یکشنبه 4 اسفند 1398
بازدید امروز : 2584 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : پروژه رشته محیط زیست با عنوان لایه اوزن و وضعیت کنونی آن
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته محیط زیست با عنوان لایه اوزن و وضعیت کنونی آن
تعداد صفحه :
94
قیمت :
15000 تومان

فصل اول: ( اتمسفر زمین )
فصل دوم ( لایه ازن )
فصل سوم (تغییرات لایه ازن) فصل چهارم (وضعیت کنونی لایه ازن)
فصل پنجم (اقدامات ملی و بین المللی در رابطه با لایه ازون)
فصل ششم (نتیجه گیری وپیشنهادات)
چکیده:
پروژه حاضر با نام «وضعیت کنونی لایه ازن» به دلیل اهمیت شرایط بحرانی و روند تخریب ازن در سطح جهانی گردآوری شده است. این پروژه در برگیرنده 6 فصل است که در فصل اول به وضعیت اتمسفر زمین، در فصل دوم معرفی لایه ازن و واکنش های مربوط به آن، در فصل سوم، تغییرت لایه ازن، در فصل چهارم، وضعیت کنونی آن و تغییرات جهانی محیط زیست، در فصل پنجم ارزیابی پروتکل مونترال اشاره شده است و در نهایت فصل ششم شامل نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و راهکارها در این زمینه است.
کلمات کلیدی:
لایه ازن – ازن استراتوسفری – کاهش ضخامت ازن – پروتکل مونترال
مقدمه
از جمله چالش هایی که انسان با آن مواجه است ،کاهش غلظت لایه ازون می باشد . لایه ازون در استراتوسفر همچون پوسته ای کره زمین را در مقابل تشعشعات فرابنفش که حیات بیولوژیکی را به مخاطره می اندازند حفظ می کند . تحقیقات نشان داده اند که از بین رفتن این لایه محافظ بر اثر فعالیت های صنعتی مانند جامعه بشری ، تأثیرات عمیق بر حیات انسانی ، حیوانی و گیاهی خواهد داشت .
کشف حفره ازون در منطقه قطب جنوب همانند یک واقعه غیر منتظره بروز کرد هیچ یک از دانشمندان پیدایش چنین حفره ای را پیش بینی نمی کردند این پدیده ناگهانی که نتیجه مداخله بشر در روند تعادلی طبیعت و محیط زیست است ، می بایستی به عنوان زنگ خطری جهت متوقف نمودن مصرف ترکیبات کلروفلوئوروکربن ها تلقی گردد . مصرف زیاد این مواد که در یخچال ها و کولرهای گازی و . . . به عنوان سیال مبرّد و در صنعت الکترونیک به عنوان حلال به کار می روند و همچنین در ساخت کلیه اسپری ها مورد استفاده قرار می گیرند ، از عوامل اصلی از بین رفتن لایه ازون در استراتوسفر می باشد .
به اختصار یادآوری می شود که ، با افزایش تراکم گازهای گلخانه ای در جوّ و خارج نشدن قسمتی از انرژی رسیده به زمین به صورت اشعة مادون قرمز به بیرون از جوّ ، دمای کرة زمین بالا رفته است (Drennen and champon 1990) . چند تن از دانشمندان ، براساس مطالعه در مدل های ریاضی و فیزیک ، بر این نظر بودند که بخار آب خارج شده از هواپیما موجب ایجاد ضایعاتی در لایة ازون می گردد . بعدها ، با بررسی های بیشتر ، مشخص شد که بین بخار آب و تراکم ازون ناحیة اتمسفری رابطه ای وجود ندارد .
طرفداران نظریة حمل و نقل هوایی پیش بینی می کردند که کاهش ازون در استراتسفر تا حدود 70 درصد هم خواهد رسید که منجر به افزایش پروتوافکنی ماورای بنفش خواهد شد . جالب این است که ، با اعلام نظریة اثر گازهای CFC در کاهش تراکم ازون اقدام بیشتری برای بررسی اثر بخار آب صـورت نـگرفـت ، ولـی اثـر گـازهای اکسید ازت ، به صورت واسطه ای در واکنش های مربوط به گازهای CFC ، بعدها تأیید گردید .
