موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : نقش اجتماعات و راهپیمایی های همگانی در حمایت از حقوق بشر - روش تحقیق.docx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تعداد صفحه :
قیمت :
تومان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
روش تحقیق
ابزار جمع آوری اطلاعات
اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
چارچوب نظری
مدل تحقیق
سازماندهی تحقیق
تئوری ها
پیشینه تحقیق
تجزیه و تحلیل موضوع
مفهوم و معنی آزادی اجتماع
منابع حمایت از آزادی اجتماع
آزادی اجتماع عمومی
نظام اجتماع عمومی و راهپیمایی ها
آزادی مجامع و انجمن ها
حدود آزادی مجامع و انجمن ها و راهپیمایی ها و مساله انحلال آنها
تلاش جديد جامعه جهاني براي ارتقاء حقوق انساني بهره‌مندي از آزادي تجمعات مسالمت آميز و انجمن‌ها و تشکل‌ها
برخی نکات مهم درباره آزادی اجتماع
نتیجه گیری
منابع
چکیده
به طور کلی ادبیات حاکم بر اسناد حقوق بشر در رابطه با دولت ها تعهدمدار و در ارتباط با شهروندان حق محور است به این معنا که حقوق مورد حمایت در گفتمان حقوق بشر جهانی از نوع «حق ادعا» است ؛ حق مطالبه یی و قابل ادعا. حق در مفهوم مضیق خود است. خصیصه این حق که لازمه وجودی آن است وجود تعهدی در طرف مقابل است مانند حق داین بر مدیون که بر اساس آن مدیون نسبت به داین متعهد به تادیه دین است . در اینجا نیز آزادی تشکیل اجتماعات حق قابل مطالبه شهروندان از دولت است که دولت در برابر آن متعهد و ملزم به مراعات آن است . در تحلیل ماهیت تعهد دولت نسبت به حق تشکیل اجتماعات تعهدات سه گانه یی قابل تمییز است؛ اول «تعهد به احترام» که در آن دولت موظف به اجتناب از مداخله در آزادی شهروندان می شود. به لسان فقهی این حق دارای حرمت بوده و نقض حریم آن ممنوع است. دوم «تعهد به حمایت» که بر اساس آن دولت مکلف به بازداشتن دیگران از ایجاد مزاحمت برای صاحبان حق است . واپسین تعهد نیز «تعهد به ایفا» است که به معنای الزام دولت به انجام اقدامات ضروری در تامین محتوای حق است . بنابراین دولت ها نه تنها از مداخله و ایجاد منع در استیفای حق تشکیل اجتماعات به مانند سایر حقوق بشری منع شده اند (الزام سلبی) که متعهد به منع مداخلات دیگران از یک سو و تامین و تدارک شرایط لازم برای استیفای حق مزبور از سوی دیگر نیز شده اند.(الزام ایجابی)
مقدمه
حقوق بشر: معياري مشترك كه دستاوردهاي همه‏ي جوامع و ملتهاست با هيچ فرهنگي بيگانه نيست و بومي همه‏ي ملتهاست
آزادي اجتماع Freedom of Association(اجتماعات) از جمله مهمترین حقوق بشر نسل اول به شمار می‌آید. که به طور گسترده‌ای در سطح بین المللی، منطقه‌ای و ملی در اسناد مختلف حقوق بشری در زمره حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. این آزادی افراد را قادر می‌سازد تا با یکدیگر تجمع نموده و به طور جمعی مصالح و منافع مشترکشان را بیان نموده یا ارتقاء ببخشند و از آنها دفاع نمایند. چنین تجمعی می‌تواند به منظور پی‌گیری یا دستیابی به هدف مشترکی اعم از مسایل و موضوعات سیاسی، مذهبی، ‌اعتقادی، ‌اقتصادی، شغلی، اجتماعی ورزشی، فرهنگی یا حرفه‌ای باشد. ابعاد گوناگون این حق طی مباحث زیر مطرح می‌گردد.آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بر اساس موازین حقوق بشر یا همان اسناد بین المللی مرتبط با این حوزه در شمار حقوق بشر قلمداد شده و مورد حمایت قرار گرفته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ م. مجمع عمومی سازمان ملل در ماده ۲۰ خود چنین مقرر داشته است؛ «هر کس حق دارد که از آزادی انجمن ها و مجامع مسالمت آمیز برخوردار باشد.» میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل نیز ماده ۲۱ خود را به وصف این حق اختصاص داده است؛ «حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته می شود. اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران ضرورت داشته باشد.»اسناد منطقه یی حقوق بشر نیز حق آزادی تشکیل اجتماعات را به صراحت مورد پذیرش قرار داده است مانند کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اروپا مصوب ۱۹۵۰ میلادی (ماده ۱۱) و کنوانسیون امریکایی حقوق بشر مصوب ۱۹۶۹ م. (ماده ۱۵)
..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2023 - 2007