه - 7500 تومان
تقسیم بندی استان گیلان و بررسی مشارکت سیاسی مردم گیلان بعد از انقلاب
15 صفحه - 7500 تومان
ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی محدوده آستانه- کوچصفهان در استان گیلان و بررسی تاثیر کیفیت آب رودخانه
10 صفحه - 6000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی میزان بارش استان گیلان از سال 86 تا 89
9 صفحه - 18000 تومان
اعیاد و جشنهای باستانی استان گیلان چه تاثیری در گردشگری ایران دارد فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 12000 تومان
کارآموزی در سازمان همیاری استان گیلان بخش انبار
54 صفحه - 24000 تومان
کاراموزی جمعیت هلال احمر استان گیلان رشته کامپیوتر
16 صفحه - 15000 تومان
پروژه مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی استان گیلان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
91 صفحه - 60000 تومان
تخصص گرایی در منطقه استان گیلان درس سمینار
57 صفحه - 36000 تومان
بررسی آلودگی آبهاي ساحلی دریاي خزر با بررسی سواحل استان گیلان پاورپوینت
28 صفحه - 9000 تومان
مدیریت دبستان پسرانه استان گیلان ناحیه دو رشت سال تحصیلی 90-91
36 صفحه - 10500 تومان
بررسی عوامل موثر در بهینه سازی دفع ذباله در استان گیلان روش تحقیق
13 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007