تلگرام سایت تحقیق
پنج شنبه 4 اسفند 1396
بازدید امروز : 160 نفر
تحویل در محیط : word

عنوان : ترس ازامتحان وراههای درمان آن

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
ترس ازامتحان وراههای درمان آن
تعداد صفحه :
27
قیمت :
4000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب :
روش تنش زدایی
روش پسخوراند زیستی
ایجاد محیطی آرام و به دور از تشنج
تنظیم برنامه خواب و استراحت
پرهیز از کاهش تغذیه
آماده شدن برای امتحان
پرهیز از فشرده خوانی
شرکت در جلسات آخر درس
پرهیز از اضطرابهای متفرقه
داشتن تصور ذهنی مثبت از خود
حضور در جلسه امتحان
پیشنهادات
نتیجه گیری
منابع
  چکیده
اضطراب، یکی از شایع ترین حالات روحی است که تقریباً د ر همه انسانها د ر طول زندگی و به درجات مختلف بروز می کند . اضطراب امتحان نیز معمولاً با نزد یک شد ن امتحانات د ر فرد نمایان می شود ، به طوری که هرکسی در طول زند گی خود ، حد اقل یکبار این احساس را تجربه کرده است. انسان د وست د ارد هنگام ارزیابی و نقاد ی رفتارهایش به وسیله دیگران، حداکثر امتیاز ممکن را کسب کند ، به همین د لیل هر زمان که د ر موقعیت امتحان یا آزمونی قرار می گیرد ، د چار اضطراب می شود ، هرچند موضوع امتحان را بارها و بارها تمرین کرد ه باشد . د انش آموزی که درسش را خوانده و یا فرد ی که برای استخد ام باید د ر مصاحبه شرکت کند با نزد یک شد ن زمان امتحان، مضطرب تر می شود . وجود اند کی اضطراب د ر انسان هم طبیعی و هم لازم است، ولی این میزان اگر از حد بگذرد برای فرد مشکل ساز می شود به طوری که با داشتن اطلاعات و مهارت، قادر نخواهد بود امتیاز لازم را کسب کند . اضطراب امتحان، نوعی خود مشغولی ذهنی است که با ترد ید فرد د رباره توانایی های خود مشخص می شود و غالباً با شناخت منفی، عد م تمرکز حواس، واکنش های جسمانی نامطلوب و افت تحصیلی همراه است. به عبارت د یگر وقتی که فرد د رباره کارایی و توانایی ذهنی خود د ر موقعیت امتحان، د چار نگرانی و تشویش شود ، به طوری که این احساس، موجب کاهش و افت عملکرد واقعی او شود ، می گوییم د چار اضطراب امتحان شده است.
مقدمه
وجود اضطراب در حد اعتدال آمیز آن، پاسخی سازش یافته تلقی می شود که موضع گیری متفاوت انسان ها در برابر حوادث طبیعی و غیر طبیعی را به دنبال دارد; اضطراب است که ما را وامی دارد تا برای معاینه کلی به پزشک مراجعه کنیم، کتاب هایی را که از کتابخانه به امانت گرفته ایم بازگردانیم، اگر وعده ملاقاتی با کسی گذاشته ایم، به موقع در سرقرار حاضر شویم، در یک جاده لغزنده با احتیاط رانندگی کنیم و... بنابراین وجود اندکی اضطراب می تواند به عنوان یکی از مؤلفه های شخصیت و در واقع بخشی از زندگی انسان، تاثیر مثبتی بر فرآیند زندگی و تحول آن داشته باشد; زیرا این فرصت را برای افراد فراهم می آورد تا مکانیزم های سازشی خود را در صورت مواجه شدن با منابع اضطراب زا، گسترش دهند.
تفسیر موضوع
• آیا تاکنون از خود پرسیده‌اید که چرا از امتحان می‌ترسید؟
• آیا تابحال به صورت عمیق به این موضوع فکر کرده‌اید که چه عواملی در ترس و اضطراب نسبت به امتحان مؤثر بوده‌اند؟
• آیا در زندگی تحصیلی راههایی برای کاهش این نوع اضطراب یافته‌اید؟

....
