موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم

عنوان سفارش :
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
تعداد صفحه :
57
قیمت :
45000 تومان

فهرست مطالب بررسی نقش بقعه امامزاده صالح توسعه گردشگری جذب توریسم شهرستان رشت

فصل اول : نگاهی به تاریخچه امام زادگان گیلان

 • مقدمه
 • 1-1- تعاریف و مفاهیم
 • 2-1- تاریخچه و تقسیم¬بندی امام زاده ها و زیارتگاه های گیلان
 • 3-1- نگاهی به بعضی از امام زاده ها و زیارتگاه های گیلان
 • 4-1- نتیجه گیری
 • فصل دوم : نگاهی به جغرافیای گیلان

 • 1-2- موقعیت گیلان و گیلان¬گردی در ایران
 • 2-2- سیمای طبیعی و زمین¬شناسی گیلان
 • 3-2- ناهمواری¬های استان گیلان
 • 1-3-2- ناحیه کوهستانی و مرتفع
 • 2-3-2- ناحیه پست و هموار
 • 4-2- انواع آب و هوا در استان گیلان
 • 1-4-2- آب و هوای معتدل و مرطوب
 • 2-4-2- آب و هوای مرطوب کوهستانی
 • 5-2- منابع آب استان
 • 1-5-2- منابع آب¬های زیرزمینی
 • 2-5-2- منابع آب سطحی منطقه
 • 6-2- جغرافیایی انسانی استان گیلان
 • 1-6-2- تقسیمات سیاسی استان گیلان
 • 2-6-2- پراکندگی جمعیت در استان گیلان
 • 7-2- پوشاک مردم گیلان و رابطۀ آن با عوامل جغرافیایی – فرهنگی
 • 8-2- ویژگی¬های ظاهری مردم گیلان
 • 9-2- هنرهای دستی استان گیلان
 • 1-9-2- سبدبافی و حصیربافی
 • 2-9-2- سفالگری
 • فصل سوم : امام زاده و صنعت توریسم

 • مقدمه
 • 1-3- موقعیت جغرافیای روستای کفته رود
 • 2-3- تاریخچه روستای کفته رود
 • 1-2-3- معنی لغوی کفته رود
 • 2-2-3- روستای فراموش شده «وشکه»
 • 3-2-3- عبور میرزاکوچک¬خان از روستای کفته رود
 • 3-3- زندگی نامه و شجره آقا سیدصالح (ع)
 • 4-3- تاریخچه معلم صالحی و ارتباط آن با امام زاده صالح (ع)
 • 5-3- بررسی زائران بقعه امام¬زاده صالح (ع) با تأکید بر مساحت آماری در داخل و خارج استان
 • 1-5-3- تعداد زائران به تفکیک شهرستانهای حوزه آبریز تالاب انزلی
 • 2-5-3- تعداد زائران به تفکیک شهرستان رشت به تفکیک بخش ها و روستاها
 • 3-5-3- تعداد زائران حرم مطهر از سایر استان¬های همجوار
 • 4-5-3- تعداد زائران حرم مطهر با توجه به جنسیت آنها
 • 6-3- بقعه امام¬زاده صالح (ع) و تأثیر آن بر گردشگری مذهبی
 • 1-6-3- مراسم علم¬بندی در شب سوم محرم و مراسم علم واچینی در روز سوم امام
 • 2-6-3- بازار فصلی (مراسم زوّارکشی)
 • 3-6-3- تعزیه و شبیه¬نامه امام زاده صالح علیه السلام کفته رود
 • 7-3- جاذبه¬ها و عوامل جذب¬کننده توریسم در بقعه امام زاده صالح (ع)
 • 1-7-3- نگاهی به درخت هزارساله بقعه کفته رود
 • 2-7-3 گنبد و ضریح مطلا و مشبک
 • 3-7-3- موزه
 • 4-7-3- داشتن صحن وسیع و مشجر
 • 5-7-3- قبرستان بقعه متبرکه
 • 6-7-3- موقعیت جغرافیایی نسبی
 • 7-7-3- راههای مواصلاتی و سهل¬الوصول بودن راهها
 • 8-7-3- رودخانه کفته رود
 • 9-7-3- جاده 12 متری و پارکینگ
 • 8-3- نتیجه گیری
 • 9-3- سخن پایانی
 • 10-3- محدودیت ها
 • 11-3- پیشنهادات و راهکارها
 • منابع
 • پیوست ها
 • فصل اول نگاهی به تاریخچه امام زادههای گیلان

