موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : چالش های خمل و نقل کالاهای خطرناک در مجتمع بندری شهید رجائی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
چالش های حمل و نقل کالاهای خطرناک در مجتمع بندری شهید رجائی
تعداد صفحه :
14
قیمت :
6000 تومان

مجتمع بندري شهيد رجايي يكي ازدرگاههاي راهبردي تجارت و اقتصاد جمهوري اسلامي ايران به شمار مي آيد و بخش قابل توجهي از حجم واردات ،صادرات ، ترانزيت و ترانشيب كشور در مسير انتقال از مبادي به مقاصد خود از اين بندر گذر مي نمايند. سرمايه گذاريهاي كلان انجام شده در اين مجتمع معظم ،مجاورت آن با خوشه صنعتي بسيار گسترده و در حال توسعه ، نزديكي آن به چندين مركز پرجمعيت از جمله شهر بندرعباس ،همسايگي آن با مراكز راهبردي صنعتي و نظامي و تاثيرات زيست محيطي آن در منطقه از جمله عواملي هستند كه اين اهميت را چندين و چند برابر مي نمايد .حمل و نقل و انبارداري كالاهاي خطرناك درمجتمع بندري شهيد رجايي از جمله عواملي تعيين كننده در امنيت وايمني اين بندر و محيط پيرامون آن است.اگر چه سعي بسيار در ساماندهي و امنيت اين شاخه از حمل ونقل و انبارداري صرف گرديده اما به نظر ميرسد كه عزمي همه جانبه و ملي لازم است تا به اصلاح و نوآوري در قوانين و مقررات دستگاههاي مختلف كشور ، ايجاد اهرمها ومشوقهاي اجرايي ، بازبيني فرآيند حمل ونقل وانبارداري كالاهاي خطرناك با اهداف تامين ايمني و امنيت و صرفه مندي آن پرداخته شود .
وا‍‍ژه هاي كليدي : كالاهاي خطرناك ،حمل ونقل ، انبارداري ، لجستيك ،انباشت ، رسوب ، عمليات بندري ، مجتمع بندري شهيد رجايي ، هشياري ، آمادگي
گر چه توليد وبهره برداري از فر اورده هاي شيميايي يكي از اركان تمدن نوين جامعه انساني به شمار مي رود ،اما مخاطرات بالقوه اين مواد مي تواند به انسان ، جامعه محيط زيست تبديل به يك دغدغه بين المللي گرديده است . چندين دهه است كه سازمانها و برنامه بسياري در سطوح بين المللي بين دولتي ، منطقه اي و ملي براي توسعه و تكوين نظامهاي مديريت اثر بخشي مديريت ايمني شيميايي به كار افتاده اند و حجم عظيمي از دانش واطلاعات رادر اين عرصه توليد نموده و در سطوح مختلف به كار بسته اند .
كه از اين ميان ميتوان به دو حوزه اساسي حمل ونقل كالاهاي خطرناك و انبار داري آنها اشاره نمود .از آنجا كه حمل ونقل كالاهاي خطرناك موضوعي است تراگذر كه در قلمرو كشورهاي مختلف جهان و قلمروهاي بين المللي ( همانند آبهاي آزاد )مصداق مي يابد برنامه هاي خاصي در سطح بين الملل به جريان افتاده و حاصل آن نيز تبيين حداقل الزامات در قالب قوانين بين المللي حمل ونقل كالاهاي خطرناك همچون ANR,ADR,RID,IMDGC وغيره بوده است . مجتمع بندري شهيد رجايي چه از لحاظ تناژ كالا و چه ازحيث ارزش كالا و چه ازنظر وسعت جغرافيايي ( با توجه به طرح جامع توسعه ان ) بزرگترين بندر جمهوري اسلامي ايران به شمار مي آيد . موقعيت راهبردي آن در نزديكي تنگه هرمز ، مجموعه ابنيه و تأسيسات و زيرساختها ، شبكه راههاي منتهي بدان ، دسترسي به بازار مصرف محلي در عين فراهم بودن دسترسي به بازارهاي منطقه ا ي و آثار سياسي ، اقتصادي و اجتماعي اين بندر در كشور و منطقه ، آن را در سطح منطقه ممتاز نموده است از سويي مقتضيات و مزاياي محل احداث اين بندر ، منجر به تعريف مناطق اقتصادي و تجاري در آن ، شكل گيري خوشه صنايه ، تمكز مراكز نظامي انتظامي و امنيتي ، افزايش چشمگير جمعيت ناحيه مزبور گرديده است . از جمله اهم مراكز صنعتي و تجاري مجاور مجتمع بندري شهيد رجايي مي توان به اسكله خليج فارس ،پالايشگاه هرمزگان ، صنايع فولاد هرمزگان ، مجتمع آلومينيوم المهدي ،مجتمع هاي كشتي سازي شهيد درويشي وصدرا و مناطق اقتصادي ويژه مختص آنها منطقه اقتصادي ويژه خانه مس ، صنعتي سوزا وتولا ( در قشم ) سايت مخازن شركت پخش و پالايش فر اورده هاي نفتي ، مجتمع بندري شهيد باهنر ، جايگاه گاز شهري شركت گاز پارس آن اشاره نمود .در اين بندر جنبه ها و پيامدهاي زيست محيطي حمل ونقل و انبار داري كالاهاي خطرناك به دليل صدمات قابل توجهي كه مي تواند با تخريب ، آلودگي ، احتمال ايجاد تغييرات ژنتيكي و...در محيط زيست ناحيه به وجود آورد بسيار بارز و غير قابل اغماض است.

تحقیقهای مشابه
چالش های حمل و نقل کالاهای خطرناک در مجتمع بندری شهید رجائی
14 صفحه - 6000 تومان
آسيب هاي حمل و نقل ناشی از ناآشنايي با مقررات بين المللي
11 صفحه - 7500 تومان
انواع قوانين و مقررات حمل و نقل دريايي
17 صفحه - 7500 تومان
بررسي مسائل و مشكلات حمل و نقل داخلي
13 صفحه - 6000 تومان
تاثیر حمل و نقل بر صنعت گردشگری
22 صفحه - 7500 تومان
سیستم حمل و نقل هوشمند در بنادرفایل بصورت پاورپوینت its
17 صفحه - 9000 تومان
بیمه حمل و نقل هوایی
23 صفحه - 7500 تومان
مدیریت ریسک بیمه حمل و نقل دریایی
24 صفحه - 12000 تومان
ریسک حمل و نقل دریایی.docx
5 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک پژوهش تجربی درباره تاثیرات شرایط اجرایی و بازاری بر روی کارایی بندر حمل و نقل کانتینری کالا و ارزیابی آن 29
10 صفحه - 30000 تومان
کارآموزی در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر رشت
14 صفحه - 9000 تومان
مسئولیت خسارات وارده بر اشخاص و کالا در حمل و نقل بین المللی هوائی جقوقی
45 صفحه - 21000 تومان
نقش حمل و نقل جاده ای در توسعه گردشگری شهر رشت
139 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007