موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : كاربرد فن آروي اطلاعات it در پزشكي
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
کاربرد فناوری اطلاعات IT در پزشکی
تعداد صفحه :
13
قیمت :
4500 تومان

مقدمه:
رشــد روزافزون صــنايع ارتباطي ، مخابراتي و انفورماتيكي ، هر روز دنيا را با انقلابي جـديد مـواجه مي كند . انقلاب فن آوري اطلاعات و ارتباطات در كليه بخش هاي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و امنيتي كشورها تاثيراتي قابل توجه بر جاي گذاشته است . با توسعه اين فن آوري در بخش پزشكي ، به دنبال تحول عظيمي در نظام ارائه خدمات بهداشتي و درماني مي باشيم و يكي از مهمترين حوزه هاي كـاربرد فن آوري اطلاعـات ، حوزة بهداشـت و درماني مي باشد
.فن آوري اطلاعات از روش هاي متعددي مي تواند به اين حوزه كمك نمايد . شــبكه هاي اطـلاع رساني بهداشـت ، شبكه هاي پزشكي از راه دور ، شــبكه هاي همكـاري علمي پزشكي ، تجهيزات هوشمند پزشــكيار و پرونده الكترونيكي بيمار نمونه هـــــايي از كاربرد فن آوري اطلاعات در بهداشـت و درمان هســتند .
در حوزه بهداشـت و درمان شـــرايط به گونه اي اســت كه پزشـكان بيشــتر تمايل دارند در شـــهرهاي بزرگ زندگي نمايند در حالي كه مناطق محروم نياز بيشـــتري به آنها دارند ، همچنين پراكندگي اطلاعات بيماران و عدم دســترسي به ســـوابق آنها و ضـعف در همكاري بين پزشكان متخصـص و عمومي نمونه هايي از مشــکلات سيســتم بهداشت و درمان كشــور هســــتند كه از طريق توســـعه فن آوري اطلاعات در اين بخش قابل حل هستند .
كاربرد فن آروي اطلاعات در پزشكي
دنياي جديد متحول كننده مفاهيم گذشته و زاينده مفاهيم جديدي مي باشد كه در آينده اي نزديك شكل واقعي به خود خواهد گرفت . آشنايي و به كارگيري اين مباحث ، جايگاه كشورها را در صحنه رقابت هاي سياستي و اقتصادي بهبود خواهد بخشيد و از آنجا كه تامين سلامت اجتماع و برنامه ريزي براي بهداشت بر عهده حكومت ها است ، كشورها با به كارگيري ابزارهاي جديد و آشنايي با مفاهيم جديد اين حوزه زمينه اي جهت كاهش هزينه ها و افزايش كيفي و كمي ارائه خدمات ، فراهم مي آورند .
در عصر حاضر سيستم هاي اطلاعاتي و ارتباطي عرصه اي براي ارائه خدمات درماني و بهداشتي فراهم آورده اند كه ديگر ارائه اين خدمات نيازمند محدود شدن در مكان هاي خاص و ثابتي نيست ، همانگونه كه در آينده اي نزديك توسعه ابزارهاي ارتباطي امكان ارائه خدمات درماني اوليه راحتي در محل زندگي افراد هم فراهم خواهد آورد كه اين موضوع زمينه ساز مفهوم جديدي چون مراقبت خانگي خواهد شد .
صنعت انفورماتيك و لزوم توسعه آن
انفورماتيك پزشكي را حوزه كاربردي فن آوري اطلاعات و ارتباطات در پزشكي مي توان تعريف كرد ، و به توليد و خدمات فن آوري اطلاعات در حوزه خدمات بهداشتي و درماني صنعت انفورماتيك پزشكي اطلاق مي شود .
جهت توسعه اين صنعت در داخل كشور نيازمند برنامه ريزي بر اساس فرصت ها و تهديد هاي سر راه و نقاط قوت وضعف خود هستيم .
گروهي از موانع عمده و مشهودي كه در سر راه توسعه به حساب مي آيند ، اثر پذير از عواملي هستند كه مربوط به فضاي بيرون از كشور بوده ..................

تحقیقهای مشابه
در تجارت الکترونیکی فایل بصورت پاورپوینت it کاربرد فناوری اطلاعات
12 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد اطلاعات عملکرد توسط سیاستمداران و مدیران دولتی به منظور کنترل داخلی و جوابگویی خارجی
16 صفحه - 48000 تومان
دی ان ای و کاربرد آن در پزشکی قانونی dna
9 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - نانو سیلور (نقره ) : یک ماده نانو در کاربرد پزشکی 25
12 صفحه - 36000 تومان
معرفی سیستم های خبره و کاربرد آن در پزشکی پاورپوینت
17 صفحه - 7500 تومان
معرفی سیستم های خبره و کاربرد آن در پزشکی پاورپوینت
17 صفحه - 7500 تومان
کاربرد فناوری اطلاعات IT در پزشکی
13 صفحه - 4500 تومان
رویکردی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در کشاورزی
22 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
74 صفحه - 90000 تومان
تاثیر فناوری اطلاعات بر طراحی سازمانی
24 صفحه - 9000 تومان
نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه it
24 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته فناوری اطلاعات - آموزش الکترونیک
129 صفحه - 42000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تجزیه و تحلیل تصمیم پذیرش فناوری اطلاعات با استفاده از AHP12
17 صفحه - 19500 تومان
نقش فناوری اطلاعات it در فروش خدمات بیمه ای
69 صفحه - 45000 تومان
پروژه مدیریت دولتی فناوری اطلاعات در مدیریت
82 صفحه - 45000 تومان
پروژه تاثیر فناوری اطلاعات بر اشتغال
55 صفحه - 42000 تومان
پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در بازآفرینی سازمان
5 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تصورات از تأثیرات فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش در شرکت های ساخت و ساز 30
20 صفحه - 60000 تومان
نقش فناوری اطلاعات در حسابداری و امور مالی
7 صفحه - 3000 تومان
استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی
13 صفحه - 4500 تومان
نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دولتی
27 صفحه - 7500 تومان
نقش فناوری اطلاعات بر سیستم های اداری
17 صفحه - 6000 تومان
تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی
18 صفحه - 6000 تومان
برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات پاورپوینت
29 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات سیستم های مدیریت محتوا
122 صفحه - 36000 تومان
نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی
11 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007