شنبه 28 دی 1398
بازدید امروز : 1971 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان دبيرستاني نسبت به حجاب - پوشش اسلامی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
تعداد صفحه :
100
قیمت :
25000 تومان

فهرست مطالب
صفحه
عنوان
فصل اول : کلیات
مقدمه
بیان مسئله
لباس هرکس معرفت فرهنگ اوست
لباس هرکس معرفت شخصیت اوست
حجاب و فعالیت های اجتماعی
اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف کلی
هدف های جزئی
سوالات تحقیق
فرضیه
تعاریف عملیاتی
نگرش
ارزش
مد
پوشش مطلوب
حجاب
بد حجابی
سلامت روانی
فصل دوم : پیشینه تحقیق
مبانی نظری تحقیق
پیشینه تحقیق (ادبیات تحقیق)
چکیده
بی حجابی از عوامل افت تحصیلی و آموزشی
ابتذال در پوشش، جلوه ای از تهاجم فرهنگی و سبب فاصله گیری قشر جوان از فرهنگ و سنتهای خودی می گردد
حجاب تضمین کننده سلامت اخلاقی جامعه
نقش و تاثیر لباس (حجاب) در عبادات
حجاب و آرامش روانی
حجاب سبب استحکام پیوند خانوادگی
حجاب بدتراست که ارزش زن را بالا می برد
حجابی بدتر است که نشانه ی تقوا و فرمان خداوند باشد.
حجاب امانت خدا و حق الهی است
نقش حجاب در سلامت روانی زن
افزایش احساس خود ارزشمندی
پایبندی و اصول اخلاقی انسان
نظریات فمنیستی
نظریات فمنیستی مدرن
نظریات فمنیست های پست مدرن
دیدگاه فاطمه مدنیستی
دیدگاه همامودفر
دیدگاه اسلامی
آثار و تبعات رعایت حجاب
آثار فردی
آثار اجتماعی
آثار روانی- اجتماعی
چکیده
فصل سوم : روش تحقیق
جامعه آماری
تعداد نمونه
روش نمونه گیری
روش تحقیق
روش اجرای تحقیق
روشهای آماری بکار رفته
فصل چهارم : توصیف و تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل پنجم : نتیجه گیری
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات تحقیق
منابع و مآخذ
(پیوستها) (ضمائم)
پيشگفتار
از آنجايي كه هيچ باغباني را سرزنش نمي¬كنند كه چرا دور باغ خود حصار و پرچين كشيده است و چون باغ بي¬ديوار از آسيب مصون نيست و ميوه و محصولي براي باغبان نمي¬ماند. هيچ¬كس هم به نام آزادي ديوار خانه را برنمي¬دارد و شب درب حياطش را باز نمي¬گذارد ، چون خطر رخنه¬ي دزد جدي است.اميد است با كارهاي ريشه¬اي ، اقدامات اساسي و تلاشهاي چشمگيري در مورد موضوع حجاب پرداخته شود. ان شاءالله
  «مقدمه»
حجاب و به ديگر عبارت رعايت شئونات اسلامي از جمله مسائل و موضوعات مهم فرهنگي است كه در تمام اديان آسماني بدان توصيه و در مكاتب و انديشه¬هاي غير ديني نيز به فراخور از آن سخن بميان آمده است.
امروزه جامعه اسلامي با تأسف بسيار – شاهد بروز انديشه¬هاي ظاهر فريب ، تبليغي ، سياسي ، اجتماعي و ... توانائي فراوان ديگر ، تلاش در از هم¬گسستن اين اصل و باور اجتماعي دارند. ترديدي نيست كه بدحجابي زنان ، مردان نيز نه تنها ره¬آورد نوانديشي نبوده ، كه كانالي است كه منشور جاويدان اسلام كه گوياي جامعيّت اصول ارزشي انساني است ، حجاب و پوشيدگي را بعنوان دژي محكم در مواجهه با مفاسد ، انحرافات و بي¬بند و باري¬هاي اخلاقي و جنسي معرفي و مسلمانان را خصوصاً و جامعه ارزشي انساني را عموماً به اين مهم ترغيب و توصيه نموده است. شكر نيت كه بي-اقبالي و عدم رعايت اين اصول و ارزشهاي انساني در معاشرت¬هاي اجتماعي ، زمينه فروپاشي ارزشهاي انساني ، اجتماعي ، خانوادگي ، شخصيتي و ... دهها اصل ارزشي ديگر را فراهم خواهد آورد. حقيقتاً اسلام به عنوان جامعترين اديان آسماني ، اهتمام فراوان به امكانات بالقوه ارزشي در فرد و جامعه داشته و رهنمودهاي متقن و لازم را در اين خصوص بيان و با زبان مفسرين معصوم وحي گويا و آشكار ساخته است.
