موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

تفاوت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابهای جهان

عنوان سفارش :
تفاوت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابهای جهان
تعداد صفحه :
25
قیمت :
12000 تومان

خلاصه مطالب تفاوت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابهای جهان

تفاوت انقلاب ایران با سایر انقلابها

اکنون که سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می گذرد ، روشن شده است که درونمایه اسلامی انقلاب و حمایت های مردم از آن ، دلیل اصلی ماندگاری و بالندگی انقلاب در سی سال اخیر بوده است . اما در زمان اوجگیری مبارزات مردم ایران علیه نظام وابسته سلطنتی و حتی در سالهای اول پیروزی انقلاب ، تحلیلگران شرق و غرب ، هویت اسلامی انقلاب را " پاشنه آشیل " انقلاب می دانستند و به همین دلیل ادعا می کردند که نظام انقلابی ایران در صورت پافشاری بر حفظ ماهیت اسلامی خود ، یا فرو خواهد پاشید یا از درون ، دچار استحاله خواهد شد تا به پندار غربی ها ، تحت جبر زمان ، روح اسلامی خود را کنار بگذارد و جامه ی لیبرال دموکراسی غرب را بر قامت انقلاب بپوشاند.

بر مبنای همین تصور باطل ، تلاشهای تبلیغاتی و تهاجم سیاسی درغرب جغرافیائی و شرق ایدیولوژیک آغاز شد تا از همان اوان پیروزی انقلاب ، این دروغ بزرگ را القا کنند که اسلام و جمهوری ، دو مقوله متفاوت هستند و نمی توان آنها را ، توامان ، در یک ساختار حکومتی ارائه کرد .ماهیت اسلامی انقلاب مردم ایران ، که بیگانگان می کوشیدند آن را نقطه ضعف انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران جلوه دهند ، در عمل به نقطه قوت انقلاب و نظام و راز ماندگاری آن تبدیل شد . انقلاب نه تنها از ایدیولوژی اسلامی خود فاصله نگرفت ، بلکه با رهبری امام خمینی ( ره ) ، اسلام به عنوان ستون و پایه اصلی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران ، راه پیشرفت و انکشاف کشور و جبران عقب ماندگی های تاریخی گذشته را فراهم کرد . بر این اساس ، ایدیولوژی اسلامی انقلاب مردم ایران ، آن را از سایر انقلاب های بزرگ جهان متمایز می سازد . وجه تمایز بارز دیگر انقلاب اسلامی ، آشکار ساختن ظرفیتهای بی کران ایدیولوژی اسلامی ، برای استقرار نظام مردمسالاری دینی در ایران است .

برگزاری همه پرسی مارچ سال 1979 نه تنها در تاریخ ایران ، بلکه در تاریخ سایر انقلاب های جهان نیز ، رویدادی یگانه و بی نظیر است . هدف ما در این گفتار ، به دلیل محدودیت زمانی ، مقایسه تطبیقی انقلابهای بزرگ جهان با انقلاب اسلامی نیست ، زیرا ویژگی های منحصر به فرد و جایگاه جهانی انقلاب اسلامی ، پس از سه دهه ، برای آزاد اندیشان و ناظران مستقل ، واقعیتی روشن واثبات شده است. هدف ما بازگوئی این واقعیت تاریخی است که همه پرسی سال 1979 کمتر از دو ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران برگزار شد و اکثریت مردم ایران ، یعنی 2/98 درصد از شرکت کنندگان درهمه پرسی ، خواستار برقراری نظام جمهوری اسلامی در ایران شدند . حال آنکه در تاریخ ، هیچ حاکمیت برآمده از یک انقلاب فراگیر و مردمی را نمی توان یافت که پس از پیروزی و سرنگون کردن نظم کهن ، خواستار نظر ملت در مورد شکل و ساختار نظام جدید شده باشد . تجربه ی انقلابها ، به ویژه انقلابهای فرانسه و روسیه ، نشان می دهد که انقلاب ها معمولا با اتکا به یاری مردم ، البته در سطوح مختلف ، به پیروزی رسیده اند .

