موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : شیوه تولید و اقتصاد در عصر ساسانی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
شیوه تولید و اقتصاد در عصر ساسانی
تعداد صفحه :
19
قیمت :
9000 تومان

در زمان ساسانیان کشاورزی یکی از شیوه های اساسی درآمد و تولید بوده است . زیرا در مذهب زرتشت بهترین راه معیشت کشلورزی است ، با توجه به این که دولت ساسانی خود را ندافع دین زرتشت می دانست و تلاش نهضت زرتشتی بر کشاورز نمودن ایرانیان بود چون در نسک های اوستا قوانینی در رابطه با کشاورزی ذکر شده است . اکثر ملت ایران در این زمان یک ملت کشاورز محسوب می شده اند و چون آب را مقدس می دانستند همه سعی داشتند که این آب مقدس هدر نرود و حداکثر استفاده را از آن بنمایند و بهترین روش برای استفاده از آب کشاورزی بود که سعی می کردند با حفر قنوات و کانال های مجاری آب و کهریز و استخر و سد بندی آب را از جایی به جایی در دیگر برسانند . وسیله تولید زمین بود که متعلق به زمین داران و مالکین بزرگ بود که در زیر لوای ملیت برای حفظ منافع خود و دفاع از حکومت به ایجاد شیوه های تولید بیشتر می پرداختند و این نظام و پدیده جدیدی بود که پس از اشکانیان ظهور کرده و در حقیقت می توان آن را شیوه تازه تولید اقتصادی و سیاسی و حتی مذهبی به حساب آورد . همان طوری که گفته شد تعلمات مذهب زرتشت باعث شده بود که کشاورزان با میل و رغبت بیشتری برای مالک کار کنند و چون بر طبق قوانین دوره ساسانی طبق کشاورز حق ارتقاء به سایر طبقات دیگر را نداشتند ، پیوسته روی زمین کار می کردند و سطح محصولات را هر چه بیشتر بالا می بردند ، این امر علاوه بر تأمین آذوقه با پرداخت مالیات به درآمد خزانه دولت کمک شایانی می شد .
ساسانیان بر خلاف اشکانیان که به پلیس های یونانی متکی بودند ، با برخورداری از پشتیبانی حکومت های محلی که رنگ ملی به خود گرفته بود ، به میزان وسیعی از این طریق در تأمین مالیات شهر ها کمک می شدند که در ادامه حیات آنان فوق العاده موثر بود . چون مالیات ها توسط ضابطین دولتی جمع آوری و به خزانه تحویل می شد . به مالیات شهر ها گاهی از نظر سیاسی و اقتصادی اهمیت زیادی داده بودند . چون مالیات هایی که از شهر ها گرفته می شد خزانه دولتی را انباشته می کرد ، هیئت حاکمه سعی می کردند از نظر حفظ منافع خود ، حکام شهری را تقویت کنند ، زیرا در شرایط اقتصادی آن روز امکان نداشت که بدون استفاده از بهره کشی شهر ها امپراطوری ساسانی به حیات خود ادامه دهد و لذا جمع آوری مالیات شهر ها به گونه ای تنظیم شده بود که به نحوی توسط خود اهالی شهر جمع آوری و به خزانه تحویل شود .
روی هم رفته شیوه تولید و تأمین عایدات دولت ساسانی را می توان بر اساس و بنیاد پنج اصل زیر به حساب آورد :
الف ) زمین و کشت
به این ترتیب که از محصول کشاورزان بر طبق روشنی که قانون تعیین کرده بود مالیات گرفته می شد که میزان آن بستگی به وسعت زمین و درآمد محصول داشت و معمولا بین یک ششم تا یک سوم را به عنوان مالیات به دولت می دادند و چون در آن زمان حکومت بیشتر وابسته به زمین داران بزرگ بود که اکثرا در دربار هم نفوذ و قدرت داشتند در زمین های آنان کشاورزان مشغول به کار بودند که وابسته به زمین و ملک می شدند . کشاورزان هم آخرین طبقه جامعه ساسانی اند که دارای رییسی با عنوان (( واستر پورشان سالالر )) بودند که بر طبق وظیفه اش می بایستی سعی کند مالیات ها گرفته وپرداخت شود و مسئول هر گونه بی نظمی در امر پرداخت مالیات کشاورزان و صنعتگران بود ، چون کار های مربوط به توده های مردم را او رسیدگی می کرد ، در واقع واستر یوشان سالار هم رییس مالیات ارضی و هم رییس همه مردمانی بود که کار های دستی انجام می دادند . بنابراین واستر پوشان سالار هم وزیر مالیه بود و هم وزیر فلاحت و صناعت و تجارت ، او صورت مالیاتی را تهیه و تنظیم می کرد و آن گاه به نظر شاه می رساند و پس از دخل و خرج آن چه می ماند تحویل خزانه دار که گنجور نامیده می شد می گردید .

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007