موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه رشته روانشناسی بررسی مقایسه ای بین شخصیت افراد درونگرا و برونگرا و اعتیاد
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته روانشناسی بررسی مقایسه ای بین شخصیت افراد درونگرا و برونگرا و اعتیاد
تعداد صفحه :
84
قیمت :
60000 تومان

1 – 1 - مقدمه
بي¬ترديد اصطلاح شخصيت يکي از بحث انگيزترين و در عين حال جذابترين مفاهيمي است که در علم روانشناسي وجود دارد. پيچيدگي، تنوع و گسترة شمول اين اصطلاح به اندازه‌اي است که دستيابي به يک تعريف فراگير، پايدار و مورد قبول از آن را نه تنها دشوار بلکه غير ممکن ساخته است به گونه‌اي که مي‌توان گفت به شمار افرادي که سعي در شناخت و تبيين آن و در نتيجه ساخت يک قطر شخصيت داشته¬اند، تعاريف و تفاسير گوناگون وجود دارد. کلمه شخصيت در انگليسي از واژه لاتين پرسونا اقتباس شده است و در اصل اشاره به نقاب¬هايي دارد که توسط هنرپيشگان تئاتر در نمايش¬هاي يونان باستان به صورت زده مي‌شد و در عين حال در بردارنده نقش آن نيز بوده است. شخصيت برجسته¬ترين و مسلط ترين ويژگي¬هاي يک فرد اطلاق مي‌شود و در اين مورد ممکن است به فرد لقب شخصيت پرخاشگر يا کمرويي داده شود با چنين تصوري شخصيت به آن دسته برداشتهاي کلي اشاره دارد که يک نفر نسبت به ديگران پيدا مي‌کند، يعني يک مجموعه کلي از ويژگي‌هايي که نماينده واقعي يک فرد بوده و در زمينه‌هاي گوناگون اجتماعي قابل مشاهده است. شخصيت واژه‌اي است که اغلب هنگام توصيف خود و ديگران آن را به کار مي‌بريم و همگي معتقديم که معناي آن را مي‌دانيم. يک روانشناس پيشنهاد مي‌کند که اگر زماني که واژه من را بکار مي‌بريم، مقصود خود را از آن بدانيم، مي‌توانيم نظر خوبي درباره معني شخصيت داشته باشيم. هنگامي که واژه من را به کار مي‌بريد، در اصل همه چيز را درباره خودتان جمع بندي مي‌کنيد تمايلات و عدم تمايلات، محاسن و ترس¬ها، قوت‌ها و ضعفها. واژه من همان چيزي است که شما را به عنوان فردي مجزا از ديگران تــعريف مي‌کند. (اليور، 1383) در تلاش جهت تعريف دقيق¬تر کلمه شخصيت مي‌توانيم به منبع آن نگاهي داشته باشيم شخصيت بر طبق ريشه آن يعني کلمه پرسونا، به حالت ظاهري اشاره مي‌کند، يعني حالتي که به مردم اطرافمان نشان مي‌دهيم. بر اين اساس امکان دارد نتيجه بگيريم که شخصيت به ويژگيهاي بيروني و مشهود ما اشاره دارد، يعني آن جنبه‌هايي از ما که ديگران مي‌توانند ببينند. وقتي واژه شخصيت را بکار مي‌بريم، آيا منظورمان تماماً همين است. مطمئناً وقتي از شخصيت صحبت مي‌کنيم بيش از اينها در نظر داريم. ما مي‌خواهيم يک کليت يا مجموعه‌اي از ويژگي¬هاي متفاوت که فراتر از خصوصيات ظاهري و جسمي را بدانيم.
واژه من شامل گروهي از خصوصيات هيجاني و اجـتماعي غير عـيني نيز مي‌باشد. (سيد محمدي، 1381)
شخصيت به عنوان يک مفهوم انتزاعي است. روانشناسان مختلف شخصيت را به گونه‌هاي متفاوتي تعريف کرده¬اند از جمله گيلفورد (1959) يکي از محققان معروف شخصيت اعتقاد دارد شخصيت الگوي منحصر به فرد صفات شخصيتي مي‌باشد. گوردون آلپورت (1937) شخصيت را بدين گونه تعريف کرده است که سازمان پويايي از سيستمهاي روان تني فرد است که رفتارها و افکار خاص او را تعيين مي‌کند. کارل راجرز شخصيت را به عنوان خويشتن سازمان يافته دائمي و ماهيت ادراک شده از نظر ذهني در نظر مي‌گيرد که در مرکز تمام تجربه‌هاي ما قرار دارد. (هجل وزيگلر، 1379). انسانها از لحاظ شخصيتي به روش¬هاي مختلفي ريخت بدني شده¬اند. يکي از ايــن طبقه¬بندي‌ها، تقسيم افراد به 2 طبقه A و B مي‌باشد. (بهرامي و همکاران، 1380) افرادي که در طبقه شخصيتي A قرار مي‌گيرند بي نهايت اهل رقابت و پيشرفت هستند علاوه بر اين آنها بدبين مي‌باشند و عجله بيش از حد دارند خودشان را زياد مشغول مي‌کنند و نسبت به جنبه‌هايي از زندگي مثل شغل، ازدواج و موفقيت خود ناراضي هستند به دليل اين که بسيار اهل رقابت و جاه طلبي هستند ممکن است رويارويي بيشتري با شکست، ناکامي و درماندگي داشته باشند. (روزنهان و سليگمن، 1380) افرادي که در طبقه شخصيتي B قرار مي‌گيرند بدون احساس گناه مي‌آرامند و احساس فوريت زمان نمي کنند و بدون احساس ناآرامي کار مي‌کنند. (کريمي، 1374)
2 – 1 – اهميت و ضرورت تحقیق
خانواده اصلی¬ترین نقش را در تربیت فرزندان دارد، نظام خانواده و استحکام آن مبتنی بر نظم و ترتیب و کنترل قرار دارد. یک خانواده عادی و سالم خانواده¬ای است که همه امور و فعالیت¬های آن منطبق با موازین و معیارهای ارزشی حاکم بر جامعه باشد. هرگونه خللی در روند عادی و طبیعی خانواده، ضربه ای به پیکر آن محسوب و سلامت افراد آن را به مخاطره خواهد انداخت. مهمترین مسئله ای که در این رابطه مطرح است، کنترل فرزندان بوسیله والدین و مراقبت کامل در نحوه رفتار و کلیه امور آنان است. از نظر سازندگی و تربیتی، محیط¬های آموزشی بعد از خانواده قرار می¬گیرد. کودک از محیط خانواده پای به دبستان و سپس مراحل بعدی می¬گذارد. خانواده وی را تا حد توان تربیت کرده و آمادگی¬های اولیه برای زندگی را در وی ایجاد نموده است.