  مقدمه

  «در گیلان تعداد زیادی بقعه متبرکه و مزار و تربه وجود دارد به طوری که به نسبت مساحت هیچ استانی در ایران از نظر دارا بودن بقاع متبرکه که با گیلان برابر نیست. بعد از ظهور اسلام و سقوط پادشاهی ساسانیان که سراسر ایران به دست اعراب افتاد. گیلانیان و دیلمیان و طبریان در پناه رشته¬کوههای البرز و جنگلهای انبوه دست به مقاومت قهرمانانه¬ای زدند و از ورود تازیان به سرزمین خود جلوگیری کردند. قسمت¬های وسیعی از کرانه¬های خزر مخصوصاً گیلان در سایه وضع طبیعی خود یعنی راههای صعب¬العبور و کوههای بلند و جنگلهای انبوه به نیروی پایداری و استقامت و دلاوری مردان سلحشور خویش تا دو قرن و نیم بعد از حمله اعراب در برابر لشگریان عرب مقاومت کردند در این زمان گیلان مأمن و پناهگاه اعراب و ایرانیان به ویژه علویان ستمدیده¬ای گردید که سبب جور و ستم خلفای بغداد و کارگزاران آن¬ها مأوا و مسکن خود را رها ساخته و فرار کرده بودند. عده زیادی از این پناهندگان از سادات جلیل¬القدر علوی و وابستگان به خاندان نبوت بودند که مورد احترام و تکریم مردم گیلان قرار داشتند. تعداد قابل توجهی از بقاع گیلان آرامگاه این عزیزان و اعقاب آنان بود که از همان عصر تا دوره¬های بعد در گیلان سکنی گزیده و روی در نقاب خاک کشیدند. برخی از این بقعه¬ها و مزارها نیز به عرفا و مشایخ و پیشوایان گروههای مختلف و درویشانی تعلق دارد که مورد توجه و احترام مردم قرار داشته¬اند.» (اصلاح عربانی ، جلد اول ، 1380 ، ص 557)

  1-1-تعاریف و مفاهیم

  برای ورود به هر بحث می¬باید در آغاز به اختصار با مفاهیم و تعاریف مرتبط با آن بحث و مفاهیم مشابه با آن آشنا شویم. به همین دلیل به چند تعریف و مفاهیم از بحث موردنظر می پردازیم.

  بقعه : «قطعه¬ای زمین ، زمین ممتاز ، زمین محدود که در آن یکی از ائمه دفن شده¬اند و نیز خانقاه و صومعه است.» (عمید ، 1371 ، ص 274) امام : در معنای لغوی «هر یک از دوازده پیشوای بزرگ که اول آنان علی¬بن ابیطالب و آخر آنان امام عصر (امام غائب) می¬باشد.» (همان منبع، ص 194) امام¬زاده : امام¬زاده هم به مکان مقدس اطلاق می¬شود که در آن شخص یا اشخاص منتسب به خاندان پیامبر (ص) مدفون باشند. گردشگری : «به عقیده میل و مورسیون واژه گردشگری به فعالیتی اطلاق می¬شود که زمان سفر گردشگران به انجام می¬پیوندد. این واژه دربرگیرندۀ همه چیز از قبیل برنامه¬ریزی سفر، مسافرت به مکان موردنظر، اقامت در آنجا ، بازگشت و یادآوری خاطرات سفر ، بعد از بازگشت می¬باشد نظیر خریدهای انجام شده و تعاملاتی که میان میزبان و مهمان به وجود می¬آید. خلاصه آنکه گردشگری تمامی فعالیـت¬ها و تأثیراتی است که در طول سفر برای بازدیدکنـنده به وقوع می¬پیوندد.» (لامزدن ، 1387 ، ص 4)

  ردشگر : «منظور مسافری است که دست¬کم یک شب در اقامتگاه عمومی یا خصوصی ، در مکان مورد بازدید به سر می¬برد.» (شالچیان ، 1385 ، ص 114)

