سه شنبه 24 مهر 1397
بازدید امروز : 8024 نفر

موضوع : جمعیت شناسی وقایع چهارگانه - جمع آوری اطلاعات جمعیتی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
جمعیت شناسی وقایع چهارگانه - جمع آوری اطلاعات جمعیتی
تعداد صفحه :
22
قیمت :
5000 تومان

فهرست مطالب
مقدمه
سرشمارى در جهان
تاریخچه سرشماری نفوس در ایران
تعریف سرشماری
سرشماري جمعيت
اهداف عمده سرشماری عمومی نفوس و مسکن
- نمونه‌گيرى:
سرشمارى در ايران
روش¬های جدید
ثبت وقايع چهارگانه
ضرورت ثبت وقایع چهارگانه
ثبت وفات، ازدواج و طلاق
نتیجه گیری
منابع
مقدمه
بشر از ابتداي خلقت در جهت شناخت نيازها، يافتن وسايلي براي رفع آن ها و بهبود شرايط زندگي خود گام برداشته، بنابراين در فعاليت هايي كه توسط وي انجام شده همواره مبنا، نوع بشر و به عبارتي انسان بوده است. در ابتدا فقط نيازهاي فردي بشر مطرح بود اما به تدريج در مسير اجتماعي شدن و برنامه ريزي براي رفع نيازهاي جمعي گام برداشته شد. زماني كه تفكر هدايت جامعه و تشكيل حكومت شكل گرفت تامين منابع براي ادامه حاكميت به عنوان يك نياز اساسي مطرح شد. از عمده ترين اين منابع، ماليات و خراج حكومتي را مي توان نام برد.بنابراين امروزه سرشماری عمومی نفوس و مسکن یکی از عمده ترین راه های شناخت ویژگی هاي جمعیت كشورها به منظور برنامه ريزي، نظارت،كنترل و ارزيابي خدمات و فعاليت هاي ملي و منطقه اي مي باشد و در اغلب كشور ها اين سرشماري كه عموماً با ويژگي هاي مسكن نيز توأم ، هر 5 يا 10 سال يك بار انجام مي شود.
سرشمارى در جهان
ارقام قابل اعتمادى از رشد و تعداد جمعيت جهان در ادوار اوليه در دست نيست، آنچه در دست مى‌باشد براساس نظريه و حدس مى‌باشد. اساس علم جمعيت‌شناسى آمار و اطلاعات جمعيتى است، که از طرح سرشمارى به‌دست مى‌آيد. عمليات سرشمارى براى اولين بار از اوائل قرن هيجدهم در پاره‌اى از کشور به‌دست آمد البته در بعضى از کشورها تا پايان جنگ جهانى دوم هنوز تعدادى از کشورهاى در حال توسعه سرشمارى انجام نداده بودند. نخستين سرشمارى به‌صورت مدون در طول قرن هيجدهم در کشورهاى اسکانديناوى، برخى ايالات ايتاليا و آلمان انجام شد. نخستين سرشمارى کامل از ايالات متحده در سال ۱۷۹۰ صورت گرفت، هر چند پيش از آن برخى اقدام به سرشمارى در سطح محلى کرده بودند. در سال ۱۸۰۱ انگلستان و فرانسه اولين سرشمارى خود را انجام دادند و بعدها در طول قرن نوزدهم همهٔ ممالک اروپائى شمارش دوره جمعيت را آغاز کردند، در آغاز قرن بيستم سرشمارى تقريباً به همه کشورهاى جهان راه يافت، ايران در نوامبر ۱۹۶۵ (۱۳۳۵ شمسى) براى نخستين بار اقدام به يک سرشمارى سرتاسرى نمود. يونان در ۱۹۶۹، لبنان در ۱۹۷۰ و امروزه شايد معدود کشورهائى وجود داشته باشند که فاقد هيچ‌گونه اطلاعات جمعيتى باشند. سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانى دوم سرشمارى‌هائى را در تمام کشورها آغاز نمود و اطلاعات به‌دست آمده در يک نشريه کامل به‌نام دورنماى جمعيتى جهان (World Population Prospects) و چند نشريه جمعيتى منتشر مى‌شود. تاریخچه سرشماری نفوس در ایران
سابقه ي سرشماري نفوس در ايران به گذشته‌هاي بسيار دور برمي‌گردد. در امپراطوري ایران باستان غالبا برای دریافت مالیات سرانه و تعیین شماره‌ي مردان قادر به جنگ از سرشماری‌های عمومی جمعیت استفاده می‌شده است.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007