موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه بررسی تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی اراک.doc
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه بررسی تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
تعداد صفحه :
304
قیمت :
75000 تومان

فهرست مطالب 1.عنوان : بررسي تهيه طرح درس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي ناحيه 2 شهرستان اراک
2.عنوان : راهنماي تدريس اجتماعي ( دوم راهنمايي )
3.عنوان : بررسي تکنيکي و محتوايي کتابهاي فارسي مقدماتي و تکميل نهضت سواد آموزي
4.عنوان : مسائل و مشکلات آموزشي و درسي دانش آموزان نيمه بينا در سطح شهر اراک
5.عنوان : نقش ويدئو در آموزش
پژوهشگر : زهرا غلامی، استاد راهنما: دکتر محمد سيفي، سال اجراء : 78
6.عنوان : بررسی فضاهای آموزشی و مطابقت آن با استفاده از استانداردهای موجود مدارس ابتدايی شهر اراک در سال تحصيلی 78
7.عنوان : ارزشيابي دوره کارشناسي تکنولوژي آموزشي از ديدگاه فارغ التحصيلان رشته تکنولوژي آموزشي دانشگاه اراک تا سال 1378
8.عنوان : مطالعه و بررسي روش استفاده بهينه از تخته و گچ
9.عنوان : بررسي عوامل موثر در ميزان استفاده معلّمين از وسايل کمک آموزشي در مدارس ابتدايي ناحيه يک شهرستان اراک در سال 78ـ 1377
10.عنوان : راهنماي تدريس جغرافياي سال سوم راهنمايي
11.عنوان : بررسي ماهيت و چگونگي کاربرد تکنولوژي آموزشي از ديدگاه معلّمين ابتدايي شرکت کننده در مورد آموزش ضمن خدمت شهيد باهنر اراک در تابستان 1378
12.عنوان : بررسی کلاسهای جبرانی - تقويتی (ضمن سال ) بر روند پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه سوم راهنمايي آموزشگاهاي منطقه فراهان
13.عنوان : بررسي تاثير کاربرد مواد و وسايل آموزشي در فرايند آموزش .
14.عنوان : تلويزيون و رشد اجتماعي کودکان
15.عنوان : بررسي کاربرد روش يادگيري اکتشافي در تدريس کتاب رياضي پايه چهارم ابتدايي
16.عنوان : بررسي ويژگي هاي کودکان 3 تا 7 ساله و آموزش و پرورش پيش از دبستان
17.عنوان : بررسي ميزان آشنايي معلّمان مدارس راهنمايي با تکنولوژي آموزشي و کاربرد آن در کلاس خود در مدارس راهنمايي آموزش و پرورش ناحيه 2 در سال تحصيلي 79ـ1378
18.عنوان : بررسي نگرش دانش آموزان ناشنوا در استفاده از زبان اشاره و گفتار خواني در مدارس استثنايي ناشنوايان شهر اراک
19.عنوان : تلويزيون آموزشي
20.عنوان : بررسي محتواي کتاب علوم پنجم ابتدايي از ديدگاه آموزشياران و سوادآموزان شهرستان اراک
21.عنوان : بررسي نقش روابط انساني در افزايش کارايي معلّمان راهنمايي پسرانه منطقه آموزش و پرورش شازند سال تحصيلي 79_78
22.عنوان : بررسي مسائل و مشکلات نهضت سوادآموزي شهرستان اراک
23.عنوان : راهبردهاي بهينه سازي تدريس درآموزش عالي از ديد دانشجويان دانشگاه اراک
24.عنوان : تحليل محتواي کتاب علوم تجربي سال دوم ابتدايي و مقايسه آن با ويژ گي هاي شناختي کودکان
25.عنوان : اثر اضطراب بر امتحان
26.عنوان : بهسازي و تقويت حافظه
27.عنوان : بررسي ميزان آشنايي معلّمان عربي دوره راهنمايي شهرستان ملاير در استفاده از روشهاي تدريس حل مسئله و تسلّط ياب
28.عنوان : بررسي نگرش سوادآموزان و آموزشياران نهضت سوادآموزي نسبت به محتواي تعليمات مدني پنجم ابتدايي شهرستان اراک
29.عنوان:بررسي مسائل و مشکلات مرکز مشاوره دانشگاه اراک از ديدگاه دانشجويان در سال 80ـ79
30.عنوان : بررسي جايگاه کامپيوتر در تدريس و يادگيري معلّمان و دانش آموزان دبيرستانهاي پسرانه روزانه شهرستان اراک
31.عنوان : نقش کامپيوتر در مديريت
32.عنوان : جايگاه تکنولوژي آموزشي در آموزش و پرورش استان مرکزي از ديدگاه مديران ، معاونين و کارشناسان آموزش و پرورش استان مرکزي .