  2-1- تاریخچه و تقسیم¬بندی امام¬زاده¬ها و زیارتگاههای گیلان

  «زیارتگاه¬ها بقاع متبرکه و اماکن مقدسی هستند که می¬توان آنها را به سه بخش اصلی امازم¬زاده¬ها ، زیارتگاههای آرامگاهی و زیارتگاه¬های ویژه تقسیم کرد. امام¬زاده به اماکن مقدس گفته می¬شود که مدفن فرد یا افرادی از خاندان رسالت هستند. این افراد می¬توانند از سادات حسنی ، حسینی ، موسوی و رضوی و حتی از سادات عُمَری (نوادگان عمر الاطرف بن علی) ، سادات محمدی (نوادگان محمد حنیفه) و سادات زینبی (نوادگان حضرت زینب) باشند. که هر یک به قبائل و طوائفی چون سادات شجری ، ناصری ، مؤیدی ، هارونی ، بنی¬عطار ، بنی کتیله ، درازگیسو ، کیایی ، زرین¬کمر مرعشی و ... تقسیم شوند.

  زیارتگاه آرامگاهی : به اماکن مقدسی گفته می¬شود که مدفن عرفا و صوفیان با (عناوینی چون شیخ ، پیر ، بابا ، میر ، سلطان ، شاه و درویش) ، فقها و علما (با عناوینی چون ملا ، معلم و شیخ) و سرداران و حکمرانان محلی هستند.» (غلامی کفترودی ، زیارتگاه¬های گیلان ، 1386 ، ص 11) زیارتگاه¬های ویژه «علویان با در دست داشتن قرآن کریم رهسپار گیلان شدند و مردم این سامان را به دین اسلام فراخواندند. با پذیرش اسلام ، این کتاب مقدس همواره در ساحات معنوی و فرهنگی زندگی گیلانی¬ها نقش ویژه داشته است. چنان¬که از دیرباز در گوشه و کنار گیلان زیارتگاه¬هایی ویژه و مستقل برای قرآن کریم به وجود آمد.» (همان منبع، ص 43)

  «در گیلان تعداد زیادی امـام¬زاده و زیارتگاه وجـود دارد که از نظر اهمیت و شهرت به سه بخش تقسیم می¬شـوند : امام¬زادگان محلی ، منطقه¬ای و ملی تقسیم می¬شوند.» (غلامی کفترودی ، امام¬زاده¬های گیلان :1386 ،ص 12) «امام¬زادگان گیلان را از لحاظ زمانی می¬توان به امام¬زادگان متقدّم ، متأخر و معاصر تقسیم کرد؛ امام¬زادگان متقدّم ساداتی هستند که از سده¬ی دوم تا هفتم هجری در گیلان زندگی می¬کردند ، امام¬زادگان متأخر امام¬زادگانی هستند که از سده¬ی هشتم تا سیزدهم هجری در گیلان می¬زیستند و سادات معاصر ساداتی¬اند که در یک صد سال اخیر وفات کرده¬اند.» (همان منبع ، ص 42)

  3-1- نگاهی به بعضی از امام¬زاده¬ها و زیارتگاه های گیلان

  امام¬زاده هاشم

  «واقع در محلی به همین نام سر راه رشت به تهران 30 کیلومتری جنوب رشت قرار دارد. تأسیسات بقعه به شرح زیر می¬باشد.بازارچه ، مهمانسرای چندطبقه ، مسجد بزرگ و باشکوه ، پارکینگ ، پارک و تأسیسات مربوطه به آن ، کتابخانه ، مجموع اداری ، غسالخانه ، کشتارگاه و درمانگاه است. مجموع زیربنای تأسیسات مزبور 5856 مترمربع است که از پای کوه تا قله ادامه دارد.» (اصلاح عربانی ، جلد اول ، 1380 ،ص 556)

  آقا سید جلال¬الدین اشرف

  «واقع در شهر آستانه 34 کیلومتری شرق رشت قرار دارد مطابق شجرۀ موجود آقا سید حسین یا آقا سید ابراهیم معروف به سلطان سید جلال¬الدین اشرف پسر امام موسی کاظم و برادر امام رضا (ع) است. تأسیسات جنبی بقعه به زائرسرا ، کتابخانه ، مسجد ، حسینیه و سرایداری تقسیم می شود.» (همان منبع، ص 571)

