تلگرام سایت تحقیق
اینساگرام سایت تحقیق
یکشنبه 28 اسفند 1396
بازدید امروز : 131 نفر

موضوع : آیا نظام مالیاتی ایران ، اسلامی است؟
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
آیا نظام مالیاتی ایران ، اسلامی است؟
تعداد صفحه :
11
قیمت :
3000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

با پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و تغییر حكومت، این‌ انتظار به‌ حق‌ از سوی‌ مردم‌ پدید آمد كه‌ به‌ تدریج‌ و با اجرای‌ برنامه‌های‌ روشن، اهداف‌ و آموزه‌های‌ اسلامی، از جمله‌ در ابعاد اقتصادی‌ تحقق‌ یابد. حال‌ با گذشت‌ بیست‌وچهار سال‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی، این‌ پرسش‌ جد‌ی‌ مطرح‌ می‌شود كه‌ آیا نظام‌ مالیاتی‌ ایران، اسلامی‌ است، و اگر نیست، مسؤ‌ولیت‌ عدم‌ تحقق‌ این‌ خواست‌ مكتبی‌ و مردمی‌ را چه‌ كسی‌ یا سمتی‌ بر عهده‌ دارد؟
در این‌ شماره، موضوع‌ پیشگفته‌ را به‌ بحث‌ گذاشته، دیدگاه‌ استادان‌ محترم‌ و دانشگاه، آقایان‌ دكتر سیدكاظم‌ صدر، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین‌ دكتر محمدتقی‌ گیلك‌ حكیم‌آبادی‌ را جویا می‌شویم.
۱. مؤ‌لفه‌های‌ اصلی‌ برای‌ اسلامی‌ شدن‌ نظام‌ مالیاتی‌ چه‌ چیزهایی‌ هستند؟
●دكتر سیدكاظم‌ صدر: از ابتدای‌ تشریع‌ و تشكیل‌ نظام‌ اسلامی‌ در زمان‌ پیامبر اكرم۹ برخی‌ از مالیات‌ها مانند زكات‌ و خمس‌ به‌ صورت‌ فریضه‌ تشریع‌ و جزو عبادات‌ قلمداد شد و برخی‌ دیگر مانند خراج‌ و جزیه‌ به‌ شكل‌ ابزاری‌ مالی‌ در اختیار بیت‌المال‌ قرار گرفت‌ تا در موارد گوناگون، جهت‌ اِ‌عمال‌ سیاست‌های‌ مالی‌ موردنظر به‌ اجرا درآید؛ بنابراین‌ در سنت‌ اسلامی، مالیات، پدیده‌ای‌ سابقه‌دار است؛ به‌ همین‌ جهت، فقیهان‌ دربارهٔ‌ وجوب‌ پرداخت‌ خمس‌ و زكات‌ و شكل‌ أخذ خراج‌ و جزیه، بحث‌های‌ مفصل‌ و آرای‌ بسیاری‌ را ارائه‌ داده‌اند، و در مجموع‌ در وجوب‌ پرداخت‌ خمس‌ و زكات‌ اتفاق‌نظر دارند. همچنین‌ مالیات‌های‌ موقتی‌ را كه‌ دولت‌های‌ اسلامی‌ بنا به‌ ضرورت‌ موقعیت‌ اقتصادی‌ وضع‌ می‌كنند، مورد اشكال‌ و ایراد قرار نداده‌اند. همین‌ امر، یعنی‌ حلیت‌ یا اباحهٔ‌ مالیات، باعث‌ شده‌ تا حساسیتی‌ كه‌ برای‌ انجام‌ امور بانكی‌ و خدمات‌ مالی‌ به‌ علت‌ تحریم‌ ربا پس‌ از انقلاب‌ پیش‌ آمد، در مالیات‌ رخ‌ ندهد و هیچ‌ نوع‌ مالیاتی‌ قطع‌نظر از مبلغ، مورد تعلق، و شكل‌ آن، هرگز مورد اشكال‌ قرار نگیرد و تمام‌ مالیات‌هایی‌ كه‌ پیش‌ از انقلاب‌ گرفته‌ می‌شد، پس‌ از انقلاب‌ نیز استمرار یابد، و افزون‌ بر این‌ها، مالیات‌ها و عوارض‌ و شبه‌ مالیات‌های‌ جدیدی‌ نیز وضع‌ و أخذ شود.