1-1 تشکیل جو در کره زمین
کره زمین در ابتدا بدون هیچ گونه جوی آفریده شده است . بر طبق نظریه های جدید ، کره زمین از تجمع تدریجی ذرات سفت و سرد شده در اندازه های گوناگون به وجود آمده است . این ذرات بر اساس نظریه فوق ، حاصل انقباض خورشید بزرگ – که روزی به اندازه کل فضای منظومه شمسی بوده است – می باشد . ذرات مذکور ، از خورشید بزرگ جدا و موجب پیدایش زمین شده اند . آب و گازهای تشکیل دهنده جو که اکنون کره زمین را پوشانده اند در گذشته جزء ترکیبات شیمیایی این ذرات بوده است با گذشت زمان گرمای حاصل از فرآیندهای رادیواکتیو و حرکت و استقرار عناصر سنگین در هسته این کره ، موجب شد تا مواد اولیه تشکیل دهنده آب و گازهای جوی به قسمت سطحی زمین رانده شوند . در آغاز ، اکسیژن به طور آزاد در هوا وجود نداشت بلکه به صورت ترکیب همراه با آب ( ) و گاز دی اکسید کربن ( ) در لایه های جوی دیده می شد . حدود 2 تا 3 میلیارد سال قبل ، اولین گیاهان سبز ( کلر فیل دار ) ، آن هم به شکل بسیار ابتدایی ، به وجود آمدند . این گیاهان قادر بودند دی اکسید کربن و آب را جذب و با استفاده از فرآیند فتوسنتز ، آنها را به کربو هیدارتها و اکسیژن تبدیل کنند . اکسیژن که در واقع به عنوان عنصر زائد و جانبی فرآیند فتوسنتز بود به تدریج توده اکسیژن کنونی جو را به وجود آورد . (علیزاده ، 1379) .
1-2 اتمسفر یا هوا سپهر و ترکیبات آن
اتمسفر زمین لایه نازک گاز است که کره زمین را در خود پیچیده و برای تمام موجودات زنده زمین منبع بزرگی می باشد . (بوتکین – کلر ، 1382 ) . توزیع لایه ازون در اتمسفر زمین ، تحت تأثیر فرآیندهای از بین برنده مولکول هایی ازون و تشکیل مولکول هایی ازون توسط واکنش های فتوشیمیایی و فرایندهای انتقالی ناشی از گردش عمومی اتمسفر می باشد . 90 درصد ازون موجود در اتمسفر ، در استراتوسفر قرار دارد بنابراین غلظت های ازون کل ، تقریباً در ارتباط با غلظت آن در استراتوسفر مطرح است . تحقیقات نشان داده است که تنها بخشی از ازون تروپوسفری ، از استراتوسفر تامین گردیده و منبع اصلی تشکیل مولکول های ازون در تروپوسفر ، واکنش های شیمیایی آن می باشد . علیرغم نسبت های پایین تر غلظت ازون در تروپوسفر ، نقش آن در تغییرات بیولوژیکی ، شیمیایی و آب و هوایی بسیار مهم است .
اتمسفر زمین هزاران کیلومتر به طور عمودی بالاتر از سطح زمین گسترده شده است . حدود 75 الی 90 درصدر جرم کل اتمسفر ، در پایین ترین لایه آن موسوم به تروپوسفر قرار قطبی و تا ارتفاع 18 کیلومتری از سطح زمین در مناطق استوایی واقع شده است . در مقایسه با جرم آب اقیانوس ها ( ) و جرم زمین ( ) ، جرم اتمسفر ( ) بسیار کوچک است . حجم نسبی عناصر اصلی تشکیل دهنده اتمسفر ، نیتروژن ( ) 08/78 درصد ، اکسیژن ( ) 95/20 درصد ، آرگون (Ar) 94/0 درصد و دی اکسید کربن( ) 034/0 درصد بوده و غلظت بخار آب ( ) در آن به شدت متغیر است .
علاوه بر آن ، اتمسفر زمین شامل تعداد بسیار زیادی گازهای جزئی می باشد . علیرغم غلظت های بی نهایت کم ، بسیاری از این گازهای جزئی ، نقش اساسی را در بخشی از فرآیندها ایفا می کنند که تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی وضعیت آب و هوایی زمین داشته و امکان ادامه حیات بر روی کره زمین را فراهم می آورند . ( عباسپور ، 1379 ) این گازهای جزئی با مقادیر بسیار کم و ناچیز شامل نئون ، هلیوم ، متان ، کریپتون ، اکسید ازت ، هیدروژن ، ازن ، گزنون ، اکسید نیتریک و رادون هستند.