33.عنوان : راه اندازي مرکز يادگيري کارورزي درمجتمع ناشنوايان امام علي (ع)
34.عنوان : بررسي نگرش آموزشياران به تاثير تکاليف موثّر بر پيشرفت تحصيلي سوادآموزان دوره تکميلي درس فارسي نهضت سوادآموزي شهرستان اراک .
35.عنوان: معرفي اقوام و تمدن هاي غربي ايران از دوران ما قبل تاريخ تا هخامنشيان
36.عنوان : بررسي ميزان استفاده دانشجويان دانشگاه اراک از کامپيوتر
37.عنوان : بررسي نقش تکنولوژي آموزشي در آموزش ناشنوايان
38.عنوان : بررسي ميزان آشنايي دانشجويان دانشگاه اراک با روشهاي موثر مطالعه
39.عنوان : طراحي و کاربرد بازيهاي آموزشي در آموزش و پرورش در مقطع ابتدايي و راهنمايي
40.عنوان: ارزشيابي نگرش دانشجويان رشته تکنولوژي آموزشي دانشگاه اراک نسبت به دروس روانشناسي اين رشته
41.عنوان : بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه در درس زبان انگليسي نواحي 1و2 شهرستان اراک از ديدگاه دبيران و دانش آموزان در سال تحصيلي 81ـ80
42.عنوان : بررسي دلايل کم توجهي دانشجويان دانشگاه اراک به مطالعه کتب درسي غير درسي در سال تحصيلي 81ـ80
43.عنوان : کاربرد کامپيوتر در آموزش
44.عنوان: بررسي ماهيت روش تدريس ايفاي نقش و کاربرد آن در آموزش و پرورش مقاطع ابتدايي
45.عنوان : بررسي تاثير روشهاي تدريس اکتشافي در پيشرفت تحصيلي دانشجويان گروه علوم انساني دانشگاه اراک از ديدگاه اساتيد
46.عنوان : بررسي و نقد درس آشنايي با مراکز آموزشي از نظر دانشجويان رشته تکنولوژي آموزشي دانشگاه اراک
47.عنوان : بررسي روشهاي موثر در مطالعه دروس نظري از نظر دانشجويان رشته هاي علوم انساني دانشگاه اراک در سال تحصيلي 81 ـ80
48.عنوان: ارزشيابي دروس برنامه ريزي آموزشي از ديدگاه دانشجويان رشته تکنولوژي آموزشي دانشگاه اراک در سال تحصيلي 81 ـ80
49.عنوان : بررسي تکنيکي و محتوايي تصاوير کتاب علوم تجربي دوره پاياني نهضت سوادآموزي
50.عنوان : بررسي ميزان آگاهي و استفاده اساتيد دانشگاه ازتکنولوژي آموزشي در امر ياددهي، يادگيري دانشجويان نيمسال دوم سال تحصيلي 80 ـ 80
51.عنوان : طرح مرکز يادگيري دانشگاه اراک
52.عنوان : بررسي روند تاريخي برنامه ريزي آموزشي در ايران
53.عنوان : گزارش کارورزي در مرکز آموزش استثنائي نور اراک
54.عنوان : تحليل محتواي کتاب علوم پايه سوم ابتدايي
55.عنوان: يادگيري مهارتهاي زندگي در مراکز يادگيري محلي ( clc ) به روش پودماني
56.عنوان : تاثير بيان اهداف آموزشي توسط اساتيد در پيشرفت تحصيلي دانشجويان
پژوهشگر : جمشيد رحماني ، استاد راهنما : آقاي محمد مينا ، سال اجراء : 82
57.عنوان : ارزشيابي ميزان موفقيت مراکز يادگيري محلي استان مرکزي در آموزش مهارتهاي زندگي
58.عنوان : تحليل محتواي کتاب جغرافياي پايه چهارم دوره ابتدايي
59.عنوان : بررسي ميزان اثربخشي بازيهاي آموزشي در رشد شناختي کودکان پيش دبستاني با تاکيد بر طبقه بندي گانيه
60.عنوان : بررسي علت افت تحصيلي در رشته هاي علوم انساني دانشگاه اراک
61.عنوان : نقش اطلاع رساني و ارتباطات در مديريت
62.عنوان : بررسي نقش تكنولوژي آموزشي در آموزش بزرگسالان
63.عنوان :آشنايي با ويدئو و نحوه استفاده از آن در آموزش
64.عنوان : بررسي نقش كتاب و كتابخانه در موفقيت تحصيلي دانش آموزان متوسطه نظام جديد از ديدگاه دبيران و دانش آموزان ناحيه 2 آموزش وپرورش اراك
65.عنوان : بررسي نقش وسايل كمك آموزشي در يادگيري دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهرستان نجف آباد كه دروس حرفه وفن افت تحصيلي دارند .