تحقیقهای مشابه
ترس ازامتحان وراههای درمان آن
26 صفحه - 5000 تومان
ترس ازامتحان وراههای درمان آن
27 صفحه - 4000 تومان
اضطراب و ترس ازامتحان وراههای درمان آن فایل بصورت پاورپوینت
62 صفحه - 8000 تومان
درمان استرس و راههای آن
9 صفحه - 2000 تومان
ترس در کودکان
14 صفحه - 2000 تومان
تاثیر استرس بر بهره وری نیروی انسانی
16 صفحه - 2000 تومان
راهکارهای عملی کاهش استرس در مدیران و کارکنان
11 صفحه - 1500 تومان
مدیریت استرس و اضطراب در کارکنان
18 صفحه - 2500 تومان
پروژه روانشناسی رابطه رویدادهای استرس زای زندگی با سلامت روان
74 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه رویدادهای استرس زای زندگی با سلامت روان در افراد مبتلا به بیماری های قلبی ـ عروقی وافراد سالم
80 صفحه - 18000 تومان
جامعه آماری و پرسشنامه با عنوان تاثیر استرس بر یادگیری زبان The Effects of Stress on Second Language Learning
52 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تاثیر استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
72 صفحه - 15000 تومان
رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی پرستاران همراه با پرسشنامه و جامعه آماری و تجزیه و تجلیل
14 صفحه - 4000 تومان
پروژه علوم تربیتی - روانشناسی - بررسی علل ترس در کودکان و نوجوانان
51 صفحه - 14000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حافظه رم -حافظه دسترسی تصادفی 6
10 صفحه - 13000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تأثیر میزان استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی بین دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
78 صفحه - 18000 تومان
پروژه تربیت بدنی و ورزشی بررسی اثر مدت و سابقه فعالیت بدنی بر انتخاب شیوه مقابله با استرس دوندگان
111 صفحه - 20000 تومان
اعمال محدودیت دسترسی به کاربران در ویندوز سرور.docx
12 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - چه زمانی باید از پيشگيري از زخم استرس در بخش مراقبتهای ویژه استفاده می شود 19
23 صفحه - 4000 تومان
سازگاری اجتماعی ، خود شناسی و استرس در بزرگسالان
24 صفحه - 3500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پیش¬بینی کاربرد دولت الکترونیک و پشتیبانی عمومی دسترسی و آموزش کام
16 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شناخت غیرنمادین اختلال ذهنی و اندیشیدن در نشانه¬های پس از استرس 24
8 صفحه - 8000 تومان
پرسشنامه معنویت و کاهش استرس دوران بارداری
4 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله با استرس
99 صفحه - 20000 تومان
پروژه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی و تیپهای شخصیتی زنان شاغل با میزان ترس از موفقیت آنان
27 صفحه - 7000 تومان
کار آماری بررسی سبک های مقابله با استرس و تاب آوری در دانشجویان
21 صفحه - 20000 تومان
پرسشنامه استرس - فشارروانی
17 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر تعدیلی هوش هیجانی بر واکنشهای کورتیزول آزاد نسبت به استرس 22
14 صفحه - 14000 تومان
ترس کودکان
12 صفحه - 1500 تومان
رماتیسم و راههای درمان ان
5 صفحه - 1000 تومان
افسردگی در نوجوانان و روشهای درمان آن
14 صفحه - 1500 تومان
افسردگی در نوجوانان و راهاهای درمان آن
14 صفحه - 1500 تومان
سرطان معده - درمان - پیشگیری
6 صفحه - 1500 تومان
طرح کارآفرینی درمانگاه شبانه روزی
16 صفحه - 7000 تومان
هنر درمانی
22 صفحه - 2000 تومان
ژنتیک مولکولی و ژن درمانی در بیماری های میتو کندری