1-3 ارتفاع و ساختار اتمسفر
جو زمین ، پوشش عظیم گازی شکلی است که اطراف کرة زمین قرار گرفته و حتی در سطح آن نیز نفوذ کرده است . هر قدر از سطح زمین دور شویم از غلظت هوا کاسته می شود . به طوری که غلظت هوا در لایه های انتهایی آنقدر کم می شود که جوبه طورغیرمحسوس باجو خورشید درهم می آمیزد . (علیزاده ، 1379 )
در ابتدا شدت کاهش غلظت هوا بسیار سریع است به طوری که 50 درصد جرم هوا در ارتفاع کمتر از 5/5 کیلومتری سطح زمین قرار دارد و فقط نیمی از آنچه باقی می اند در 5/5 کیلومتر دوم متمرکز است . به عبارت دیگر ، سه چهارم جرم هوا در ارتفاع کمتر از 11 کیلومتری سطح زمین متمرکز است. افزایش غلظت هوا در نزدیک سطح زمین ، به دلیل نیروی جاذبه زمین است .و در دمای صفر درجه سانتی گراد و فشار 76 سانتی متر جیوه ، چگالی هوا در سطح زمین 3/1 کیلوگرم بر متر مکعب است. (علیزاده ، 1379)
هرچند هوا در نقاط انتهایی جو به قدری رقیق است که حتی ایجاد وضعیت مشابه آن در آزمایشگاهها نیز امکان پذیر نیست امّا باز هم در چنین ارتفاعی ذرّات هوا وجود داشته که به صورت غیر مستقیم قابل دیدبانی و اندازه گیری است . به همین دلیل ، ماهواره هایی که در مدارهایی به فاصله صدها کیلومتر از زمین گردش می کنند ، حرکتشان به علت اصطکاک با ذرّات هوا کند شده و به طرف زمین کشیده می شود . ساختار اتمسفر را می توان از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار داد . یکی از معیارهایی که براساس آن لایه های جو طبقه بندی می شوند دمای هواست . لایه بندی حرارتی از نظر تغییرات هوا و اثرات مستقیم گرما بسیار با اهمیت می باشد . لایه بندی دیگر نیز در ارتباط با یونیزاسیون یا وجود ذرّات باردار اتمی در جو انجام می گیرد که به نوبه خود دارای اهمیت می باشد . اما آنچه به عنوان مبنا پذیرفته شده ، همان لایه بندی حرارتی است .
با توجه به محدود بودن اطلاعات ما از خصوصیات جو در لایه های فوقانی ، و به این دلیل که سطوح بالایی هنوز تحت بررسی و تحقیق می باشد هیچ گونه تعریف و مشخصه جامعی از ساختار جو در این قسمت وجود ندارد . پایین ترین لایه جو که در برگیردنده بیشترین جرم هوا است ، و همچنین بزرگترین ویژگی آن ، کاهش تدریجی دمای هوا نسبت به ارتفاع می باشد ؛ لایه تروپوسفر نام دارد . بیشترین تغییرات جوی که کاهش دمای نسبت به ارتفاع ، مهمترین آنهاست ، در این لایه اتـفـاق می افتد . ضخامت متوسط لایه تروپوسفر حدود 11 کیلومتر است . ضخامت این لایه در قطب حداقل، و در استوا به بالاترین مقدار خود می رسد .
روی لایه تروپوسفر ، طبقه استراتوسفر قرار دارد که ضخامت متوسط آن حدود 23 کیلومتر است . در 3 کیلومتر اوّل استراتوسفر ، دمای هوا ثابت است ، امّا در قسمتهای بالاتر ، دمای هوا با ارتفاع افزایش می یابد . لایه مزوسفر در بالای طبقه استراتوسفر واقع شده و به صورتی است که در آن دمای هوا نـسبت به افزایش ارتفاع به طور سریع کاهش پیدا می کند. ترموسفر انتهاییترین لایه جو می باشد که در آن بار دیگر دمای هوا با ارتفاع به شدت زیاد می شود . این لایه از ارتفاع تقریبی 80 کیلومتری زمین شروع و تا 190 کیلومتری سطح زمین ادامه دارد . بدین ترتیب جو زمین از نظر حرارتی به چهار لایه متمایز : تروپوسفر، استراتوسفر ، مزوسفر ، و ترموسفر تقسیم می شود . مرز بین لایه های اول و دوم ، تروپوپاز ؛ مرز لایه های دوم و سوم ، استراتوپاز ؛ و مرز لایه های سوم و چهارم ، مزوپاز نام گرفته است . مزوپاز محلی است که پایینترین دما را دارا می باشد .
برای جو زمین نمی توان انتهای مشخصی قایل شد ، اما ارتفاع 190 کیلومتری که به عنوان انتهای لایة ترموسفر ذکر شده عددی است که در عمل از آن استفاده می شود ، و گرنه لایة ترموسفر تا هزارها کیلومتر ادامه داشته و سرانجام جو زمین و خورشید با یکدیگر مخلوط می شوند . بخشی از لایه ترموسفر یونیزه بوده و محتوی ذرات باردار و اتمی است . قسمتهای پایین تر موسفر از نظر وجود ذرات باردار غنی است ، به طوری که یک لایة مشخص یونیزه را در این قسمت تشکیل می دهد .