66.عنوان : مطا لعه و بررسي عملكرد برنامه آموزشي شبكه دوم سيما و تا ثير آن در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال چهارم رشته رياضي شهرستان دزفول در سال تحصيلي 74ـ73
67.عنوان: بررسي نقش تكنولوژي آموزشي در آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدايي ناحيه يك شهرستان اراك در سال تحصيلي 73ـ72 از ديدگاه آموزگاران شركت كننده در اين دوره ها .
68.عنوان : آموزش تكنيك عكاسي
69.عنوان: نقش تكنولوژي آموزش در تسهيل مديريت مدارس
70.عنوان :آشنائي با مقدمات كامپيوتر
71.عنوان :نقش كامپيوتر در آموزش
72.عنوان :طرح ايجاد مركز يادگيري در نظام جديد متوسطه
73.عنوان: نقش بازي در يادگيري كودكان
74.عنوان :جايگاه آموزش برنامه اي در نظام جديد آموزش متوسطه
75.عنوان: نقش تكنولوژي آموزشي در برنامه ريزي نيروي انساني آموزش وپرورش.
76.عنوان: بررسي چگونگي كاربرد تكنولوژي آموزشي در تدريس از ديدگاه معلمين مقطع ابتدايي خمين
77.عنوان : بررسي تاثير دوره هاي ضمن خدمت تكنولوژي آموزشي بر كارآمدي معلمين ابتدايي ناحيه يك خرم آباد
78.عنوان : بررسي ميزان استفاده معلمان ابتدايي شهرستان طارم علياء از علوم در تدريس علوم تجربي
79.عنوان :نقش تكنولوژي آموزشي در حل مشكلات آموزش عشاير
80.عنوان :طرح بهينه سازي آموزش در مدارس استثنايي نور اراك
81. عنوان :دلايل عدم استفاده معلمين مقطع متوسطه از طرح درس روزانه
82.عنوان : بررسي عملكرد فارغ التحصيلان رشتة تكنولوژي آموزشي دانشگاه اراك.
83.عنوان :راهنمايي استفاده عملي از ميكسر M X 1
84.عنوان :طراحي وتجهيز مركز يادگيري مدرسه استثنائي مهندس امير ابراهيمي فخار اراك.
85.عنوان :طراحي مركز يادگيري در مركز تربيت معلم شهيد باهنر اراك .
86.عنوان :طرح ايجاد مركز يادگيري مدرسه استثنايي ياسر اراك
87.عنوان :راهنماي تدريس جغرافيايي پنجم ابتدايي
88.عنوان : نقش ويدئو در آموزش
89.عنوان : راهنماي تدريس جغرافياي استان مركزي
90.عنوان :راهنماي تدريس تعليمات اجتماعي سال دوم راهنمايي
91.عنوان : بررسي اثر بخشي روشهاي تدريس علوم تجربي پنجم ابتدايي از ديدكاه معلمان شهرستان ماسال
92.عنوان : طراحي آموزش فارسي (اول دبستان )
93.عنوان: بررسي روشها ورسانه هاي تدريس در مدارس كودكان استثنايي شهرستان اراك
94.عنوان : طرح بهينه سازي آموزشي در مدرسه استثنايي ابراهيمي فخار اراك
95.عنوان :بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان مدارس روستايي مقطع راهنمايي
96.عنوان: بررسي ميزان وكارآيي كتابهاي كمك آموزشي مربوط به درس علوم تجربي دوره ابتدايي از معلمان مدارس ابتدايي ناحيه دو قزوين
97.عنوان : ارزشيابي دوره ضمن خدمت مديران دوره متوسطه شهرستان رودسر در سال تحصيلي 74ـ75 از ديدگاه مديران شركت كننده
98.عنوان :راهنماي تدريس تاريخ چهارم دبستان
99.عنوان :طراحي آموزش علوم تجربي دبستان ( پاية چهارم )
100.عنوان : بررسي ميزا ن انطباق محتوي و مفاهيم كتاب علوم پاية پنجم ابتدائي با روشهاي تدريس فعال .