  تحقیقهای مشابه
  بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
  57 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته جهانگردی و گردشگری امکان سنجی توسعه گردشگر در جذب گردشگر در شهرستان ماسال
  96 صفحه - 60000 تومان
  نقش کشتی گیله مردی و توسعه گردشگری شهرستان فومن
  5 صفحه - 6000 تومان
  بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
  68 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته گردشگری و جهانگردی - نقش جاذبه های شیراز در جذب توریسم
  11 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته گردشگری و جهانگردی نقش جاذبه های کرمانشاه در جذب توریسم
  84 صفحه - 48000 تومان
  پروژه عوامل موثر بر توسعه توریسم در شهرستان رامسر
  58 صفحه - 24000 تومان
  بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  39 صفحه - 18000 تومان
  بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز اعتیاد در بین جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  122 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
  113 صفحه - 45000 تومان
  پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
  189 صفحه - 66000 تومان
  پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
  75 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته جهانگردی و توریسم بررسی گردشگری سلامتی و تندرستی در ایران
  77 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نقش کمیته امداد امام خمینی در ایجاد امنیت اجتماعی
  110 صفحه - 54000 تومان
  پروژه بررسی دیدگاه تربیتی و ارزشی امام خمینی.docx
  104 صفحه - 51000 تومان
  پروژه بررسی خودکفایی و اشتغال (آموزش و کاریابی) در کمیته امداد امام خمینی (ره)
  68 صفحه - 30000 تومان
  مطالعه و بررسی آمار رشت نفوس و مسکن و سایر موارد
  40 صفحه - 18000 تومان
  حسابداری در شهرداری رشت بررسی و طراحی سیستم انبارداری
  62 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مدیریت بررسی عملکرد اتحادیه صنف درودگران شهرستان رشت
  23 صفحه - 30000 تومان
  راهکارهایی برای جلب توریست - بررسی عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری
  31 صفحه - 10500 تومان
  پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
  191 صفحه - 75000 تومان
  پروژه بررسی میزان توسعه یافتگی استان کرمانشاه با بکارگیری روشهای آماری و بررسی شاخص های
  50 صفحه - 45000 تومان
  پروژه بررسی و نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی بر اساس روش تحقیق
  39 صفحه - 24000 تومان
  پروژه بررسی نقش ict در توسعه فرهنگی و اقتصادی
  103 صفحه - 48000 تومان
  پرسشنامه بررسی نگرش بومیان نسبت توسعه گردشگری
  6 صفحه - 9000 تومان
  کار آماری بررسی نقش بیمه در توسعه صنعت گردشگری
  25 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری
  20 صفحه - 120000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
  15 صفحه - 45000 تومان
  مطالعه و بررسی سازمان گردشگری به همراه چارت
  40 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته جهانگردی و گردشگری بررسی و مطالعه هتل
  134 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته جهانگردی و گردشگری بررسی تاثیر آژانس گردشگری بر گردشگری گیلان
  99 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته گردشگری وجهانگردی بررسی جاذبه های گردشگری گیلان در ساخت لوکیشن فیلم
  62 صفحه - 48000 تومان
  پروژه بررسی راههای افزایش استفاده از رسانه های اموزشی در مدارس ابتدایی شهرستان رش
  61 صفحه - 24000 تومان
  پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش کارفرمایان به استفاده از نیروی کار زنان جوان مجرد در مشاغل مختلف در شهرستان رودبار
  100 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان فایل بصورت پاورپوینت
  113 صفحه - 48000 تومان
  پروژه بررسی داده کاوی data mining
  52 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
  100 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
  62 صفحه - 30000 تومان
  modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
  163 صفحه - 54000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
  18 صفحه - 105000 تومان
  mri پروژه ام ار ای بررسی سیستم و آشنایی با
  81 صفحه - 42000 تومان
  روسپی گری پروژه بررسی روسپیگری
  63 صفحه - 30000 تومان
  پرسشنامه مدیریت پروژه، بررسی و تایید حیطه و قلمرو پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پروژه رشته غلوم اجتماعی - بررسی رابطه بین خود پندار و اضطرلب در دانش آموزان
  60 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی مقایسه ای بین شخصیت افراد درونگرا و برونگرا و اعتیاد
  84 صفحه - 60000 تومان
  پروژه بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان رشته مدیریت صنعتی
  50 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
  59 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
  74 صفحه - 90000 تومان
  پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی ، بررسی انتظارات نوجوان از والدین
  70 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
