موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : آیا نظام مالیاتی ایران ، اسلامی است؟
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
آیا نظام مالیاتی ایران ، اسلامی است؟
تعداد صفحه :
11
قیمت :
9000 تومان

با پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و تغییر حكومت، این‌ انتظار به‌ حق‌ از سوی‌ مردم‌ پدید آمد كه‌ به‌ تدریج‌ و با اجرای‌ برنامه‌های‌ روشن، اهداف‌ و آموزه‌های‌ اسلامی، از جمله‌ در ابعاد اقتصادی‌ تحقق‌ یابد. حال‌ با گذشت‌ بیست‌وچهار سال‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی، این‌ پرسش‌ جد‌ی‌ مطرح‌ می‌شود كه‌ آیا نظام‌ مالیاتی‌ ایران، اسلامی‌ است، و اگر نیست، مسؤ‌ولیت‌ عدم‌ تحقق‌ این‌ خواست‌ مكتبی‌ و مردمی‌ را چه‌ كسی‌ یا سمتی‌ بر عهده‌ دارد؟
در این‌ شماره، موضوع‌ پیشگفته‌ را به‌ بحث‌ گذاشته، دیدگاه‌ استادان‌ محترم‌ و دانشگاه، آقایان‌ دكتر سیدكاظم‌ صدر، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین‌ دكتر محمدتقی‌ گیلك‌ حكیم‌آبادی‌ را جویا می‌شویم.
۱. مؤ‌لفه‌های‌ اصلی‌ برای‌ اسلامی‌ شدن‌ نظام‌ مالیاتی‌ چه‌ چیزهایی‌ هستند؟
●دكتر سیدكاظم‌ صدر: از ابتدای‌ تشریع‌ و تشكیل‌ نظام‌ اسلامی‌ در زمان‌ پیامبر اكرم۹ برخی‌ از مالیات‌ها مانند زكات‌ و خمس‌ به‌ صورت‌ فریضه‌ تشریع‌ و جزو عبادات‌ قلمداد شد و برخی‌ دیگر مانند خراج‌ و جزیه‌ به‌ شكل‌ ابزاری‌ مالی‌ در اختیار بیت‌المال‌ قرار گرفت‌ تا در موارد گوناگون، جهت‌ اِ‌عمال‌ سیاست‌های‌ مالی‌ موردنظر به‌ اجرا درآید؛ بنابراین‌ در سنت‌ اسلامی، مالیات، پدیده‌ای‌ سابقه‌دار است؛ به‌ همین‌ جهت، فقیهان‌ دربارهٔ‌ وجوب‌ پرداخت‌ خمس‌ و زكات‌ و شكل‌ أخذ خراج‌ و جزیه، بحث‌های‌ مفصل‌ و آرای‌ بسیاری‌ را ارائه‌ داده‌اند، و در مجموع‌ در وجوب‌ پرداخت‌ خمس‌ و زكات‌ اتفاق‌نظر دارند. همچنین‌ مالیات‌های‌ موقتی‌ را كه‌ دولت‌های‌ اسلامی‌ بنا به‌ ضرورت‌ موقعیت‌ اقتصادی‌ وضع‌ می‌كنند، مورد اشكال‌ و ایراد قرار نداده‌اند. همین‌ امر، یعنی‌ حلیت‌ یا اباحهٔ‌ مالیات، باعث‌ شده‌ تا حساسیتی‌ كه‌ برای‌ انجام‌ امور بانكی‌ و خدمات‌ مالی‌ به‌ علت‌ تحریم‌ ربا پس‌ از انقلاب‌ پیش‌ آمد، در مالیات‌ رخ‌ ندهد و هیچ‌ نوع‌ مالیاتی‌ قطع‌نظر از مبلغ، مورد تعلق، و شكل‌ آن، هرگز مورد اشكال‌ قرار نگیرد و تمام‌ مالیات‌هایی‌ كه‌ پیش‌ از انقلاب‌ گرفته‌ می‌شد، پس‌ از انقلاب‌ نیز استمرار یابد، و افزون‌ بر این‌ها، مالیات‌ها و عوارض‌ و شبه‌ مالیات‌های‌ جدیدی‌ نیز وضع‌ و أخذ شود.

تحقیقهای مشابه
آیا نظام مالیاتی ایران ، اسلامی است؟
11 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - آیا همیشه حق با مشتری است؟ is the custoner always right
1 صفحه - 1000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تصور زنان در مورد برابری در استخدام: آیا سقف شیشه ای در حال شکستن است؟ 17
8 صفحه - 24000 تومان
مقایسه نظام سیاسی ایران و ترکیه
21 صفحه - 6000 تومان
بررسی نظام آموزش در ایران و چین
8 صفحه - 1500 تومان
تحولات نظام بودجه ریزی ایران
20 صفحه - 15000 تومان
مقایسه نظام آموزش عالی ایران با آمریکا
11 صفحه - 7500 تومان
تحول در مفهوم تقصیر پزشکی و مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه
26 صفحه - 12000 تومان
قراردادهای اداری نظام جمهوری اسلامی روش تحقیق
21 صفحه - 12000 تومان
سازکارهای حمایتی قانون گذار از کارگر در انعقاد قانون کار در نظام جمهوری اسلامی ایران
38 صفحه - 9000 تومان
انقلاب اسلامی ایران و مبارزه با مدرنیسم
4 صفحه - 1500 تومان
سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
21 صفحه - 10500 تومان
تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران روش تحقیق
16 صفحه - 10500 تومان
تفاوت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابهای جهان
25 صفحه - 12000 تومان
دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران پاورپوینت
10 صفحه - 6000 تومان
چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
21 صفحه - 7500 تومان
انقلاب اسلامی چرا در ایران انجام شد و در جای دیگر صورت نگرفت
24 صفحه - 9000 تومان
تفاوت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابهای جهان
24 صفحه - 6000 تومان
صدور انقلاب و روابط ایران و جنبش های اسلامی در لبنان، افغانستان و پاکستان
27 صفحه - 12000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007