24 صفحه - 3500 تومان
غیبت و راههای درمان آن
13 صفحه - 1500 تومان
بهینه سازی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و بهره وری بیشتر از منابع موجود
17 صفحه - 2000 تومان
بیمه خدمات درمانی
11 صفحه - 1500 تومان
بازی درمانی
2 صفحه - 1000 تومان
نگاهی به معضل اعتیاد و راههای درمان آن
39 صفحه - 4500 تومان
مراحل تحلیل وجودی در روان درمانی - معنا درمانی
5 صفحه - 1000 تومان
لیزر درمانی
12 صفحه - 1500 تومان
عوامل مؤثر بر عدم توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی از نظر خبرگان صنعت بیمه همراه با جامعه آماری و بر طبقه اصول روش تحقیق
40 صفحه - 10000 تومان
رنگ درمانی
30 صفحه - 3500 تومان
سرم درمانی و عوامل مداخله گرانه در تست های آزمایشگاهی - پاورپوینت
21 صفحه - 2500 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی گرايش مردم به گياه درمانی
80 صفحه - 17000 تومان
هنر درماني
22 صفحه - 3000 تومان
نگاهی به معضل اعتیاد و راههای درمان آن
15 صفحه - 2000 تومان
خانواده درمانی
18 صفحه - 2500 تومان
اثرات موسیقی درمانی بر درد و نگرانی بیمار کودک در طی عوض کردن مرهم در مکان دهنده
18 صفحه - 4000 تومان
دوزمتری از پیش تعیین شده ایمن درمانی تشعشعی بیماران خاص با استفاده از پروتئین ترکیبی در بیماران مبتلا بدخیمی های معدی و روده ای
14 صفحه - 3000 تومان
کاربرد موسیقی درمانی برای کودکان استثنایی
23 صفحه - 2500 تومان
پروژه علوم باغبانی و کشاورزی بررسي خواص درماني گياه گل گاو زبان و گياه چاي
39 صفحه - 10000 تومان
اضطراب و روشهای درمان
21 صفحه - 3000 تومان
گزارش کار آموزی در بیمه خدمات درمانی گیلان
14 صفحه - 4000 تومان
کار آموزی بیمه خدمات درمانی
13 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته باغبانی بررسی خواص درمانی گل گاو زبان
28 صفحه - 6000 تومان
اضطراب امتحان و درمان آن
15 صفحه - 2000 تومان
درمان سنگ کلیه
17 صفحه - 2500 تومان
معنا درمانی
22 صفحه - 3000 تومان
واقع نگری، واقعیت درمانی و واقع گریزی از دیدگاه روان شناسی
14 صفحه - 2000 تومان
تئاتر درمانی
10 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - داروهای گیاهی در درمان بیماران آلزایمر 11
18 صفحه - 7000 تومان
زوج درمانی
4 صفحه - 1000 تومان
آب درمانی و تاثیر آن بر کمر درد
16 صفحه - 2500 تومان
گرما درمانی و سرما درمانی
27 صفحه - 3500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیرات تفاهم نامه درمان و تسریع رده بندی درمانی بدون در نظر گرفتنشمار و زمان انتظار بیماران اورژانسی در یک اورژانس نظامی 10
10 صفحه - 10000 تومان
خانواده درمانی
68 صفحه - 8000 تومان
دلایل دروغگویی کودکان و روشهای درمان
15 صفحه - 2500 تومان
نظریه های زوج درمانی و خانواده درمانی
20 صفحه - 4000 تومان
وسواس و راه های درمان
24 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تکنیک های درمان ناتوانی گیاه در برابر آلودگی آفت کش ها
3 صفحه - 3000 تومان
رویکرد خانواده درمانی یکپارچه نگر
14 صفحه - 2500 تومان
رویکرد خانواده درمانی یکپارچه نگر
14 صفحه - 2000 تومان
اب درماني يا هيدرو تراپي
19 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خانواده درمانی ساختاری 16
8 صفحه - 8000 تومان
کاراموزی مركز آموزشي درماني رازي رشت
18 صفحه - 6000 تومان
رويكرد رفتاري در خانواده درماني
9 صفحه - 1500 تومان
حرکات اصلاحی برای درمان بیماری دیسک کمر
16 صفحه - 2000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2018