  75 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل (درونی - برونی) با عزت نفس مقیاس سنجش ادرک خویشتن
  103 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل با عزت نفس
  103 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
  95 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
  94 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی ، بررسی نقش تشویق و تنبیه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
  92 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  84 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
  79 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته امور اجتماعی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر روی خانواده
  78 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی شیوع اختلال نوشتن در مقطع ابتدایی
  76 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
  45 صفحه - 51000 تومان
  پروژه رشته زمین شناسی بررسی آهک های کرتاسه مناطق اسالم – خلخال ، دیلمان ، ماسوله
  113 صفحه - 27000 تومان
  پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی مفهوم مدرنیته و روند تحول و پیامد های آن در غرب
  100 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
  70 صفحه - 48000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
  130 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
  55 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی گرايش مردم به گياه درمانی
  80 صفحه - 51000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان گرایشات دینی دانشجویان رشته های کامپیوتر
  62 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر مربوط به مهندسی نرم افزار بررسی سیستم مکانیزه فروش لوازم خانگی
  30 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار شبکه حسگر و تحلیل و بررسی آن
  20 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته زراعت و کشاورزی بررسی مقایسه انواع برنج ایرانی با برنج باسماتی
  57 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته اجتماعی بررسی میزان فساد سازمانی در دیدگاه دانشجویان
  100 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نگرش زنان در خصوص انواع زایمان - طبیعی و سزارین
  118 صفحه - 48000 تومان
  پروژه پایان نامه بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی رشته علوم اجتماعی
  193 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان
  45 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
  68 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان
  88 صفحه - 48000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه اظطراب با پیشرفت تحصیلی
  45 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی علل گرایش نوجوان به انحرافات اجتماعی
  27 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی
  142 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
  75 صفحه - 45000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
  86 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی نظام کد گذاری کالاها
  41 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به خدمات مشاوران
  131 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان مشارکت والدین در امور آموزشی مدرسه راهنمایی دخترانه
  142 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی مراحل و روشهای بودجه
  61 صفحه - 24000 تومان
  پروژه بررسی بازار صنعت بیمه ای استان به تفکیک رشته های بیمه
  100 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر بررسی و تحلیل شبکه های بیسیم
  4 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
  151 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
  42 صفحه - 27000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
  38 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته باغبانی بررسی خواص درمانی گل گاو زبان
  28 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته کشاورزی بررسی نماتد مولد زخم ریشه چای و راه‌ کارهای عملی مدیریت مبارزه با آن
  23 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی بررسی خواص دارویی گیاه مریم گلی و چای
  33 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته کشاورزی مطالعه و بررسی برنج
  43 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی مطالعه و بررسی كرم ساقه خوار نواري برنج
  25 صفحه - 18000 تومان
  پروژه کارشناسی مطالعه و بررسی ادبیات نمایشی رشته هنر های نمایشی و هنرپیشگی
  98 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
  67 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
  115 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته تربیت بدنی بررسی داوری ورزش والیبال
  132 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
  166 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
  153 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی عوامل مؤثر در انگیزه دانشجویان برای شرکت در کلاس
  81 صفحه - 66000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی
  60 صفحه - 42000 تومان
  پروژه رشته گرافیگ - بررسی و مطالعه مهرها و نقش و نگارهای باستانی در ایران
  120 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
  80 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
  76 صفحه - 48000 تومان
  پروژه رشته برق بررسی تلفات غیر فنی در سیستم های قدرت و راهکارهای کاهش آن
  79 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی تغییرات نگرشی سن ازدواج دختران در سه نسل- روش تحقیق
  113 صفحه - 48000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی هوش هیجانی در دانشجویان
  149 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
  64 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین ترتیب تولد فرزندان بر میزان اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در بین کودکان
  436 صفحه - 105000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان آگاهی والدین با وظایف خود در زمینه بلوغ دانش آموزان دختر
  101 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به خدمات مشاوران
  120 صفحه - 75000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  82 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کشاورزی بررسی اقتصادی تاثیر عناصر کم مصرف در عملکرد برنج
  54 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی کارخانه ریسندگی بافندگی
  90 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر - بررسی و مطالعه شبکه و آشنایی با نرم افزار net limiter
  110 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
  102 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
  107 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی و مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان محروم از پدر و نوجوانان دارای پدر
  96 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته زمین شناسی بررسی زمین شناسی صحرایی منطقه جیرنده
  75 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش کارکنان پارس خزر
  70 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی ساخت ماکارونی
  39 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر بررسی امنیت در شبکه
  91 صفحه - 45000 تومان
  cori7 کارآموزی رشته کامپیوتر و بررسی و مطالعه سی پی یو.docx
  36 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بازی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
  121 صفحه - 66000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی ـ بررسی نقش کارکنان پارس خزر
  68 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته مدیریت بازرگانی بررسی تولید کارخانه پارس خزر
  88 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
  70 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان پارس خزر
  72 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
  88 صفحه - 48000 تومان
  پروژه رشته مدیریت بازرگانی بررسی فرش در ایران
  99 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته هتلداری - بررسی کیفیت خدمات در صنعت هتلداری و انتظارات مهمانان
  39 صفحه - 27000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه حسگر بیسیم
  52 صفحه - 48000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
  65 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان
  98 صفحه - 75000 تومان
  پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
  75 صفحه - 66000 تومان
  پروژه رشته مدیریت بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
  71 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - امام زاده داوود2
  4 صفحه - 7800 تومان
  کاراموزی رشته حسابداری کمیته امداد امام خمینی
  27 صفحه - 15000 تومان
  بررسی هتل ها و متل های رشت فایل بصورت پاورپوینت
  25 صفحه - 9000 تومان
  طرح ساماندهی بهینه رودخانه زرجوب شهر رشت با تاکید بر پتانسیل های اکولوژیکی
  9 صفحه - 6000 تومان
  شهر نشینی و برنامه ریزی شهری در ایران - ساماندهی فضایی مجله شالکوه رشت فایل بصورت پاورپوینت
  35 صفحه - 18000 تومان
  کاراموزی دانشگاه پیام نور رشت بخش آموزش
  48 صفحه - 24000 تومان
  کارآموزی شهرداری رشت بخش امور فرهنگی
  18 صفحه - 15000 تومان
  بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
  86 صفحه - 45000 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
  18 صفحه - 10500 تومان
  بررسی حقوق و دستمزد در شرکت آب و منطقه ای رشت پروژه مالی
  73 صفحه - 21000 تومان
  راههای تامین مالی در شهر داری ها مطالعه موردی شهرداری رشت پروژه
  62 صفحه - 15000 تومان
  مدیریت دبستان پسرانه استان گیلان ناحیه دو رشت سال تحصیلی 90-91
  36 صفحه - 10500 تومان
  ویژگیهای جغرافیایی و طبیعی رشت پروژه
  123 صفحه - 30000 تومان
  ارزیابی فضای عمومی شهر رشت و طراحی شهری برای معلولین
  13 صفحه - 6000 تومان
  نقش صنایع دستی روستایی در توسعه گردشگری گیلان
  18 صفحه - 7500 تومان
  نقش کشتی گیله مردی در توسعه گردشگری فومن
  18 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه کارشناسان تاثیر پیامدهای توسعه گردشگری بر بوميان جزيره كيش