زمانی که سکانداران انقلاب ، یا حاکمان جدید کشور ، از شانه های مردم به زیر آمده و در قصرهای دولتی مستقر شده اند ، دلنگرانی و دغدغه اصلی آنان ، حفظ قدرت و اریکه ی حکومت بوده است . هرگز در تاریخ هیچ انقلابی، به استثنای انقلاب اسلامی مردم ایران ، مشاهده نشده است که انقلابیون سابق و صاحبان کنونی قدرت ، دیدگاههای توده ی مردم را در تعیین نوع حکومت در نظرگرفته باشند . اما انقلاب اسلامی و جایگاه والای مردم از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، واجد چنین خصیصه ای بود و همین ویژگی ، یکی از وجوه تمایز بارز انقلاب اسلامی با انقلاب فرانسه و انقلاب اکتبر روسیه است . حرکت توده های مردم برای براندازی نظم کهنه و پی افکندن نظم نوین ، که انقلاب خوانده می شود ، از دو جنبه ی میزان حضور مردم در عرصه ی مبارزات انقلابی و قدرت و استحکام حاکمیتی که هدف خشم انقلابی ملت قرار گرفته ، قابل ارزیابی است . بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی فرانسه در سال 1789 ، روسیه در سال 1917 و ایران در سال 1979 ، تفاوت ها یا تمایزات دیگر انقلاب اسلامی با انقلابهای یادشده را آشکار می سازد . دولت های فرانسه و روسیه در آستانه وقوع انقلاب در این دو کشور ، از نظر اقتصادی در مرحله ی ورشکستگی کامل قرار داشتند . حکومت های پاریس و مسکو ، به دلیل شکستهای پیاپی در جنگ های متعدد ، از نظر توان نظامی نیز در وضعیتی بسیار ضعیف و متزلزل به سر می بردند . در فرانسه سال 1789 حکومت حتی قادر به تامین نان مصرف مردم نبود . در روسیه نیز حکومت " رومانف " ها در ورطه ی جنگ جهانی اول گرفتار شده بود و دوران بی ثباتی سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی را پشت سر می گذاشت .

این هر دو حکومت ، از کمترین حمایت خارجی برخوردار نبودند و به همین دلیل آسیب پذیرتر از هرزمان دیگر به نظر می رسیدند . با توجه به این مسائل ، سرنگونی امپراطوری های فرانسه و روسیه در جریان انقلابهای این دو کشور ، به دشواری اوجگیری انقلاب اسلامی و سرنگونی حکومت سلطنتی در ایران نبود . زیرا در ایران سال 1979 ، اوضاع به کلی با وضعیت فرانسه و روسیه درآستانه انقلاب ، متفاوت بود . نظام سلطنتی ایران در دهه 1970 به دلیل افزایش سریع و غیرمنتظره نفت ، از نظر ذخایر ارزی و توانایی مالی ، در مطلوب ترین شرایط اقتصادی تاریخ حکومت پهلوی قرار داشت . علاوه بر این ایران در دوران رژیم پادشاهی ، یکی از دو پایه ی اصلی دیپلماسی امریکا درخلیج فارس و خاورمیانه بود و به همین دلیل ، دولت وقت امریکا و متحدان اروپائی قصر سفید ، با تمام توان خود از رژیم شاه حمایت می کردند.

اقتدار ظاهری رژیم شاه به درجه ای رسیده بود که غرب از ایران با عبارت " جزیره ثبات " یاد می کرد . طبعا مبارزه برای براندازی حکومتی وابسته که در اوج قدرت قرار داشت و از حمایت همه جانبه ی دولتهای غربی هم برخوردار بود ، بسیار دشوارتر از آن بود که فرانسویان و روسها ، دهها سال پیش ، تجربه کرده بودند . اما حضور میلیونی مردم ایران در مبارزات انقلابی در سراسر کشور ، پیروزی انقلاب ، یعنی این واقعه بزرگ به ظاهر ناممکن را ، ممکن ساخت و رژیم قدرتمند شاه را سرنگون کرد که این نیز ، یکی از وجوه تمایز انقلاب اسلامی با انقلابهای دیگر است.

تفاوت انقلاب با پدیده‏های اجتماعی مشابه:

۱. تفاوت با کودتا: الف) انقلاب یک حرکت مردمی است؛ ولی کودتا به دست افرادی معدود و نظامی شکل می‏گیرد.

ب) انقلاب تغییراتی بنیادین ایجاد می‏کند؛ ولی کودتا تغییراتی در سطح رهبران و برخی قوانین.

پ) رهبری انقلاب ویژگی های معینی دارد؛ ولی رهبری کودتا مبتنی بر زور یا سلسله مراتب نظامی تعیین می شود.

ت) رهبران انقلاب به دنبال اهداف مقدسی هستند؛ ولی رهبران کودتا خیر.

ث) منازعه سیاسی در انقلاب طولانی است و قدرتی متمرکز برای در دست گرفتن قدرت وجود ندارد؛ بر خلاف کودتا.