(101) عنوان: بررسي ميزان استفاده و كاربرد اينترنت توسط دانشجويان رشته تكنولوژي آموزشي دانشگاه اراك در سال تحصيلي 83-82
(102) عنوان: كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش ايران
( 103 )عنوان: بررسي تأثير برنامه هاي تلويزيون بر خشونت كودكان
(104) عنوان: نقش تكنولوژي آموزشي در بهبود فرايند آموزشي كودكان استثنايي پسرانه (كم توان ذهني) شهرستان اراك در سال تحصيلي 83-1382
(105) عنوان:نقش تكنولوژي آموزش (از بعد طراحي) در ايجاد انگيزه در فراگيران
(106) عنوان: جايگاه تكنولوژي آموزشي در نظام آموزش و پرورش ايران
(107) عنوان: معرفي بسته آموزشي
(108)عنوان: بررسي وضعيت شغلي فارغ التحصيلا ن رشته تكنولوژي آموزشي دانشگاه اراك
(109)عنوان: بررسي ميزان و نحوه كاربرد اينترنت توسط اساتيد در دانشگاه اراك
( 110) عنوان: بررسي ماهيت نظريه ساخت گرايي
(111) عنوان: بررسي تأثير روشهاي تدريس اكتشافي در پيشرفت تحصيلي دانشجويان گروه علوم انساني دانشگاه اراك از ديد اساتيد.
(112)عنوان: بررسي علل عدم تمايل اساتيد دانشگاه اراك به استفاده از وسايل كمك آموزشي در تدريس
(113) عنوان: بررسي ديدگاههاي دانشجويان در رابطه با شيوه هاي تدريس معلم‌مداري و دانشجو مداري در دانشگاه اراك
(114) عنوان: بررسي ميزان اثربخشي كتاب هديه هاي آسمان بر افزايش يادگيري دانش‌آموزان دختر – پسر پايه سوم ابتدايي از ديدگاه معلمان ناحيه 2 شهر اراك در سال تحصيلي 83-82
(115)عنوان: ارزشيابي اثربخشي برنامه همياري در يادگيري دانش آموزان از ديدگاه معلمين مجري ناحيه 1 اراك در سال تحصيلي 83-1382
(116) عنوان: آموزش اتصالات خط نستعليق
( 117)عنوان: آموزش با روش پودماني و نمونه اي از اين روش در زمينه ارزشيابي
(118) عنوان: بررسي محتواي كتاب علوم دوم راهنمايي با تكيه بر تصاوير.
(119) عنوان: بررسي مسائل و مشكلات موجود در برنامه هاي درسي رشته
(120 )عنوان: بررسي نقش دانشگاه مجازي در آموزش از راه دور
(121) عنوان: بررسي تطبيقي كاربرد تكنولوژي آموزش در دوره متوسطه نظام‌هاي آموزشي ايران و ژاپن
(122)عنوان: نقش بازيهاي آموزشي در يادگيري كودكان
(123) عنوان: ايجاد مركز فراگيري در مدرسه ايثارگران اراك
(124) عنوان: بررسي تأثير تربيت بدني (ورزش) در تغيير الگويي رفتاري دانش‌آموزان مقطع راهنمايي منطقه وفس
(125)عنوان: نقش تكنولوژي آموزشي در آموزش كودكان عقب مانده ذهني
(126) عنوان: آشنايي با رسانه ها در كارگاه تكنولوژي آموزشي كاروزي در مراكز كودكان استثنايي و كم توان (ذهني) استان مركزي
(127) عنوان:كاربرد تكنولوژي آموزشي در نظام جديد متوسطه
(128) عنوان: بررسي چگونگي استفاده دبيران مقطع متوسطه نظري شهرستان كوهد شت از وسايل آموزشي در دروس تخصصي علوم تجربي
(129) عنوان: مدرسه محوري در نظام آموزشي
(130) عنوان: دانشگاه مجازي و جايگاه آن در جهان وايران
(131) عنوان: طراحي آموزشي علوم تجربي (پايه چهارم)
(132) عنوان: روان شناسي رشد (2) بلوغ و نوجواني و اختلافات نوجواني به زبان آموزش بر نامه اي و پود ماني
(133) عنوان ::نقش تكنولوژي آموزشي در ارتقا ءكيفي آموزش ابتدائي
(134) عنوان:مقايسه وضعيت خانوادگي دانش آموزان ممتاز و مردودين پسر كلاس پنجم منطقه شازند در سال تحصيلي 74-75
(135) عنوان: آموزش پودماني با رويكرد پود ماني
(136)عنوان : جايگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالي .
(137 ) عنوان : بررسي روش هاي آموزشي در گروه علوم تربيتي در دانشگاه اراك
(138) عنوان : مشاهده مستقيم روش هاي درمان دانش آموزان ناتوان در خواندن
( 139) عنوان : كاربرد تكنولوژي آموزشي در آموزش عالي ايران
(140 ) عنوان : راهنماي تدريس درس تاريخ سال اول راهنمايي .
(141 ) عنوان : بررسي جايگاه كامپيوتر آموزشي در دانشگاه اراك .
( 142 ) عنوان : معرفي و تشريح فعاليت هاي انجمن علمي تكنولوژي آموزشي دانشگاه اراك
(143 ) عنوان : بررسي نقش تكنولوژي آموزشي در آموزش كودكان آمورش آموزش پذير .
(144 ) عنوان : نقش فناوري اطلاعات ( IT) در مديريت آموزشي .
( 145 ) عنوان : ارزشيابي رشته كارشناسي تكنولوژي از ديدگاه دانشجويان رشته تكنولوژي آموزشي .
(146) عنوان : بررسي ويژگي هاي كودكان 3 تا 7 ساله و آموزش و پرورش پيش از دبستان
(147) عنوان : يادگيري اكتشافي و رشد خلاقيت دانش آموزان .
(148 ) عنوان : بررسي نگرش اساتيد دانشگاه اراك در مورد كاربرد آموزشي اينترنت و ميزان تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان .
(149) عنوان : بررسي مسائل و مشكلات كه بر ميزان گرايش دانشجويان رشته هاي علوم انساني نسبت به تحقيق و پژوهش در دانشگاه اراك موثر مي باشند .
(150) عنوان : بررسي جايگاه فناوري اطلاعات IT و فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT در آموزش و پرورش ايران
(151 )عنوان : بررسي موانع جذب و به كارگيري فارغ التحصيلان رشته تكنولوژي آموزشي در مشاغل و حرفه هاي اجتماعي از ديدگاه فارغ التحصيلان دانشگاه اراك
(152 ) عنوان : بررسي نگرش معلمين با سابقه نسبت به تهيه طرح درس
(153 ) عنوان : بررسي ميزان كارآيي كتاب هاي كمك آموزشي مربوط به درس علوم تجربي دوره ابتدايي از ديدگاه معلمان مدارس ابتدايي نواحي 1 و 2 شهرستان اراك
(154 ) عنوان : كاربرد فناوري اطلاعات در آموزش و پرورش ايران .
( 155 ) عنوان : بررسي تطبيقي دروس تحفصي تكنولوژي آموزشي و ارائه پيشنهادي بهينه سازي آن .
( 156 ) عنوان : نقش ICT در آموزش و پرورش ايران .
(157 ) عنوان : بررسي تصاوير كتاب علوم اول راهنمايي ( بخش دنياي زنده ) از ديدگاه معلمان ناحيه يك اراك .
(158 ) عنوان : بررسي نظرات معلمين پايه چهارم ابتدايي شهر گچساران در مورد محتواي كتاب تاريخ چهارم ابتدايي .
(159 ) عنوان : بررسي نوع نگرش معلمين نسبت به كارآمدي تكنولوژي آموزشي در رابطه ميزان كاربرد آن با گذراندن دوره هاي ضمن خدمت تكنولوژي آموزشي از ديدگاه معلمين مقطع راهنمايي منطقه چهارده تهران در سال تحصيلي 78-77 .
(160) عنوان : ICT در آموزش و پرورش .
( 161 ) عنوان : كاربرد كامپيوتر در آموزش .
(162) عنوان : بررسي كاربرد روش يادگيري اكتشافي در تدريس كتاب رياضي پايه چهارم ابتدايي .
( 163 ) عنوان : تدريس طرز تلفظ كلمات قرآني با استفاده از نوار صوتي در مقطع راهنمايي سال دوم .