  5 صفحه - 9000 تومان
  جایگاه ایران در گردشگری جهان با نگرش خاص به پياده سازي گردشگري الكترونيك در توسعه طرحهای گردشگری روستایی
  92 صفحه - 42000 تومان
  نقش حمل و نقل جاده ای در توسعه گردشگری شهر رشت
  139 صفحه - 36000 تومان
  پرسشنامه مدیریت پروژه، توسعه برنامه پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پروژه گردشگری غذاهای محلی گیلان و تاثیر آن بر حفظ سلامت و جذب گردشگر
  73 صفحه - 30000 تومان
  بررسی عوامل موثر در جذب گردشگری استان اصفهان
  6 صفحه - 6000 تومان
  جاذبه های دیدنی و گردشگری شهرستان رودبار
  14 صفحه - 6000 تومان
  پروژه مدیریت گشت مسافرتی نگاهی به جاذبه های گردشگری شهرستان فومن
  42 صفحه - 21000 تومان
  گزارش کارآموزی در دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته گردشگری و جهانگردی و هتل داری
  41 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته گردشگری و جهانگردی نقش شهرداری صومعه سرا در جهانگردی
  97 صفحه - 48000 تومان
  صنعت توریسم در گیلان
  19 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - توریسم در ترکیه 8
  64 صفحه - 249600 تومان
  مقایسه وضعیت ایران و جهان از لحاظ توریسم الکترونیکی
  32 صفحه - 13500 تومان
  پرسشنامه استخدام مدیران در صنعت توریسم (Andrew Martin et all) (اندرو مارتین و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه نگرش های دانشجویان توریسم (A. Akin Aksu & C. Deniz Koksal) (آکین آکسو و دنیز کوکسال)
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه قابلیت های سازمان در صنعت هتل و توریسم (Manuel Rodriguez-Diaz & Tomas F. Espino-Rodriguez) (مانوئل رودریگز-دیاز و توماس. اسپینو-رودریگز)
  2 صفحه - 1500 تومان
  طرح هادی شهرستان رضوانشهر رشته جغرافیای انسانی، تشریح شهرستان
  20 صفحه - 15000 تومان
  ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
  43 صفحه - 18000 تومان
  mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
  15 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
  15 صفحه - 45000 تومان
  vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
  28 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
  25 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
  19 صفحه - 45000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
  14 صفحه - 54000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
  14 صفحه - 54000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
  35 صفحه - 84000 تومان
  vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
  65 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
  90 صفحه - 90000 تومان
  بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
  83 صفحه - 42000 تومان
  بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
  59 صفحه - 30000 تومان
  نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
  63 صفحه - 27000 تومان
  نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
  73 صفحه - 30000 تومان
  نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
  59 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
  79 صفحه - 45000 تومان
  تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
  75 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته جهانگردی و هتلداری بسته سفر - تور مسافرتی به ماسوله
  86 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته جهانگردی و هتلداری بسته سفر - سفر به اهواز
  57 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته جهانگردی و هتلداری برنامه ریزی بسته سفر تورگردانی
  54 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته جهانگردی و هتلداری - بسته سفر- پکیج مسافرتی تبریز
  57 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته جهانگردی و هتلداری- بسته سفر -پکیج مسافرتی اهواز
  57 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته جهانگردی و هتلداری- بسته سفر- پکیج مسافرتی زاهدان
  89 صفحه - 42000 تومان
  پروژه رشته جهانگردی و هتلداری- بسته سفر- پکیج مسافرتی زنجان فایل به صورت پاورپوینت
  189 صفحه - 45000 تومان
  پروژه تور سفر- گزارش سفر به تبریز- مربوط به رشته مسافرت و جهانگردی و هتلذاری و توریسم
  82 صفحه - 45000 تومان
  پروژه تور سفر- گزارش سفر به زاهدان - مربوط به رشته مسافرت و جهانگردی و هتلداری و توریسم
  92 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته جهانگردی و مسافرتی و توریسمی - پکیج - بسته سفر شهر کرمانشاه
  141 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته جهانگردی و مسافرتی و توریسمی - پکیج - بسته سفر کشور سوریه
  53 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته جهانگردی و مسافرتی و توریسمی - پکیج - بسته سفر شهر تبریز
  99 صفحه - 45000 تومان
  پکیج مسافرتی رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی استان البرز.docx
  53 صفحه - 45000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی در مورد کشور ترکیه
  81 صفحه - 45000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007