با اعتقاد آزادانديشان انديشمند ، توجه و عمل به اين منشور الهي مي¬تواند زمينه تكامل و وصول به كمالات الهي انسان را فراهم آورد.
جاي بسي تأسف است كه اكثريت قريب باتفاق بنگاههاي خبري اعم از خبرگذاري¬ها ، مطبوعات ، ماهواره¬ها و ... و كانونها و مؤسسات فرهنگي ، در اختيار اين طيف از شيادان و دشمنان فضيلت¬هاي انساني است كه براي برهم زدن اين بنيان ، از هيچ تلاشي فروگذار نمي¬كنند و در واقع ترديد ، شك و تعلّل در پوشش و حجاب اسلامي و دهها توجيه نابخردانه و ... ثمره اين انجمن ناميمون جهاني است و اين زنگ خطري است كه سالهاست بصدا درآمده و اين باور را زيرسؤال برده است.
قرآن كريم برهنگي و كنار گذاشتن لباس را به عنوان دامي كه شيطان آن را در مسير انسان گذارده است معرفي مي¬كند. و آن را مخالف با فطرت بشر مي¬داند و انسانها را از فرو رفتن در چنين دامي برحذر مي¬دارد. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 25000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
131 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
70 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بازی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
121 صفحه - 22000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه اظطراب با پیشرفت تحصیلی
45 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان
112 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به خدمات مشاوران
131 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به خدمات مشاوران
120 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
59 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
38 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
153 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان آگاهی والدین با وظایف خود در زمینه بلوغ دانش آموزان دختر
101 صفحه - 20000 تومان
پروژه اقدام پژوهی رشته آموزش ابتدایی - علوم تربیتی کاهش اضطراب (حین امتحان) دانش آموزان
48 صفحه - 12000 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 22000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
74 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی شیوع اختلال نوشتن در مقطع ابتدایی
76 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان گرایشات دینی دانشجویان رشته های کامپیوتر
62 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان
88 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی علل گرایش نوجوان به انحرافات اجتماعی
27 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی
142 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه
142 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان از ديدگاه نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله
76 صفحه - 17000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی عوامل مؤثر در انگیزه دانشجویان برای شرکت در کلاس
81 صفحه - 22000 تومان
کارآموزی رشته علوم تربیتی مشاوره فردی و مصاحبه با مراجعه کنندگان در اداره بهزیستی
15 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 10000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمان - رشته علوم تربیتی - در اداره آموزش و پرورش
66 صفحه - 10000 تومان
مدیریت کار عملی در سازمانها رشته علوم تربیتی آموزش و پرورش
116 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی ارزشیابی مهارتهای حرفه ای معلمان دوره ابتدایی
95 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
78 صفحه - 14000 تومان
گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
37 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان
94 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی وآموزشی مقایسه مهارت های حرفه ای مدیران و معلمان مدارس هوشمند با مدارس عادی همراه با پرسشنامه و کار آماری
160 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی رابطه بين باورهاي ارتباطي با كاركرد خانواده و رضايت زناشويي
160 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نگرش زنان در خصوص انواع زایمان - طبیعی و سزارین
118 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی نگرش والدین در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، سینما و کتب غیردرسی بر کودکان دختر و پسر
115 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر اشتغال والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
33 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر مثبت رفتار والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
104 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
68 صفحه - 15000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته غلوم اجتماعی - بررسی رابطه بین خود پندار و اضطرلب در دانش آموزان
60 صفحه - 8000 تومان
سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
21 صفحه - 3500 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 6000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 15000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 15000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 28000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه ت