موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word

عنوان : اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور

عنوان سفارش :
اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور
تعداد صفحه :
13
قیمت :
6000 تومان

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
مقدمه 1
انواع برنامه‌ريزي از نظر نظام اقتصادي 1
تقسيم بندي برنامه‌ريزي از نظر وسعت 3
برنامه ريزي از نظر زمان 3
مشكلات و نارسائيهاي برنامه‌ريزي در كشورهاي در حال توسعه 5
نتیجه گیری 9
منابع 10

مقدمه :
در كشورهاي توسعه نيافته عقيده بر اين است كه توسعه اقتصادي نبايد به تغييرات خود به خود واگذار گردد بلكه جريان توسعه اقتصادي بايد به طرق مختلف مورد ارزيابي قرار گيرد. علمي‌ترين طريق بررسي و تنظيم تغييرات توسعه اقتصادي بكار بردن فنون برنامه ريزي است. هدف اصلي برنامه‌ريزي تهيه منظره وسيعي از توسعه اقتصادي كشور يا ناحيه مورد نظر است برنامه‌‌ريزي در مرحله نخست تحليل جهات تاريخي گرايش توسعه اقتصادي و آنچه را كه مي‌توان تشخيص وضع موجود خواند در بر مي‌گيرد. اين تجزيه و تحليل تغييرات اقتصادي و علل آنها را نشان مي‌دهد و در عين حال ارزيابي توسعه احتمالي آينده را با اين فرض كه عوامل مختلف همچنان به تاثيرات خود ادامه مي‌دهند امكان‌پذير مي‌سازد. برنامه‌ريزي مي‌تواند بين متغير هاي اقتصادي مثل توليد، درآمد، سرمايه‌گذاريها، پس‌اندازها، تراز پرداختها و مصرف يك نوع هماهنگي ايجاد نمايد. بدين ترتيب برنامه اهميت و دامنه تغييرات توسعه را آشكار مي‌سازد.
انواع برنامه‌ريزي از نظر نظام اقتصادي:
الف) برنامه‌ريزي در نظام سوسياليستي
ب) برنامه‌ريزي در نظام سرمايه‌داري (بازار)

....
تحقیقهای مشابه
اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور
13 صفحه - 6000 تومان
سیستم نگهداری و تعمیرات - پیش بینی برنامه ریزی و کنترل P.M
27 صفحه - 6000 تومان
برنامه ریزی کایزن - برنامه ریزی مواد
13 صفحه - 3000 تومان
مدیریت پروژه - فرآیند برنامه ریزی محدوده پروژه و ورودی های آن
6 صفحه - 2000 تومان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
27 صفحه - 5000 تومان
نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
25 صفحه - 5000 تومان
خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون
18 صفحه - 5000 تومان
خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون بصورت پاور پوینت
15 صفحه - 5000 تومان
کاربرد مدل و مدل سازی در برنامه ریزی بانکداری الکترونیک
16 صفحه - 4000 تومان
مدل سازی در برنامه ریزی صنعت توریسم
13 صفحه - 3000 تومان
پروژه مدیریت و برنامه ریزی دلایل عدم گرایش معلمان به کاربرد وسایل کمک آموزشی و راههای بهبود آن
76 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivity
7 صفحه - 14000 تومان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
28 صفحه - 6000 تومان
اهمیت برنامه ریزی آموزش و پرورش
36 صفحه - 8000 تومان
معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبز شهری
29 صفحه - 7000 تومان
اصول برنامه ریزی آموزشی فایل بصورت پاورپوینت
17 صفحه - 4000 تومان
برنامه درسی - برنامه ریزی درسی
15 صفحه - 4000 تومان
کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
16 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و هتلداری برنامه ریزی بسته سفر تورگردانی
54 صفحه - 20000 تومان
اهمیت نیاز سنجی در برنامه ریزی درسی
24 صفحه - 5000 تومان
شهر و برنامه ریزی شهری
58 صفحه - 10000 تومان
فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان
23 صفحه - 5000 تومان
مطالعه تطبیقی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک
10 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدارس دولتی به عنوان زیرساخت های عمومی : نقش برنامه ریزی برای محققان17
22 صفحه - 10000 تومان
بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
31 صفحه - 8000 تومان
مدیریت برنامه ریزی راهبردی
17 صفحه - 4000 تومان
بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
31 صفحه - 8000 تومان
انواع برنامه ریزی در توسعه
43 صفحه - 12000 تومان
شهر نشینی و برنامه ریزی شهری در ایران - ساماندهی فضایی مجله شالکوه رشت فایل بصورت پاورپوینت
35 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط بهينه سازي مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی 36
16 صفحه - 32000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تنظیم استراتژیک مراحل پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) 29
9 صفحه - 18000 تومان
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی فایل بصورت پاورپوینت
77 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی مبادلات به وسیله واگن بار با هزینه ثابت در یک تاسیسات لنگرگاهی متقاطع با زمان هایورود واگن ها به صورت نامعلوم
21 صفحه - 42000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل سازی نقاط قوت تنوع زیستی اس. ائس.ای و برنامه ریزی کاربری زمین
3 صفحه - 6000 تومان
پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
120 صفحه - 50000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 14000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 10000 تومان
پرسشنامه تأثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام jit
2 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیکی و تاثیر سازمانی در هتل های اردنی ها 38
15 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های کوچکتر 16
11 صفحه - 22000 تومان
کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی - اتوماسیون صنعتی plc
91 صفحه - 24000 تومان
مروری بر برنامه ریزی درسی و تحلیل محتوا
14 صفحه - 4000 تومان
اصول برنامه ریزی درسی
12 صفحه - 4000 تومان
وضعیت برنامه ریزی درسی استان مازندران
11 صفحه - 3000 تومان
بررسی دیدگاه انسان گرایانه در برنامه ریزی درسی
14 صفحه - 3000 تومان
روشهای برنامه ریزی فرهنگی در سازمانهای دولتی
15 صفحه - 4000 تومان
پروژه برنامه ریزی تور مسافرتی تبریز رشته گردشگری
67 صفحه - 16000 تومان
عدالت جنسیتی و برنامه ریزی شهری
36 صفحه - 6000 تومان
معیارهای برنامه ریزی فضا های سبز شهری
24 صفحه - 5000 تومان
بودجه تولید و برنامه ریزی خطی پاورپوینت
48 صفحه - 10000 تومان
بررسی تاثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام در افزایش رقابت پذیری (مطالعه موردی کارخانه پارس خزر) پروژه
46 صفحه - 20000 تومان
نظریه های اساسی در برنامه ریزی درسی
20 صفحه - 5000 تومان
بررسي موانع و چالشهاي توسعه روستايي ايران از منظر برنامه ريزي
23 صفحه - 5000 تومان
برنامه ریزی در توسعه اقتصادی فایل بصورت پاورپوینت
68 صفحه - 18000 تومان
جریان سرمایه گذاری خارجی در کشور های توسعه نیافته
29 صفحه - 7000 تومان
نظام مدیریتی واقتصادی کشور های توسعه یافته
21 صفحه - 6000 تومان
نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایران روش تحقیق
14 صفحه - 5000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007