(164 ) عنوان : نقد و بررسي روشهاي يادگيري .
(165 ) عنوان : بررسي دلايل عدم مشاركت سوادآموزان زن دوره تكميلي در امر يادگيري در شهر اراك .
(166 ) عنوان : تحليل چارچوب درس مقدمات تكنولوژي آموزشي و چگونگي ارتباط محتواي اين درس با ساير دروس .
(167) عنوان : بررسي چگونگي كاربرد آموزشي كامپيوتر توسط دانشجويان كارشناسي رشته تكنولوژي آموزشي دانشگاه اراك در سال تحصيلي 84-83 .
(168 ) عنوان : بررسي روشهاي ايجاد انگيزه براي مطالعه ي كتب غيردرسي دانشجويان دانشگاه اراك در سال تحصيلي 83-82 .
(169) عنوان : راهنماي تدريس تاريخ پنجم دبستان .
170- عنوان : بررسی تصاویر کتاب علوم تجربی سال اول راهنمایی از دید معلمان شهر اراک
171- عنوان : بررسی میزان دانش وآگاهی معلمان پایه پنجم ابتدایی در زمینه طرح و تهیه سوالات امتحانی و مهارتهای ارزشیابی در مدرسه ابتدایی دخترانه شهدای خیبر شهر اراک در سال تحصیلی 82-1381
172- عنوان : بررسی راهکارهایی جهت استفاده عملی دانشجویان اراک از کامپیوتر
173- عنوان : مطالعه موردی در زمینه تاثیر استفاده از روش سینا در یادگیری دانش آموز ناتوان در خواندن
174- عنوان : مدیر یار
175- عنوان : بررسی میزان و نحوه کاربرد آموزشی کامپیوتر توسط دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی
176- عنوان : آموزش خوشنویسی مفردات نستعلیق به روش برنامه ای
177- عنوان : چکیده پروژه های تولیدی از سال 1373الی 1377
178- عنوان : بررسی و نقد سر فصل های دروس تولیدی رشته تکنولوژی آموزشی از دیدگاه دانشجویان در سال تحصیلی 81-1380
179- عنوان : فیلمنامه آموزش مفردات نستعلیق
180- عنوان : یادگیری اکتشافی و رشد خلاقیت دانش آموزان
181- عنوان : آموزش خوشنویسی به روش برنامه ای
182- عنوان : بررسی روشها و رسانه های تدریس در مدارس کودکان استثنایی شهرستان اراک
183- عنوان : سیستم آموزش برنامه ای
184- عنوان : تلویزیون در آموزش
185- عنوان : لزوم تعیین هدفهای رفتاری
186- عنوان : بررسی نقش تکنولوژی آموزشی در آموزش بزرگسالان
187-عنوان : بررسی روشهای نوین آموزشی در تدریس زبان انگلیسی
188- عنوان : آشنایی با کتابخانه و انواع فهرست برگه
189- عنوان : مطالعه موردی
190- عنوان : روانشناسی رشد (1) دوران قبل و هنگام تولد کودک به زبان آموزش برنامه ای
191- عنوان : اسراف و زیان های آن به زبان آموزش برنامه ای ( به همراه نوار صوتی )
1.عنوان : بررسي تهيه طرح درس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي ناحيه 2 شهرستان اراک
پژوهشگر: مژگان فعلي ، استاد راهنما :آقاي محمد مينا ، سال اجرا : 78
مقدمه :
در جمع معلمان و دست اندرکاران تعليم و تربيت چه بسيارند افرادي که دانش هاي لازم را در مورد موضوع درس و مفاهيم تدريس دارند ، ولي شيوه استفاده صحيح و روش آموزش و انتقال مطلوب را نمي دانند و يا درموقع تدريس دچار مشکل مي شوند . يکي از راههايي که معلمين را در امر تدريس موفق ياري ميکند نوشتن طرح درس است . مسلماً يکي از زمينه هاي لازم براي برخورداري از يک برنامه ريزي سيستماتيک آموزش استفاده مهم از طرح درس است او با اين کار تضميني براي موفقيت خود و همچنين اعتماد به نفس جهت انتقال مفاهيم مورد نظر در تدريس به دست مي آورد . لذا پژوهشگر در اين تحقيق سعي نموده است تا تاثير استفاده از طرح درس را بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مورد بررسي قرار دهد.
..................