ارتباطهای رادیویی راه دور از طریق انعکاسهای یک یا چند گانه تابشهای موج کوتاه از لایه های یونیزه مذکور امکان پذیر می گردد . آن قسمت از لایه های فوقانی جو که محتوی مقدار زیادی ذرات باردار ( یون ) است ، یونسفر نام گرفته است . ترکیب گازهای هوا تا ارتفاع 70 کیلومتری کاملاً یکنواخت و همگن است . اما بالاتر از این ارتفاع ، لایه بنـدی دیگـری نیـز بر اسـاس گـازهای مـوجود در جو وجود دارد براساس نتایج حاصله از ماهواره های اکتشافی مشاهده می گردد که بعد از لایه همگن سطحی ( لایه ازت و اکسیژن ) سه لایه متمایز دیگر که در آنها به ترتیب گازهای اکسیژن ، هلیم و هیدروژن غالب می باشند ، وجود دارد . ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته محیط زیست با عنوان لایه اوزن و وضعیت کنونی آن
94 صفحه - 15000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته محیط زیست - بهداشت - لجن فعال
75 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته محیط زیست با عنوان اکوتوریسم
69 صفحه - 8000 تومان
پروژه پایان نامه بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی رشته علوم اجتماعی
193 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
151 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته محیط زیست عوامل کاهنده و تهدید کننده اکوسیستم
61 صفحه - 7000 تومان
پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
19 صفحه - 3000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 6000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 15000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 15000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 28000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 18000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 22000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 10000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 30000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 14000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 15000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 9000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 10000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 8000 تومان
بررسی سواحل حاجی بکنده در جذب توریست پروژه رشته گردشگری و توریسم
68 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
10 صفحه - 10000 تومان
بررسی وضعیت پروژه های عمرانی استان گیلان( از لحاظ زمان اجرا) در 5 سال گذشته
49 صفحه - 8000 تومان
رگرسیون لجستیک حداقل مربعات آن پروژه ریاضی
42 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
32 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
95 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
94 صفحه - 15000 تومان
پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی مفهوم مدرنیته و روند تحول و پیامد های آن در غرب
100 صفحه - 18000 تومان
شرط باطل و ماهیت آن مربوط به رشته حقوق
108 صفحه - 10000 تومان
سازمان محیط زیست استان گیلان
13 صفحه - 1500 تومان
آلودگی محیط زیست اکسید های سولفور
24 صفحه - 2500 تومان
راهکارهای نوین برای حفظ محیط زیست از سموم صنعتی
6 صفحه - 1000 تومان
پروژه مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست بررسی عوامل تهدید کننده جنگل سراوان
109 صفحه - 15000 تومان
اثر آلودگی کودهای شیمیایی بر محیط زیست - بر اساس روش تحقیق
10 صفحه - 5000 تومان
عوامل تهدید کننده محیط زیست گیلان
14 صفحه - 2000 تومان
پروژه محیط زیست تحلیل و بررسی آلودگی محیط زیست و اکوسیستم و خطرات ناشی از آن
49 صفحه - 8000 تومان
اقلیم دریایی و ساحل غربی یک محیط زیست گرم و معتدل
31 صفحه - 3500 تومان
پروژه بررسی نقش محیط زیست بر سلامت انسان (مطالعه موردی آب
60 صفحه - 10000 تومان
راهکارهای حفظ محیط زیست و بررسی عوامل آلودگی محیط زیست
9 صفحه - 2000 تومان
آلودگی محیط زیست گیلان
10 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رفتار و اثرات نشت نفت در محیط زیست آبی 10
4 صفحه - 4000 تومان
آموزش حفاظت از محیط زیست به زنان روستایی
15 صفحه - 2000 تومان
بررسی ارزش محیط زیست در بین دانشجویان دختر و پسر روش تحقیق
48 صفحه - 6000 تومان
بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
12 صفحه - 2000 تومان
تنوع زیستی چیست و اثر آن روی محیط زیست، جانوران و گیاهان
29 صفحه - 3500 تومان
مطالعه و بررسی تنوع زیستی و نقش آن در محیط زیست
40 صفحه - 5000 تومان
بررسی وضعیت آموزش زیست شناسی
10 صفحه - 1500 تومان
بررسی وضعیت آموزش زیست شناسی بر اساس روش تحقیق
13 صفحه - 3000 تومان
پروژه بررسی فرسایش خاک و عوارض آن و بحران زیست محیطی ناشی از فرسایش خاک
57 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک نانو الیاف زیست تجزیه پذیر که توسط الکترو ریسی چار چوب بندی شده و پتانسیل آن برای مهندسی بافت و نسوج استخوان
6 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انرژی تجدیدپذیر در هند: وضعیت کنونی و پتانسیل¬های آینده 23
9 صفحه - 9000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2020 - 2007