موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : رابطه شوکهای نفتی وچرخه های تجاری امریکا
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
رابطه شوکهای نفتی وچرخه های تجاری امریکا
تعداد صفحه :
10
قیمت :
10500 تومان

مقدمه
معمولاً منظور از شوک نفتی تغییرات ناگهانی در قیمت نفت است. اکثر کارشناسان تعریف ارائه شده از شوک نفتی را قبول دارند، اما در بحث سنجش آن بر متغیرهای اقتصاد کلان تعاریف گوناگونی وجود دارد که محور ایجاد تنشهای مختلف در ابعاد گوناگون است.در این راستا به نظر می‌رسد که با وجود شرایط فعلی و تحریم نفت ایران که از قرار معلوم بدون پشتوانه کارشناسی شده توسط غرب صورت پذیرفته است بازارهای نفتی اروپا و غرب باید منتظر دومین شوک نفتی باشند.در همین راستا چند روز پیش مقامات دولت چین با اشاره به اینکه نفت ایران را تحریم نخواهند کرد نسبت به تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران اعتراض کرده و به این موضوع اذعان داشتند که نیازی به این تحریم‌ها نمی‌بینند.گفته‌های مقامات دولت چین در حالی بیان می شود که براساس نظر کارشناسان بسیاری از کشورهای اروپایی با چین هم عقیده هستند اما به دلیل نزدیکی با آمریکا از این گونه انتقادات در این زمینه خودداری می کنند.
ادبیات موضوع
موج‌های آشکار و پنهان علیه خود سریهای آمریکا در حالی رخ داده که به دلیل این تحریم‌ها قیمت بنزین در خود آمریکا به ۴دلار رسید و از طرف دیگر قیمت نفت ایران در چند روز گذشته با افزایش قیمت قابل توجهی همراه بوده است.برهمین اساس بسیاری از کارشناسان نگرانی خود را نسبت به سومین شوک نفتی ابراز داشته‌اند. البته این کارشناسان در این زمینه به این مسئله هم اشاره کرده‌اند که این شوک نفتی که به احتمال زیاد با تحقق کامل تحریم نفت ایران ایجاد خواهد شد، شوکی غیر منطقی است؛ چرا که شوک‌های گذشته با توجیهات مطرح شده قابلیت دفاع داشتند اما این شوک به دلیل خودسری‌های آمریکا در حال تحمیل شدن به تمام جهان آن هم دراین شرایط بحرانی اقتصاد اروپا است.

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007