تحقیقهای مشابه
آیا نظام مالیاتی ایران ، اسلامی است؟
11 صفحه - 3000 تومان
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
28 صفحه - 5000 تومان
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
28 صفحه - 3500 تومان
رابطه دنیا و آخرت از دیدگاه قران و روایات اسلامی
17 صفحه - 2500 تومان
رابطه دنیا و آخرت از دیدگاه قران و روایات اسلامی
18 صفحه - 3000 تومان
رابطه دنیا و آخرت از دیدگاه قران و روایات اسلامی
17 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - آیا همیشه حق با مشتری است؟ is the custoner always right
1 صفحه - 1000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تصور زنان در مورد برابری در استخدام: آیا سقف شیشه ای در حال شکستن است؟ 17
8 صفحه - 8000 تومان
مقایسه نظام سیاسی ایران و ترکیه
21 صفحه - 2000 تومان
موزه نظامی ایران
8 صفحه - 1000 تومان
نظام آموزشی ایران از ابتدا تا کنون
12 صفحه - 2000 تومان
بررسی نظام آموزش در ایران و چین
8 صفحه - 1500 تومان
نظام اداری در ایران
18 صفحه - 2500 تومان
نظام اداری ایران
21 صفحه - 2500 تومان
تحولات نظام بودجه ریزی ایران
20 صفحه - 5000 تومان
نظام بودجه ریزی ایران
21 صفحه - 3000 تومان
مقایسه نظام آموزش عالی ایران با آمریکا
11 صفحه - 2500 تومان
مشارمت عمومی در نظام سیاسی اسلامی- روش تحقیق
25 صفحه - 9000 تومان
مشارمت عمومی در نظام سیاسی اسلامی- روش تحقیق
25 صفحه - 3000 تومان
ویژگیهای معماری ایران در دوره اسلامی
24 صفحه - 3000 تومان
جایگاه سینما در ارتباط با سیاست و اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران
9 صفحه - 2000 تومان
پروژه- طرح تکمیل سیستم برقراری حقوق بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران
36 صفحه - 5000 تومان
تحولات و مسائل سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
50 صفحه - 5000 تومان
تحلیلی بر آینده انقلاب اسلامی ایران
15 صفحه - 2000 تومان
روشهای انقلابیون در انقلاب اسلامی ایران
14 صفحه - 2000 تومان
مقایسه انقلاب کوبا با انقلاب اسلامی ایران
71 صفحه - 6000 تومان
انقلاب اسلامی ایران و مبارزه با مدرنیسم
4 صفحه - 1500 تومان
اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
22 صفحه - 4000 تومان
اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
16 صفحه - 5000 تومان
اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
16 صفحه - 5000 تومان
انقلاب اسلامی ایران
27 صفحه - 3500 تومان
گمرک جمهوری اسلامی ایران
10 صفحه - 2000 تومان
بازتابها و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران
11 صفحه - 2000 تومان
اصل های 86 و 87 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
24 صفحه - 3500 تومان
بررسی اصل 116 و 117 و 118و 119و 120 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
22 صفحه - 4000 تومان
سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
21 صفحه - 3500 تومان
مقایسه انقلاب کوبا با انقلاب اسلامی ایران
72 صفحه - 10000 تومان
گمرگ جمهوری اسلامی ایران
18 صفحه - 3000 تومان
جایگاه هویت فردی دانشجویان و طلاب دینی در مسیر نیل به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در افق تبین شده مقام معظم رهبری
11 صفحه - 2500 تومان
تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران روش تحقیق
16 صفحه - 3500 تومان
حقوق شهروندی در حقوق اسلامی ایران
17 صفحه - 6000 تومان
آزادیها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
79 صفحه - 12000 تومان
تفاوت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابهای جهان
25 صفحه - 4000 تومان
بحران های اقتصادی انقلاب اسلامی ایران
12 صفحه - 2000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007