.................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته روانشناسی بررسی مقایسه ای بین شخصیت افراد درونگرا و برونگرا و اعتیاد
84 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تأثیر میزان استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی بین دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
78 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تاثیر استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
72 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی و مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان محروم از پدر و نوجوانان دارای پدر
96 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی - رابطه بین بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی
70 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی
57 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین ترتیب تولد فرزندان بر میزان اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در بین کودکان
436 صفحه - 105000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله با استرس
99 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه رویدادهای استرس زای زندگی با سلامت روان در افراد مبتلا به بیماری های قلبی ـ عروقی وافراد سالم
80 صفحه - 54000 تومان
کارشناسی روانشناسی مقایسه سرسختی روانشناختی و سبک های هویت در بین دانشجویان دختر و پسر همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
89 صفحه - 54000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 18000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 45000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 45000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 54000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 84000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 54000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 66000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 30000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 90000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 42000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 45000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 30000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 27000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 30000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 24000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
79 صفحه - 45000 تومان
تاثیر نرخ ارز بر تورم پروژه مالی رشته حسابداری
75 صفحه - 45000 تومان
رابطه عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی بچه های(دانش آموزان) پروژه روانشناسی علوم تربیتی
66 صفحه - 36000 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
106 صفحه - 45000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 45000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
160 صفحه - 60000 تومان
رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
167 صفحه - 75000 تومان
lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
80 صفحه - 45000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 54000 تومان
lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
50 صفحه - 30000 تومان
کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام پروژه حقوق
54 صفحه - 30000 تومان
بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
47 صفحه - 36000 تومان
بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
56 صفحه - 21000 تومان
بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز اعتیاد در بین جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
122 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل (درونی - برونی) با عزت نفس مقیاس سنجش ادرک خویشتن
103 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل با عزت نفس
103 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي رابطه بين خودپنداره و رضايت شغلي كاركنان
130 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
130 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي مولفه هاي شخصيتي در نوجوانان داراي پدر و فاقد پدر
60 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي تاثير تحصيلات مادران بر اجتماعي شدن نوجوانان
95 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی هوش هیجانی در دانشجویان
149 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 48000 تومان
پروژه رشته زراعت و کشاورزی بررسی مقایسه انواع برنج ایرانی با برنج باسماتی
57 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
68 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی وآموزشی مقایسه مهارت های حرفه ای مدیران و معلمان مدارس هوشمند با مدارس عادی همراه با پرسشنامه و کار آماری
160 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته غلوم اجتماعی - بررسی رابطه بین خود پندار و اضطرلب در دانش آموزان
60 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
3 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک نمای کلی از رشته ار تباطات بین الملل31
45 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
42 صفحه - 27000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
70 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته گرافیک چگونگی شخصیت سازی در تصویرسازی
270 صفحه - 105000 تومان
پروژه پایان نامه کارشناسی روانشناسی - مقایسه سلامت روحی نوجوانان پرورشگاهی با نوجوانان دارای خانواده در سنین 19-13 شهر رشت
63 صفحه - 60000 تومان
پروژه روانشناسی - پژوهش مقایسه ای در مورد میزان شیوع علایم رفتاری هیجانی در کودکان و نوجوانان و مادران مبتلا به اسکیزوفرنی
63 صفحه - 60000 تومان
پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی رابطه رضایت زناشویی در بین زنان شاغل و غیر شاغل همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
143 صفحه - 75000 تومان
خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
15 صفحه - 6000 تومان
بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
32 صفحه - 12000 تومان
بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
31 صفحه - 18000 تومان
بازاریابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با ایران
31 صفحه - 15000 تومان
روابط بین الملل مقایسه دو کشور ایران و روسیه از نظر فرهنگی.docx
16 صفحه - 7500 تومان
پروژه مالی بودجه وکنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
79 صفحه - 36000 تومان
پروژه حسابداری بودجه و کنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
117 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تعارض بین افراد 11
6 صفحه - 18000 تومان
کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان
18 صفحه - 120000 تومان
کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان
8 صفحه - 105000 تومان
رابطه بین اعتیاد و سوانح رانندگی- روش تحقیق
21 صفحه - 10500 تومان
رشد اعتیاد در بین جوانان؛علت شناسی ،پاسخ دهی و پیشگیری
29 صفحه - 6000 تومان
آشنایی با مواد مخدر و نحوه اعتیاد همراه با مصاحبه با افراد معتاد
18 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007