موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : بررسی و گذری بر تفاوت قانون اساسی ایران و فرانسه
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بررسی و گذری بر تفاوت قانون اساسی ایران و فرانسه
تعداد صفحه :
18
قیمت :
6000 تومان

مقدمه:
قانون اساسی، مبیّن و متضمن روابط و حدود وظایف و تكالیف و متقابلاً امتیازات و اختیارات اساسی ملت و دولت یعنی شخصیت های حقیقی و مقامات و شخصیت های حقوقی و نهادهای ملی و دولتی به ویژه قوا و اركانِ رهبری، مقننه، اجرایی، قضایی و دفاعی در نظام سیاسی است.
از آن جایی كه قانون اساسی، جامع و مانع ترین و كلی ترین واساسی ترین قانون نظام و نظام قانونی است، هم چون هر نظام قانونی از این قبیل شاملِ جهات مجمل و مبیَّن، خاص و عام، محكم و متشابه و به ویژه اصول و مبانی ثابت لایتغیر و نیز اصول و موارد متغیر می باشد؛ اصولی كه یا در فرآیند عمل و اجرا ناكارآیی و یا نقص و نارسایی آن ها مشخص گردیده و یا حتی غلط بودن آن ها به اثبات می رسد و یا با تغییر شرایط داخلی یا خارجی نظام، فلسفه ایجابی، ایجادی و وجودی خویش را از دست می دهند.
در متن تحقیقی حاضر، از جمله موارد فوق، صرفاً به بررسی تغییرات و مواضع اصلاحی مربوطه بسنده گردیده است كه پس از یك بحث كوتاه در تغییرات شكلی و شكل تغییرات به تغییرات ماهوی و ماهیت تغییرات می پردازیم؛ هر چند این تغییرات خود اساساً بیش تر در اصول و ساختارها صورت گرفته است تا در ماهیات و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران.
شیوه و منبع تحقیقات به تبع نوع بحث، كه در واقع مقایسه دو متن حقوقی است، اصولاً استنادی و استدلالی بوده كه با مراجعه به عین نصوص قانون اساسی و مفاهیم مندرج و مندمج در آن ها صورت گرفته است و به منظور اجتناب از تطویل، جز در موارد معدود برای باز كردن محدود بحث و در واقع طرح بحث، از مراجعه و استناد به آثار و آرای سایر متفكران و مكاتب و نظامات خودداری گردیده است.
نظام جمهوری اسلامی ایران مثل هر نظام سیاسی دیگر، نظام و منظومه ای مركب از مجموعه اجزای خویش یعنی نهادهای: جامعه و ملت و مردم، دولت و رهبری و هیئت حاكمه، قلمرو و سرزمین و مملكت، حاكمیت و قدرت و اقتدار و نیز منظومه ای متشكل از خورده نظامات و سیاسات، اعم از نظام و سیاست فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و تجاری و مالی، امنیتی و دفاعی و انتظامی، اداری و اجرایی و سازمانی، سرانجام حقوقی و قضایی و جزایی است كه بررسی و تبیین مبادی فلسفی ـ سیاسی، علمی ـ سیاسی، حقوقی ـ سیاسی و فنی ـ سیاسی و احیاناً جزایی ـ سیاسی و نیز اجرایی ـ سیاسی و حتی تاریخی ـ سیاسی هر یك از این اجزای نظام و خورده نظامات و مفاهیم، اصول، احكام، مسائل، حدود و روابط هر یك از نظامات و اجزا و در كلیت نظام بسیار ضروری بوده لكن در مبحث حاضر بیش تر به بررسی حقوقِ سیاسی و تنها ناگزیر با مروری كوتاه به بررسی فلسفی ـ سیاسی بسنده گردیده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به تعبیر مقدمه خودِ قانون اساسی، مبیّنِ نهادهای فرهنگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است كه انعكاس خواست قلبی امت اسلامی است، و در همه پرسی 11 و 12 آذر 1358هجری شمسی مطابق با 12 و 13 محرم الحرام سال 1400 هجری قمری با اكثریت قاطع رأی ملت به تصویب رسیده و بلافاصله به مثابه منشور میثاق وحدت و خیزش ملی به عنوان اساس حكومت و نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران و حاصل سالیان متمادی نهضت اسلامی به منصه عمل و اجرا درآمد.
آیا قانون اساسی ایران الگویی از قانون های فرانسه و دیگر کشورها است؟
مسلما در بررسی و مقایسه قوانین اساسی کشورها با یکدیگر، شباهت ها و تفاوت هایی وجود دارد و قانون اساسی ما نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما هرگز نباید تصور شود که وجود برخی شباهت ها به معنای الگو گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوانین اساسی سایر کشورهاست، زیرا همچنان که در ذیل می آید، مبانی و منابع تدوین حقوق اساسی جمهوری اسلامی کاملا جدید و الگویی متفاوت از حقوق اساسی سایر کشورهاست.
البته استفاده از تجارب و دستاوردهای مثبت بشری در اداره هر چه بهتر جامعه از آموزه های مؤکد دین مبین اسلام است که تدوین کنندگان قانون اساسی نظام اسلامی به آن عمل نموده اند. ..................

تحقیقهای مشابه
بررسی و گذری بر تفاوت قانون اساسی ایران و فرانسه
18 صفحه - 6000 تومان
مقایسه مردم سالاری در قانون اساسی ایران با کشورهای اروپایی
24 صفحه - 9000 تومان
سلجوقیان - بررسی کشورهای ایران و عراق در دوران سلجوقیان
45 صفحه - 21000 تومان
مطالعه و بررسی انتخابات در ایران مطابق با روش تحقیق
21 صفحه - 12000 تومان
پروژه بررسی مبادلات تجاری میان ایران و چین و راهکارهای اصلاحی
68 صفحه - 24000 تومان
جامعه شناسی فرهنگی ایران در خصوص بررسی خرده فرهنگ یک شهر
12 صفحه - 6000 تومان
پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
42 صفحه - 24000 تومان
بیکاری بررسی بیکاری در ایران پاورپوینت
31 صفحه - 12000 تومان
بررسی اصل 44 قانون اساسی ایران
24 صفحه - 7500 تومان
گذاری بر قانون اساسی ایران
21 صفحه - 7500 تومان
اصل های 86 و 87 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
24 صفحه - 10500 تومان
بررسی اصل 116 و 117 و 118و 119و 120 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
22 صفحه - 12000 تومان
مسئله تفکیک قوا در قانون اساسی به چه شکل و چگونه است؟
38 صفحه - 18000 تومان
نقش قانون اساسی در حل پالشهای اساسی - روش تحقیق
19 صفحه - 10500 تومان
آزادیها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
79 صفحه - 36000 تومان
بررسی قانون اساسی سوریه، عراق، پاکستان، تونس،افغانستان)
38 صفحه - 24000 تومان
بررسی قانون اساسی مصر
14 صفحه - 9000 تومان
نگاهى به «شوراى قانون اساسى‏» فرانسه و «شوراى نگهبان‏» ايران
18 صفحه - 15000 تومان
خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
15 صفحه - 6000 تومان
حقوق اساسی ایران و آلمان
76 صفحه - 15000 تومان
بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
46 صفحه - 21000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007