تحقیقهای مشابه
پروژه بررسی تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
304 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بازی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
121 صفحه - 66000 تومان
بررسی روش های تدریس ریاضی در پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دبیران دانش آموزان دوره ی راهنمایی بر اسا روش تحقیق
11 صفحه - 7500 تومان
میزان تحصیلات والدین و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فایل بصورت پاورپوینت
11 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 75000 تومان
بررسی اجرای ارزشیابی توصیفی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان - روش تحقیق
19 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی ، بررسی نقش تشویق و تنبیه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
92 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر مثبت رفتار والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
104 صفحه - 54000 تومان
کنترل کلاس در جهت سطح پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
7 صفحه - 4500 تومان
کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان
2 صفحه - 54000 تومان
کلاس اقدام پژوهی - رفع مشکل افت تحصیلی برخی از دانش آموزان سال سوم راهنمایی
16 صفحه - 12000 تومان
پروژه ارزيابي گرايش كارآفريني دانش آموزان سال دوم پسر مقطع دبيرستان همراه با جامعه آماری و بر طبق اصول روش تحقیق
60 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به خدمات مشاوران
131 صفحه - 54000 تومان
پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
75 صفحه - 66000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
95 صفحه - 45000 تومان
بررسی بهداشتیان مدارس و تأثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
14 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
45 صفحه - 51000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 45000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 45000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 54000 تومان
پروژه ماشین متحرک تهیه شده با فلشflash
30 صفحه - 21000 تومان
پروژه شرکت آب بند بابل پروژه درس کنترل کیفیت آماری
30 صفحه - 21000 تومان
رابطه عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی بچه های(دانش آموزان) پروژه روانشناسی علوم تربیتی
66 صفحه - 36000 تومان
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
81 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط¬های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
106 صفحه - 45000 تومان
طراحي تدريس عملي موفق در هر يك از مباحث درس هديه هاي آسمان مربوط به طرح آموزش معلمان
8 صفحه - 6000 تومان
پروژه درس طرح ریزی واحدهای صنعتی - مراحل و محاسبات لازم طرح ریزی کارخانه ساخت بخاری گازی
20 صفحه - 24000 تومان
افزایش توان یادگیری دانش آموزان سال دوم انسانی در درس ادبیات
9 صفحه - 4500 تومان
افزایش میزان علاقه مندی دانش آموزان کلاس پایه دوم راهنمایی برای حظور فعال در کلاس درس حرفه و فن
23 صفحه - 9000 تومان
کار آماری همراه با پرسشنامه و جدول و نمودار دلیل تمایل دانش آموزان به درس خواندن چیست
11 صفحه - 9000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس ریاضی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
12 صفحه - 24000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس شیمی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
15 صفحه - 24000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس ریاضی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
13 صفحه - 36000 تومان
دلایل تمایل دانش آموزان به درس خواندن در چیست کار آماری دانش آموزان پاورپوینت
16 صفحه - 7500 تومان
طرح درس علوم مربوط به مقطع ابتدایی
4 صفحه - 4500 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی در استان گیلان در سالهای 70 تا 72
94 صفحه - 45000 تومان
بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی - روش تحقیق
10 صفحه - 15000 تومان
طرح درس علوم سوم ابتدایی کامل
39 صفحه - 18000 تومان
طرح درس علوم سوم ابتدایی کامل
39 صفحه - 18000 تومان
بررسی تاثیر تحصیلات والدین بر روی پیشرفت تحصیلی فرزندان بر اساس روش تحقیق
27 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روابط بین ویژگی های مشکل و رفتارهای مرتبط با موفقیت و پیشرفت تحصیلی در یادگیری مبتنی بر مسأله
10 صفحه - 30000 تومان
کار آماری بررسی تأثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی کودکان
15 صفحه - 105000 تومان
بررسی رابطه اضطراب با پیشرفت تحصیلی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه روش تحقیق
28 صفحه - 15000 تومان
پروژه مقطع کارشناسی آموزش ابتدایی - بررسی رابطه عاطفی استاد در پیشرفت تحصیلی