تحقیقهای مشابه
تفاوت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابهای جهان
25 صفحه - 12000 تومان
تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران روش تحقیق
16 صفحه - 10500 تومان
مقایسه انقلاب کوبا با انقلاب اسلامی ایران
71 صفحه - 18000 تومان
مقایسه انقلاب کوبا با انقلاب اسلامی ایران
72 صفحه - 30000 تومان
انقلاب اسلامی ایران و مبارزه با مدرنیسم
4 صفحه - 1500 تومان
سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
21 صفحه - 10500 تومان
مقایسه کردن ایران با کشورهای دیگر از نظر اقتصادی
7 صفحه - 1500 تومان
مقایسه گمرک ایران با گمرک دیگر کشورها
44 صفحه - 21000 تومان
مقایسه گمرک ایران با گمرک دیگر کشورها
44 صفحه - 18000 تومان
سینمای جهان - ایران و جایگاه سینما در ارتباط با اقتصاد و سیاست
18 صفحه - 9000 تومان
بررسی و گذری بر تفاوت قانون اساسی ایران و فرانسه
18 صفحه - 6000 تومان
ساختمان های قدیمی با ساختمان های امروزی از نظر تزییینات و مصالح چه تفاوت هایی دارند
11 صفحه - 7500 تومان
نقد آثار سهراب و تفاوت آن با اخوان و شاملو و نیما و فروغ
44 صفحه - 24000 تومان
تحولات و مسائل سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
50 صفحه - 15000 تومان
اهداف انقلاب اسلامی در سال 1357
11 صفحه - 6000 تومان
تحلیلی بر آینده انقلاب اسلامی ایران
15 صفحه - 6000 تومان
روشهای انقلابیون در انقلاب اسلامی ایران
14 صفحه - 6000 تومان
اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
22 صفحه - 12000 تومان
اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
16 صفحه - 15000 تومان
اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
16 صفحه - 15000 تومان
نقش بصیرت بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن تا کنون
18 صفحه - 7500 تومان
اهداف انقلاب اسلامی در سال 1357
10 صفحه - 6000 تومان
بازتابها و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران
11 صفحه - 6000 تومان
نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
21 صفحه - 9000 تومان
نقش دکتر شریعتی در انقلاب اسلامی و مرگ مبهم وی
25 صفحه - 12000 تومان
فرق انقلاب ایران با انقلاب الجزایر
9 صفحه - 6000 تومان
پروژه بررسی و آشنایی با انقلاب کوبا
63 صفحه - 27000 تومان
آیا نظام مالیاتی ایران ، اسلامی است؟
11 صفحه - 9000 تومان
جایگاه سینما در ارتباط با سیاست و اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران
9 صفحه - 6000 تومان
آشنایی با معماری اسلامی و زندگی نامه معمار علی اکبر اصفهانی
35 صفحه - 15000 تومان
شهر و ده از نظر جامعه شناسان اسلامی در مقایسه با جامعه شناسی غربی
21 صفحه - 10500 تومان
شهر و ده از نگاه متفکرین اسلامی در مقایسه با جامعه شناسان غربی
10 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت منابع انسانی با اصول و قوانین مدیریت اسلامی : روشی برای انتشار معکوس در مدیریت 6
23 صفحه - 69000 تومان
معماری مدارس اسلامی جهان اسلام
4 صفحه - 1500 تومان
مقایسه رئیس جمهور ایران با رئیس جمهور فرانسه
10 صفحه - 1500 تومان
عوامل مورد استقبال قرار نگرفتن جهانگردی د ایران و مقایسه با کشور مصر
5 صفحه - 1000 تومان
آشنایی با موزه چای ایران واقع در لاهیجان
21 صفحه - 10500 تومان
مطالعه و بررسی انتخابات در ایران مطابق با روش تحقیق
21 صفحه - 12000 تومان
مقایسه مردم سالاری در قانون اساسی ایران با کشورهای اروپایی
24 صفحه - 9000 تومان
آشنایی با فوتبال و فوتبال ایران به همراه آمار مسابقات و حضور در مسابقات بین المللی.docx
40 صفحه - 10500 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با جوامع مختلف
46 صفحه - 24000 تومان
بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با ادیان مختلف
47 صفحه - 24000 تومان
پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
42 صفحه - 24000 تومان
تفاوت گردشگری در ایران با کشور دبی
6 صفحه - 6000 تومان
مقایسه نظام آموزش عالی ایران با آمریکا
11 صفحه - 7500 تومان
علت عقب ماندگی ایران به نسبت کشورهای غربی با وجود امکانات فراوان
12 صفحه - 7500 تومان
علت عقب ماندگی ایران به نسبت کشورهای غربی با وجود امکانات فراوان
12 صفحه - 7500 تومان
تکنولوژی سوپرآلیاژ و میزان کاربرد آن در جهان و ایران
11 صفحه - 6000 تومان
مقایسه وضعیت ایران و جهان از لحاظ بانکداری الکترونیکی
32 صفحه - 13500 تومان
مقایسه وضعیت ایران و جهان از لحاظ توریسم الکترونیکی
32 صفحه - 13500 تومان
مقایسه وضعیت ایران و جهان از لحاظ تولید سخت افزار
6 صفحه - 1500 تومان
اعتقاد به منجی بشریت در مذاهب دیگر و مقایسه آن با دیدگاه اسلامی
19 صفحه - 7500 تومان
اعتقاد به منجی بشریت در مذاهب دیگر و مقایسه آن با دیدگاه اسلامی
17 صفحه - 7500 تومان
آلودگی صوتی و اثرات آن بر سلامتی انسان با تکیه بر شهر بزرگ در جهان سوم
41 صفحه - 18000 تومان
پروژه آلودگی هوا با تکیه بر شهرهای بزرگ جهان سوم
65 صفحه - 27000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09385735506 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2024 - 2007