30 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر اشتغال والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
33 صفحه - 18000 تومان
بررسی پدیده افت تحصیلی در بین دانش آموزان
11 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته مدیریت آموزشی تأثیر سواد والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
40 صفحه - 36000 تومان
افت تحصیلی و روشهای ایجاد انگیزه درسی در دانش آموزان
26 صفحه - 9000 تومان
پروژه آمار ارتباط دانش اموزان با همسنین خود
18 صفحه - 7500 تومان
چرا دانش آموزان در موقع امتحان اضطراب دارند
12 صفحه - 4500 تومان
پروژه افزایش میزان علاقه مندی دانش آموزان کلاس پایه دوم راهنمایی برای حضور فعال در کلاس حرفه و فن
21 صفحه - 90000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
59 صفحه - 75000 تومان
آموزش و یادگیری دانش آموزان
11 صفحه - 4500 تومان
ارزيابي گرايش كارآفريني دانش آموزان سال سوم فني و حرفه اي همراه با جامعه آماری و بر طبق اصول روش تحقیق
79 صفحه - 54000 تومان
پرورش خلاقيت در دانش آموزان ابتدايي
15 صفحه - 6000 تومان
نقش و مسئولیت دانش آموزان و فرهنگیان ارتقا روحیه ایثار، فداکاری و شهادت طلبی
10 صفحه - 7500 تومان
نقش و مسئولیت دانش آموزان و فرهنگیان در ارتقای روحیه ایثار فداکاری و شهادت طلبی
11 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
70 صفحه - 48000 تومان
پرورش خلاقيت در دانش آموزان ابتدايي
22 صفحه - 7500 تومان
روش های افزایش انضباط در بین دانش آموزان دوره ی ابتدایی
19 صفحه - 9000 تومان
زبان عربی و علت بی علاقه گی دانش آموزان به آن
10 صفحه - 4500 تومان
بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
21 صفحه - 15000 تومان
بررسی تأثیر راهبردهای فراشناختی و درک مطلب دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
10 صفحه - 6000 تومان
آشنایی دانش آموزان با رایانه
9 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
68 صفحه - 45000 تومان
تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده – وراثت – مدرسه بر روی دانش آموزان تیزهوش بر اساس روش تحقیق
22 صفحه - 18000 تومان
آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
13 صفحه - 24000 تومان
آمار و مدلسازی دلیل مقابل دانش آموزان به خواندن چیست همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
13 صفحه - 24000 تومان
آمار و مدلسازی میزان علاقه دانش آموزان به کتابهای غیر درسی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
17 صفحه - 27000 تومان
بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
12 صفحه - 15000 تومان
بررسي علل پرخاشگري دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
22 صفحه - 15000 تومان
بررسی گروههای مرجع دانش آموزان ایرانی شاغل به تحصیل در مجتمع های ّموزشی ایرانیان در سوریه- به روش تحقیق
27 صفحه - 18000 تومان
سنجش گرايش دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي به شغل پليس زن بر اساس روش تحقیق
36 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی روشهای پرورش خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش از دیدگاه معلمان
153 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان آگاهی والدین با وظایف خود در زمینه بلوغ دانش آموزان دختر
101 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به خدمات مشاوران
120 صفحه - 75000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
131 صفحه - 75000 تومان
کار آماری بررسی اضطراب دانش اموزان پشت کنکور
8 صفحه - 105000 تومان
بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
32 صفحه - 36000 تومان
نقش عوامل انساني مدرسه در افزايش انگيزه و علاقه دانش آموزان براي فعاليت هاي ورزشي
18 صفحه - 7500 تومان
اثر بخشی راهبرد استفاده از نوار های صوتی بر یادگیری دانش آموزان - روش تحقیق
14 صفحه - 12000 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان دو م و ششم ابتدائي شهرستا
104 صفحه - 36000 تومان
نقش هوش هیجانی در بالا بردن عزت نفس دانش آموزان دبیرستانی
29 صفحه - 7500 تومان
رفع اضطراب ناشی از امتحان در دانش آموزان پسر
4 صفحه - 3000 تومان
راه های ایجاد مسئولیت پذیری در دانش آموزان روش تحقیق
22 صفحه - 12000 تومان
گزارش تخصصی حل مشکل بدخطی و نارسانویسی یکی از دانش آموزان با راه حل های خلاقانه
14 صفحه - 6000 تومان
شناخت دانش آموزان دیرآموز
15 صفحه - 6000 تومان
پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس دانش آموزان همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
102 صفحه - 75000 تومان
پروژه اقدام پژوهی رشته آموزش ابتدایی - علوم تربیتی کاهش اضطراب (حین امتحان) دانش آموزان
48 صفحه - 36000 تومان
تحلیل محتوایی کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی از منظر آموزش مهارتهای اجتماعی به دانش آموزان
22 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007